Големина на текста:
Oраторско майсторство за заекващи
Тоастмастерс подходът към реториката в десет стъпки
НАРЪЧНИК ПО РЕТОРИКА - „НАПРАВИ СИ КЕФ И ЗАБРАВИ СТРАХОВЕТЕ СИ”
По материали на Джон Харисон, обработка Стефан Богданов
София, септември 2007
Въведение
Настоящите упражнения по реторика са взети от книгата на Джон Харисън How to Conquer your fears of speaking
before people (Как да победим страха да говорим пред хора). Аз попълних и адаптирах тези материали, заедно с
мои собствени. Този наръчник, в основата си, представлява методиката на световната организация по
комуникация и реторика Toastmasters www.toastmasters.org и може да се използва не само от заекващи, но и от
всички, които искат да усъвършенстват своите комуникативни умения. С Джон ни свързва не само факта, че сме
хора, които заекват от време на време, но и страстта към реториката. Ние сме членове на гореспоменатата
световна реторическа организация.
Миналата година, на семинара във Велинград, ви разказах историята си как станах Toastmaster. От 6 години
съм активен член в Бернския Toastmasterклуб и в момента съм отговорен за образователната програма на
клуба. Участвувал съм в някои швейцарски и международни състезания по ораторство.
Тренингът по ораторство е дълъг процес, който трябва да се упражнява постоянно и продължително, както
всяко усвояване на майсторство. Години наред аз се представях лошо пред публика, но не избягвах такива
изяви. На 55 годишна възраст станах Toastmaster и след едногодишен тренинг, вече можех да държа речи по-
добре от повечето мои колеги. Но и сега все още се уча и подобрявам уменията си.
Вече ми е ясно, че наистина е възможно заекващият да стане добър оратор и че е напълно реалистично най-
великият оратор на всички времена Демостен да е бил заекващ. Друг заекващ голям оратор е известният
политик и оратор Чърчъл. А има много американски заекващи, членове на Toastmasters, които са много добри
оратори. Следователно, напълно реално е и ти да можеш да станеш добър оратор. Този наръчник ще ти помогне
да тренираш пред колегите ти от СИЗ, а също така и при твоите публични изяви. В София има един
Toastmasters клуб, който можеш лесно да отриеш чрез Интернет търсачка. На тези софиянци, които знаят
английски и които искат да станат добри комуникатори препоръчвам да преодолеят страха си и да влязат в този
клуб. Тренингът се води веднаж на 2 седмици по модела, който следват хиляди клубове по целия свят. Аз бях
там миналата година с члена на СИЗ Наско Михалев. Цените за членството са достъпни.
Забележки от СБ
Ние сме се събрали на един семинар по реторика.
Болшинсто от хората, които заекват вярват, че няма да бъдат добри оратори. Винаги, когато искаме да се
изкажем пред публика, изпитваме чувство на паника. Загубваме ума и дума и се оттегляме, незнаещи точно
какво ще се случи. И самочувствието ни пада още повече. И така, в течение на времето, се култивира вярата,
че не можем да говорим плавно пред публика. Но това не е вярно.
Моят опит ни показва, че овладяването на реториката е един ефективен начин да превъзмогнем страховете си
при говорене пред публика.
Аз дълги години мечтаех да стана оратор и да мога да изразявам дарбата си, говоренето на чужди езици
(говоря 8 езика). И въпреки че някои от тях не владия перфектно, комуникирам успешно. А познавам хора,
които знаят добре един език, а не комуникират, защото се срамуват да не сгрешат, както и ние се срамуваме да
говорим пред публика, защото ни е страх да не заекнем. Известно е, че 80 % от информацията е невербална.
Значи, не думите, а преди всичко тялото дава главната иноформация.
Статистически погледнато, страх Номер 1 в света е страхът да се говори пред публика. За мен беше голямо
утешение, когато видях, като член на моя клуб по реторика, че и нормално говорещите имат същите страхове и
блокади при говор пред публика като заекващите. И те при стрес имат умопомрачение, т.е. забравят и ума и
дума, блокират и не могат да говорят, въпреки че не заекват. При Toastmasters се учим да умеем да говорим с
Fun, с удоволствие. Най-добре Fun се превежда с Кеф. Ние, заекващите губим страха си и започваме да се
наслаждаваме на говора. Същият ефект имат също и изразяването на чувствата и добрия контакт с публиката.
На този семинар искам да представя основните реторически методи така както ги представа Джон Харисън в
горепомената книга. Тази програма се състои от 10 модула. Овладяването на всеки един от тях ще ви помогне
да овладеете един елемент от реториката. А майсторството ще достигнете когато направите всичките
упражнения. Важно е тези упражнения да се правят в група, и на края на всеки модул да се изпълни
зададеното упражнение. Моят опит ми показваа, че е важно да се издържат моментите на неудобство, с които и
свързана практиката на реториката. Само по такъв начин ще можем да увеличим комфортната си зона по пътя
към ораторското майсторство.
Речите, които се държат в рамките на 10-те модули траят 2 до 3 минути са -
Модул (Реч) ТЕМА
1
1. ВЗЕМИ ПРОСТРАНСТВОТО СИ
2 ГОВОРИ С МОЩ
3 ДОБАВИ МУЗИКАТА ИЛИ ОТКРИЙ ЕМОЦИЯТА НА ГЛАСА
4 ИЗПОЛЗВАЙ ПАУЗИ
5 ГЛЕДАЙ ХОРАТА В ОЧИТЕ
6 ПОКАЖИ ЧУВСТВАТА СИ
7 ЗАЕКВАЙ НАРОЧНО
8 ИЗПОЛЗВАЙ ТЯЛОТО СИ
9 СЪЗДАЙ РЕЗОНАНС В ПУБЛИКАТА
10 ПРИКАНИ ПУБЛИКАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ
След упражнението на всеки модул изпълнителят се самооценява: "Как се видях аз?" - по десетобалната
система, след което получава обратна връзка от публиката за изпълнението си, отново по десетобалната
система:
Как се видях аз? - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Как те видя публиката? (oценка от слушателите) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 МОДУЛ – ВЗЕМИ ПРОСТРАНСТВОТО СИ
Добрия артист владее цялата сцена.
Когато сме нервни ние пристъпваме от крак на крак и това е видимо за публиката. А ние имаме цялата сцена на
разположение. Остави краката ти да те заведат на друго място. Странно ли, е че ти не си застанал срещу
публиката, а си сред или зад нея? Ако имаш трудности да говориш, не се спирай да вървиш. Не се бори против
блоковете си, само ги осъзнай и почувствай. Опитай всеки кът на пода. Пристъпи сега към втората част на
упражнението.
Пипни магията!
Както вървиш по стаята, започни да пипаш масата, стола, гардероба, вратата и т.н. Какво чувстваш сега?
Направи чувството позитивно, защото ти правиш нещо нормално. Има ли нещо на масата, молив или писалка,
цигари? Пипни ги и ги почувствай.
Всички тези неща, които ти обходи и пипна са твои! Почувствай твоята мощ.
Ние, хората, които заекваме, често се чувстваме немощни и неспособни да овладеем сцената, която ни се
предоставя.
На края направи feed back на упражнението, с което се оценява това, което ти направи от себе си и от
публиката.
Овладяване на пространството
не се справи
2 МОДУЛ – ГОВОРИ С МОЩ
Ти вече можеш да владееш сцената. При следващите упражнения се движи и покажи, че наистина я владееш.
Отговори за себе си - Как се чувствувам ако другите ме мислят за силен?
Искам ли да бъда силен?
Страхувам ли се да бъда силен?
Какво чувствам физически, ако съм силен – закотвен ли съм здраво на сцената? Как ми е стомахът? Дишането?
В отношенията ми с партрьора доволен ли съм да бъда повече доминиращ или по-малко доминиращ ?
Или искам отношенията ни да се равни?
Шеф ли съм? Или се оставам хората да ме газят?
Целта на това упржнение е да изпитаме силата на нашия говор, като варираме височината на гласа си.
Избери като тема нещо, което добре познаваш.
Ти си винаги в силна позиция, когато говориш за нещо където ти си майстор.
Използвувай цялата сцена и мощта на гласа си - От другата страна на баира викаш Иване, чуваш ли ме?
или
Стой крадец!
Или може би искаш да модулирай гласа си като държиш речта си -
Може ли малко по-тихо да говориш, защото смущаваш разговора ни.
Но тя не не слуша и продължава на висок глас.....
Абе тихо ти казах, ма, я излез навън та да си дрънкаш колкото си искаш...
3 МОДУЛ – ДОБАВИ МУЗИКАТА ИЛИ ОТКРИЙ ЕМОЦИЯТА НА ГЛАСА
И така. Ти владееш сцената и можеш да демонстрираш мощ.
А сега нека да добавим нещо ново.
Защо не заекваш като пееш?
Можеш ли да накараш едно дете да направи нещо, ако говориш монотонно?
2
Иванчо, моля те разтреби си стаята, защото тя прилича на хаос
емоция 1
Разбира се че не, за да имаме успех трябва да изразим нашите чувства - Иванчо, моля те разтреби си стаята
ВЕДНАГА, защото тя прилича на хаос
емоция 10
Когато пеем, винаги изразаваме емоция и затова не заекваме!
За да изразиш емоция, избери си една детска история или приказка и я разкажи, така както ти ще я разкажеш
на 4 годишния си син или дъщеря. И преувелечавай изразителността на гласа си, дори това да ти се струва
неестествено.
Овладей сцената и се почувствай мощен. И започни например езика на животните:
Мили деца, вие сигурно знаето как говори котката мяу мяу
или кучето бау бау, кравата, коня, магарето, кокошката??
ходили ли сте в зоологическата градина? Знаете ли как прави вълка ау, ау, ау,
Змията С.с.с.с.с.с
или пък разкажи приказката за Снежанка и седемте джуджета като имитираш гласа на Снежанка и на седемте
двуджета, които са различни по големина и по глас....
Като завършеш речта си, вземи един миг за себе си и се порадвай на аплодисментите.
В истинския живот ти често трябва да изразиш нещо като имитираш и модулираш гласа си. Когато гласа ти е по
емоцинален хората ще те слушат с по-голям интерес.
МОДУЛ 4 - ИЗПОЛЗВАЙ ПАУЗИ
Ние, заекващите не можем да търпим паузите, мислим, че другите ни наблюдавят и чакат нетърпеливо да
кажем нещо. В момент на пауза нашите страхове се увеличават, ние стягаме дихателните мускули, задържаме
дишането и често блокираме. Затова предпочитаме да избягваме паузите и вместо това използваме паразитни
междуметия или думи като а, а, а, м, м, м, ъ,ъ,ъ,ъ, значи, и др. Впрочем и нормално говорещите използуват
такива заместители. Обърни внимание, докато гледаш телевизия, колко пъти хората използват такива
заместители. При ретерическия тренинг на toastmasters, тези заместители се регистрират и на края на тренинг
се съобщава колко пъти всеки е използувал заместители. Ние заекващите използваме такива заместители, за да
избегнем блоковете. По времето на моя toastmasters тренинг, за мен бяха регистрирани голям брой заместели.
Но какво беше моето удолетворение, когато други колеги бяха шампиони в тази дисциплина!
Умишленото използване на паузи е начин да се сприятелим с тях. Затова в следващата реч ще се упражним да
ги употребяваме. И както в предишните речи, преувеличението е един добър начин да научим нещо. В
следващата реч опитай се след всеки 3-4 думи да направиш пауза.
Аз съм щастлив....... да бъда сред вас ........и с удоволствие ...... ще ви разкажа....... няколко смешни
истории....... героите на които....... ще са неузрелите пъпеши......... и дини......
Бъди внимателен и осъзнаващ
А какво ще правиш по време на паузата? Преди всичко не гледай на пода или към тавана.
Заекващите обикновено правят това. По времето на паузата установи контакт с хората, като при всяка пауза
погледнеш един, двама слушатели. Направи паузите колкото и възможно по-дълги. И в същото време почуствай
тялото си, как си стъпил на пода в момента на паузата?
Според Айнщайн времето е относително
5 МОДУЛ – ГЛЕДАЙ ХОРАТА В ОЧИТЕ
Някои хора слагат черни очила при всяка възможност. Спомням си, че хората от тайната полиция на папа Док
от Хаити слагаха черни очила. Ние свързваме носенето на черни очила с гангстерите, които искат да скрият
истината.
Контакта с очите е мост, чрез който ние обменяме емоции. Известния цигански романс говори за „Очи черние,
очи жгучие...”, които казват всичко. Или вечната тема на черните очи, черни череши от народната ни музика.
Когато говорят с други хора, заекващите често не гледат в очите. Защото може би се страхуват да предадат
емоциите си. Или пък искат да избегнат срама, че другия ще го види когато заеква. Жена ми дълги години ме
упрекваше, че не я гледам в очите. Разбира се, че има и нормално говорещи, които не гледат в очите.
Гледането в очите е въпрос на култура и чувство за открита комуникация.
Практикувай визуализацията
Седни в любимия си стол. Затвори си очите и си представи, че говориш пред публика. Преди да започнеш
въображаемата си реч, представи си, че ти с поглед обгръщаш публиката и всички нейни членове. Как се
чувстваш като имаш контакт с всеки от публиката? Продължи фантазията си и започни да говориш. Във
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Oраторско майсторство за заекващи

Настоящите упражнения по реторика са взети от книгата на Джон Харисън How to Conquer your fears of speaking before people (Как да победим страха да говорим пред хора)...
Изпратен от:
kismet
на 2008-12-10
Добавен в:
Упражнения
по Педагогическа психология
Статистика:
42 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Вербално и невербално общуване

07 фев 2008
·
1,089
·
8
·
1,660
·
705
·
2
·
1

Реализацията на човека в личен и професионален план е немислима без процесите на комуникация. В по–голямата част от времето си хората общуват с други хора. Общуването е различно в зависимост от това каква цел стои зад социалната комуникация при хората...
 

Внимание и развитието му в процеса на обучението и възпитанието

21 окт 2006
·
1,849
·
20
·
3,004
·
187
·
1

В учебния процес се цели не само да се осъществи пълноценно възприемането, но същевременно да се развива наблюдателността като качество на личността.
 

Самооценка

10 дек 2007
·
478
·
6
·
866
·
141
·
3

Централен компонент на Аз-концепцията е самооценката: оценка на човека на неговите действия и резултатите от тях, на мислите и чувствата му, на идеалите, мотивите, на себе си, на мястото си в света.
 

Kинезика - езикът на тялото


Kратка история за възникването и приложението на кинезитерапията, приложение в социалната работа.
 

Индивид, индивидуалност, личност

02 яну 2008
·
345
·
3
·
771
·
133

Тя (личността) е един парадокс, вместващ в себе си индивидуалното, личното и свръхличното и чиито носител е индивидът, представителят на вида Homo sapiens!
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
74
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Oраторско майсторство за заекващи

Материал № 229928, от 10 дек 2008
Свален: 42 пъти
Прегледан: 88 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Упражнение
Брой страници: 7
Брой думи: 2,654
Брой символи: 21,300

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Oраторско майсторство за заекващи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения