Големина на текста:
Ценни книжа са инвестиционните договори, които се предлагат публично с
цел получаване на доход.Те са прехвърлими права, регистрирани по сметки в
Централния депозитар (безналични ценни книжа), или документи,
материализиращи прехвърлими права (налични ценни книжа), които могат да
бъдат предлагани публично като акции, облигации или други права, свързани с
акции, облигации или други дългови ценни книжа. Под други дългови ценни
книжа по смисъла на ЗППЦК следва да се разбират прехвърлими вземания за
предварително определен или определяем доход срещу емитента на ценните
книжа, възникнали вследствие на предоставени му в заем парични средства
или други имуществени права. Това са фючърсни, фордуърдни, суапови
договори, временни удостоверения. Трябва да се прави разлика между
инвестиционни и търговски ценни книжа (най-често се изучават във връзка с
търговски сделки – менителница, запис на заповед и други). Инвестиционните
ценни книжа представляват инвестиция за техните титуляри. По тези договори
инвеститорите предоставят парични средства или други имуществени права на
друго лице, без да участват пряко в тяхното управление, т.е. това е влагане на
средства в стопанска дейност за създаване на доход.
1. ВИДОВЕ ЦЕННИ КНИЖА
В системата на ценните книжа в основни линии се прави разлика между
ценни книжа с фиксиран доход и ценни книжа с променлив доход.
1.1 Ценни книжа с променлив доход. Акции
Представители на този вид ценни книжа са акциите. Те се явяват като
форма на финансиране на дружеството (за разлика от облигациите, които са
форма на кредитиране). Акцията представлява дялово свидетелство за част
(дял) от основния капитал на акционерното дружество, удостоверяваща
правото на собственост върху имуществото на фирмата-емитент. С акцията се
удостоверява дялово участие и произтичащите от него имуществени права и
права на членство. Имуществените права включват: право върху дивидент,
право за закупуване на нови акции на акционерното дружество, право върху
част от ликвидационната квота. Правата на членство, произтичащи от една
акция, се изразяват в: право на участие в Общото събрание на акционерното
дружество; право на глас при вземане на решения; право на контрол върху
дейността на акционерното дружество; право на притежателя на акцията да
бъде избиран в органите на акционерното дружество.
С притежаването на акция се удостоверява не само собственост върху дял
от акционерния капитал, но и върху цялото имущество на акционерното
дружество. Счетоводната стойност, която не се покрива с пазарната стойност,
изразява имуществото на акционерното дружество, разделено на акциите, които
се намират в обръщение.
Обикновено правата на акционера съответстват на размера на неговото
дялово участие в капитала. Отклонения настъпват чрез издаването на:
привилегировани акции или на акции, удостоверяващи право на глас.
За банките акциите представляват интерес от гледна точка на дохода,
който носят. Освен това те се търгуват на борсата и може да се осъществи
печалба от промените в курса им. Размерът на дивидента не е предварително
известен, зависи от реализирания годишен финансов резултат на фирмата и от
съотношението, в което ще се разпределя печалбата. Решението за изплащане и
размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на акционерите.
В зависимост от начина, по който се издават, акциите биват:
поименни - името на притежателя им е записано на самата акция и в т.
нар. "Книга на акционерите", в която се записват името и адресът на
притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и
емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Прехвърлянето им става
чрез джиро и със съответната корекция в книгата на акционерите. Поименни
акции, прехвърлянето на които е ограничено или забранено се нар.
винкулирани. Този вид акции създават по-голяма сигурност за акционерното
дружество и неговите членове;
на приносител - обикновения вид акции. Прехвърлянето им става чрез
просто предаване от едно лице на друго.
От гледна точка на правата, които пораждат, акциите биват:
обикновени- обезпечават равни права на всички акционери на дадено
акционерно дружество. Дават право на дялово участие с принципно
неограничен размер на дивидента, право на участие в активите на фирмата,
останали след погасяване на всичките й задължения при ликвидация, т. е. при
ликвидация претенциите на акционерите, притежаващи обикновени акции се
удовлетворяват последни. Следователно рискът, който поемат притежателите
на обикновени акции е значителен, но за сметка на това те имат право на глас в
управлението на акционерното дружество и упражняват по-голям контрол
върху дейността на фирмата. При благоприятни финансови резултати могат да
получат по-голям доход под формата на дивиденти и нарастване на капитала.
привилегировани- осигуряват преференциални права или гаранции на
своите притежатели по отношение на получава нето на дивиденти и остатъка от
активите на фирмата при ликвидация. В акцията се посочва максималния
дивидент, който се изплаща само в случай, че притежателите на обикновени
акции получат дивидент. При привилегированите акции е гарантиран
минимален дивидент, който се изплаща независимо от постигнатия финансов
резултат, дори когато е взето решение да не се изплащат дивиденти. При
ликвидация, след удовлетворяване претенциите на другите кредитори, първо се
изплаща в пълен размер номиналната стойност на привилегированите акции, а
едва след това на обикновените. За сметка на това тези акции не дават право на
глас в Общото събрание.
Съществуват и разменни привилегировани акции, които дават

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност и видове ценни книжа

В системата на ценните книжа в основни линии се прави разлика между ценни книжа с фиксиран доход и ценни книжа с променлив доход.
Изпратен от:
vaska ivanova
на 2008-12-10
Добавен в:
Реферати
по Финанси
Статистика:
600 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Анализ на формиране и изразходване на бюджета

18 юни 2009
·
516
·
85
·
12,708
·
437

Настоящата дипломна работа разглежда в по-общ план общинския бюджет като основно звено на местните финанси и по-конкрентно проблемите, възникващи в процеса на съставянето и изпълнението на общинския бюджет на примера на Община Бобов дол...
 

Данъчен процес, Данъчно право - обща част

26 окт 2008
·
334
·
28
·
7,188
·
130

ДП като обективно право не е самостотелен правен отрасъл, а е част от финансовото право, тъй като при него не може да се установи собствен предмет и метод на правно регулиране...
 

Финансово право

14 яну 2008
·
710
·
32
·
22,476

Финансовата дейност е вид държавна дейност. Единият от субектите по всяко финансово правоотношение е държавен орган. Всички държавни органи, които имат правомощия в сферата на финансите изграждат финансовата администрация. Това са много и различни...
 

Анализ на качеството на привлечените средства на банките

06 яну 2010
·
37
·
4
·
664

Качествената характеристика на разполагаемите ресурси залага на анализа на привлечените средства и собствения капитал. Привлечените средства се формират главно от два вида ресурси: влогове, който изразяват задълженията на банката към своите вложители и...
 

Финансов анализ на “Албена инвест–холдинг”АД

15 апр 2010
·
164
·
5
·
831
·
226

“Албена инвест–холдинг”АД е дружество, чиито акции се търгуват на Софийската фондова борса. Основната дейност на дружеството включва придобиването и продажбата на акции и дялове, управлението на краткосрочни и дългосрочни инвестиции...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Публични финанси
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тест по Публични финанси, предназначен за студенти от втори курс. Съдържа 12 въпроса от затворен тип с по един верен отговор.
(Труден)
12
1
2 мин
01.04.2022
Тест по Финансови инвестиции за 3-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест по Финансови инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност Финанси. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
17
6
1
8 мин
03.09.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Същност и видове ценни книжа

Материал № 229154, от 10 дек 2008
Свален: 600 пъти
Прегледан: 398 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 10
Брой думи: 1,716
Брой символи: 14,719

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност и видове ценни книжа"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Славена Христова
преподава по Финанси
в град Търговище
17

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения