Големина на текста:
“Психологически проблеми при осъществяването на вербовката на секретни сътрудници ...”
СЪДЪРЖАНИЕ:
Увод..............................................................................................................................стр.3
Първа Глава
1.Същност, съдържание, функции, дейност на контраразузнаването...............стр.4
2.Секретни сътрудници в контраразузнаването...................................................стр.6
3.Понятие за вербовка. Връзка с други науки .......................................................стр.10
А: Понятие за вербовка.................................................................................стр.10
Б: Връзка с други науки.................................................................................стр.10
В:Основа на вербовката................................................................................стр.12
Г: Методи на вербовката.............................................................................стр.13
Д: Форми на вербовката...............................................................................стр.13
Е: Тактика на вербовката............................................................................стр.14
Втора глава
Основни поведенчески фактори във вербовъчния процес.....................................стр.18
1.Особености на вербовъчната дейност.........................................................стр.18
2.Етапи в развитието на вербовъчната разработка.....................................стр.19
3.Подготвяне на условията за извършване на верновка................................стр.22
4.Личностни качества и умения у вербовчика.................................................стр.22
Трета глава
Социално-психологически измерения на вербовката и вербовъчния
процес.........................................................................................................................стр.27
1.Човешкото поведение и вербовката..................................................................стр.27
1.1Външни фактори на човешкото поведение..........................................стр.27
1.2Вътрешни фактори на човешкото поведение.....................................стр. 28
2.Мотивация на поведението на личността.......................................................стр.28
2.1Основни съставки на мотивацията......................................................стр.29
2.1.1 Емоции....................................................................................................стр.31
2.1.2 Познание................................................................................................стр.31
2.1.3 Ценностна ориентация........................................................................стр.31
3.Мотивацията в отношенията на вербовка......................................................стр.32
4.Връзка между мотивацията на агента и неговото поведение......................стр.33
5.Изследване на мотивацията на агента.............................................................стр.34
6.Контраразузнавачът и обекта на вербовка като социална група.................стр.38
7.Фактори, сплотяващи оперативната диада....................................................стр.32
А: Социално-емоционални фактори.............................................................стр.40
Б: Социално-оперативни фактори..............................................................стр.41
8.Особености в отношенията между контраразузнавача и обекта на
вербовка.................................................................................................................стр.42
9.Властта в отношенията на
вербовка...............................................................стр.46
А: Източници на властта на вербовчика....................................................стр.47
10.Комуникацията в отношенията на вербовка..................................................стр.50
Четвърта глава
Възприемане на обекта на вербовка.......................................................................стр.54
1. Оценка на събеседника.........................................................................................стр.54
1.1Статична оценка.....................................................................................стр.55
1.2Динамична оценка....................................................................................стр.56
Варна – 2003г.1
“Психологически проблеми при осъществяването на вербовката на секретни сътрудници ...”
2. Източници на информация за изучаване на
събеседника.................................стр.58
2.1Съдържание.............................................................................................стр.5
8
2.2Контекст..................................................................................................стр.5
8
2.3Външни признаци на заболявания и болестни изменения в
поведението..............................................................................................стр.5
9
2.4Невербална
комуникация.........................................................................стр.59
3. Невербални източници на информация за обекта на
вербовка.......................стр.59
3.1.Физични
параметри............................................................................стр.61
3.2.Мимиката............................................................................................стр.6
3
3.3.Кинетични
източници........................................................................стр.66
3.4.Социално-психологични параметри на хевербалната
комуникация...............................................................................................стр.
74
3.5.Комплексен израз на поведението в конкретна
ситуация.............стр.76
Заключение...............................................................................................................стр.79
Библиография................................................................................................стр.81
УВОД
Варна – 2003г.2
“Психологически проблеми при осъществяването на вербовката на секретни сътрудници ...”
“Мистериозна”, “тайнствена”, “загадъчна”, “тъмна”, “необяснима”, и много други
са все определения, използвани от обикновените, хората неспециалисти, когато става
въпрос за дейността на специализираните служби за сигурност и оперативните работници
към тях. Или по-точно, когато става въпрос за разузнаване и контраразузнаване. Но дали
това е така и днес, в XXI век – век на информацията и електрониката. Век, в който няма
разстояния и граници, няма непреодолими бариери за силата на комуникационните и
информационните технологии.
Тайнствената маска, обаче на тези служби е свалена, а тяхната мистериозност
просто обяснена. Днес всеки може да прочете за това що е разузнаване, що е
контраразузнаване, както и за това що е шпионаж, за двойните и тройни агенти, за
проследяване, подслушване, за вербовка и пр.
Дейността на тайните служби за сигурност вече не е приоритет само и единствено
на държавата и на държавните служители, а напротив – цели се постигане на все по-голяма
прозрачност и яснота по този въпрос. Сигурността на гражданите на Рбългария е
конституционно регламентирана, поради, което всеки има правото да бъде информиран по
какъв начин е гарантирана неговата защита, както и тази на семейството му, от
държавните и частни институции.
В този ред намисли ще конкретизираме и задачата на настоящата разработка, която
дава отговори на следните интересуващи ни въпроси:
Що е контраразузнаване, секретен сътрудник или още агент? Що е вербовка?
Кога и при какви условия сеосъществява тя? Можем ли да кажем, че вербовката е
изкуство, което не всеки владее? Защо смея да твърдя, че писологическото въздействие,
наречено вербовка е в изключително тясна взаимовръзка с науката психология? И защо
това е така?
Разбира се, тези няколко въпроса далеч не изчерпват съдържанието на темата, но
достигайки до техните утвърдителни отговоти ще достигнем до идеите и схващанията на
автора, които накратко-формулирани изглеждат така:
Вербовката е вид манипулативно психологическо въздействие, осъществявано от хора
върху хора, с определена цел. А умението да се извършва подобно въздействие е изкуство,
чиито тайни се коренят най-вече в основите на науката психология, а след това в други
науки. Човекът, наречен вербовчик трябва да притежава, да развива и възпитава у себе
си определени качества, способности, умения, за да се нарече изключителен, успешен и
резултатен оперативен работник. Той трябва да се обучава и запознава,
изключително с откритията и постиженията на всички направления на науката
психология, които са във връзка с дейността му.
Теорията за вербовката тепърва започва своето “прохождане”, което не
трябва да бъде спирано или забавяно.
В настоящата дипломна работа ще разгледаме психологическите проблеми
при осъществяването на вербовка на секретни сътрудници предимно в дейността на
контраразузнавателните служби.
Варна – 2003г.3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 май 2019 в 12:43 студент на 30 години от София - УНСС, факулетет - Факултет Международна икономика и политика, специалност - Политология, випуск 2017
15 май 2019 в 13:46 студент на 25 години от София - Нов български университет, факулетет - Магистърски, випуск 2020
10 май 2019 в 15:43 студент на 36 години от София - Нов български университет, факулетет - Икономика, специалност - Финанси, випуск 2016
09 май 2019 в 16:48 студент на 20 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2019
14 апр 2019 в 23:08 студент на 25 години от София - Нов български университет, факулетет - Национална и международна сигурнот, специалност - Гражданска и корпоративна сигурност, випуск 2020
05 мар 2019 в 19:35 студентка на 28 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2016
21 фев 2019 в 15:25 студент на 29 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по юридически науки, специалност - Право, випуск 2013
27 яну 2019 в 17:38 студент на 35 години от София - НБУ, факулетет - Магистърска програма, специалност - Национална и международна сигурност, випуск 2018
21 яну 2019 в 00:55 студентка на 41 години от София - Нов български университет, факулетет - Икономика, специалност - Финанси, випуск 2009
20 яну 2019 в 12:39 студент на 27 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
Етика и култура на общуването с колеги
добавена от - 06.11.2012
3
32
Подобни материали
 

Специални разузнавателни средства


Основни оперативно-технически способи за провеждане на оперативно-издирвателна дейност...
 

Класифицирана информация


Органи за защита на класифицираната информация. Видове класифицирана информация и нива на класификация. Процедури по маркиране на класифицираната информация....
 

Защитата на класифицираната информация


Организационните единици прилагат изискванията за защита на класифицираната информация и контролират тяхното спазване, отговарят за защитата на информацията...
 

Природни бедствия, евакуация и психология на оцеляването на личността, попаднала в екстремна ситуация


Земетресения и наводнения и как да се справим с подобни ситуации, как да обезопасяваме жилищата си и как да премахваме пораженията след подобни природни бедствия...
 

Трафик на наркотици и оръжие


Борбата с корупцията и организираната престъпност е една от важните задачи на Прокуратурата на Република България, която е създадена за укрепване на законността и борбата с престъпленията и закононарушенията....
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по Защита на националната сигурност за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е фокусиран върху Теория и история на обществената сигурност. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Пеедназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
20
19
1
2 мин
03.11.2016
Тест - Полицейски правомощия
междинен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът проверява знанията на студентите в областта на полицейското право и по-специално по отношение законосъобразността на прилагане на полицейските правомощия...
(Лесен)
10
171
1
1 мин
28.11.2011
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Психологически проблеми при осъществяването на вербовката на секретни сътрудници

Материал № 24759, от 16 апр 2007
Свален: 858 пъти
Прегледан: 460 пъти
Качен от:
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 80
Брой думи: 20,341
Брой символи: 182,100

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психологически проблеми при осъществяването на  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
121 32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения