Големина на текста:
Тема №4:Методика за обучение за формиране на
комуникативно-речеви умения на учениците от
началните класове.Теоретични основи на обучението по
развитие на речта.Обучението по преразказ и съчинение-
функции,същност,видове, технология на работа.Система
на уроците за създаване на ученически текстове.
1.Теоретични основи на обучението по развитие на
речта.
За обучението по развитие на речта се отделят от общия хорариум на
предмета 1,5 часа седмично или 3 часа през седмица като третия час се
комбинира с обучение по извънкласно четене.Съвременното обучение по
развитие на речта се гради на теорията за речевата дейност, разработена от
психолозите, според която речевата дейност протича в 4 фази:
-Ориентировъчна
-Планиране
-Реализация
-Контрол
Ориентировъчна – говорещия или пишещия трябва да се ориентира в
условията на общуване, целта и задачите на речевата изява.От
ориентацията в тези елементи зависи по- нататъчния ход на речевата
дейност.
Планиране-планира се самото речево изказване (устно или писмено) като
планирането включва не само набелязване на основните моменти на
речевото изложение, но и определяне на съдържанието, което ще бъде
включено и намирането на адекватни изразни средства за изразяване на
това съдържание.
Реализация- създава се самия речеви продукт.При неговото създаване
автора взима под внимание всички уточнения,направени в 1-ва и 2- ра фаза
Контрол – прави се съпоставка между това, което е изразил автора на
речевата изява и възприемането, разбирането от ответната страна.Ако
имаме съвпадение между намеренията на автора и ответната реакция на
възприемане, сме постигнали речевите цели и задачи.Ако има
разминаване, търсим грешката в кой етап е и правим корекция.
Съобразно възрастовите особености на децата тези етапи се отразяват в
работата по развитие на речта и най вече в работата по съчинение.Самото
обучение на деца от 1-ви до 4-ти клас по развитие на речта протича в 3
равнища: лексикално, синтактично и равнище на свързаната реч.
Лексикално равнище -основната единица, с която се работи е думата от
гледна точка на нейната семантика (значение).Обучението в това равнище
е организирано в 4 основни направления:
-обогатяване речника на децата, запознаване на децата със
значението на нови думи или разширяване знанието на децата за
значението на вече познати думи.Колкото по-богат е речника на детето,
толкова по големи са техните възможности за общуване с другите.
-уточняване речника на децата-голяма част от думите, които децата
вече знаят ,често се използват с неточно значение или в грешен контекст,
поради факта, че тези думи са усвоени по пътя на аналогията при
общуване с възрастните, а не осъзнато.
-активизиране речника на децата-всеки човек има активен и пасивен
речник.В пасивния речник са думи , които разбираме, знаем какво
означават, но не ги използваме.При децата съотношението между активен
и пасивен речник е в полза на пасивния.Целта е колкото може повече думи
от пасивния речник на децата да преминават в активния, за да може речта
на учениците да стане по- богата, по-разнообразна, да избягват
повторенията и използването на езикови щампи.
-работа върху диалекти и жаргонни изрази-важно е да разберем, че и
диалекта и жаргона се развиват и съществуват заедно с некнижовната
норма.Не можем да ги елиминираме и да забраним на децата използването
им .По важно е децата да разберат, че използването на диалектни думи и
жаргонни изрази в речта е уместно в определени условия на общуване и е
нежелателно при други условия.
Синтактично равнище- основни лексикални единици, с които се работи
на това равнище са словосъчетанието и изречението.
В работата в словосъчетания като лексикална единица вниманието е
насочено към свободните словосъчетания.Основните методични похвати,
които се използват от 1-ви до 4-ти клас са следните:
1 )анализ на изречение с цел установявяне на връзките между думите в
изречението и отделянето на словосъчетания в него;
2) анализ на словосъчетанията от четен текст;
3) образуване на словосъчетания по дадени от учителя думи;
4) замяна на дума в словосъчетание с подходящ синоним;
5) замяна на цяло словосъчетание с подходящо синонимно и
обясняване на разликата в употребата им;
6) образуване на словосъчетания при изучаване на отделни граматични
категории;
7) откриване на устойчиви словосъчетания в четен текст и обясняване на
значението им;
8) образуване на словосъчетания по зададена тема,по някаква визуална
опора-картина,илюстрация;
9) включване на словосъчетание при самостоятелна писмена дейност-
преразказ, съчинение;
Изречението се разглежда като относително завършена цялост,
изразена мисъл, като думите в изречението са свързани по смисъл,
подчинени на определена граматична закономерност.Изречението има
своя интонационна оформеност, определяща се от пунктуационните
знаци.Упражненията, които използва учителя при работа с изречения се
класифицират от различни принципи.В зависимост от умствените процеси
биват аналитични и синтетични.
-аналитични-подава се готово изречение и се разпознават връзките
между цялото изр.;
-синтетични-самостоятелно съставяне на изречения като използват
различни опори-дадени думи, тема, нагледен материал.
Равнище на свързаната реч-лексикалното и синтактичното равнище
служат за негова основа.Комуникативна единица е текста.Работата върху
текста включва различни дейности:
-разширен отговор на въпрос;
-построяване в устна и писмена форма на диалози по поставена задача;
-създаване на кратки писмени текстове: покана, съобщение, поздравителна
картичка, писмо, обява;
-всички видове преразкази, съчинения, драматизиране на текст, писмен
отговор по поставен въпрос върху художествен текст.
Обучението по преразказ и съчинение
Същност и функции
Преразказът е писмен или устен повествователен текст, който пълно
или частично предава съдържанието на текст със сюжетна основа. При
него се извършва репродуктивна дейност, която е една от основните в
работата по развитие на речта. В естествени условия преразказването
обикновено се характеризира с краткост, но учебният преразказ в начална
степен се различава по това, че ученикът пълно и достоверно
възпроизвежда текста, като ползва собствения си езиков
запас.Преразказващият подчертава несвидетелската си функция чрез
употребата на преизказно наклонение (л-форми) или на изявителни форми
на сегашно историческо време.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Хормиране на комуникативно-речеви умения в началните класове

Методика за обучение за формиране на комуникативно-речеви умения на учениците от началните класове. Теоретични основи на обучението по развитие на речта. Обучението по преразказ и съчинение - функции, същност, видове...
Изпратен от:

на 2009-01-09
Добавен в:
Теми
по Педагогическа психология
Статистика:
571 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Ранна възраст


Ранна възраст. развитие на психиката през втората и третата година от живота...
 

Начална училищна възраст

08 май 2007
·
972
·
9
·
2,900
·
759

Развитие на психиката в начална училищна възраст. Обща характеристика...
 

Конфликти (казус)

09 мар 2007
·
2,336
·
7
·
396
·
782
·
2
·
3

Конфликт – това е дума която често се спряга в живота на всеки един от нас,без значение пол,възраст или раса.
 

Адаптация на детето към училищно обучение

08 май 2007
·
758
·
4
·
1,204
·
204

Периодът между шестата и седмата година поставя началото на коренна промяна в живота на детето. От този момент нататък започва нов интензивен етап във физическото и интелектуалното му развитие...
 

Детските рисунки


Вероятно в периода между 12 и 18 месеца вашето прохождащо дете ще се опита да “пише”, драскайки върху лист хартия...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
80
1
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Хормиране на комуникативно-речеви умения в началните класове

Материал № 249347, от 09 яну 2009
Свален: 571 пъти
Прегледан: 711 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Тема
Брой страници: 8
Брой думи: 1,555
Брой символи: 13,288

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Хормиране на комуникативно-речеви умения в нача ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения