Големина на текста:
ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ ЗА ОТБРАНА И СИГУРНОСТ
Държавните разходи за отбрана и сигурност включват разходите, които държавата
прави по осигуряване на отбрана, ред и сигурност.Осъществяването на държавната
политика за отбрана и сигурност е пряко свързано с начина, по който функционира
секторът за сигурност в дадена държава.Това са разходите за отбрана, полиция,
вътрешен ред и сигурност, съдебна власт и администрация на затворите.Те са чисти
пулблични блага, които пазарът не би осигурил. Секторът за сигурност включва
държавни институции и органи, които имат правомощия да употребят или наредят
употребата на сила, да защитават независимостта и териториалната цялост на
държавата, да защитават живота и собствеността на гражданите и да осигуряват
спазването на реда и законите в страната. Към тези институции и органи принадлежат и
гражданските институции, отговорни за тяхното управление и контрол. По конкретно,
тези институции и органи включват:
· Дипломация
· Въоръжени сили
· Служби за сигурност
· Полицейски служби
· Гражданска защита
· Митница
· Съдебна система, включително места за лишаване от свобода
· Отбранителна индустрия, изследователски и развойни звена в областта на
технологиите за сигурност и отбраната и технологиите с двойно назначение
· Парламентарни, съдебни и административни органи за управление и контрол
Повечето конституции в съвременните демокрации и ключови закони в сектора на
сигурността на демократичните държави от съвременен западен тип регламентират
следното най-общо разделение на отчетността и контрола върху основните “играчи” в
сферата на националната политика за отбрана и сигурност:
-Изпълнителната власт упражнява пряк контрол върху правоохранитетелните/
правоприлагащите ведомства/агенции на централно, областно или местно ниво. Тя
определя основните рамки на бюджета, насоките за развитие и приоритетите в работата
на онези компоненти на сектора за сигурност в РБ, които принадлежат към
изпълнителния клон на държавното управление.
-Парламентът упражнява парламентарен надзор чрез приемане на закони и други
механизми за контрол, които дефинират и регулират работата на ключови компоненти
на сектора за сигурността, включително техния статут/правомощия и конкретните
параметри на техните бюджети.Този контрол предстои да включи и институцията на
омбудсмана чрез приемането на специален закон.
Съдебната власт, , наблюдава и ,при необходимост, преследва и санкционира
закононарушения от страна на органи и лица, принадлежащи към сектора за
националната сигурност, чрез съответни гражданско-процесуални или наказателно-
процесуални действия.
Разходите за отбрана и сигурност са относително постоянна величина.С нарастването
на потребителите на отбраната, вътрешния ред и сигурността тези разходи не
нарастват.При предлагането на отбрана и сигурност се включва и елемента на
изпробването на нови технологии, а те оскъпяват преглагането им.За то държавата
следва да финансира и научно-изледователската и развойна дейност във военното и
специалното производство.Те заемат второ място след разходите за пенсии и социално
подпомагане.
Растежът на БВП за периода 2004 – 2007 г. се очаква да бъде 33,61%. Увеличението на
разходите и в тази категория го надхвърля (40%), макар и не толкова драстично,
колкото по перо “Общи държавни служби”.
Разходите, заложени за отбрана и сигурност формират вторият по големина дял (13,4%)
от консолидираните разходи за 2007 година след разходите за “Социално осигуряване и
грижи”. Нарастването им спрямо предходната година е 16% на база бюджет 2006 или с
малко над 375 млн. лв.
Анализ на заложените за 2007 промени спрямо 2006 г.
Предвидените разходи за отбрана нарастват с 40 милиона лева. Процесът на
трансформация на българската армия има за крайна цел постигането на по-висока
ефективност, която, което е очевидно, не е обвързана с постигането на по-ниски
разходи. Въвеждането на професионална армия позволява намаляването на общите
разходи, но това би могло да се случи чак от началото на 2008 г.
Предвидените през 2007 г. разходи за полиция, вътрешен ред и сигурност нарастват с
над 247 млн. лв. Според Министерство на финансите промените в системата на МВР,
съгласно новия Закон за МВР създават условия за усъвършенстване на
организационно-функционалната структура на министерството. Очевидно,
подобренията отново не са обвързани с намаляване на разходите, а с тяхното
покачване. В момента поддържането на вътрешен ред и сигурност работи крайно
неефективно. Свидетелство за това е огромният брой лицензирани от МВР частни
охранители – 130 000 (вероятно има и много нелицензирани). За сравнение, щатът на
МВР е 65 000 души. В доклада на МФ, не е посочено за какво точно ще се изразходват
допълнителните почти 250 млн. лв. – за увеличаване на броя полицаи, по-високо
заплащане, подобряване на техническата осигуреност или нещо друго. Без да се знае
конкретно за какво и как ще се похарчат тези средства, не може да се каже дали
увеличението би имало положително, отрицателно или никакво въздействие върху
сигурността като обществено благо. Факт е обаче, че освен тези разходи се правят и
много други (заплащане на частни охранителни услуги), които не само доказват, а и
вероятно обезсмислят поддържането на раздута и неефективна система.
Разходите за съдебната власт нарастват с над 70 млн.лв. Работата на съдебната система
е от жизненоважно значение за нормалното функциониране на цялата икономика.
Наблюденията на ИПИ по отношение на някои съдебни служби са, че условията, при
които се работи са допотопни. Ако допълнително предвидените средства допринесат за
ускоряване работата на съдилищата, то увеличението би било оправдано.
Предложение за реформа
Отпадане на задължителната военна служба в най-кратки срокове и въвеждане на
професионална армия. Редуциране на броя редови военнослужещи до минимално
необходимия за коректното изпълнение на задълженията, поети към НАТО.
Диференцирано заплащане на кадрите в системата на МВР според извършената работа
и постигнатите резултати. Съкращаване на кадри там, където се дублират функции или
по-големият брой служители не води до по-добри резултати.
Ускоряване работата на съдилищата чрез използване на наличните компютърни
технологии и Интернет, премахване на фиксираните цени или ценови ограничения
(напр. за частните и държавните съдебни изпълнители) и въвеждане на принципа
заплащане според постигнатите резултати; премахване на забраната за рекламиране
дейността на нотариусите.
Вече има стартирал проект за изграждане на първия частен затвор в България.
Държавните изправителни институции също трябва да станат частни, в следствие на
което бюджетни разходи може и въобще да няма (затворниците могат със своя труд да
заплащат престоя си в институцията), осъдените лица ще живеят при по-нормални
условия, произволията на надзиратели и определени осъдени лица ще намалеят.
Разходите за 2006 година за Отбрана и сигурност са 2 345,2 млн. лева!
Разходите за 2007 година за Отбрана и сигурност са 2 263,2 млн. лева!
Предвидените разходи за 2008 година за Отбрана и сигурност са 3 106,5 млн. лева!

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 окт 2021 в 01:01 студент на 56 години от Благоевград - ЮЗУ "Неофит Рилски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Туризъм, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Въпроси и отговори по теория на финансите

27 фев 2011
·
274
·
10
·
2,260
·
452

Това са въпроси отговори на важните понятия по теория на финансите...
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
316
·
7
·
1,202
·
336
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Социално осигуряване

27 дек 2010
·
194
·
33
·
1,960
·
336
·
1

Лекция по социално осигуряване за 2 курс специалност ИБ...
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,618
·
1
·
1,184
·
393
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

Теория на финансите

18 ное 2009
·
341
·
24
·
4,034
·
255
·
1

През първата година от членството в ЕС икономическата политика на правителството продължи да осигурява висок и устойчив икономически растеж (от над 6%), високи чуждестранни и местни инвестиции, ускоряване нарастването на заетостта...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
19
1
1 мин
27.08.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
6
1
5 мин
07.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Държавни разходи за отбрана и сигурност

Материал № 244652, от 04 яну 2009
Свален: 362 пъти
Прегледан: 335 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 3
Брой думи: 623
Брой символи: 5,796

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Държавни разходи за отбрана и сигурност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения