Големина на текста:
ПЪРВАТА СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА АЗБУКА - КИРИЛИЦАТА
Защото не друго пишем вам, а онова, което четете
или разбирате, пък се надявам, че и докрай ще
разбирате.
Из второто послание на св. ап. Павел до коринтяни, 1:13
Затова славянските букви са по-свети и по за
почит, защото свят мъж ги е създал, а гръцките -
елини езичници.
Из "Сказание за буквите"
от Черноризец Храбър, IX в.
Вече е невъзможно да се пренебрегват многобройните доказателства, че
Константин-Кирил Философ е създателят на първата азбука, съответстваща до
съвършенство на фонетичното богатство на славянобългарския език. И не само това, "с
несъмнена гениалност" (изразът е на големия наш езиковед проф. К. Мирчев) превел е
избрани евангелски четива и най-необходимите богослужебни книги от гръцки на
славянобългарски език. "Ако при създаването на своята азбука - продължава проф. К.
Мирчев - Константин-Кирил изпъква като отличен фонетик, при превода на избраното
евангелие той проявява качества на дълбок познавач на българската народна реч от IX
в., на прекрасен стилист и необикновено умел преводач. Със своите езикови и стилни
качества първият превод на апракоса (избрани части от евангелието) от Константин-
Кирил остава ненадминато майсторско дело в цялата старобългарска литература; както
казахме вече, в цялата по-късна старобългарска литература, няма произведение, което
така ярко да блести със своите езикови качества като преведените от Константин-
Кирил евангелски четива"[1].
Константин-Кирил Философ е бил човекът, притежаващ в излишък дух и
способности за този велик културен подвиг. Той е един от най-гениалните филолози не
само на IX в., но и на всички времена. И не само това, притежавал е качества на смел и
непреклонен борец за прогрес, културна самобитност и равенство между народите.
Константин-Кирил е знаел отлично освен майчиния си славянобългарски език, но и
гръцки, еврейски, арабски и латински езици. На първите два езика Кирил е създал
забележителни литературни творби, включително и поезия, превел е граматика на
еврейски език, на арабски е водил сложни теологически спорове с обиграни ислямски
богослови от Багдадския халифат, а на латински е сразил еретиците триезичници на
венецианския поместен събор. Познавал е славяноруски, самаритански, хазарски, както
и някои източни езици.
Ако внимателно вникнем в достигналите до нас книжовни паметници, с изненада ще
установим, че Константин-Кирил като че ли на два пъти е създавал азбука за славяните
и е превеждал избор от евангелските и богослужебните книги от гръцки на
славянобългарски език: веднъж, през 855 г., за мисията му сред българските славяни
(краткото житие на Кирил; Пространното житие на Климент; "Сказание за буквите" от
Черноризец Храбър и др.) и втори път, през 862 - 863 г., за мисията му сред западните
славяни - моравци и панонци (Пространните жития на Кирил и Методий). Така ли
изглежда, или така е било в действителност?
Отговорът на този мъчен въпрос се усложнява още повече и от всеизвестния факт, че
най-древните славянски надписи и книги са написани с две азбуки - глаголица и
кирилица, които силно се различават по графическия образ на своите букви, поне на
пръв поглед.
Доскоро мнозина приемаха, че "по-старата" - глаголицата е лично творческо дело на
Константин-Кирил, а кирилицата е възникнала по еволюционен път или е създадена по-
късно от книжовниците на Симеонова България, "най-вероятно" от Климент Охридски.
Все повече обаче се множат откритията на надписи на кирилица, между които е и
датираният надпис от 893 г. от кръглата Симеонова църква в Преслав, редом с
глаголически надписи [2], както и надписът "гороухша" ("горчица") върху глинен съд с
търговско-битово предназначение, намерен при разкопки под Смоленск (Русия), точно
датиран от първата четвърт на X в.[3], които доказват, че кирилицата е създадена и
разпространена едновременно с глаголицата, ако не и преди нея.
Произходът на кирилицата е лесно установим. От нейните всичко 43 букви 24 са
били направо заети от гръко-византийското уставно писмо, като и в славянската азбука
са запазили напълно своя графически образ. По правило в кирилицата цифрово
значение имали само буквите, заимствани от гръцкия алфавит, запазвайки същото
цифрово значение, както и в гръцката цифрова система (изключение били само "дзело"
= 6, "чрьвь" = 90 и "ци" = 900).
Не е трудно да се установи произходът и на останалите 19 букви, които съответстват
на специфичните звуци на славянобългарския език, отсъстващи в гръцкия. (От
новосъздадените букви 15 са поместени в края на кирилицата, като само четири:
"боукм", "Живете", "дзело" и "оукъ" са примесени сред заимстваните букви.) От
новосъздадените кирилски букви четири са получени чрез графическото
видоизменение на букви от гръцката азбука: "Веде", "юс малък", "юс голям" и "дзело";
три са заимствани от еврейския алфавит, като графическият им образ е изменен, за да
съответства на общия стил на кирилицата: "ци", "чрьвь" и "ша"; осем са съчетания от
други букви или части от букви от самата кирилска азбука (Вж. Приложение - обр. 1).
Неясен е произходът само на буквата "ж" - "живете". Буква с подобен графически
образ липсва в известните азбуки на IX в., които създателят на кирилицата е могъл да
има предвид. Затова пък изобилства като единичен знак или в състава на кратките
надписи върху строителни материали от Плиска, Мадара, Преслав и др., или върху
стените на скалните манастири и живелища от с. Мурфатлар (дн. с. Бесараби),
кюстенджанско (Сев. Добруджа) и от други места по българските земи, неразчетени и
досега. Вероятно знакът "Ж" е бил соларен знак, символ на слънцето, на живота
въобще, в тайнствената средновековна писменост по нашите земи, отдавана от мнозина
на прабългарите. Възможно е този знак да е бил възприет в кирилицата от българската
народна традиция за буквата "Живете" (2 л., мн. ч., сег. Вр. на глагола "Жить" -
"Живея"). Невероятно е тази буква да е била заета чак от етиопския алфавит - обърната
буква "джанджи" (Ф. Ф. Фортунатов, А. М. Селищев); едва ли този алфавит е бил
известен на Балканския полуостров.
Нова, оригинална азбука ли е кирилицата? Безусловно, да. За ново писмо се е
приемал гръцкият алфавит, въпреки че към възприетите от гърците 20 финикийски
букви (с известна несъществена промяна на графиката им) са прибавени още 4 нови
букви, и те получени чрез графическо изменение на финикийски букви. Нов алфавит е
бил и класическият латински, който чрез етруския възприема от западногръцкото
писмо 19 букви, към които е прибавена само буквата "G", очевидна трансформация на
западногръцката буква "С" "Г". Срещу възприетите от кирилицата 24 гръко-
византийски букви (от тях шест напълно ненужни за предаване на славянска реч:
"омега", "кси", "пси", "тита" и две от кирилските три "и"-та, запазени само за правилния
изговор на непреводимите гръцки думи, предимно от църковно-литургичен характер)
са прибавени нови 19 букви, непознати на гръцкия алфавит, които съставляват повече
от 44% от кирилския буквен състав.
Възникнала ли е кирилицата по еволюционен път? Като систематизирана азбука -
едва ли.
Исторически факт е, че в многонародностната българска държава (до 893 г.)
официален държавен език е гръцкият, официалната писменост е гръцката. Няколко
десетки прабългарски каменни надписа, значителна част от които имат официален
характер, свидетелстват, че гръцкото писмо е използвано за приблизителното
предаване на отделните тюрко-български думи в тези надписи. Притежаваме

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Първата славянобългарска азбука - кирилицата

Вече е невъзможно да се пренебрегват многобройните доказателства, че Константин-Кирил Философ е създателят на първата азбука, съответстваща до съвършенство на фонетичното богатство на славянобългарския език...
Изпратен от:
gentili
на 2009-01-13
Добавен в:
Общи материали
по Български език
Статистика:
58 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Празник в детската градина на тема: Моята играчка"
добавена от svetla_sss 28.01.2012
2
30
Подобни материали
 

Защо (не) бих емигрирал от България ?

22 фев 2007
·
862
·
2
·
214
·
519
·
1

Където и да ходя, каквото и да видя, където и да остана, винаги когато затворя очи, пред тях ще е земята, в която проплаках за първи път, в която израснах, от където са започнали първите ми стъпки като човек.
 

Българската азбука - символ на България

10 апр 2008
·
226
·
1
·
214
·
415
·
1

Какво означава за мен азбуката като обобщено понятие? Онова , което някои биха формулирали като "писмени знаци на гожоримия език", същност пресдтавлява универсалният съхранител на традициите и постиженията на човечеството. Всичко, което човешката...
 

Правописен речник

02 ное 2006
·
4,006
·
14
·
2,194
·
686
·
23
·

Това е речник за основните правила на книжовното писане на български език.
 

Българската граматика в таблици и схеми за прогимназисти

10 ное 2006
·
3,884
·
3
·
763
·
1,834
·
10

Българската граматика в таблици и схеми за прогимназисти.
 

Български език за 7 клас

13 ное 2006
·
3,164
·
30
·
3,325
·
2,343
·
14
·

Български език за 7 клас- таблици за справка.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Български език
Изходно ниво по български език за 4. клас
изходен тест по Български език за Ученици от 4 клас
Тестът обхваща учебен материал за 4 клас и е за проверка на усвоените знания през годината. Включени са въпроси само с един верен отговор.
(Лесен)
30
39
1
10 мин
05.12.2019
Синтаксис
тематичен тест по Български език за Ученици от 7 клас
Тест по български език за 7-ми клас. Включва въпроси, които проверяват знанията на учениците по синтаксис. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
18
8
1
11 мин
06.08.2019
» виж всички онлайн тестове по български език

Първата славянобългарска азбука - кирилицата

Материал № 253429, от 13 яну 2009
Свален: 58 пъти
Прегледан: 182 пъти
Качен от:
Предмет: Български език
Тип: Общ материал
Брой страници: 11
Брой думи: 2,400
Брой символи: 20,590

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Първата славянобългарска азбука - кирилицата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирен Кълвачева
преподава по Български език
в град Пловдив
с опит от  2 години
61 5

Силвия Денчева
преподава по Български език
в град София
с опит от  30 години
38 5

виж още преподаватели...
Последно видяха материала