Големина на текста:
Развитието на техника, на информационните и телекомуникационните
технологии, както в света, така и у нас, довежда до неимоверно
увеличаване броя на различните видове приложения и, съответно - до
интензивно нарастване на трафика на предаваните данни по обществените
и корпоративните мрежи. Нараства важността на задачата за защита на
телекомуникационното и информационно обслужване на държавната
администрация.Увеличава се броят и обемът на базите данни, достъпът
до които се осъществява чрез мрежите.
Все повече се увеличава зависимостта на работата на различните
институции, фирми, предприятия важни за националната сигурност от
правилното функциониране на техните информационни системи и
мрежите за предаване на данни.Всичко това поставя на преден план
проблема за защитата от несанкциониран (неразрешен) достъп, както и
срещу увреждане или унищожаване в резултат от въздействието на други
фактори.
Класификация на техническите средства за защита.
Технически се наричат такива средства за защита на информацията,чиято
основна защитна функция се реализира чрез технически
устройства(комплекси или системи).Несъмнените достойнства на
техническите средства за защита на информацията(ТСЗИ) са следните:
. достаъчно висока надеждност;
?достатъчно широк кръг на задачи;
?възможност за създаване на комплексни системи за защита на
информацията(КСЗИ);
?гъвкаво реагиране на опити за несанкционирано въздействие;
?традиционност на използваните методи за осъществяване на защитни
функции;
Основни недостатъци на ТСЗИ са следните:
?висока цена на много от средствата;
?необходимост от регулярно провеждане на регламентирана работа и
контрол;
?възможност за вдигане на лъжлива тревога;
Системното класифициране на ТСЗИ е удобно да се проведе по
следващата съвкупност от критерии:
. изпълнима функция на защита;
?степен от сложност на устройствата;
?съвместност със средствата на ВТ;
Съвместна работа със средствата на ВТ.
?Автономни – средства изпълняващи своите защитни функции
независимо от функционирането на средствата на ВТ,т.е. изцяло
самостоятелно.
1
.Съвместнисредства изпълнени във вид на самостоятелни
устройства,но изпълняващи защитни функции заедно с основните
средства на ВТ.
?Прикачени – средства които конструктивно са включени в апаратурата
на ВТ.
Изпълняема функция за защита.
?Външна защитазащита от въздействие на дестабилизиращите
фактори, проявяващи се извън пределите на зоната от ресурси.
?Разпознаваниеспецифична група средства,предназначени за
разпознаването на хора по зарлични индивидуални характеристики.
?Вътрешна защита - защита от въздействия на дестабилизиращи
фактори,проявяващи се непосредствено в средствата за обработка на
информацията.
?
Степен на сложност на устройствата.
?Прости устройства – обикновенни прибори и приспособления
изпълняващи отделни процедури на защита.
?Сложни устройствакомбинирани агрегати състоящи се от няколко
прости устройства,способни да осъществят сложна процедура на защита.
?Системизавършени технически обекти,способни да осъществят
комбинирана процедура на защита имаща самостоятелно значение.
Ако всеки елемент от класифицираната структура се представи като групи
ТСЗИ,то пълния арсенал от тези средства ще включва 27 относително
самостоятелни групи.
Технически средства за защита на територии и обекти.
За управлението на достъпа в помещенията широко разпространение
придоби кодовото набиране.Освен него за защита на помещенията широко
се използват датчици,които могат да бъдат разделени на 3 групи.
Класификация на ТСЗИ по функционално предназначение:
. датчици за сигнализация на опит за проникване на територията на обекта
или в контролираното помещение;
?датчици за сигнализация на присъствие на човек в помещенията;
?датчици за сигнализация на движение на охраняемия предмет;
В съотвествие с изискванията за техническа защита на всеки охраняем
обект съществуват следните пожарно-защитни типове системи.
. външни системи за сигнализация на проникването;
?вътрешни системи за сигнализация на проникването;
?системи за сигнализация на пожарната охрана;
2
Акустически средства за защита.
Ако е необходимо да се предприеме защита на помещенията по
акустически канал,трябва да се въздейства на средата на
разпространение.За тази цел се използват акустически генератори на
шум.Освен това,генераторите на шум широко се използват за оценка на
акустическите свойства на помещенията.Под акустически шум се разбира
шум,който се характеризира с нормално разпределение на амплитудния
спектър и постоянство на спектралната плътност на мощността на всички
честоти.За заглушаване на помещенията широко се използват
смущения,представляващи специфична смес от случайни и неравномерни
периодически процеси.Най-простите методи за получаване на т.нар. бял
шум се свеждат до използването на шумящи електронни елементи
(лампи,транзистори,различни диоди) със засилване напрежението на
шума.По принцип действията на всички технически средства на
пространственото и линейното заглушаване може да се разделят на 3
големи групи.
1. Средства за създаване на акустически маскировачни смущения:
- генератори на шум в акустически диапазон.
- устройства за виброакустическа защита.
- технически средства за утразвукова защита на помещенията.
2. Средства за създаване на електромагнитни маскироващи смущения:
- технически средства за пространствено заглушаване.
- технически средства за линейно заглушаване ,които на свой ред се делят
на средства за създаване на маскировъчни смущения в комуникационните
мрежи и средства за създаване на маскировъчни смущения в
електроснабвяването.
3. Многофункционални средства за защита.Апаратурата за заглушаване
представлява специфичен генератор на шумови смущения,който се
поставя в заглушаемото помещение.
Защита от вградени и насочени микрофони.
За защита от насорените прихващащи микрофони се предприемат
следните мерки:
- при провеждане на съвещание е задължително да се затварят прозорците
и вратите(най-добре е стаята за съвещания да е изолирано помещение).
- за провеждане на преговори трябва да се избират помещения,стените на
които да не са външни стени на зданието.
- необходимо е да се контролират помещенията,намиращи се на един етаж
със стаята за съвещания както и помещенията,намиращи се на съседните
етажи.
Предприеманите в днешно време ТСЗИ могат да се разделят на следните
основни групи:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 май 2019 в 17:04 студентка на 26 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Български език и история, випуск 2016
24 мар 2019 в 22:04 студентка на 35 години от Пловдив - ВУСИ, факулетет - национална сгурност, специалност - НСАД, випуск 2020
21 мар 2019 в 15:25 учител
08 ное 2018 в 12:20 в момента не учи на 30 години
11 сеп 2018 в 15:32 студент на 41 години от Велико Търново - Национален военен университет "Васил Левски", факулетет - Факултет "Общовойскови", специалност - Национална и регионална сигурност – защита на класифицираната информация, випуск 2019
15 фев 2018 в 14:29 студент на 114 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Факултет Стопански, социални и правни науки, специалност - ППООР, випуск 2013
17 яну 2018 в 08:41 студент на 40 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Филологически факултет, специалност - Психология, випуск 2018
08 дек 2017 в 16:30 студент на 35 години от Пловдив - Технически университет- София, филиал Пловдив, факулетет - Факултет по електроника и автоматика, специалност - Комуникационна техника и технологии, випуск 2015
22 ное 2017 в 18:54 студент на 29 години от Свищов - стопанска академия, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Икономика на търговията, випуск 2016
20 ное 2017 в 22:46 в момента не учи на 107 години
 
Домашни по темата на материала
Същност на Специални Разузнавателни средства
добавена от aleksandar.stoianov.7 23.03.2019
1
6
Подобни материали
 

Класифицирана информация


Органи за защита на класифицираната информация. Видове класифицирана информация и нива на класификация. Процедури по маркиране на класифицираната информация....
 

Защитата на класифицираната информация


Организационните единици прилагат изискванията за защита на класифицираната информация и контролират тяхното спазване, отговарят за защитата на информацията...
 

Специални разузнавателни средства


Основни оперативно-технически способи за провеждане на оперативно-издирвателна дейност...
 

Полицейско разузнаване


Още през І век на новата ера са използвани различни форми на разузнавателна дейност. Римските императори са обучавали специално войници....
 

Теория на разузнаването и контраразузнаването


Това са разработки на въпросите от конспекта по Теория на разузнаването и контраразузнаването по специалността. Защита на националната сигурност от ВСУ "Черноризец Храбър", Варна Предмета е от 3 курс на проф.Бончо Асенов.
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест - Полицейски правомощия
междинен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът проверява знанията на студентите в областта на полицейското право и по-специално по отношение законосъобразността на прилагане на полицейските правомощия...
(Лесен)
10
171
1
1 мин
28.11.2011
Тест по основи на националната и международната сигурност
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е изпитен за УНИБИТ при Стойчо Стойчев, 2 курс, задочно обучение. Състои се от 60 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
60
70
1
5 мин
11.09.2013
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Средства за защита от техническо разузнаване

Материал № 242400, от 29 дек 2008
Свален: 393 пъти
Прегледан: 284 пъти
Качен от:
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 12
Брой думи: 2,102
Брой символи: 19,749

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Средства за защита от техническо разузнаване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
121 32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения