Големина на текста:
Содержание:
1.Понятието юридически акт.
2.Влизането в сила и действието на юридическите актове.
3.Обща характеристика
4.Действие на юридическите актове
5.Юридическа сила и ранг на правните норми
6.Видове юридически актове
1.Понятието юридически акт
Юридическите актове са правомерни юридически факти, с помощта на които правните
субекти постигат желаните от тях цели. Те се съдържат както в сферата на
правосъздаването (правотворчеството), така и в тази на правоприлагането. И в този
смисъл юридическите актове имат многообразен характер, те изобщо разкриват сложното
битие на правото.
Понятието юридически акт се използва в два смисъла:
1. В един по-широк план, в по-широкия смисъл на думата под юридически акт се разбира
положителният юридически факт, т. е. в това си значение понятието юридически акт е
равно на понятието положителен (правомерен) юридически факт. Следователно
юридическите актове са една част от юридическите факти - те покриват правомерната
част на юридическите факти.
2. В по-тесния смисъл на думата под юридически акт се разбира словесно-документалното
закрепване на волята на правните субекти, насочена към постигане на определени желани
правни последици. В този смисъл юридическите актове са равни на понятието
юридически документ - тогава, когато е налице обективиране, материализиране на волята
по един особен, специално-юридически начин с помощта на знаците в правото. В това си
значение юридическият акт е винаги писмен начин на изразяване на това, което правните
субекти желаят.
Ако говорим за юридически акт в първото значение, то тогава неговото понятие е
значително по-широко. Обт хватът на юридическите актове включва многообразие от най-
различни проявни форми, изразени по съответния ред - от връщането на вещта до
конституцията като най-вис-шия юридически акт в системата на юридическите актове.
Юридически акт е законът, но юридически акт е и изплащането на дълга; юридически акт
е едно съдебно решение, но юридически акт е и административният акт за налагане на
глоба по Закона за движение по пътищата.
Във второто значение на понятието вече е налице стесняване на обхвата на юридическия
акт. Той добива типичен правен смисъл, документално-словесно и специал-ноюридическо
санкциониране на волята на правните субекти, която при това може да бъде изразена само
по строго фиксиран от нормите на правото начин. Именно в това второ значение на
понятието ще бъде третиран въпросът за юридическите актове - т. е. ще се има предвид
само тази част, която отговаря на строгите документални изисквания за оформянето и
правно-волевото закрепване на правата на правните субекти. В този втори смисъл именно
се доказва, че изразяването на волята в правото става по специфичен начин, фиксиран
изрично от правото и който начин не може да бъде дерогиран. Същевременно юри-
дическият акт доказва способността на правните субекти да реализират своите субективни
права посредством специфичен правен инструментариум. Юридическите актове са най-
важното средство от този инструментариум, с който целите на правните субекти се
постигат с извършването и материализирането на позитивни правни действия.
По-важните белези на юридическите актове във второто значение са:
1. Волеви елемент. Юридическият акт винаги изразява волята на правните субекти. Тази
воля е насочена към постигането на положителни (правомерни) правни последици. В
юридическия акт се закрепва волята на най-разнообразни правни субекти - от държавата
до физическите лица. Изразяването на волята има за цел постигането на желан
юридически резултат. Волята е психическото преживяване, но и силата, мощта, с която
действат правните субекти при реализацията на своите субективни права. Например
волята на държавата при създаването на юридическите актове не се третира като някакво
психическо преживяване, както е при индивидуалните субекти на правото, а се възприема
като силата на нейната власт, като материал из ация на генералното й пълномощие да
управлява и в това си качество да издава такива юридически актове, с които да реализира
държавния империум. При физическите лица,тогава когато реализират с помощта на
юридическите актове своята автономност, волята се възприема като тяхната правна власт,
тяхното правомощие, тяхната правна възможност да удовлетворят своите правни
интереси. Тогава вече можем да говорим да волеизявление на физическите лица,
образувано от вътрешното тяхно психическо преживяване ведно с външния начин на
изразяване на това преживяване.
2. Формален елемент. Юридическите актове винаги се материализират в някаква форма.
Тази форма е фиксирана от правото и всички правни субекти, които създават
юридическите актове, са длъжни безпрекословно да я спазват. Именно формалният
елемент отличава юридическия акт в строго правния, документален смисъл от понятието
юридически акт в широкия смисъл на думата. Това проличава дори за тези волеизявления,
които представляват части от един и същ правен отрасъл. Примерно връщането на вещта
като правно действие е и юридически акт в широкото му значение. Но това действие се
отличава от договора за покупко-продажба, който е един формален юридически акт във
втория, специфично документалния смисъл.
формата на юридическия акт има този смисъл, че той индивидуализира акта, прави го
отличителен спрямо други юридически действия и изобщо факти от правната дейс-
твителност, формата показва, че нещата и явленията в позитивното право, чийто
същностен компонент е юридическият акт, протичат по фиксиран ред, че следват оп-
ределена документална, словесна, знакова и изобщо специфична юридическа форма
Затова казваме, че юридическият акт е форма на правото, външно проявление на правото,
негов документален израз.
Всеки юридически акт има своя форма, формата се определя от вида и ранга на
юридическия акт, от това в каква степен той въздейства върху обществените отношения.
Една е формата, предвидена за конституцията, друга е за договора между частноправните
субекти, в който те изразяват свободно своята автономна воля. Следователно формата
зависи от мястото на юридическия акт в системата от юридическите актове, от
положението, което той заема в йерархията на юридическите актове.
3. Юридическите актове са винаги положителни юридически факти. Те винаги са
насочени към постигането на положителни (правомерни) правни последици. Разбира се, в
по-общ план от един юридически акт понякога могат да настъпят и неблагоприятни
последици, но това съвсем не значи, че субективното отношение на създателите му е било
насочено в тази именно неблагоприятна насока. Юридическите актове по дефиниция
трябва да са положителни правни действия (юридически факти). Не може примерно с
юридически акт да се възложи убийството на някакво лице или извършването на явно
неправомерно действие. Юридическите актове понякога водят до неблагоприятни
последици в такъв смисъл, че не постигат желаните резултати (примерно едни неудачен
закон, който не отразява естествените права на личността или обективно съществуващите
обстоятелства, или не е съобразен с принципите за справедливост, може да доведе до
негативни от гледна точка на правото резултати). Затова всеки юридически акт освен
формалните предписания трябва да отразява и принципите на правото, да съответства на
нуждата от постигането на хармония и ред с помощта на документалните изрази на
правото. Изводът е, че всеки юридически акт следва да бъде в унисон с общите норми и
принципи на правото, а не само с формалните предписания и правно-техническите
изисквания за един правен документ. Защото юридическият акт, освен че е правен
документ, е и начин на обективирането както на индивидуалните субекти на правото, така
и на общата воля, общите насоки на правото по посока на утвърждаването на
справедливостта, реда и изобщо всички онези ценности, без които правото би се
превърнало в сбор от документи с форма, но без съдържание.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Понятието юридически акт.

Понятието юридически акт. Влизането в сила и действието на юридическите актове. Обща характеристика. Действие на юридическите актове. Юридическа сила и ранг на правните норми. Видове юридически актове. Понятието юридически акт...
Изпратен от:

на 2009-01-11
Добавен в:
Есета
по Право
Статистика:
161 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Есета по Право рядко сваляни с 11 - 20 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
232
·
14
·
2,218
·
176

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Материално и процесуално право

19 ное 2007
·
271
·
1
·
150
·
2

Това е лекция по Обща теория на правото при проф. Бойчев от 2007 година...
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,033
·
1
·
153
·
1

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Правни отношения

13 апр 2008
·
186
·
2
·
507
·
42

Определение: Конкретна правна връзка между два правни субекта възникнал въз основа на юридически факт. Съдържанието на правната връзка се състои от взаимни права и задължения. Правоотношението - най-характерния вид правни последици. Правните отношения...
 

Възникване на финансово правоотношение

09 апр 2008
·
113
·
5
·
600
·
25

Финансовото правоотношение възниква автоматически, т.е. по силата на закон, а в някои случаи след издаването на специален индивидуален административен акт – финансов акт.....
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Обща теория на правото за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 20 въпроса от Общата теория на правото. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
20
195
1
1 мин
10.11.2016
Тест по Търговско и Финансово право за студенти
тематичен тест по Право за Студенти
Тестът обхваща въпроси от търговско и финансово право - 15 въпроса, някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
49
1
1 мин
28.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Понятието юридически акт.

Материал № 251212, от 11 яну 2009
Свален: 161 пъти
Прегледан: 142 пъти
Предмет: Право
Тип: Есе
Брой страници: 12
Брой думи: 3,945
Брой символи: 34,872

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Понятието юридически акт."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения