Големина на текста:
08 Sociology of Sport Le No 1 –No 3
Социология на спорта01.2008доц. Стайко Цонев, доктор
01.Науката социология – поява и развитие
1. Произход и значение на понятието:
Понятието „социология” притежава две съставни части - латинската дума
socio – общ и гръцката дума логос – изучаване, наука. Думата
„социология” означава „изучаване на обществото”, или „наука за
обществото”, или „наука за социалната реалност”.
2. Науките за обществото се разделят на две основни групи:
*хуманитарни науки – философия, история, филология и др.
*социални науки – социология, право, икономика и др.
Отделните науки се различават по своя предмет и обект на изучаване.
3. Предмет на научното познание в социологията
Предмет на научното познание на социологията като наука
е проблемът за социалния ред.
Този проблем е формулиран за първи път в науката от английския учен
Томас Хобс (1588 – 1651) и затова се нарича още „проблемът на Хобс”.
Бил е учител и възпитател в различни семейства на английската
аристокрация. Неговия основен труд с наименование „Левиатан” е
публикуван в 1651, а българския превод е от 1970 г.
Томас Хобс формулира проблемът за социалния ред по следния начин:
човекът е същество, чието поведение през краткия живот на неговото
съществуване се определя от вътрешно присъщи качества на човешката
природа - съперничество, недоверие и стремеж към власт. Независимо, че
хората се раждат и умират като равни, в резултат на тяхното поведение
съществува неравенство в обществото и те живеят в условията на това
социално неравенство. Поради съперничеството, недоверието и
стремежът към власт, естествено състояние на живота на хората е „Война
на всеки срещу всеки”. При тези предпоставки се поставя въпросът: как е
възможно и на какво основание в човешкото общество е създадено и се
запазва устойчиво състояние на социална организираност и социален
ред?
Съвременното състояние на социологическото познание формулира
проблемът за социалния ред по следния начин:
как се създават, запазват ,функционират и изменят трайни и
регулируеми социални отношения между социални актьори които
притежават противоположни интереси и разполагат с различни
ресурси.
4. Обект на научното познание на социологията като наука:
Ако разгледаме обекта на научното познание на социологията като
система, то тази система се състои от следните три елементи:
1
*1.действуващи лица (социални актьори) като носители на социалното
действие
*2 социалното взаимодействие между тези социални актьори
*3 социалните общности и организации, които се създават на основата на
това социално взаимодействие
Понятието „социален актьор” е едно от основните понятия в
социологията.
Съществуват само два вида социални актьори:
*социален актьор – физическо лице. Това е всяко човешко същество,
което с акта на своето раждане придобива права и задължения в
обществото
*социален актьор – юридическо лице. Това са социалните организации.
5. Легитимност на науката
Понятието „легитимност” означава приемане и признаване от обществото
една дейност като професионална познавателна дейност и професия.
Процесът преминава през следните етапи:
*изучаване във университет, чрез създаване на катедра:
1892 – първата катедра в света по социология в Университета в Чикаго
(САЩ), с ръководител проф.Albion Small (1854-1926)
1902 – първа катедра по социология в Европа в Сорбоната (Париж), с
ръководител – проф.-Емил .Дюркейм (1858-1917).
*създаване на професионално научно издание:
1895 – първото научно списание по социология в света: American Journal
of Sociology (главен редактор Albion Small)
1896 - първото научно списание по социология в Европа:: L`annee
Sociologique (главен редактор Емил Дюркейм)
*създаване на международна професионална организация
Първият, учредителен конгрес на Международна социологическа
асоциация се провежда през 1946 г. Седмият конгрес на тази организация
се провежда в България във Варна през 1970г.
*легитимност на социологията като наука в България
1968 – Институт по социология при БАН и списание „Социологически
проблеми”
1969 – учредителен конгрес на Българска социологическа асоциация
1972 – създаване на катедра и изучаване на специалността „социология”
в Софийски университет (р- л на катедра – проф. Любен Николов (1937
-1991).
6. Основни учени
Огюст Конт (1798-1857 - Франция)Понятието „социология се появява за
първи път в 4 том на неговия „Курс по позитивна философия (1838).
2
Поставя две задачи пред тази наука: а) да използва научния подход за
разбиране как функционира обществото; б) да се прилага това научно
знание за решаване на определени задачи, свързани със социални
реформи
Според О. Конт, научното познание на обществото означава, че
съществуват социални закони, които управляват обществото, така както
физическите закони управляват природата. Два основни раздела на
социологията:
*социална статика – изучава състоянието на стабилност в обществото, в
което то функционира като система от взаимно свързани части
*социална динамика – изучава процесите на промяна в обществото, на
основата на установените социални закони
Карл Маркс (1818-1883 - Германия). Мислител с най-голямо влияние за
развитието на обществото през 19 и 20 век. Основно съчинение
„Капиталът” (1867).Автор на теорията на конфликта и на идеята за
социалната промяна. Материалистично разбиране на историята –
социалната промяна се предизвиква предимно от икономически фактори.
Конфликта между притежателите на капитал (средства за производство) и
наемните работници (производители на стоки и услуги) е причина за
социалните промени.
„Философите обясняваха света по различен начин, но целта е той да
бъде променен” – е текст на паметника му в Лондон.
Емил Дюркейм (1858-1917 - Франция). Професор в университетите в
Бордо и Сорбоната (Париж). Основно съчинение „Самоубийството” (1897),
„Правилата на социологическия метод” (1894). Въвежда понятието
„социален факт” и определя като основна задача на социологията –
изучаване на социалните факти. Социалните отношения трябва да се
изучават обективно, както се изучава природата. Споделените ценности
свързват хората в общности и организации.
Макс Вебер (1864-1920 - Германия). Създател на съвременната
социология. Професор в редица немски университети. Основни съчинения
„Стопанство и общество” (1919), „Протестантската етика и духът на
капитализма” (1905, български превод 1993). Автор на т.н. „социология
на разбирането”.
Основни тези:
*отрича тезата на Огюст Конт за съществуването на социални закони,
както в естествените науки и теорията на конфликта на Карл Маркс.
*идеите и ценностите са причина за социалните промени
*приема, че основната задача на социологията е разбиране и обясняване
социалното действие на социалните актьори
Мишел Фуко (1926-1984 - Франция) – изследва проблемите на властта и
бюрократичните организации – училища, болници („Раждането на
клиниката” –бълг. превод 1994), затвори („Надзор и наказание” – бълг.
превод 1998), сексуалността („История на сексуалността” в три тома –
бълг. превод 1993-1995). Устаноняна, че романтичната любов е социален
проблем, създаден през модерната епоха.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 мар 2020 в 18:14 ученичка на 18 години от София
03 мар 2020 в 10:42 учител на 61 години от Варна - СОУ "Димчо Дебелянов", випуск 2017
05 апр 2019 в 10:38 студент на 26 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2018
16 яну 2019 в 14:16 студент на 29 години от София - Университет по библиотекарство и информационни технологии, факулетет - Книга общество, специалност - Печатни комуникации, випуск 2020
13 юни 2018 в 22:59 студентка на 21 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Културология, випуск 2020
17 апр 2018 в 12:50 студентка на 28 години от Силистра - Филиал на РУ "Ангел Кънчев", факулетет - педагогически, специалност - Информатика и информационни технологии в обучението, випуск 2014
06 яну 2018 в 18:22 ученик на 25 години от Бургас - ГЧЕ "Васил Левски", випуск 2014
15 сеп 2017 в 13:50 в момента не учи на 31 години
28 юни 2017 в 15:54 студент на 25 години от София - NSA, факулетет - треньорски, специалност - таекуондо, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Социология - пълни лекции

24 авг 2007
·
3,169
·
11
·
4,623
·
1,298
·
3

Пълен курс лекции по Социология, д-р Мария Петрова, Варненски Свободен Университет...
 

Социални групи, организации и институции

12 апр 2009
·
349
·
4
·
908
·
340
·
2

Социални групи - изучават се и от соц.психология и от психологията на организационното поведение. Поради това в социологията ще се ограничим с някой основни понятия. През 1909г. Чарлз Кули (ам. социолог) прави важно разграничение като говори...
 

Курсова работа по социология на тема „Човек и личност. Структура на личността”

04 яну 2010
·
398
·
7
·
1,172
·
414

Курсова работа по социология на тема „Човек и личност. Структура на личността” Социологията се занимава с отношенията на личността и обществото, със социалния тип в общуването на човека. Човек не е продукт само на биологическия си вид, но и резултат...
 

Образование и пазар на труда – изискванията на работодателите

26 ное 2007
·
261
·
7
·
1,697
·
154

Изследването “образование и пазар на труда – изискванията на работодателите” е проведено от социологическа агенция Алфа Рисърч в периода 8 – 18 януари по поръчка на Министерството на труда и социалната политика
 

Безработицата

17 яну 2008
·
319
·
11
·
1,560
·
153

Избрах тази тема, тъй като въпросът за заетостта и безработицата е централен проблем на всяко общество, в т.ч. и за България. В настоящия момент България се намира в процес на подготовка за членство в ЕС и моите очаквания са, че този проблем...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Социология

Материал № 243912, от 03 яну 2009
Свален: 200 пъти
Прегледан: 174 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Лекция
Брой страници: 14
Брой думи: 2,839
Брой символи: 24,557

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социология  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения