Големина на текста:
Изготвил: Мила Валентинова Трифонова
Специалност: Педагогика, 3-ти курс, задочно обучение
Фак.№ 82090
Управление на човешките ресурси в образованието
Управлението на човешките ресурси /УЧР/ е подход за
управление на хората, основан на четири основни принципа. Първо,
човешките ресурси са най- важните активи, които притежава една
организация и тяхното ефективно управление е ключът към нейния
успех. Второ, този успех е възможно да се постигне само ако
политиките и процедурите относно работната сила на
предприятието са свързани тясно и допринасят възможно най-
много за постигане на кооперативните цели и стратегически
планове. Трето, кооперативната култура и ценности, климатът в
организацията и управленческото поведение, което произлиза от
тази култура, оказват голямо влияние за постигането на
съвършенството. Следователно тази култура трябва да се
управлява, което означава, че ценностите на организацията трябва
да се сменят или подсилват, а това изисква непрекъснато усилие,
започвайки от върха, за възприемане и поддържане на тези
ценности. Накрая, управлението на човешките ресурси предполага
интеграция: да се накарат всички членове на организацията да
участват и да работят със съзнанието за обща цел.
УЧР е подход за набиране, мотивиране, развитие и
управление на човешките ресурси на организацията (в конкретния
случай, на училището). То е устремено към формиране на
подходяща корпоративна култура и прилагане на програми, които
рефлектират и поддържат основните ценности на предприятието и
осигуряват неговия успех. УЧР е по- скоро про- активно, отколкото
реактивно, т.е. винаги търси какви нужди трябва да се задоволят и
след това да ги задоволи, а не да чака да му се каже какво да
прави- относно набирането, плащането или обучението на хората
или да се занимава с проблемите на взаимоотношенията между
хората чак когато възникнат.
В образованието се очертават няколко основни аспекта на
управление на човешките ресурси:
1. привличане на подходящи хора за дадено работно място или
подбор на педагогически кадри;
2. поддържане и заетост на развитието на човешките ресурси;
3. възнаграждения и мотивация за труд на персонала в училище;
В настоящото изложение по проблема за управление на
човешките ресурси в образованието, по- подробно ще разгледаме
първия и третия аспект от по-горе посочените.
Наличието на човешки ресурси е една от основните
предпоставки, чрез която организациите (училищата) могат да
изпълнят целите, които са си поставили. Хората работещи за
дадена организация имат важно значение за постигане на нейните
цели затова те трябва да бъдат в състояние да изпълнят
поставените им задачи. Именно това определя значимостта на
процедурата по подбор на персонал. Тази дейност е елемент от
управлението на човешките ресурси в организацията и фактор за
ефективността на организацията като цяло. Добре организираният и
проведен процес на набиране и подбор е фактор за успеха на орга-
низацията, докато грешки и слабости могат да доведат до чувстви-
телни разходи. Набирането на човешки ресурси е процес на търсе-
не, привличане и намиране на потенциалните кандидати за заемане
на вакантната длъжност. Поради тази причина набирането и
подборът на персонала в организацията трябва да бъдат системно
планирани, подготвяни и внимателно управлявани, за да бъдат
избрани подходящите хора. Това се осигурява чрез открито
оповестени и подходящи за вакантната длъжност критерии, чрез
които се преценява пригодността на конкретния човек.
Удачно е организацията да търси едновременно съответствие
както между личностните характеристики и изискванията за
работното място, така и между човека и организационната
културата на компанията.
Процесите на оценяване и подбор като цяло могат да
допринесат за организационната ефективност, ако са налице
стратегически фокус, подкрепата на висшия мениджмънт и желание
на организацията да се учи и развива, да наблюдава, преглежда и
прави преценка на процедурите си. Целта на тази секция е да
подпомогне набирането и подбора на най-добрите кандидати. При
обявяване на вакантни длъжности в организацията трябва да се
отчитат: законовите положения, залегнали в Кодекса на труда и
политиката на организацията за предоставяне на равни
възможности и равен шанс на всички субекти.
Процесът на формиране на персонала в училището преминава
през няколко основни етапа:
- набиране на персонал;
- подбор на персонал;
- назначаване;
В училището като организация, наборът на персонал
представлява създаване на резерв от потенциални кандидати за
определената длъжност в училището. Кандидатите могат да бъдат:
- Завършващи Висше Учебно Заведение;
- Нередовни учители;
- Външни източници:
Организирани бази данни за кандидати.
Търсещи работа по обяви в средствата за масова
информация.
Специализирани агенции за набиране на персонал.
Доказани в практиката професионалисти от други организации
При пресяването на кандидатите е необходимо да се обърне
внимание на следните няколко въпроса:
1. Отговаря ли кандидатът на минималните критерии, на
спецификите за квалификация, стаж и възраст?
2. До каква степен образованието и работният стаж на
кандидата показват постижения и прогресиране?
3. Има ли в кариерата на кандидата такива неща като бързо
сменяне на работата или мистериозни празноти, които
предизвикват подозрение?
4. На пръв поглед убедителни ли са причините за напускане
на работата?
5. Делови, ясни и четливи ли са молбата за кандидатстване
и автобиографията?
Подборът на персонала в училището е дейност по оценка на
информацията за професионалните педагогически и личностните
качества, уменията и мотивацията на кандидатите и определяне на
най-подходящия от тях за заемане на определената длъжност. За
целта се изготвя план и се разработват конкретните техники,
съобразно с профила на длъжността и изискванията към кандидата.
Техниките, които се използват при провеждане на подбора,
включват оценка по документи, събеседване, изпит, интервю,
защита на проект, тест или информация от предишно работно
място. Чрез тях се постига максимално адекватно на профила на
длъжността предвиждане на професионалните и личностни
качества.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Управление на човешките ресурси в образованието

Управлението на човешките ресурси /УЧР/ е подход за управление на хората, основан на четири основни принципа. Първо, човешките ресурси са най- важните активи, които притежава една организация и тяхното ефективно управление е ключът към нейния успех.
Изпратен от:

на 2009-01-11
Добавен в:
Курсови работи
по Мениджмънт
Статистика:
404 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Лидерство в управлението

29 ное 2009
·
222
·
15
·
1,687
·
219

Ако погледнем в Оксфордския речник, ще установим, че един от синонимите, с които се определя думата „manage”, е „водя”.Разбира се, не е това причината мениджърът да бъде характеризиран като водач /лидер/ на екипа, който той ръководи.Всъщност това дори...
 

Видове, обхват и предназначение на плановете, свързани с осигуряването на човешките ресурси

02 май 2007
·
805
·
1
·
119
·
54

Като се има в предвит какви видове стратегии се разработват и прилагат в областта на човешките ресурси, се съставят и планове за потребностите от работна сила.
 

Управление на човешките ресурси

08 фев 2010
·
446
·
38
·
7,289
·
424
·
1

Теоретична част - Същност на подбора, Цели на подбора, Етапи на подбора:...
 

Стратегическо и оперативно управление на човешките ресурси

02 май 2007
·
1,761
·
1
·
322
·
2

Управлението на човешките ресурси може да бъде краткосрочно, средносрочно и дългосрочно...
 

Необходимостта от познания за човешкия ресурс

02 май 2007
·
694
·
1
·
201
·
53

Във всички модели на пазарна икономика имаме оптимално функциониране когато са в добра комбинация петте ресурса (демографски, икономически, политически, образователен и фирмен). Но водещ е човешкият ресурс.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по лидерство и ръководство за студенти 3-ти курс във ВУАРР
изходен тест по Мениджмънт за Студенти от 3 курс
Сборният тест по лидерство и ръководство е предназнаен за текущо оценяване на студенти в 3-ти курс във ВУАРР. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Много лесен)
10
40
1
26.08.2014
Тест по лидерство и ръководство за 4-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 15 въпроса по лидерство и ръководство за студенти 4-ти курс Мениджмънт. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
60
1
20.08.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Управление на човешките ресурси в образованието

Материал № 251420, от 11 яну 2009
Свален: 404 пъти
Прегледан: 366 пъти
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,067
Брой символи: 9,843

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на човешките ресурси в образованието "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения