Стоян Ценев
преподава по Туризъм
в град София
Големина на текста:
Раположена на Скандинавки полуостров, Норевегия е типичната
северна страна – като изключим няколко пролетни и летни месеца,
останалото време е дъждовно или снежно. Но точно това прави страната
привлекателна – суровият климат, назъбните планини и дълбоковрязаните
в в сушата фиорди.
Норвегия е притегателна не само със своята уникална природа и
красив пейзаж, не само с изключителната симбиоза човек – море, но и със
своята култура, бит, фолклор и учудваща топлина у хората, което не е за
вярване сред тази сурова и жестока към човека природа.
Норвегия не е богата на исторически и археологически паменици, но
това, което привлича е невероятната човешка приспособимост,
преобразила с много труд и усърдие пустоща в страна с изключително
висок стандарт.
Норвегия предлага много възможности да се запознаем от близо с
нейната култура и бит. На територията на Норегия има повече от 500
музея.
В редица етнографски музеи из цялата страна са представени
експозиции, които дават възможност на туриста да се докосне до тази
уникална култура.
Музей на открито „Майхауген”
Безспорно една от най интересните колекции предлага открития
етнографски комплекс в местносттаМайхауген. Зъболекарят Андерс
Сандвиг поставя началото със своята експозиция, открита през 1887г.
През 1901 слег запитване на Андреас Сандвиг от съвета на град
Лилехамер е предложен обширен парцел в местност, наречена Майхауген,
който да побере нараствщата му колекция.
Местнстта е била използвана до тогава за излети и пикници, място за
сбирки на гражданите на Лилехамер.
През 1904г. експозицията е преместена в Майхауген и така се
поставя началото на музея на открито, включващ днес повече от 200
сгради.
Музеят разказва историята на хората от Гудбандсдаленската долина
през последните 300 години в автентична обстановка
През лятото на 1904 колекцията на Сандвиг, когато експозицията
преместена в Майхауген, музеят включва не повече от 10 сгради. Оснвната
идея е да се покаже развитието в традициите на строителствона къщи,
истрията им, като се започне от най – елементарните едноетажни къщи и
се стигне до по – сложните в архитектурно отношение двуетажни
постройки. Стъпка по стъпкаколекцията с дообогатява. Андерс Сандвиг е
искал да пресъздаде врзката между занаятите и пред-индусрилното
общество. Цели ферми с фамилните къщи и инвентара, стопански
постройки разказват за бита и културат на норвежкия народ. Наред с
миниатюрния град, създаден от Андерс Сандвиг, място в мусея на открито
намират и редица експозиции, ето и някои от тях:
„Ние спечелихме земята” – експозиция, разкриваща историята на
Норвегия през вековете.
Фолклорно изкуство – представя произведения на изкуството от
долината Гудбрандсален в периода 1750 – 1900
Колекцияотнорвежкипощенскимарки представябогатаколекцияот
, 1855 всичкипощенскимаркииздаденивНорвегиязапериодаотдоднес
ИсториянаНорвежкатапощенскаслужба цялатаисторияна
.Норвежкатапощенскаслужбаепредставенавмузятанаградчето
Старитеработилници, туквразличнирабтилничкиидюкянчетаса
преставенитрадиционитезаобласттазанаятиипдобнонамузеяна
„” откритоЕтъритукчовекможедастанечастотмагиятананодвежкия
.бит
Колекциитесаадаптираниизадецасцелдасенаправипосещенито
намузеянаоткритоМайхаугенедновълнуващоинезабравимо
. .изживяванеМузеятелеснодостъпенпрезвсичкисезони
Музейнавикингите , положителнонямачовеккойтоданеечувал
,завикингитеотличнимореплавателиитехнитестраховитикораби
. – прекосявалисевернитеморетазаданаправиподостъпназасвета
, . тяхнатаиторияесъздаденмусеятнавикингскитекорабиТойечастот
. ИсторическиямузейнауниверситетавОслоСградатанамузеяе
– – проектиранаотнайдобриятнорвежкиархитектАрнщайнАрнебргза
, 1927. дапобереекспозицияотвикингскикорабиипостроенапрезгМузеят
.имавременниекспозициииразнообразнидейности
МузеятсенамиранаполуостровBygdoy, 10 наоколо минутисколаот
.центъранаОсло
Музятнавикингитепредставяняколкоголемипогребални
– , , , викингскикорабаОсебергГокстадкактоиголямкорабнайвероятнона
, , . аристократнамеренвБорреВестфолТритекорабасанайдбре
. запазенитепознатидомоментавикингскикорабаНамеренисав
. , КралскитемогиливъвфиордаОслоКатопогребалникорабитеса
„” „ ”. служилизапренасяненамузртиянаДругиясвятТесабили
, , натоваренисуникалнисъкровищаколеснициконеинайвечепищни
, .облеклаитъканизапазениидоднес
Знаниятазаежендневиетонавикингитедостигатдонасосновно
. благодарениенаархеологическадейностВгробницитесаоткритинесамо
, . бижутаиоръжияноипредметиотбитаНамеренитенаходкиднесза
.изложенивМузеянавикингите
, НорвежкифолклоренмузейОсло
– ,Норвежкиятфолклоренмузейенайобширниятвстраната
преставящ 1500. . битананорвежкиянародвпеириодаотгдоднесНамира
, . севБигдойОсло Колекциятамуобединяваекспонатиотвсичкикраища
. настраната
19 , 1894. Музеятеоткритна декемвригКолекциятамуднессъдържа
230повечеот 000 . 140артефактиРазпростирасенаплощот 000 2, мкато
2Кралскатафермазаема 000 000 2 ( мтакапишевофициалниясайтна
). 27музеяЗастроенатамуплоще 000 2.м
150 Повечеот постройкипредставятбитананорвежциотразличните
. , региониДиференциранисаспоредепохаразликитемеждуградскии
, .селскикъщиспоредсоциалнитеразличия
, 12., ЦъркватаГотСтавдатиранаот в ееднаотпеттесредновековни
. постройкивмузеяСувременнатаисторияепредставеначрезекспозициии
, .проектифокусиранинайвечевърхудецатаимладите
,Постоянниекспозицииназакритовключватнационалнотоизкуство
, , . фолклорникостюмикултуратанаСамитеиграчкиидримаиредица
. временниекспозицииипрограмипрезцялатагодина
Доккенскимузейнаоткрито заразликаотмузеитевМайхаугени
, . БигдоймузеятвДоккенесъсзначителнопомалкиразмериНамирасе
5 . наминотцентъранаХаселойАвтентичнатасекциянаСтария
,Хаугесундвключватематичкиекспозициинаначинанаживотиработата
19. свързаниспроизводствтонахерингапрес вСъщотакаимаифото
, . изложбаиекспозициясвързанисриболовнитекорабиотрегиона
ЕтнографскимузейКарсмунд , часттапосветенанаетнографията
. нарегионаеосновнатазамузеяХаугаландТяеразположенавняколко
. стариннисгради
: Експозициитепредставятважнитемиотисториятанарегионаисторията
, , , наградааграрноторазвитиериболовнитекорабитрадиционникъщии
. околноттаСпецилнопомещениееотделеноизакратковременни
, , експозициизаработилницатаскладоветеиразбирасеадминистрацията
. намузея
Етнографскиямузейпредлагасъщоивъзможностзазакупуванена
, , . сувениригидлекцииинаучнопопулярнифилми

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 4)
RosituVarna написа на 25 юни 2013 ОТГОВОРИ
студент на 101 години от Варна , ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна
Мерси, радвам се, защото много труд хвърлих! Никъде нямаше инфо на български и цялата курсова работа е превод от английски.
kovata12 написа на 18 мар 2009 ОТГОВОРИ
ученик
p.silivestrova написа на 21 фев 2009 ОТГОВОРИ
студент на 24 години от София , Нов български университет
p.silivestrova написа на 21 фев 2009 ОТГОВОРИ
студент на 24 години от София , Нов български университет
mnogo mi haresa
 
Подобни материали
 

Туристическа политика на страни от ЕС

01 сеп 2009
·
303
·
15
·
3,061
·
380

Задачата на курсовата работа е детайлно разглеждане на държавния орган, отговорен за туристическата политика на Ирландия и неговия контекст (политически, икономиески, социален, туристически и пр.)...
 

Туристическа политика – същност, цели, инструменти и типология

30 сеп 2009
·
380
·
14
·
1,817
·
1

Туристическа политика – същност, цели, инструменти и типология 1.Туристическата политика като система Понятието „туристическа политика” е сравнително ново. Неговата поява и развитие се наблюдават през последното столетие. Това може да се обясни с...
 

Туристически маршрут

11 дек 2010
·
392
·
20
·
2,125
·
679

Туристически маршрут в България, теория и практика...
 

Римските термити във Варна

25 фев 2007
·
122
·
5
·
1,134
·
1

Намиращите се в югоизточната част на съвременния град Варна Римски терми /бани/ са най-голямата обществена антична сграда, открита досега в България.
 

Организация на туристическата дейност в кооперацията

01 май 2007
·
591
·
2
·
409
·
324

Стопанският туризум в коопративната система започва развитието си през 20– те и 30– те години на XX век , това се отнася и за България...
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест по валутни операции в туризма
изходен тест по Туризъм за Студенти от 3 курс
Тест за студенти от специалността Туризъм в Земеделския колеж - Велико Търново. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
5
1
8 мин
01.08.2013
Тест по Основи на туризма за ученици от 9-ти клас
междинен тест по Туризъм за Ученици от 9 клас
Дава резултати за междинни знания на ученици при усвояване на основните понятия. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от еди нверен отговор. Предназначен е за ученици в 9-ти клас, изучаващи Туризъм.
(Много лесен)
20
42
1
2 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Етнографски музеи в Норвегия

Материал № 249273, от 09 яну 2009
Свален: 46 пъти
Прегледан: 27 пъти
Качен от:
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 4
Брой думи: 771
Брой символи: 6,381

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Етнографски музеи в Норвегия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
с опит от  22 години
1,350 358

Стоян Ценев
преподава по Туризъм
в град София
с опит от  21 години
1 273 358

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения