Големина на текста:
“Психологически проблеми при осъществяването на вербовката на секретни сътрудници ...”
СЪДЪРЖАНИЕ:
Увод..............................................................................................................................стр.3
Първа Глава
1.Същност, съдържание, функции, дейност на контраразузнаването...............стр.4
2.Секретни сътрудници в контраразузнаването...................................................стр.6
3.Понятие за вербовка. Връзка с други науки .......................................................стр.10
А: Понятие за вербовка.................................................................................стр.10
Б: Връзка с други науки.................................................................................стр.10
В:Основа на вербовката................................................................................стр.12
Г: Методи на вербовката.............................................................................стр.13
Д: Форми на вербовката...............................................................................стр.13
Е: Тактика на вербовката............................................................................стр.14
Втора глава
Основни поведенчески фактори във вербовъчния процес.....................................стр.18
1.Особености на вербовъчната дейност.........................................................стр.18
2.Етапи в развитието на вербовъчната разработка.....................................стр.19
3.Подготвяне на условията за извършване на верновка................................стр.22
4.Личностни качества и умения у вербовчика.................................................стр.22
Трета глава
Социално-психологически измерения на вербовката и вербовъчния
процес.........................................................................................................................стр.27
1.Човешкото поведение и вербовката..................................................................стр.27
1.1Външни фактори на човешкото поведение..........................................стр.27
1.2Вътрешни фактори на човешкото поведение.....................................стр. 28
2.Мотивация на поведението на личността.......................................................стр.28
2.1Основни съставки на мотивацията......................................................стр.29
2.1.1 Емоции....................................................................................................стр.31
2.1.2 Познание................................................................................................стр.31
2.1.3 Ценностна ориентация........................................................................стр.31
3.Мотивацията в отношенията на вербовка......................................................стр.32
4.Връзка между мотивацията на агента и неговото поведение......................стр.33
5.Изследване на мотивацията на агента.............................................................стр.34
6.Контраразузнавачът и обекта на вербовка като социална група.................стр.38
7.Фактори, сплотяващи оперативната диада....................................................стр.32
А: Социално-емоционални фактори.............................................................стр.40
Б: Социално-оперативни фактори..............................................................стр.41
8.Особености в отношенията между контраразузнавача и обекта на
вербовка.................................................................................................................стр.42
9.Властта в отношенията на
вербовка...............................................................стр.46
А: Източници на властта на вербовчика....................................................стр.47
10.Комуникацията в отношенията на вербовка..................................................стр.50
Четвърта глава
Възприемане на обекта на вербовка.......................................................................стр.54
1. Оценка на събеседника.........................................................................................стр.54
1.1Статична оценка.....................................................................................стр.55
1.2Динамична оценка....................................................................................стр.56
Варна – 2003г.1
“Психологически проблеми при осъществяването на вербовката на секретни сътрудници ...”
2. Източници на информация за изучаване на
събеседника.................................стр.58
2.1Съдържание.............................................................................................стр.5
8
2.2Контекст..................................................................................................стр.5
8
2.3Външни признаци на заболявания и болестни изменения в
поведението..............................................................................................стр.5
9
2.4Невербална
комуникация.........................................................................стр.59
3. Невербални източници на информация за обекта на
вербовка.......................стр.59
3.1.Физични
параметри............................................................................стр.61
3.2.Мимиката............................................................................................стр.6
3
3.3.Кинетични
източници........................................................................стр.66
3.4.Социално-психологични параметри на хевербалната
комуникация...............................................................................................стр.
74
3.5.Комплексен израз на поведението в конкретна
ситуация.............стр.76
Заключение...............................................................................................................стр.79
Библиография................................................................................................стр.81
УВОД
Варна – 2003г.2
“Психологически проблеми при осъществяването на вербовката на секретни сътрудници ...”
“Мистериозна”, “тайнствена”, “загадъчна”, “тъмна”, “необяснима”, и много други
са все определения, използвани от обикновените, хората неспециалисти, когато става
въпрос за дейността на специализираните служби за сигурност и оперативните работници
към тях. Или по-точно, когато става въпрос за разузнаване и контраразузнаване. Но дали
това е така и днес, в XXI век – век на информацията и електрониката. Век, в който няма
разстояния и граници, няма непреодолими бариери за силата на комуникационните и
информационните технологии.
Тайнствената маска, обаче на тези служби е свалена, а тяхната мистериозност
просто обяснена. Днес всеки може да прочете за това що е разузнаване, що е
контраразузнаване, както и за това що е шпионаж, за двойните и тройни агенти, за
проследяване, подслушване, за вербовка и пр.
Дейността на тайните служби за сигурност вече не е приоритет само и единствено
на държавата и на държавните служители, а напротив – цели се постигане на все по-голяма
прозрачност и яснота по този въпрос. Сигурността на гражданите на Рбългария е
конституционно регламентирана, поради, което всеки има правото да бъде информиран по
какъв начин е гарантирана неговата защита, както и тази на семейството му, от
държавните и частни институции.
В този ред намисли ще конкретизираме и задачата на настоящата разработка, която
дава отговори на следните интересуващи ни въпроси:
Що е контраразузнаване, секретен сътрудник или още агент? Що е вербовка?
Кога и при какви условия сеосъществява тя? Можем ли да кажем, че вербовката е
изкуство, което не всеки владее? Защо смея да твърдя, че писологическото въздействие,
наречено вербовка е в изключително тясна взаимовръзка с науката психология? И защо
това е така?
Разбира се, тези няколко въпроса далеч не изчерпват съдържанието на темата, но
достигайки до техните утвърдителни отговоти ще достигнем до идеите и схващанията на
автора, които накратко-формулирани изглеждат така:
Вербовката е вид манипулативно психологическо въздействие, осъществявано от хора
върху хора, с определена цел. А умението да се извършва подобно въздействие е изкуство,
чиито тайни се коренят най-вече в основите на науката психология, а след това в други
науки. Човекът, наречен вербовчик трябва да притежава, да развива и възпитава у себе
си определени качества, способности, умения, за да се нарече изключителен, успешен и
резултатен оперативен работник. Той трябва да се обучава и запознава,
изключително с откритията и постиженията на всички направления на науката
психология, които са във връзка с дейността му.
Теорията за вербовката тепърва започва своето “прохождане”, което не
трябва да бъде спирано или забавяно.
В настоящата дипломна работа ще разгледаме психологическите проблеми
при осъществяването на вербовка на секретни сътрудници предимно в дейността на
контраразузнавателните служби.
Варна – 2003г.3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 юни 2020 в 10:29 студент на 23 години от София - НБУ, факулетет - Бакалавърски, специалност - Бизнесадминистрация, випуск 2020
29 май 2020 в 11:24 родител на 23 години
26 мар 2020 в 09:05 потребител
10 мар 2020 в 21:48 в момента не учи на 46 години от София
08 фев 2020 в 19:33 студентка на 28 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Икономика на отбраната и сигурността, випуск 2016
08 дек 2019 в 11:34 потребител
10 ное 2019 в 20:59 ученик на 47 години от Сливен - Трето ОУ "Доктор Иван Селимински "
24 юли 2019 в 16:54 студент на 36 години от София - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, факулетет - КОМУНИКАЦИИ И СИГУРНОСТ, специалност - Информационна сигурност, випуск 2019
18 май 2019 в 12:43 студент на 31 години от София - УНСС, факулетет - Факултет Международна икономика и политика, специалност - Политология, випуск 2017
15 май 2019 в 13:46 студент на 26 години от София - Нов български университет, факулетет - Магистърски, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
Етика и култура на общуването с колеги
добавена от - 06.11.2012
3
32
Подобни материали
 

Специални разузнавателни средства


Основни оперативно-технически способи за провеждане на оперативно-издирвателна дейност...
 

Класифицирана информация


Органи за защита на класифицираната информация. Видове класифицирана информация и нива на класификация. Процедури по маркиране на класифицираната информация....
 

Защитата на класифицираната информация


Организационните единици прилагат изискванията за защита на класифицираната информация и контролират тяхното спазване, отговарят за защитата на информацията...
 

Национална служба "Сигурност"


Национална служба "Сигурност" е специализирана контраразузнавателна и информационна служба на МВР за защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации или лица, насочени срещу националните интереси, за установяване и...
 

Понятие за национална сигурност


Със закона за защита на класифицираната информация на практика се въвежда ограничаване на правото за достъп до информация, предвидено в чл. 41 на Конституцията. Това ограничение е основано на защита на "националната сигурност". От разбирането на това...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест - Полицейски правомощия
междинен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът проверява знанията на студентите в областта на полицейското право и по-специално по отношение законосъобразността на прилагане на полицейските правомощия...
(Лесен)
10
187
1
1 мин
28.11.2011
Тест по "Същност на класифицираната информация" за 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е за полагане на изпит по дисциплината "Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ", студенти от 2 курс. Съдържа 24 въпроса, като всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
24
66
1
2 мин
14.10.2013
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Психологически проблеми при осъществяването на вербовката на секретни сътрудници

Материал № 24759, от 16 апр 2007
Свален: 870 пъти
Прегледан: 477 пъти
Качен от:
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 80
Брой думи: 20,341
Брой символи: 182,100

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психологически проблеми при осъществяването на  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
232 54

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения