Големина на текста:
Предпоставки
Френската революция е бунт във Франция, продължил от 1789 г. до
1799 г., при който абсолютната монархия е премахната и, след кратко
републиканско управление, е заменена с диктатурата на Наполеон Бонапарт.
Той оказва силно въздействие върху обществения живот в Европа,
стимулирайки либералните движения на континента.
Една от причините за революцията е, че през 1789 г. френското
общество все още се е деляло на съсловия. Съсловие на духовенството, което
обхващало 100 000 души; съсловие на аристокрацията (благородниците) – 400
000 души и съсловие на народа – това били всички останали (около 23 млн.
души). Съсловието на духовенството и на аристокрацията не плащало данъци
и се радвало на ред привилегии, а в съсловието на народа имало много
замогнали се манифактуристи и финансисти, които искали да се включат във
властта. Земята, която народа обработвал, не е лична собственост на
гражданите, а на едрия феодал. Те, освен на него, плащат данъци и на
църквата, и на краля. Тези налози обезценяват техния труд. Това довело до
конфликт между буржоазията и аристокрацията. Друга причина за
революцията била и финансовата криза във Франция. Луи XV направил опита
да изведе страната от кризата, като обложил съсловията на духовенството и
аристокрацията с данъци, но те се разбунтували. На 5 Май 1789г. Луи XVI
свикал Генералните щати, в които се гласувало по съсловия и по този начин
хората от третото съсловие разполагали с един глас, докато тези от първото и
второто – с два, а това положение не можело да продължава така. През 1789 г.
в Залата за игра на топка във Версай, депутатите от третото съсловие
(съсловието на народа) се заклели да не се разпускат, докато не бъде приета
Конституция; така било създадено Учредителното събрание. Започнала
вълната от революционни действия. На 14 юли 1789г. тълпа от санкюлоти
щурмувала Бастилията. На 26 август 1789 г. била приета "Декларация за
правата на човека и гражданина", с която французите се обявили за равни в
своите права за свобода, собственост и сигурност.
Първи период (1789 – 1792)
Свикването на Генералните щати
Управлението на Луи XVI довежда до рязко изостряне на социалните противоречия
във Франция, предизвикани от задълбочаващата се финансова криза. Разточителството на
кралския двор, военният съюз на Франция с младата американска република срещу
Англия, природните бедствия окончателно изпразват хазната. С все по-голяма неохота и
привилегированите, и буржоазията се отзовават на предложенията за отпускане на заеми.
Пропадат и усилията на неколцина министри за осъществяване на радикални промени в
разстроените финанси на държавата. С благословията на краля пръв физиократът Тюрго се
заема с непосилната задача да спасява френската икономика. Той установява свободна
търговия със зърнени храни, премахва цеховете с тяхната средновековна регламентация и
дори замисля облагането на привилегированите с данъци, с оглед да се внесе известна
справедливост в издръжката на държавата.
Въпреки съпротивата на останалите министри и съветници Луи XVI подкрепя за
известно време начинанията на Тюрго. Обективно неговите реформи, които засягат
интересите на всички слоеве на френското общество, довеждат да поскъпване на хляба и
на зърнените храни, а в следствие на лошата реколта предизвикват недоволството на
селяните и на манифактурните работници в градовете. Поради обективните условия
разумната идея на Тюрго да насърчи производството на храни чрез премахване на
регламентацията не получава обществена подкрепа. Гладните тълпи в Париж настояват за
оставката на министъра реформатор и открито отправят заплахи. Колеблив и
непоследователен, Луи XVI отстъпва и сменя Тюрго.
Амбициите на новия финансов министър Некер да въведе ред в държавните
финанси тръгват от друга посока. Той налага строг режим на икономии, преустановява
редица плащания, предназначени за покупка на луксозни вещи в двореца, и дори си
позволява да ограничи щедрите ренти и пенсии, които кралското семейство раздава на
своите приближени.
Дори и при най-разумни разходи от страна на краля, щом селското стопанство е
изостанало, полуфеодално и примитивно, а търговията и индустрията са сковани от
множество регламенти и ограничения; щом духовенството и аристокрацията са изцяло
паразитни, разложени и прахосници и щом селячеството и буржоазията са изпълнени с
омраза към привилегированите и се отнасят критично към кралската данъчна политика,
системата на икономии не може да бъде ефикасен лек за абсолютизма.
Войната за независимост на английските колонии в Северна Америка увеличава
държавния дълг с още два милярда ливри. При това положение става немислимо Луи XVI
да нормализира финансите си със собствени сили, тъй като държавният дълг продължава
да се увеличава и през 1789 г. достига солидната сума от 5 млрд. ливри. И така кралят, на
когото през 1774 г. се възлагат големи надежди, за 15 години успява да утрои дълга и да
увеличи дефицита. В началото на 1787 г. кралят свиква асамблеята на нотабилите с
надеждата, че те ще подкрепят идеята му да се обложат с данъци всички привилегировани.
Противно на очакванията му знатните отказват да одобрят реформите на кралския
министър Калон. Като чувстват пълното безсилие на Луи XVI и неговата неспособност да
излезе със собствени сили от кризата, нотабилите разбират, че е настъпил подходящият
момент да разширят своите привилегии и да поставят монарха под своя пълен контрол.
Луи XVI е лишен от осезателна подкрепа и в безсилието си търси спасение
единствено в смяната на министри, с което прави своята безпомощност видима за цялото
общество. Заседанията на нотабилите не помагат за перспективното разрешаване на
финансовия проблем, тъй като те препоръчват на краля да свика Генералните щати.
Изправен пред общия фронт на недоволството от политиката на абсолютната монархия,
Луи XVI се принуждава да отстъпи и през пролетта на 1789 г. насрочва избори.
Повече от 175 години са изминали от заседанията на последните Генерални щати –
достатъчно продължителен период, за да направи техния регламент остарял и непригоден
за социалната структура на френското общество в края на XVIII в.
Генералните щати са съсловен институт, свикан за първи път от Филип ІV през
1302 г. по повод конфликта му с папата. От създаването на щатите до 1614 г., когато са
свикани за последен път, трите съсловия са представени с по 300 депутати, които заседават
поотделно. Според установената процедура всяко съсловие разполага с един глас и по
такъв начин третото съсловие остава в пасив при конфликтите с първите две – висшето
духовенство и аристокрацията. Да се приложи този средновековен регламент, означава да
се игнорира обстоятелството, че през 1788 – 1789 г. третото съсловие е 96 – 97 % от
населението на Франция, че то създава националните богатства в индустрията, в селското
стопанство и в търговията, че то единствено плаща данъци, че няма политически права и
привилегии.
Още преди започването на изборите кралят се съгласява да удвои броя на
депутатите от третото съсловие, но без да се уточни следващия по значение въпрос – как
ще се извърши гласуването. При положение, че се запази предишният ред на гласуването
по съсловия, удвояването на броя на депутатите загубва своето практичесико значение,
тъй като цялото трето съсловие остава с един-единствен глас. Но нито кралят, нито Некер
се произнасят определено по този съществен проблем. В духа на средновековната
традиция от името на Луи XVI всички поданици са призовани да изпратят на краля своите
оплаквания и искания с оглед на усъвършенстване на законодателството и дейността на
администрацията. Избирателите попълват повече от 60 хиляди тетрадки с поръчения, в
които с наивна вяра и почит към Луи XVI те споделят своите надежди за намаляване на
данъците и злоупотребите, за равни политически права и пропорционално на доходите
данъчно облагане, за разширяване на пълномощията на Генералните щати.
Изборите преминават при повишена политическа активност на широките слоеве от
френския народ, а литератори, философи и учени публикуват десетки памфлети,
размишления и призиви. Наричат Френската революция от 1789 г. „дъщеря на
Просвещението” и това определение съдържа дълбок смисъл. То отрича огромната роля на
френските просветители за активизирането на цялото трето съсловие в борбата срещу
абсолютизма.
В навечерието на изборите абат Сийес (1748-1836) публикува брошурата си „Какво
представлява третото съсловие?”. Френското общество не познава друга книга, в която
така смело, ясно и категорично да се характеризират съсловията и тяхната роля в
държавата. Авторът противоставя паразитизма на знатните на творческата енергия на
третото съсловие. „Третото съсловие е силен мъж, едната ръка на който е вързана, а
неговите права са равни на нула.” – пише Сийес. Насочена пряко срещу висшето
духовенство и аристокрацията, брошурата получава изключителна популярност.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 яну 2020 в 11:40 студент на 30 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по славянски филологии, специалност - Българска филология, випуск 2018
31 дек 2019 в 19:59 студентка на 21 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - История и Български език, випуск 2021
26 дек 2019 в 14:33 студент на 36 години от София - Технически университет, факулетет - Машинно-технологичен факултет, специалност - Право, випуск 2019
16 дек 2019 в 08:46 студентка на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Химия, випуск 2010
10 дек 2019 в 16:53 ученичка на 15 години от Сандански - Гимназия "Яне Сандански", випуск 2023
01 дек 2019 в 12:48 потребител на 14 години
24 ное 2019 в 20:05 потребител
28 мар 2019 в 16:58 студент на 41 години от Смолян - Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - филологически, специалност - Български език и история, випуск 2020
11 фев 2019 в 20:35 студент на 23 години от София - Софийски университет , факулетет - славянска филология, специалност - Българска филология, випуск 2020
16 яну 2019 в 11:08 ученичка от Горна Оряховица - СОУ "Вичо Грънчаров"
 
Подобни материали
 

Великата френска буржоазна революция

16 дек 2008
·
201
·
25
·
4,933
·
223
·
1

Преходът от феодализъм към капитализъм в световен мащаб е сложен и продължителен процес, който наред с общите закономерности се осъществява и чрез редица национални особености...
 

Васил Левски - биография

19 фев 2007
·
2,336
·
3
·
260
·
411
·
21

Васил Иванов Кунчев, известен като Васил Левски е роден на 18 юли (6 юли стар стил) 1837 г. в Карлово в семейството на Иван Кунчев Иванов и Гина Василева Караиванова.
 

Парламентаризмът в Англия 17- 20 в.

10 май 2008
·
199
·
27
·
2,910
·
131

През 17в. Англия е разтърсена от драматични конфликти с религиозен и политически характер, които противопоставят англикани и пуритани, републиканци и монархисти, краля и парламента и които предизвикват съществени промени в обществения живот...
 

Френската революция

28 сеп 2008
·
123
·
4
·
624
·
124
·
1

Събитието, което разтърсило из основи света на Стария режим била революцията във Франция. До 1789 г. всеки французин принадлежал към някакво съсловие: във Франция имало около 100 хиляди духовници ( първото съсловие), 400 хиляди благородници...
 

Славяни. Произход, разселване и идването им на Балканския полуостров

01 апр 2006
·
855
·
8
·
1,403
·
1,892
·
6

Славяни. Произход, разселване - поминък и обществен живот, уръдия на труда, вярвания, заселване на Балканския полуостров и последици.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
Изходно ниво по история за 7 клас
изходен тест по История за Ученици от 7 клас
Въпросите в теста са съобразени с новата програма по история и цивилизация. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
22
12
1
11 мин
28.06.2019
История и цивилизация за 7-ми клас
входен тест по История за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за проверка на входното ниво на учениците в 7-ми клас, но може да се ползва и при проверка на изходното ниво в 6-ти клас. Включва въпроси от затворен тип, само с един верен отговор.
(Труден)
19
38
1
1 мин
18.09.2019
» виж всички онлайн тестове по история

Френска революция

Материал № 241224, от 24 дек 2008
Свален: 425 пъти
Прегледан: 392 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Реферат
Брой страници: 26
Брой думи: 7,243
Брой символи: 63,126

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Френска революция"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
76

Маргарита Петринска
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
133 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения