Големина на текста:
Психоанализа и психология. Предмет на психоанализата.
Вътрешна и външна реалност. Несъзнавани психични процеси и
методи за изследването им. Психология и метапсихология.
Психоанализата е метод за изследване на човешката психика, на
психичното функциониране на човек, също и метод, изучаващ
несъзнаваните психични процеси и механизми, значенията им, изучава и
динамичните отношения на несъзнаваните психични процеси със
съзнанието и метод за третиране (лечение) на психогенни
разстройства. (Психоанализата е един от методите в психологията,
изучаващ и изследващ човешката психика). От там и психоаналитичната
психология е приносът, който методът на психоанализа дава към
разбирането на човешкото психично функциониране към общата
психология. Психоанализата възниква в сферата на медицината, но за
категориите страдания, които не могат да се третират с методите на
медицината и З.Фройд открива, че тези страдания имат психогенеза
(родени по психичен път)
Психоанализата представлява единство на изследване и терапия;
като процес на лечение на неврозата представлява същевременно и
процес на себеизследване на собственото психично функциониране –
метод, който разчита на способността или податливостта на човек да се
себепознава. За разлика от ортодоксалната медицина в която пациента се
разглежда като обект, психоанализата третира пациента като субект и
затова се приема за субективен метод на изследване дотолкова,
доколкото разчита на активното и доброволно участие на пациента, което
участие е и решаващо. Наблюдава се двойнственост (различие) в методите
на изследване в психологията. Напр. методите на експерименталната
психология, които за разлика от метода на психоанализата, не разчитат на
субективното себеизследване на човек, а разчитат на някакви обективни
критерии. Поради това, че човешката психика е субективно явление,
експерименталната психология използва методи, които не зависят от
субекта на изследването.
Макар че ПА е създадена в процеса на изучаване и лекуване на
психичните нарушения, ПА теория обяснява както патологичните, така и
нормалните прояви на психиката. (Бренър, 1993)
Психоанализата е и процес на междуличностно общуване, който се
разгръща в доста продължително време между аналитик и анализиран с
цел да се достигне до знание за неосъзнатите основания на психичния
живот и да се отстранят трудностите, натоварващи психиката.
Психоанализата е развита в продължение на години от З.Ф. и като
терапевтичен подход за лечение на различни психични състояния и
психогенни разстройства (неврози, личностови разстройства, депресивни
състояния, гранични и в ограничени случаи психотични разстройства), за
които страдания Фройд счита, че в основата им стоят психични причини, а
не соматични. Те са породени от патогенни преживявания, от патогенен
спомен или патогенна фантазия, изразяващи се като действителни
страдания, причинени по психичен път.Това е революционното в мисленето
на З.Ф., откриващ психогенезата на този род страдания, които той
обяснява чрез психични механизми и чрез психични понятия и третира
(лекува) по психичен път.
Развитието и прилагането на психоанализата в единство – и като
метод за изследване и като техника за лечение е гениално изобретение на
Фройд, което променя революционно теорията и практиката на
психиатрията и психотерапията. Неговият принос е фундаментален и е от
изключително значение за науката психология (науката за човешката
психика).
За психоанализа говорим, когато се провежда метода на
психоаналитичната рамка, при регулярни срещи (4-5 пъти седмично), на
кушетка и т.н., с уговорено заплащане. Всичко излизащо извън тази рамка,
не е психоанализа.
Защо и как се появява метода психоанализа?
Оплакванията на пациенти, които представят симптоми, без да се
открива каквато и да е соматична обусловеност са били често срещани,
както и до днес. Фройд стигна до заключението, че тези хора действително
страдат, не са просто симуланти, за каквито са ги считали лекарите.
Симптомите наподобяващи неврологични заболявания най-често,
обединени под името хистерия, Фройд счита че са причинени по психичен
път.
Психоанализата се основава и върху разбирането, че зад множество
прояви в човешкото поведение и емоционалност, лежат фактори, които са
труднодостъпни за осъзнаване. Голяма част от тези несъзнавани фактори
се оформят в детската психика още от най-ранна възраст и служат като
прототипи (модели) за реагиране или справяне с проблеми, а също и често
определят цялостното възприемане и преживяване на дадени ситуации.
Според психоанализата психиката ни по принцип използва такива
модели, но в нормални условия те се видоизменят от съзнанието, от
рационалното ни мислене и реалистичната ни преценка за ситуацията и
възможностите ни. Под натиска на стрес обаче или травматично събитие,
психиката директно актуализира подобни несъзнавани модели, които не се
съобразяват със съзнаваните и рационални мисловни процеси.
Съществена роля за психиката играят и вътрешнопсихичните
конфликти, които представляват противоречия между различни желания,
страхове, фантазии и реалностите на живота. Затова и психоанализата е
насочена към цялостното разбиране на психичното функциониране, на
сложното взаимодействие между преживявания, емоции, спомени и
фантазии с цел да бъдат видоизменени обременяващите защитни
механизми и преработени травматичните елементи или архаичните и
неадаптивни модели на преживяване на себе си във връзка със другите.
Фройд класифицира неврозите като психоневрози, включващи
хистерия, страхова хистерия (фобийните разстройства), натраплива
невроза (обсесивно-компулсивна) и параноя и т.нар. актуални неврози
(неврастения и страхова невроза), чиито генезис е соматично обусловен
(нередовен полов живот, мастурбация, прекъснат коитос и т.н.). Понякога
неврозата може да се сравни и с травматично заболяване, възникващо
поради неспособност да се преработи някакво прекалено силно
емоционално преживяване. В основата на травматичните неврози стои
фиксация върху момента на нещастието – болните не могат да преодолеят
травмата, и се държат сякаш тя все още е пред тях като нерешена задача.
И като цяло всяка невроза включва фиксация, но не всяка фиксация води
до невроза или се съчетава с невроза, или пък възниква от невроза.
Психоневрозите са преживявания, страдания, свързани със силни
емоции (страх, потиснатост, чувства на вина и др.) с негативен характер,
които човек не може да си обясни логически и съзнателно. Емоцията става
неконтролируема, защото е отделена (дисоциирана) от представния процес
(патогенния спомен за травмиращото събитие или травмиращата
фантазия). Човек е в състояние да контролира емоциите си, само ако няма
прекъсване (дисоцииране) между спомен и емоция , чрез представната си
съзнателна дейност, на която може да се противопоставя ефективно чрез
рационалното си мислене.
Изтласкването е един от множеството защитни механизми на
психиката, който „избутва” патогенния спомен или патогенната фантазия в
несъзнаваното. Изтласкването лишава представата от достъпа й до
думите, до говора и така не може да бъде осъзната и поставена под
контрол. С други думи това е сила, която държи извън съзнанието
патогенните психични елементи, която трябва да бъде преодоляна, за да
могат те да станат осъзнати (но това не става с усилие на вниманието).
Изтласкването се предизвиква от вътрешната съпротива на човек срещу
осъзнаването на душевния процес. Същата тази сила (съпротива) се
появява по време на терапията, когато терапевта се стреми да превърне
несъзнаваното на пациента в съзнавано.
Фройд пръв посочва и важното значение на несъзнаваните психични
дейности чрез симптомите на психично болните - симптомите имат смисъл,
който е непознат за пациента. Симптомообразуването е заместител на
нещо друго, неосъществено желание, подтик или фантазия. Получава се
нещо като замяна. Ако терапията успее да върне разменените неща по
местата им, тя е изпълнила задачата си. Той открива също че
несъзнаваните психични процеси могат да влияят на съзнателното ни
поведение, на сънищата ни. Сънищата се пораждат и от несъзнавана
психична дейност, която не би се осъзнала без помощта на психоанализата.
Като цяло може да се каже, че психичната дейност е преди всичко
несъзнавана.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Психоанализа и психология

Психоанализа и психология. Предмет на психоанализата. Вътрешна и външна реалност. Несъзнавани психични процеси и методи за изследването им. Психология и метапсихология.
Изпратен от:
Ваня Рачева
на 2008-12-10
Добавен в:
Лекции
по Психология
Статистика:
112 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Социална психология

23 ное 2008
·
438
·
8
·
1,799
·
530

Социалната психология изучава фактът, че голяма част от нашите социални възприятия повече зависят от тълкуването на дадена ситуация, отколкото от самата тази ситуация.
 

Девиантно поведение

17 фев 2012
·
548
·
29
·
11,138
·
883

То има твърде разнообразен характер. Към него се отнасят различни явления. Най - крайната форма на девиация са убийствата, но като проява на девиантно поведение могат да се разглеждат пороците, всяко противозаконно и неетично ...
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,839
·
7
·
1,445
·
2,473
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Въведение в психологията на управлението

02 окт 2008
·
297
·
5
·
769
·
193

За пръв път разработени в междуличностните отношения в управленската дейности писани в Елтън Мейо стр.13. Две условия ще способстват за развитие на ПУ...
 

Девиантно поведение

12 сеп 2009
·
190
·
5
·
766
·
246

Тук се отнасят убийствата и всички други действия които нарушават законите, но като девиантно поведение може да се разглежда неморалното поведение...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
48
1
1 мин
15.03.2015
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
120
1
13.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Психоанализа и психология

Материал № 229016, от 10 дек 2008
Свален: 112 пъти
Прегледан: 76 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 748
Брой символи: 6,789

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психоанализа и психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
114

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
537

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения