Големина на текста:
Постояннотокови генератори Г-130, Г-51
1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ.
Предназначението на генератора като основен източник на електрическа енергия в
автомобила е да захранва консуматорите и зарежда акумулаторната батерия, когато двигателят
на автомобила работи на средни и високи обороти.
Към тях се предявяват следните по-важни изисквания:
1. Да осигуряват работа на всички потребители на ток при различни скорости и
натоварвания на автомобила.
2. Да поддържат постоянно напрежение в електрическата инсталация при различни
обороти и режими на работа на двигателя.
3. Да бъдат нечувствителни към вибрации, изменения на температурата и попадане на
влага, прах, гориво и масла.
4. Да работят безшумно.
5. Да имат просто техническо обслужване и дълъг срок на работа.
На съвременните автомобили се поставят променливотокови генератори с
електромагнитно възбуждане и вградени токоизправители. Мощността им при равни габарити и
маса е по-голяма, отколкото на генератори за постоянен ток, тъй като те могат да работят със
значително по-големи обороти.
2. ПРИНЦИП НА РАБОТА.
Принципът, на който работи всеки електрически генератор, се основава на явлението
електромагнитна индукция.
Явлението електромагнитна индукция се заключава в това, че при всяко изменение на
магнитното поле около проводника (при пресичането му от магнитни силови линии) в него се
индуктира електродвижещо напрежение (ЕДН). Ако проводникът е затворен, под действието на
това напрежение по него протича ток. Индуктирано ЕДН възниква, ако магнитните силови
линии са неподвижни, а проводникът се движи, или ако проводникът е неподвижен, а
магнитните силови линии се движат. Необходимо е само магнитните силови линии да се
пресичат от проводника.
Големината на създаденото напрежение U в правия проводник е пропорционално на
големината на магнитната индукция В, скоростта на движението на проводника v и активната
дължина на проводника l, т. е. тази част на проводника, която се пресича от магнитните силови
линии
(1) U = Вlv.
Ако правият проводник пресича магнитните линии не перпендикулярно, а под известен
ъгъл ?, големината на създаденото напрежение в него се определя по формулата
(2) U = Вlvsin?.
Следователно, ако проводникът се движи успоредно на магнитните силови линии, в него
няма да се създаде ЕДН, тъй като sin0°
= 0.
Посоката на тока в правия проводник зависи от посоката на магнитните линии и от
посоката на движение на проводника.
За определяне посоката на тока практически най-удобно е правилото на дланта на дясната
ръка, което гласи; ако отворената дясна ръка с изпънат встрани палец се постави така, че
магнитните линии да пробождат дланта, а палецът да сочи посоката на движението, пръстите
ще показват посоката на тока (фиг. 1).
Фиг. 1
Индуктирано ЕДН възниква във всеки затворен кръг, ако магнитният поток, който го
пресича, се изменя с течение на времето. Това може да се изясни със следния опит (фиг. 2).
Бобина Б, която има голям брой навивки, е свързана с галванометъра (чувствителен уред,
който измерва малки токове) с двустранна скала. Ако приближим към бобината постоянния
магнит, стрелката на галванометъра ще се отклони от нулево положение - в бобината протича
електрически ток. При прекратяване движението на магнита стрелката на уреда се връща на
нула.
Ако обратно започнем да отдалечаваме магнита от бобината, стрелката отново се
отклонява, но вече в обратна посока. Същите резултати ще се получат, ако магнитът е
неподвижен, а движим бобината.
Фиг. 2
Явлението електромагнитна индукция има важно практическо значение. На принципа на
електромагнитната индукция са устроени електрическите генератори, в това число и
генераторът от електроуредбата на автомобила, който превръщат механичната енергия в
електрична. Във всеки генератор следователно трябва да има магнитно поле и движещи се в
него проводници или проводници и движещо се магнитно поле.
На фиг. 3 е показано принципното устройство на един генератор, състоящ се основно от
две части: индуктор - магнитни полюси N и S, между които се образува магнитно поле, и котва,
в чиито проводници се индуктира ЕДН при въртенето им в магнитното поле. На фигурата е
изобразена само една навивка. Краищата на проводниците са свързани с два контактни
пръстена А и Б, по които се трият две графитни четки и отвеждат електрическия ток към
външната верига.
2
Фиг. 3
При въртенето на котвата в магнитното поле в означената посока горният проводник сече
магнитните линии отдясно наляво, а долният - отляво надясно В двете страни на навивката се
индуктират ЕДН, чиито посоки се определят по правилото за дясната ръка. По отношение на
веригата индуктираните ЕДН в двете страни на навивката са еднопосочни, така че в цялата
навивка се получава ЕДН, равно на техния сбор. Това напрежение предизвиква протичане на
ток във веригата. На описания принцип почиват генераторите за променлив ток. Генераторите
за постоянен ток вместо контактни пръстени имат колектор.
На съвременните автомобили се поставят трифазни синхронни променливотокови
генератори с електромагнитно възбуждане. В сравнение с постояннотоковите генератори те са
по-прости по конструкция, имат по-малки габаритни размери и маса при еднаква мощност и са
по-надеждни при експлоатация. Разходът на мед при променливотоковия генератор е около 2,5
пъти по-малък, отколкото при постояннотоковия генератор. При променливотоковия генератор
няма колектор - вместо сложната намотка на котвата се използва технологически по-проста
намотка на статора, а възбудителната намотка се състои от една бобина.
Възможността да работят при по-високи обороти на котвата позволява при малки обороти
на коляновия вал на двигателя (работа на празен ход) да осигуряват зареждане на
акумулаторната батерия. Това се постига чрез съответен подбор на диаметрите на шайбите за
клино-ремъчната предавка.
При използване на променливотокови генератори със силициеви изправители се изключва
монтирането на реле за обратен ток и ограничител на силата на тока, което в значителна степен
опростява конструкцията на реле-регулатора и осигурява повишаване надеждността на
генераторната установка. Напрежението на генератора се регулира от регулатор на
напрежението. Изправянето на променливия ток се осигурява от силициеви диоди.
Генераторите се наричат синхронни, защото честотата на тока е пропорционална на честотата
на въртене на ротора.
3. ДРУГИ ВИДОВЕ КОНСТРУКЦИИ ГЕНЕРАТОРИ
3.1. Постояннотоков генератор.
Всеки постояннотоков генератор се състои от следните основни части: корпус с полюсни
сърцевини и възбудителна намотка, котва с намотка и колектор, два странични капака с лагери
за вала, четки и четкодържатели.
Докато при променливотоковия генератор изправянето на тока се осъществява
посредством изправителна група, при генераторите за постоянен ток тази функция изпълнява
колекторът.
На изучаваните марки автомобили се монтират постояннотокови генератори, както
следва: на базов автомобил ЗИЛ-157-К се монтират генератори Г-12-13 и Г-108-В с реле-
регулатора РР-24-Г, на седлови влекач ЗИЛ-157-КВ генератор Г-56-Б реле-регулатор РР-23-Б,
на автомобил ЗИЛ-157-КГ екранирани генератори Г-112 и Г-118 с реле-регулатор РР-24-3.
На автомобили ЗИЛ-130 (с изключение на ЗИЛ-131-А, произведени до януари 1970 г.) се
монтира генератор с постоянен ток Г-130 с реле-регулатор РР-130.
До 1974 г. на автомобили ЗИЛ-131, ЗИЛ-131-В и ЗИЛ-130-Е са монтирани екранирани
генератори за постоянен ток Г-51 с реле-регулатори РР-51.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Постояннотокови генератори Г-130 и Г-51

Предназначението на генератора като основен източник на електрическа енергия в автомобила е да захранва консуматорите и зарежда акумулаторната батерия, когато двигателят на автомобила работи на средни и високи обороти...
Изпратен от:
kvk666
на 2007-04-14
Добавен в:
Лекции
по Електротехника
Статистика:
433 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Измерване на електрически ток и напрежение. Измерване на електрическа мощност

25 май 2009
·
330
·
4
·
381
·
525
·

За непосредствено измерване на токове и напрежения в ел.вериги се използуват амперметри и волтметри...
 

Токови трансформатори

26 окт 2009
·
266
·
13
·
1,167
·
554
·
1

Избор на ТТ по условията на установения режим. Кратност на тока при 10%-на грешка...
 

Проектиране на електрическа разпределителна мрежа за средно напрежение


Изчислителна част..Клонове - метод на икономично плътност на тока...Отклонения..
 

Проектиране на силов трансформатор

20 мар 2006
·
1,275
·
32
·
1,332
·
3
·
2

Задание ....Предварителни изчисления..Определяне на главните размери на трансформатора..Резултати от изчисленията...
 

Автомобилна техника

20 мар 2006
·
1,368
·
16
·
162
·
1
·
3

Определяне на масата на автомобила..Избор на гуми...Избор на двигател и определяне на мощността...Силов баланс на автомобила...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Електротехника
Електростатичен разряд (ESD)
изпитен тест по Електротехника за Неучащи
Тест за проверка на получените знания след провеждане на ЕСД обучение. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
12
10
1
3 мин
10.11.2014
Тест по електротехника и радиотехника
междинен тест по Електротехника за Студенти от 4 курс
Тест по електротехника и радиотехника за студенти от специалност електроника. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
55
1
6 мин
22.10.2013
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Постояннотокови генератори Г-130 и Г-51

Материал № 24260, от 14 апр 2007
Свален: 433 пъти
Прегледан: 309 пъти
Качен от:
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,088
Брой символи: 6,762

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Постояннотокови генератори Г-130 и Г-51"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николай Ненков
преподава по Електротехника
в град София
с опит от  6 години
401 70

Катя Тончева
преподава по Електротехника
в град Карнобат
с опит от  5 години
49 70

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения