Големина на текста:
1. Ябълката е добре познат символ на любовта, брака, пролетта,
младостта, плодородието, дълголетието или безсмъртието, а
християнската традиция я свързва с изкушението и първородния грях.
Ябълката означава плодородие, любов, радост, знание, мъдрост,
обожествяване и разкош, но заедно с това съблазън, измамност и смърт.
2. Пръстенът като затворена окръжност символизира единство и цялост.
Той няма нито начало, нито край, затова често се асоциира с вечност и
безкрайност. Неговият централен отвор е мястото, през което минава
небесната сила, божественото дихание. Пръстенът символизира връзка,
съюз или обет. Затова брачната халка се използва като знак за вечен
съюз на две сърца, на съпружеска вярност, на семейна хармония.
3. ДРАКОН /Змей, Ламя, Хала - обща символика: Драконът е митично
чудовище, присъстващо в културите на почти всички цивилизации. Като
демоничен символ той се отъждествява с образа на змията. Думата
"дракон" идва от гръцката DRAKON, произхождаща от DERKOMAI, със
значение на "гледам", "фиксирам с поглед". Действително, някои
дракони се характеризират със своя страшен поглед, като Горгоната
Медуза, която според легендата вкаменявала с поглед. Образът на
всевиждащия дракон от друга страна е символ на разкритието и на
философския камък.
В библейските и християнските традиции драконът е олицетворение на
Антихриста, въплащение на Сатаната и варварщината . В
Християнството смазаните глави на чудовищата (драконите, Левиатана)
символизират победата на Христос над злото: "Ти си смазал главите на
морските чудовища. Ти си строшил главите на Левиатана. Дал си го за
ястие на людете, находящи се в пустинята". (Псалми, Псалм 74, 13-14).
Драконите представляват също армията на Луцифер, противопоставена
на ангелската армия на Бога
Драконът е символ на могъщество, мъдрост, величие, безсмъртие и
доброта.
4. Орелът е символ на остро зрение и зрение духовно. Хералдически
символ на властта, господството и великодушието.
Oрелът е символ на слънцето и небесното божество, атрибут на
върховните вселенски сили - в елинската митология на Зевс, в
прабългарската на върховния бог Тангра, в египетската - на бог Хор.
Свързва се с духовното зрение, с духовната сила и издигането над
границите. Също така орелът е считан за символ на Възкресението.
Съществува легенда, че орлите, които обиколят Слънцето и после се
изкъпят в езеро, придобиват безсмъртие. Освен това, високо летящите в
небето орли символизират Възнесението, победата на интелекта над
физическото начало и въобще, на всички добродетели у човека. Считат
го още за посредник между боговете и хората. Символизира още
небесната сила на светещото небе, озарено от ярката слънчева
светлина, която поглъща мрака.
5. Овенът е бил символ на плодовитост и като такъв, богът на
плодовитостта Херишеф е приемал формата на овен или човек с глава
на овен.
6. Бялото във всички всички религии е символ на чистота и хармония,
като се има предвид духовна чистота и хармония. Символ на
светлината, на живота.
За нас бялото е и цветът, който пряко символизира божествения свят. С
оптичното си внушение, с пълното отсъствие на цветови нюанси, бялото
е най-близо до самата светлина.
7. Черното - символ на смъртта, на подземния свят , на тъмнината.
Черното е пълното отсъствие на светлина. Цялата вселена на цветовете
се поглъща от черното. В Гърция и Египет черното е цветът на боговете
на подземното царство и на жертвите, които им се предлагат.
8. Златното няма собствена материална колористика; то е чистото
отражение на светлината, то е блясък – и ако останалите цветове
получават живота и смисъла си от светлината, златното има свой
собствен блясък; то е символ на Божествената светлина и принадлежи
на нейното царство.
9. Числото три е първото хармонично и завършено число. Три означава
равновесно положение и пълнота. То е осъществяване и резултат от
борбата, която става в двойката. То е плодът на двете. Бащата, майката
и детето. Върху трите, като върху най-солидна основа, почива целият
космос и в символичната терминология на християнството, то изразява
Отец, Син и Святия Дух - Човекът, макар и същество на вечното
противоречие и търсене, се състои от три елемента: разум, чувства и
воля, които съответствуват на мъдрост, любов и истина.
10. Водата – символ на живота, на щастието
11. Въжето се свързва със символиката на изкачването, на желанието за
извисяване. То може както да свързва, така и да ограничава.
В българската фолклорна приказака “Тримата братя и златната ябълка”
можем да открием символи, които ни представят едно по-различно тълкуване на
смисъла и значението, което ни представя тази приказка. Чрез тези скрити
символи на главните персонажи ние откриваме истинското послание, което
представя нашият фолклор. По този начин тя ни проговаря чрез своя скрит език
и ни представя своята поука. Това е и целта на фолклорните приказки - да
посъветват читателите си чрез поуките, които могат да се извадят от посланията
на скритите символи.
В тази приказка се разказва за една жена, която имала трима сина. Както
в много други приказки, така и в тази синовете са трима, защото числото 3
символизира в християнството Светата Троица. В градината им растяло чудно
красиво ябълково дърво. Всяка година то раждало само по една ябълка, но не
каква да е, а златна. Ябълката е символ на любовта, плодородието, пролетта,
младостта, мъдростта. Но тук тя не е просто обикновена ябълка, а златна- в
златният цвят се крие символът на божествената светлина. Само че в нощта,
когато ябълката узрявала долитала една хала, откъсвала златната ябълка и я
отнасяла със себе си. Тук халата е въплащение на Сатаната, който нанася вреди
на хората. Една година като дошло време ябълката да узрее, най-големият син
рекъл на майка си, че ще отиде да варди ябълката. Поискал нож и орехи, та да
не заспи. Седнал най-големият син под ябълката и захванал да троши орехи.
Изневиделица задухал силен вятър, дърветата се превили доземи. Тъмен облак
закрил звездите, а от него се спуснала халата, грабнала златната ябълка и докато
големият син се усети, отлетяла. На другата година средният син казал на майка
си, че и той иска да отиде да варди ябълката. Взел нож и орехи, та да не заспи и
тръгнал. И той седнал под ябълката. И той се улисал да троши орехи и да ги яде.
Така и не разбрал как халата отнесла златната ябълка. На третата година най-
малкият син рекъл, че този път той ще варди ябълката. И той тръгнал с нож.
Тук се открива символно значение на желанието на хората да се изправят срещу
злото (Сатаната) и да се борят с него. Той се качил на дървото, седнал между
листата близо до ябълката и зачакал. Към полунощ се дочуло бучене, въздухът
затреперал и халата се стрелнала към златната ябълка. Тогава най-малкият брат
изскочил от скривалището си и с нож в ръка се хвърлил срещу чудовището.
Започнала се борба на живот и смърт, земята затреперала. Най-малкият син се
биел юнашки, хвърлял се безстрашно върху халата, но не успял да я убие. Най-
накрая и нанесъл силен удар с ножа, тя изревала от болка, плеснала с криле, с
мъка се вдигнала към облаците и отлетяла. Най-малкият син откъснал златната
ябълка и я отнесъл на майка си. В това време по-големите братя спели такъв
дълбок сън, че едва ги събудил, за да тръгнат да търсят ранената хала. Следите
от кръвта водели до една дупка, толкова тъмна и дълбока, че на дъното й нищо
не се виждало. Най-големият син поискал него да спуснат в дупката. Вързали го
с едно въже през кръста, спуснали го, но когато стигнал до средата, той се
изплашил и заклатил силно въжето - да го изтеглят. След него и средният брат
се спуснал, но и той се изплашил, и него изтеглили. Най-после дошъл ред и на
най-малкия. Той поискал да слезе долу. Казал на братята си, че ако поклати
въжето един път, трябва да го спуснат. Ако поклати два пъти - ще трябва да го
изтеглят. Братята го вързали и започнали да го спускат. Спускали го , спускали
го, най-после той слязъл на дъното. (Това спускане на героя в подземното
царство наподобява пътуване между живота и смъртта.) Повървял малко и
скоро стигнал двореца на халата. В градината пред двореца седели три девойки.
Тук отново се среща символното значение на числото 3. Двете играели със

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 яну 2021 в 13:22 студент на 36 години от Плевен - Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогика, специалност - ПНУП, випуск 2022
09 яну 2021 в 19:28 учител на 40 години
07 яну 2021 в 14:11 ученичка на 58 години от София - 144 СОУ "Народни будители", випуск 2006
05 яну 2021 в 23:50 студент на 40 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по хуманитарни науки, специалност - Българска филология, випуск 2017
25 ное 2020 в 15:05 потребител
30 яну 2020 в 23:11 потребител на 42 години
08 яну 2020 в 11:16 студентка на 33 години от Варна - Икономически университет, випуск 2006
13 апр 2019 в 19:39 студент на 39 години от Хасково - Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, специалност - Финанси, випуск 2010
27 ное 2018 в 07:57 в момента не учи
11 ное 2018 в 14:15 ученичка на 23 години от Перник - ОУ "Св. Климент Охридски", випуск 2017
 
 

Символен прочит на приказката "Тримата братя и златната ябълка"

Материал № 247115, от 07 яну 2009
Свален: 206 пъти
Прегледан: 396 пъти
Качен от:
Предмет: Етнология
Тип: Реферат
Брой страници: 5
Брой думи: 1,518
Брой символи: 11,785

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Символен прочит на приказката "Тримата братя и  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения