Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
Големина на текста:
Икономически Университет 
Варна
Център “Магистърско обучение”
ТЕМА: Туристически ресурси и леглова база на Гърция
ИЗГОТВИЛ:ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ПРОВЕРИЛ: доц. д-р Н. Апостолов
Туризъм – V-ти КУРС зад. обучение х. ас. С. Петрова
Фак. № 1937
15.11.2007 г.,
Гр. Варна
Гърция се намира в югоизточната част на еропейския континент. Заема най-
южната част на Балканският полуостров и над 1000 острова на Егейско и Средиземно
море. От тях по-малко от 300 са обитаеми. Сухоземните й граници са: Албания,
Македония и България – на север; Турция – на изток. Територията в тези граници
възлиза на 132000 кв км. Счита се, че Гърция е морска страна, защото няма пункт от
нея, който да е отдалечен на повече от 100 км от морския бряг. Най-големи острови са
Крит, Карпатос, Китира и Родос в Средиземно море; Лемнос, Лесбос, Хиос и Тасос в
Егейско море; Кефалиния, Зикинт, Корфу и Итака в Адриатическо и Йонийско море.
От континеталната част се отделят по-големи полуострови – Халкидически, Атика и
Пелопонес. На север тя има удобни транспортни връзки със Северна и Средна Европа,
по долините на Вардар и Струма, а чрез многобройните пристанища се свързва с
всички средиземноморски и черноморски страни. Столицата Атина придоби особено
важно транспортно-географско положение с развитието на въздушния транспорт,
защото е един от най-важните транзитни пунктове на пътищата от Европа за Африка и
Близкия и Средния изток. Морското й разположение се отразява предимно върху
развитието на круизния туризъм, който е доста характерен за нея.
Гърция разполага със значителни природни ресурси за развитието на туризма,
които са от климатично, хидрографско и растително естество. Но голяма усвоеност за
нуждите на туризма е постигната само при морските ресурси, които са основната
предпоставка за специализацията й в морския рекреативен туризъм. Особеностите на
геоложкото развитие на южната част на Балканския полуостров са обусловили
преобладаването на планинския релеф, който заема 2/3 от територията.
Планините са младонагънати, с варовиков скален строеж, а най-високата от тях
е Олимп (връх Митакас – 2917 м). Западната част покрай Йонийско море е заета от
планинската система Пинд, която е висока и труднопроходима. Планински релеф имат
и полуостров Пелопонес и многобройните острови. Уникални са тясната самарийска
клисура на остров Крит и огромните гъбоподобни фигури, метеора на чийто върхове
има 6 манастира. По крайбрежията и южно от планината Олимп се простират редица
низини, най-големи от които са Тесалия, Солунската низина и котловините между
Егейско море и Родопите. Планинският релеф на Гърция като цяло влияе
неблагоприятно върху развитието на туризма, защото създава затруднения в
транспортното строителство, слабата им залесеност и липсата на достатъчна снежна
покривка не позволяват да се обособи специализация в планинските видове
рекреативен туризъм. Характерна черта на гръцкия ландшафт е морето. То се врязва
дълбоко в нейната континетална част и образува много полуострови и проникващи във
вътрешността заливи. Най-големи са Пелопонеският, Халкидическият, Атика и др.
полуострови, заливите при Солун, Навплион, Каламата и Кавала. Част от бреговата
ивица е заета от хубави плажове, особено крайбрежието на Централна Гърция,
северната част на Пелопонес, остров Евбея, остров Родос и мн. др. Плажовете са дълги
над 600 км. Не винаги ландшафтът наоколо е благоприятен, защото ги заобикалят голи
скалисти склонове. Важна предпоставка за развитието на морския рекреативен туризъм
се явява климатът на страната, който за по-голямата й част е средиземноморски.
Лятото е горещо с максималните юлски температури достигат да 40°С, а
средномесечните са 27°С. През зимния период температурите са положителни – между
4° и 15°С от север на юг за януари месец. Сезонното разпределение на валежите се
отличава със зимен максимум и минимум през лятото, което е благоприятно за
морската рекреативна дейност. По територията на страната количествата на валежите
обаче е неравномерно. Вследствие на особеностите на релефа и преобладаващите от
запад влажни въздушни маси повече валежи падат в западната планинска част на
Гърция, а в централните и южните райони те са малко. Много често през лятото
настъпват значителни по продължителност засушавания, които са неблагоприятни за
селското стопанство, но са желани за рекреативния морски туризъм. Морският сезон е
от 6 до 8 месеца.
Поради малката територия, карстовия релеф, ниското количество на валежите
Гърция има недостатъчно водно богатство. На територията на Гърция няма
плавателни реки. За рафтинг се използват горните течения на реките в Пинд, като Али
Якмон. Като цяло нямат особено значение за развитието на туризма, което обаче не е
валидно за нейните езера – Малко Преспанско, Костурско, Вегоритис, Корония и
граничните Преспанско и Дойранско. Те имат тектонски произход. С местно значение
са езерата Янинско в Пинд и южният бряг на Охридското езеро. Към хидрографските
ресурси се отнасят и минералните извори, които имат разнообразен химичен състав и
са обусловени от сложната тектоника на страната. Намират се както на
континенталната част – полуостров Пелопонес, Атика, така и на островите Родос,
Евбея и др. Приема се, че първият в историята на човешката цивилизация използван за
лечение минерален извор е Епидаврос на полуостров Пелопонес. Има 27
балнеолечебни курорта, между които най-старите в Европа като Едипсос, а по-
съвременните са Каменна вурла и Митилини. Средиземноморският климат обуславя
наличието на разнообразна по видово количество субтропична растителност. Срещат
се кипариси, мирта, маслини, лаврово дърво и др., във високите части на планините
растът ясен, клен, дъб, бук и иглолистни гори. Горите покриват по-малко от 25%, като
иглолистни са в южните Родопи и централната част на Пинд. На юг и по островите има
субтропична растителност с маслини, морски бор Пиния, тис и др.
Природните ресурси за развитието на туризма в Гърция се отличават с
едностранчивост и създават възможности за изявяването на страната като типичен
представител на групата средиземноморски държави, развиващи с успех морският
рекреативен туризъм.
Дълголетната история на Гърция и особеностите на нейното развитие са
причина, че в нея съществува богат разнообразен комплекс от културни, исторически
и архитектурни паметници датиращи от най-древните човешки цивилизации,
феодализма до наши дни. Тук са възникнали първите робовладелски държави на нашия
континент, които за дълъг период от време са давали тон за развитието на световната
наука, култура, спортен и обществен живот. През феодализма по редица причини
развитието на страната изостава, като цялата или част от нея са били владение на
редица държави. Отделните епохи в разитието на страната и най-вече робовладелската
са маркирани с дворцови, отбранителни, религиозни, спортни и културни паметници и
останки. Географското разположение на тази богата база за развитието на
познавателния туризъм е благоприятно, защото по-голямата част от тях се намират в
териториите с по-добро транспортно положение, в близост с районите, за които е
характерен и морският рекреативен туризъм. Своеобразно концентриране на
паметниците от античната епоха има в столицата Атина. Уникални със своето
световно значение са Акрополът, Партеонът, театърът на Дионисий, Ареопагът,
стадиони и други обществени сгради. Археологическият музей е сред 10те най-
посещавани в света. В древния религиозен център Делфи се намират останки от храма
на Аполон, театърът на Дионисий и стадион. Редица останки се намират на полуостор
Пелопонес и островите Крит, Милос и др.
От феодалната епоха също са запазени редица обекти, които се посещават от
местните и чуждестранни туристи. В Лариса е известният 24-колонен мост от
византийския период, а в град Месолунги е гробът на великия английски поет Байрон,
сражавал се за свободата на Гърция. По тази причина тук е особено голямо
посещението от английски туристи. Най-много паметници от този период се намират в
Солун – ротондата св. Георги, църквите св. Никола Орфански, св. Димитър, св.
Екатерина, Апостолската, арката Галера, Бялата кула; крепостта Али Паша при
Янинското езеро, крепостта на Венецианските търговци на остор Родос и остров
Крит и обекти в столицата построени за лятната Олимпиада през 2004 година.
Всички тези забележителни паметници на историята на страната са изложени в около
120 музея и експозиции.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 авг 2016 в 14:07 студент на 28 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Туризъм, випуск 2016
16 ное 2015 в 18:31 потребител на 25 години
18 мар 2015 в 14:00 студент на 33 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Социални, стопански и правни науки, специалност - МИО, випуск 2009
28 яну 2015 в 21:27 родител на 27 години
19 юни 2014 в 22:29 студент на 28 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Геолого-географски, специалност - регионална сигурност, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Характеристика на въздушния транспорт

02 юни 2008
·
302
·
19
·
3,369

Стопанското и културното значение на въздушния транспорт силно нараства в условията на пазарното стопанство. Единствено със самолети може да се използва бързо благоприятно изменящата се конюнктура на стоковите пазари.
 

Класификация и характеристика на заведенията за хранене и развлечение

15 фев 2008
·
811
·
10
·
2,225
·
595

Заведенията за хранене и развлечения са възникнали много отдавна. Те са били познати на древните гърци, на древните египтяни и римляните. Били са специфични за всеки един от горе споменатите народи, съобразявайки се с техните нужди...
 

Мениджмънт на туризма чрез съвременни форми на сътрудничество в стопанско-икономическата дейност

04 яну 2008
·
456
·
9
·
1,556
·
63

Туризмът е една от най-широко разпространените и бързоразвиващи се стопански дейности в света и има изключително силен мултипликационен ефект по отношение на другите икономически дейности.
 

Особености на ресторантьорството като стопанска дейност

30 юли 2008
·
289
·
14
·
3,730
·
178

Храненето е една от основните форми на потреблението. Чрез храната човешкият организъм поучава белтъчини, мазнини, въглехидрати и минерални соли, който му служат като източник на топлинна и двигателна енергия....
 

Заведения за хранене и развлечения - възникване, развитие, категоризация, класификация и характеристика.

21 апр 2009
·
576
·
6
·
962
·
1

Заведения за хранене и развлечения - възникване, развитие, категоризация, класификация и характеристика....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест по туроператорска, агентска и транспортна дейност за студенти
изпитен тест по Туризъм за Студенти
Тестът съдържа 50 въпроса. Всеки от тях има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, които изучават Туризъм. Може да е полезен и на ученици, както и на хора, които се интересуват или работят в сферата на туризма.
(Лесен)
50
16
2
13 мин
27.10.2016
Тест по Туристическо райониране
изпитен тест по Туризъм за
Какво е туристическо райониране? Туристическо райониране в България. Тестът се състои от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Може да се ползва както от студенти, така и от ученици в специализирани с Туризъм паралелки.
(Лесен)
10
22
1
4 мин
12.10.2016
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Туристически ресурси и леглова база на Гърция

Материал № 234718, от 14 дек 2008
Свален: 277 пъти
Прегледан: 160 пъти
Качен от:
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 1,757
Брой символи: 14,769

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Туристически ресурси и леглова база на Гърция"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
с опит от  22 години
1,350 358

Снежана Димитрова
преподава по Туризъм
в град Видин
с опит от  10 години
29 358

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения