Павлин Славов
преподава по Етика
в град Благоевград
Големина на текста:
І. УВОД
Нарастващата роля на бизнеса в съвременният живот и усилията за
рационализиране на обществените отношения пораждат бизнес етиката. Тя е
предизвикателство както за бизнеса, така и за теорията. Бизнес етиката не
противопоставя бизнеса на обществото, а напротив като отчита особеностите на
бизнеса, се опитва да го адаптира към обществото за постигане на баланс, който
е еднакво важен за развитието и на бизнеса и на обществото. Бизнес етиката се
основава на спечифично-ценностно отношение към икономическата сфера и по
специално към бизнеса-визира ги не сами по себе си, а от гледна точка на
социалното им значение. В същото време тя се занимава с ценностите в бизнеса
анализира мястото и ролята им, систематизира ги и изследва възможностите за
усилване на влиянието им в интерес на бизнеса и на обществото. С широкото си
социално приложение и значение справедливостта е основна ценност за бизнес
етиката и често дори се идентифицира с морала. Тя е критерий за оценка в
бизнеса и регулативен механизъм на отношенията между бизнес агентите,
независимо дали са хора или институции.
ІІ. ИЗЛОЖЕНИЕ
1. Какво е бизнес етика.
Естествено, че става дума за прилагането на етиката към специфичната сфера на
бизнеса. Бизнесът е начин , по който съществува съвременната икономика и е
основна нейна характеристика. Той изразява икономическата активност на
обществото. Днес бизнесът се е наложил като една от най-важните сфери на
социалният живот. Поради голямото му значение, влиянието му се разпростира
изключително широко и все повече социални сфери и области придобиват
негови характерни черти и особености.
Понятието етика е не по-малко познато от понятието бизнес. Етиката е
теоретичен модел за това, което е добро и правилно за хората в обществото или
в определена негова сфера. Задачата на етиката е да постигне истината за
морала като регулатор на обществения живот. Етиката е теория за това, което
трябва да бъде, за да се постигне максималната възможна хармония в
обществения живот. Тя оптимизира моралните ценности, норми и критерии,
1
разбира се без да ги цензурира. Подчертано приложният аспект на етиката,
насочен към оптимизиране на моралната регулация в обществото и във всяка
негова сфера, е причината да се говори за приложна етика. Тя поставя акцент
върху целите и механизмите, които етиката използва при прилагането си в
различни области на социалния живот. Всяка обществена сфера има свои
особености и цели, които обуславят различията в моралните ценности и
механизми, които я регулират. Когато се прилага към определена социална
област, етиката анализира и систематизира установилите се в нея морални
ценности и норми, като същевременно се опитва да им оказва целенасочено
въздействие. По този начин приложната етика фактически рационализира и
оптимизира действащия в дадена сфера морал.
Бизнес етиката не е просто една от професионалните етики, защото бизнесът
е съвкупност от множество професии и самият е особена и значима социална
сфера. Бизнес етиката е насочена към анализ на общото, което свързва всички
тези професии и ги прави бизнес, от една страна, а от друга - към изследване и
оптимизиране на отношенията в специфичната сфера на бизнеса. В контекста на
значението на понятията бизнес и етика става ясно, че се разкрива като една
приложна етика с изключително значение за съвременното общество, където
бизнесът е изразител на икономиката. Големият интерес към бизнес етиката в
наши дни се дължи на необходимата от рационализиране на човешкото
поведение и отношения в най-важните обществени сфери, към които безспорно
принадлежи и бизнесът.
Съчетанието бизнес етика на пръв поглед изглежда странно, защото двете му
съставни части принадлежат към различни сфери. Бизнесът има ярко изразен
икономически смисъл. Там основната насоченост е към печалба, конкуренция,
грижа за себе си, постигане на собствения интерес. В същото време етиката, както
и моралът, се отнасят към съвсем различни ценности, свързани предимно с
духовно извисяване, правене на добро, съгласуване на интересите, грижа за
другите. Това обаче не означава, че етиката няма отношение към бизнеса. Моралът
в бизнеса е адаптиран към неговите особености и може да се каже, че бизнесът има
свой морал, със свои основни ценности, принципи и модели на поведение. Именно
2
с тях на теоретично равнище се занимава бизнес етиката. Тя систематизира най-
адекватните морални норми, които спонтанно са се установили и наложили в
бизнеса, както и тези, които би трябвало да действат в него, за да бъде той по-
ефективен и обществено приет. Бизнес етиката е това специално и адаптирано
приложение на общочовешки морални стандарти и етически концепции към
особената сфера на бизнеса. Тя фиксира, анализира и предлага решения на
проблемите, от аксиологичен и морален характер, които възникват в бизнеса.
Съществува мнение, че понятията бизнес и етика са толкова различни и
несъвместими, че тяхното съчетаване води до непреодолимо противоречие. Те
имат различна насоченост, бизнесът към печалба, а етиката към правене на добро.
Тезата за несъвместимостта между бизнеса и морала е резултат от неправилен
подход при тяхното сравняване, защото се акцентира единствено в различията.
Между тях съществуват и общи неща, найначимото измежду които е
необходимостта и в двете сфери да се съчетават индивидуалните и общите
интереси. Обществото е потребител на бизнеса и затова той насочва усилията си
към него. Ако субектите на бизнеса преследват единствено собствените си
интереси за печалба и не се съобразяват с обществените интереси, те не биха
могли да осъществяват нито печалба, нито бизнес. В този смисъл бизнесът има
много общо с целта, която и моралът преследва – съгласуване с общественият
интерес. Зависимостта на бизнеса от обществото и необходимостта от
съответствие между егоистичната цел за печалба в бизнеса и обществените
интереси са предпоставки, върху които се изгражда идеята за социалната
отговорност на бизнеса. Бизнес етиката, от своя страна, се основава на социалната
отговорност на бизнеса и на приложението на справедливостта в него.
2. Възникване на бизнес етиката.
Възникването на бизнес етиката е резултат от развитието на бизнеса и от
осмислянето на икономическата среда. Обособяването на бизнес етиката, като част
от приложната етика, се отнася към 70е години на 20 век,, когато започва
издаването на материали от научни конференции, посветени на тези проблеми.
Логично възниква въпросът защо толкова късно, едва в наши дни, се появява тази
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
Пълна глупост!!!!!!!!!!!!!!
 
Домашни по темата на материала
Обяснение. Решете следния проблем
добавена от yesim_cinar 08.01.2015
0
6
помощ за есе по Етика на една от следните теми
добавена от demonsgs 08.01.2015
0
43
СПЕШНО!! Помогнете ми, моля! :)
добавена от zazka98 08.12.2014
0
5
В човешкия живот най - важен е избора на професия,но тук случайността се оказва решаваща Есе
добавена от petya.petkova_7168 21.04.2013
1
28
етика и право ... моля ви да ми помогнете !!!
добавена от bob4o_marinov 16.03.2013
1
24
Подобни материали
 

Същност на морала

28 юли 2010
·
296
·
8
·
1,987
·
433

В историята на етиката са били предприети най–различни опити, идентифициращи морала или с природните влечения, потребности и качества на човека, или с изискванията на човешкото общество към мотивите и поведението на отделната личност...
 

Добродетели и пороци

05 юни 2010
·
407
·
2
·
228
·
1,290

Добродетелите и пороците са навици, които личността изгражда, извървявайки житейския си път. Всеки човек има свое собствено мнение и личен избор, така че може да се стреми да изкорени пороците в себе си и да придобие...
 

Етика и право

26 ное 2008
·
168
·
4
·
603
·
311

Според Мартин Хайдегер човешкото битие е битие с другите .Благодарение на другите човек реализира себе си като социално същество.Срещата е събитие ,в което хората откриват онова ,което може би не са знаели и дори не са могли да знаят за себе си...
 

Съвест и Свобода - тема за есе по етика и право

05 май 2009
·
326
·
7
·
1,774
·
1,590
·
1

Съвестта е най - чистата вибрация за степента на нашата истинност / чистота / постигане на връзката ни с Бога / Свободата в политическата философия обозначава състоянието, в което индивидите са способни да действат според тяхната собствена воля....
 

Справедливо ли е да взема намерените пари?

10 дек 2006
·
138
·
2
·
386
·
84
·
1

Човекът, избрал другата алтернатива - да върне парите, е воден от ценностни мотиви : честност, справедливост, добро... Той дава преимущество на обществено значимото.
 
Онлайн тестове по Етика
Тест по етика за 10. клас
междинен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът включва въпроси, обхващащи всичко изучавано по етика в десети клас.
(Труден)
51
570
1
1 мин
30.09.2011
Тест по етика за 10-ти клас
изпитен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът обхваща учебния материал, изучаван по етика в средното училище. Състои се от 15 въпроса, като някои от тях имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
357
1
21.08.2013
» виж всички онлайн тестове по етика

Бизнесетика

Материал № 22885, от 05 апр 2007
Свален: 886 пъти
Прегледан: 292 пъти
Качен от:
Предмет: Етика, Философия
Тип: Доклад
Брой страници: 15
Брой думи: 2,924
Брой символи: 26,202

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнесетика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Павлина Костадинова
преподава по Етика
в град София
с опит от  20 години
491

Павлин Славов
преподава по Етика
в град Благоевград
с опит от  12 години
437

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения