Големина на текста:
1. Полетата на етнологията. От философия към етнология. Проблемът за хуманността
и равноценността на културите. Колониализмът и откриването на другия –
етнология на политиката. Човекът и човешките общности. Пространствени аспекти
на етноложкото изследване. Етнография, етнология, антропология. Синтезният
характер на етнологията.
2. Символни форми и символно поведение. Характеристики на символа, видове
символи. Символ и колективни представи. Понятието бриколаж и характеристики на
“дивото мислене”. Образи на свещеното. Жертвоприношението като феномен на
религиозната практика. Социални функции на отношението “свещено-светско”.
Идеята що е човек е основна философска идея, която стои в основата на
създаването на етнологията. Кант казва, че всяка раса, всеки народ може да има
характер. Народът трябва да бъде обединен не само от общия произход и територия, но
и да има чувство за гражданство.
Понятието екзотика означава чужд обичай, който не принадлежи на западната
култура. В диахроничен план, екзотичното се свързва с онова, което е било преди и не е
достатъчно развито. Тази идея за екзотичното се появява като един от основните
въпроси.ние-другите.Клод Леви-Строс казва,че в културата мисленето се състои от
определени елементи.Понятието асимилация означава процес на претопяване на една
култура от друга. Понятието акултурация – една човешка група приема частично или
напълно културата на друга човешка група.Ж..-Ж. Русо се смята за бащата на
етнологията. „Хуманитаристичен заряд”; отношението на човекът към природата –
човек поставя много ясни граници м/у човешката култура и природа; понятията
неравенство и различие. Ако неравенството е проблем на социологията, различието е
проблем на етнологията.
Психология лингвистика
география антропология = етнология
социология археология
Цивилизационни ареали (ойкумен – обитаваната земя). Антропологични зони –
отделянето на отделни раси, които живеят в дадени региони. Човечеството не е
равномерно населено в/у цялата земна територия.
Фернанд Бродел говори за няколко периода в развитието на човечеството:
краткосрочен и дългосрочен. Арнолд Тойнби казва, че затварянето на една група в
дадена територия стимулира динамиката на естествената цивилизация. Във всеки
регион могат да се обособят различни ареали (формира се като резултат от
общоисторическото развитие). Локалното се свързва с диалектите в културата и са
резултат от природното единство и социалното и изразяват разнообразието в културата
(архитектура, танци, езици). Етнологията се насочва към човешките групи, които носят
своите културни характеристики.
Социална антропология. Културна антропология – спецификите на религиозното
мислене, на начина на живот. Отношенията в човешката култура и в общностите са
символни отношения. Със символа се свързва от една страна езика, а от друга –
нормите на поведение, знанията и уменията, които се предават м/у поколенията.
1
вкусов
и
ЗВУЦИ
концептуалн
а среда
усещани
я
възприяти
я
символ
и
реч,думиформули
В този план се изграждат основни категории, които влизат в мирогледа на
хората, категории като пространство, материя. От там има различни форми на
мироглед, основното, което ги обединява е, че се реализира като тоталност света. Този
мироглед се изразява чрез отделни единици, които хората наричат явления. Според
древните гърци отделните предмети се различават по тяхната видима същност.
видима същност
отражение
смисъл
изображение
обобщение (на клас от предмети)
израз, знак
Не всички отражения са символи. Всеки символ съдържа смисъл. Символът е не просто
знак и израз, а съдържа и някаква идея. Светът се обективира и може да се означава и
обозначава, това е процес на сигнификация (превръщане на нещо в знак). Имаме две
възможни страни: 1) семиотичен акт (при който се предава смисъл); 2) семантичен акт
(при който се предава значение).
А.Лосев прави типология на символите. Определя ги като научни, философски,
художествени митологични, религиозни, идеологически. Философските символи имат
най-висока обобщеност, научните символи са най-отчетливи в математическите науки.
Чрез идеологичните символи се представя някаква цел, те могат не само да представят
действителността, но и да е преподреждат по друг начин.
Дюркейм, „Елементарни форми на религиозния живот” – символът стои в
основата на социалния живот и колективните представи. Това се забелязва и при
примитивните общества. Символното поведение е в основата на социалното поведение.
Социалните неща са отделни факти, които изграждат социалния живот.
Перцепти – онези единици, които са свързани с възприятията. Концепти
онези единици, които са свързани с анализа и осмислянето. Според Леви-Строс те се
свързват посредством знака м/у възприятията и осмислянето на нещата. Придаването
на смисъл на идея е свързано със символа. Леви-Строс говори за митологичното
мислене, което има своя логика и отразена специфични познания за света.
Понятието бриколаж (при митологичното мислене) – всички средства, които
човечеството прилага да опише елементите на света и отношението между тях.
Отделните елементи могат да бъдат означаващи и означаеми, защото са конкретни
посредници м/у образ, знак, понятие, идея. Много ясно са разграничени нещата с
противоположни качества.
Съществува разделение в света на свещено и светско. Свещените неща
произлизат от бог, всичко, което е свързано с културното преобразуване на природата
(природата е това, което е свързано с неподреденото, неразбраното). Културата е това,
чрез което се подрежда света, по този начин светът се разбира. Преминаването от
единия към другия свят е свързано с ритуали. Свещените неща са свързани с конкретни
норми на поведение. Инициация (от лат. въвеждане) – ритуал, през който се въвежда
даден човек в нова същност; ритуал на преход от една социална група в друга социална
група.
Мирча Елиаде – свещеното се слива чрез йерофания (от гр. проява на
свещеното). Всяка една йерофания има конкретни проявления, всяка една има
специфичен код.
Архетип (от гр. начало, образ) - първообраз; архаични характеристики от
митологичните образи, които присъстват във всеки човек. Според Юнг архетипът е
2
ОБЕКТ
ПРЕДМЕТ
„изначален, вроден в психичната структура, представляващ съдържанието на
колективното безсъзнателно и лежащ в основата на общо човешката символна
фантазия”.
Свещеното носи двусмисленост, защото се схваща едновременно като
благословия и проклятие. Тази сила, която носи свещеното се свързва с термина мана.
Мана се свързва с жизнената сила, която притежават всички духове и всички човешки
същества. Жертвоприношението е мистичен акт, при който чрез жертвата един човек
или дадена общност се свързват с божеството. Онова, което е свързано с жертвата;
самото хранене е акт създаващ връзки с цялата общност.
Свещеното се противопоставя на пофанното. То е категория на сетивността, тя
му придава специфичен характер и налага на вярващия специфично чувство на респект,
предпазва вярата му от изследователския дух, изважда я от обсега на дискусията,
поставя я извън и отвъд разума. Свещеното принадлежи на определени предмети,
същества, пространства, време. Свещеното е онова, до което човек не може да се
доближи без да умре. Докоснато от профанното, свещеното се лишава от могъщата
сила, която е съдържало. Свещеното привлича, то буди у човека страх, но
същевременно и доверие. Функцията на свещеното – ритуалите на освещаването –
човек или предмет бива въведен в света на свещеното; ритуали на десакрализация /
изкупление – така се придава чист / нечист характер на човека или предмета в света на
очевидното / профанното; табу – съвкупност от ритуални забрани, които не трябва да
бъдат нарушавани (свещеното се усеща без посредничество).
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 сеп 2021 в 22:06 потребител
 
Домашни по темата на материала
СПЕШНО Характерни черти на обреда
добавена от - 20.12.2012
0
12
СПЕШНО Характерни черти на обреда
добавена от - 29.12.2012
2
21
СПЕШНО Клод Леви-Строс - Раса и история
добавена от - 12.12.2012
1
19
Подобни материали
 

Сватбените игри – старинност, практика и песенен мотив

16 дек 2006
·
466
·
13
·
3,152
·
135

Включени са всички ключови моментси на българската сватба и български народни песни.
 

Икономическа антропология

03 апр 2008
·
78
·
4
·
649
·
44

Според икономическата антропология производството и потреблението са свързаните с отношението човек-вещ сфери на икономическите системи, докато разпределението и обмена са междуличностни процеси, т.е. в полето на общностния живот.
 

Християнски обичаи

08 яну 2008
·
352
·
4
·
736
·
504

Сценарий за представяне християнски обичаи по време на обучителен лагер за етническа толерантност в с. Аспарухово.
 

Сватба и брак при християни и мюсюлмани в България

15 апр 2007
·
459
·
9
·
3,105
·
241

Ще бъдат разгледани и съпоставени само традиционните модели на брачност и сватбена обредност във вида им от края на ХІХ и началото на ХХ век.
 

Сватбените традиции в България

12 юни 2008
·
76
·
4
·
538
·
64

В миналото булчинският букет е бил направен от чесън, лековити билки и жито. Чесънът е против зли духове..
1 2 3 4 5 » 11
 

Увод в етнологията

Материал № 247518, от 07 яну 2009
Свален: 447 пъти
Прегледан: 495 пъти
Качен от:
Предмет: Етнология
Тип: Лекция
Брой страници: 22
Брой думи: 6,517
Брой символи: 55,398

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Увод в етнологията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения