Големина на текста:
Що е промоция на здраве?
??
Промоция на здраве е обединяващо понятие, включващо вземане на решения и
мерки за промяна и подобряване на определени фактори, влияещи върху здравето с
участието както на отделния индивид, така и на цялото общество, за постигане на пълно
съответствие между средата и здравето. Терминът включва не само въздеиствието на
индивида върху определени фактори , но също така и намесата на средата за засилване
на действията на тези фактори и промяна на онези от тях , които възпрепятсват
здравословния начин на живот.
Това е стратегия, свързваща хората с тяхната среда , която съчетава личния избор
с обществената отговорност за здравето при крайна цел изграждане на по-
здравословно бъдеще.
Оформя се коцепцията, че промоция на здравето е процес, който дава възможност
на индивидите и обществото да засилят контрола върху определящите здравето
фактори и по този начин и по този начин да го укрепят.
Промоцията на здраве е съвременна технология в областта на здравеопазването.
Промоцията на здраве в болниците (ПЗБ) е концепция за развитие на тези институции. В
нейното разработване са участвали различни специалисти от болниците (мениджъри,
клинични специалисти, медицински сестри и др.), експерти по промоция на здравето и
организационното развитие на болниците, а също и експерти в областта на здравната
политика. Тя има за цел да преориентира приоритетите от "правото на здраве" към
"отговорност за здравето", от "здраве за хората" към "здраве чрез хората". Това изисква
развитие на лични умения, знания и възможности за контрол върху собственото здраве.
Мнозина у нас продължават да откриват парадокс в съвместяването на понятията
„промоция на здраве” и „болница”. В техните представи болницата продължава да бъде
неоспорвана територия на болестта, но не и място, където изглежда логично да се
говори и за здравето на здравите.
Успешно разгърналото се движение за промоция на здраве в болниците (Health
Promoting Hospitals - HPH) доказа на първо място, че обществото очаква от болниците
да разширят своя потенциал. Болниците вече трябва да могат да предлагат не само
диагностика и лечение, а и образование и обучение за постигане на здраве, те трябва
да могат да се осъществяват в по-широки граници - не само възстановяване на
нарушеното здраве на болните, но и изграждане на здравето на здравите.
Болниците са най-естествената среда за промоция на здраве. Това е подтик за
размисъл за болниците у нас - какви са, какви могат да бъдат... Интегрирането на
промоцията на здраве в тяхната организационна структура е необходимо за тяхното
развитие като всестранно компетентни институции в областта на здравето и ще ги
подготви за поемане на по-съществена роля и по-големи отговорности в това
отношение, което е една от основните задачи на СЗО, провъзгласена чрез Хартата от
Отава. Това предполага в практически план разширяване обсега на тяхната дейност с
включване на медицински услуги по промоция на здравето за пациентите (и членовете
на техните семейства), развитие на програми за промоция на здравето с насоченост към
болничния персонал, създаване на здравословни и безопасни работни места в
болницата и др.
Здравна мотивация
??
Програмите за здравна мотивация се основават на теории, които са доказали
своята ефективност за повлияване на рисково поведение по отношение на здравето.
Тези теории имат общи елементи, които включват важността от персонализиране на
информацията и вероятността от рискове; повишаване на мотивацията и готовността за
промяна/действия; разбиране и повлияване на връстниците и социалните норми;
повишаване на личностните умения и нагласи и способността да се предприемат
действия и осигуряване на подходяща среда чрез подкрепящи политики и предоставяне
на услуги. Теориите за социалното учене предполагат, че поведението ще се повлиява
от разбирането какво следва да се направи (знание) и убеденост в очакваната полза
(мотивация), убеденост, че определени умения са ефективни (очаквания към резултата),
и вяра, че човек може ефективно да използва тези умения (ефективност).
Ефективните програми използват редица интерактивни методи за преподаване,
насочват се към определен социален натиск, моделират умения и предоставят основна,
точна информация. Ефективните интерактивни методи за преподаване активно
ангажират учениците и се насочват към конкретни здравни въпроси. Програмите, които
поставят силен акцент върху информацията, могат да доведат до подобряване на
знанието, но като цяло не са ефективни по отношение подобряване на нагласите,
уменията или самото поведение. Въпреки това е важно ефективните програми да
предоставят основна, точна информация, която е необходима на хората, за да оценяват
рисковете и да избягват рисково поведение.
Информацията, нагласите и уменията, които определят съдържанието на
програмата, следва да се подбират в зависимост от това доколко са подходящи за
специфични рискови и защитни поведения, свързани със здравето, например
противопоставяне на натиска от връстници да се пуши или да се употребяват наркотици,
отлагане на половия акт или използване на контрацептиви, или намиране на възрастен,
на когото може да се разчита за подкрепа по време на депресия. Програмите, които се
насочват към балансирано съчетание от знание, нагласии умения – като умения за
общуване, преговаряне и отказ – са най-успешни за повлияване на поведението.
Програмите, които имат силен акцент върху (биологичната) информация, имат по-
ограничено въздействие върху нагласите и уменията и намаляването на рисковото
поведение. Ефективните програми се фокусират тясно върху няколко конкретни цели на
поведението и съдържат ясно послание по отношение на здравето, като постоянно
подкрепят положителна и здравословна позиция спрямо подобно поведение. Общите
програми и тези, които се стремят да покрият широк обхват от теми, ценности и умения,
без да показват връзката помежду им, като цяло не се препоръчват, когато целта е
предпазване от определено рисково поведение.
Здравословен стил на живот
??
Алфред Адлер за пръв въвежда понятието „стил на живот”. Под стил на живот той
разбира начин на съществуване, определян от съчетанието от навици, черти на
характера и тип поведение, насочени към постигане на превъзходство. Тук се отнася
начинът, чрез който човек се отнася към общността, степента на чувството му за
общност, съпричастността му към целостта на живота, способността за сътрудничество
и състрадание, познаването на житейските проблеми и изискванията, които те поставят
пред индивида и пр.
Британските специалисти по здравеопазването предлагат да се заплаща на хората
за положителните промени в начина им на живот, които са полезни не само за тях, но и
за цялото общество.
Преди време в медицинския център в град Фремптън доктор Чарлз Бакли започва
да изплаща малки суми на пациенти, които са се отказали от тютютопушенето. След
успеха на инициативата, властите в града планират този експеримент да се
разпространи и сред учениците в местните училища. Според лекарите разходите по тези
плащания ще са значително по-малки отколкото разходите за лечение на болестите,
предизвикани от пушенето.
Британското правителство също разглежда въпроса за субсидирането на членство в
различни “клубове за здраве” и спортни общества, помагащи на населението да живее
по-здравословно.
Аналогичен подход е приложен успешно и в САЩ. Оказва се, че малки парични
възнаграждения стимулират участието на хора, зависими от алкохола и наркотиците, в
различни лечебни програми. Свой принос дават и холивудските звезди. Актрисата Ашли
Джъд например участва в национална кампания на неправителствената организация
NutrionAid, пропагандираща здравословното хранене и физическа активност у децата.
Установено е, че в САЩ 9 милиона деца на възраст от 6 до 15 години страдат от
наднормено тегло, а 60% от тях страдат от сърдечно-съдови заболявания. Целите на
NutrionAid са поощряване на здравословното хранене и на заниманията със спорт в
училищата, както и повишаване на информираността на подрастващите по различни
здравни въпроси.
Всички тези мероприятия са по предложение на ООН и са насочени към
поощряване на глобалните, регионални, национални и местни действия за подобряване
режима на хранене и повишаване на физическата активност, включвайки гражданското
общество, частния сектор и средствата за масова информация.
Световната здравна организация от своя страна е разработила глобална стратегия
по отношение на режима на хранене, физическата активност и здравето. Експертите
твърдят, че възрастните хора над 70-80 години могат да водят здравословен живот само
ако спазват оптимален режим на хранене, подържат своята физическа активност и не
пушат.
Този стратегически подход ще позволи на хората доброволно да проявяват своята
активност, а също така да получават привлекателни и достъпни продукти с подходящи
хранителни свойства. Във всички страни основните фактори, увеличаващи риска от
развитие на хронични болести включват урбанизацията, глобализацията, увеличаването
на продажбите и употребата на тютюн и хранителни продукти с високо съдържание на
захар и ниско съдържание на полезни вещества, а също така - понижаване на
физическата активност в домашни условия и на работа поради нарасналото използване
на автоматични машини, асансьори, ескалатори и обществения транспорт.
Много от тези фактори се наслагват един върху друг, но някои преимущества на
физическата активност са независими от храненето или затлъстяването. ООН смята, че
обединените усилия, ресурсите и опитът на частната промишленост (производителите
на хранителни продукти, напитки, спортни стоки, търговията, рекламата, застраховането

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
georgivgzx написа на 22 мар 2009 ОТГОВОРИ
студент
 
Домашни по темата на материала
промоция и профилактика на женското здраве
добавена от ani.atanasova60 18.04.2018
0
13
Европейски политики за здравеопазването
добавена от tttteeeeddddiii 07.05.2013
0
32
структура и персонал на болница
добавена от emilyyy 14.04.2015
2
19
Подобни материали
 

Стресът в ежедневието

08 дек 2007
·
321
·
2
·
652
·
1

Стресът в живота ни е неизбежен. В ежедневието си ние се сблъскваме с многообразни ситуации и непрекъсната необходимост от правене на избори, всеки от които е до някаква степен стресиращ. Стресът е нормален спътник в ежедневното ни функциониране...
 

Сестрински грижи при болни с бронхиална астма в домовете и в болничните отделения

23 ное 2006
·
887
·
7
·
1,134
·
762
·
3

Бронхиалната астма е заболяване, което протича с пристъп на задух в следствие обратимо генерализирано стеснение на бронхите с алергична етиология...
 

Социална медицина

19 яну 2009
·
475
·
4
·
838
·
2

Социалната медицина се разглежда като наука, изучаваща влиянието на социалните фактор върху здравето и свързаните с това здравеопазни проблеми за решаване.
 

Стерилизация

20 яну 2009
·
233
·
6
·
1,223
·
298

Дезинфекция и Стерилизация. Микроорганизмите изпитват непрекъснато въздеийствието на различни фактори.
 

Технически фишове за работа с пациенти със заболяване на кръвтта и кръвотворните органи

21 яну 2009
·
287
·
12
·
1,576
·
481
·
1

Техническите фишове имат за цел да подобрят качеството на общите и цпециални сестрински грижи които медицинските специалисти полагат за болни със заболяване на кръвта и кръвотворните органи...
 
Онлайн тестове по Медицина
Тест по клинична патоанатомия
тематичен тест по Медицина за Студенти от 4 курс
Тема болести на кръвта и лимфната система. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
86
1
25.02.2013
Тест медицина - полови системи V част
тематичен тест по Медицина за Студенти от 4 курс
Това е пета част от тестовете по медицина, свързани със заболяванията на половите системи. Подходящ е за самоподготовката на четвъртокурсници по медицина. Включени са както въпроси с избираем отговор, така и задачи за посочване на диагнози.
(Лесен)
32
59
1
1 мин
09.08.2011
» виж всички онлайн тестове по медицина

Промоция на здраве

Материал № 226546, от 08 дек 2008
Свален: 872 пъти
Прегледан: 791 пъти
Качен от:
Предмет: Медицина
Тип: Реферат
Брой страници: 7
Брой думи: 1,751
Брой символи: 15,770

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Промоция на здраве"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения