Големина на текста:
УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА
“ЕТИКЕТ, ПОВЕДЕНИЕ И ПРОТОКОЛ”
(СВИТЪК ЛЕКЦИИ ЗА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ, ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР)
МОДУЛ – 1: “ЕТИКЕТ И ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО”
Т.1.1. “ЕТИКЕТ. БЕЗУПРЕЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ
ЗАПОЗНАНСТВА, ПОЗДРАВЯВАНЕ, ПРИ ОБЩУВАНЕ И ВКЪЩИ”
УЧЕБНИ ВЪПРОСИ:
1. Етикет - определение, видове (Определение за етикет. Видове
етикет).
2. Запознанство и представяне. Поздравяване на познати и непознати.
2.1. Запознанство и представяне (Основни правила. Ред на представяне.
Как да се запознаваме. Официално представяне, титли и звания. Как да се
запознаваме сами. Как да се държим по време на представяне. Традиции,
свързани с личните и фамилните имена. Как да избягваме неудобни ситуации).
2.2. Поздравяване на познати и непознати (Основни правила. Ред на
поздравленията, или кой кого поздравява. Приветствени думи. Кога и как да се
ръкуваме. Прегръдки и целувки при среща. Да ставаме ли, когато влизат гости.
Как да избягваме неудобни ситуации).
3. Етикетът и общуването. Свободното общуване
3.1. Етикетът и общуването („Позволете да се обърна към Вас”...
Тънкости в употребата на „ти" и „Виe". Кога и как да молим за извинение.
Как да правим и да приемаме комплименти. Тактичност и нетактичност. Как
да избягваме неудобни ситуации ).
3.2. Свободното общуване (Победете своята стеснителност.
Разпознаване психологическия тип на човека с когото разговаряме.
Стимулирайте своя събеседник. Тайните на приятното общуване. За
шегаджиите и любителите на остроумия. Как да избягваме неудобни
ситуации).
4. Безупречно поведение вкъщи (Отношението към нашият дом. За
хармонията в семейството. Отношение към децата, родителите и
съседите. Държане на децата на масата. Поведение по време на семейни
тържества. Кореспонденция).
УВОД
Междучовешкото общуване - от времето на Адам и Ева, винаги се е
подчинявало на редица условности. Те оформят постепенно правилата за
поведението, в чиято основа са взаимното уважение - включително на
различията, а защо не и на неприязънта, - нравствеността, моралът, учтивостта,
благодарността. Несъмнено те съдържат и немалко изпитания и ограничения за
собственото достойнство, убеждения, независимост. А колко важни са скром-
ността, приветливостта, снизходителността, умението да се владеем, външният
вид, приятният разговор, тактът, чувството за мярка и т. н.
Облечени в сравнително общоприета формула, каквато са маниерите,
правилата за поведение в никакъв случай не пренебрегват индивидуалността и
спецификата на човека, националността или народа, историческото развитие,
традициите и обичаите.
Древният Рим ни дава гостоприемството и посрещането с хляб и сол;
скандинавците предоставят почетните места на най-уважаваните гости; от Азия
е уважението към по-възрастните и жената. А такива знаци на уважение, като
придружаване на жени, на по-възрастни или по-високостоящи хора, като под-
насянето на подаръци и цветя и т. н., всички със свое значение (невинаги
уеднаквено, което е напълно естествено), в немалка степен се подчиняват на
определени правила и изисквания. Накратко - няма област от живота на човека,
която да не се реализира в подходящи рамки. Всичко това много повече, за
което ще стане дума по-нататък) оформя съдържанието на широко
разпространеното понятие етикет.
1. ЕТИКЕТ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ВИДОВЕ
Определение за етикет
етикета пишат още Платон, Аристотел, Декарт, Еразъм Ротер-дамски
(„За правилата на добрия тон"). През 1204 г. е издадена първата книга „За
правилата на поведение”.
Утвърдено е разбирането, че родина на етикета е Франция (понякога
добавят и Англия). Строго погледнато обаче, това е Италия, където още през
XIV в. започва облагородяването на нравите (през епохата на Възраждането).
Италианците обръщат внимание на образованието, на изкуствата, на бла-
гоприличието. За пръв път след падането на древната цивилизация се изгражда
общество образовано, разбогатяващо, съзидателно. Особено силно е влиянието
на хуманистите. Появяват се и книги за образцови кавалери и дами, за
подредбата на пищни салони и тържества. И още тогава най-голямо внимание
се обръща на жените с разбирането, че те „стават дами, когато усвоят добрите
маниери".
Естествено, французите не се задоволяват да копират сляпо дошлите при
тях чужди правила, а ги видоизменят, като ги приспособяват към своите на-
ционални особености и духа на времето - вече е XVI в. Основното е подмяната
на крещящото великолепие с изтънчения разкош. Най-високо развитие те
2
придобиват при краля Слънце Луи XIV. Монархът, известен с изящните си
маниери и вкус, се грижи за блясъка на своя двор, без да пести средства. Описа-
нията за обзавеждането на неговите дворци, за баловете и маскарадите и досега
изумяват въображението. На дворцовите приеми гостите получавали кар-
тончета с изброени правила за поведение, които следвало да се спазват. От
френското название на тези картички - etiquette, произлиза днес употребяваният
термин етикет. (Не бива да се бърка с разпространеното значение на указания
върху стоки, продукти и други произведения).
Тези правила не остават незабелязани в другите страни и от XVII в.
започва разпространението на френския език, мода и обичаи. Тенденцията не
отминава и Русия. Реформаторът Петър I след едно от многобройните си
посещения на Запад разбира, че преди да направи сериозните си държавни
промени, е „необходимо да преобразува нравите и обичаите на руския народ по
западен образец". И се започва: стрижат се бради, скъсяват се дългите ръкави на
мъжките облекла, дамите се задължават да носят деколтирани рокли, въвеждат се
европейските танци, леят се унгарски, френски и немски вина, менюто включва
до... 200 блюда. Е, естествено, знанието на френски език се смята за главен признак
па доброто възпитание. По-късно императрица Елисавета Петровна издава указ
„За облеклото според чиновете и класовете", но историците твърдят, че нямала
особен успех в борбата срещу разкоша (XVIII в.).
По българските земи се срещат различни като обичаи правила, донесени
от Велика България, въведени от Византия и наложени от Османската империя.
Едва след Освобождението и установяването на новото държавно устройство в
страната навлизат правилата, утвърдени в Западна Европа. По-късно става и
връщането към някои традиции, които, съчетани със съвременните тенденции,
правят българския етикет и модерен, и специфичен.
И така, етикетът съдържа правилата за пове дение и нормите на
нравствеността. Доброта и внимание, учтивост и вежливост, такт и маниери,
ува жение и достойнство - това са основните области на поведенческия етикет.
(Марк Твен предупреждава: „Няма по-голяма вулгарност от прекалената
изисканост.").
Нека е ясно, правилата на етикета не са догма, те непрекъснато се
развиват - за по-добро. Още нещо, те не пречат на нашата индивидуалност. И
накрая, всяко специфично проявление не е непременно в противоречие с тях.
"Марк Твен предупреждава: „Няма по-голяма вулгарност от прекалената
изисканост."
Видове етикет
В зависимост от областта в която се проявява етикета носи различни
наименования. Най-често правилата за поведение се свързват с отношенията с
други държави и техни представители. По същество това е областта на
външната политика и дипломатическата служба. Етикетът, в случая -
дипломатическият, представлява съдържанието на дипломатическия протокол
и церемониал, които обхващат всички страни от организацията на
междудържавните и международните връзки и техните представителни
елементи. Този протокол и церемониал намират своята реализация и в
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Етикет, поведение и протокол

Свитък лекции за курсанти и студенти редовно обучение първи курс, първи семестър.
Изпратен от:
Dimitko89
на 2008-12-01
Добавен в:
Лекции
по Бизнес комуникации и кореспонденция
Статистика:
3,833 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
бизнес план за организация с предмет на дейност: Търговия на едро с алкохол и безалкохолни напитки
добавена от bory25 04.11.2013
1
35
Подобни материали
 

Стандарти при писмени комуникации-доклад, докладна, обяснителна записка, отчет, справка


Реферата е предназначен за ученици.Обяснениса няколко документи - доклад, докладна, отчет, справка, обяснителна записка.
 

Връзки с обществеността


Докато рекламата е монотонна и най-често агресивна,ПР а създава представа за комуникационния продукт...
 

Делово общуване


Междуличностните отношения са разнообразни, но основното е общуването. то е двустранен процес, в който източника и получателят на информация чрез словото общуват помежду си, оценяват се взаимно и си въздействат...
 

Реферат по бизнесетика

29 дек 2008
·
109
·
5
·
991
·
79
·
1

Нарастващата роля на бизнеса в съвременният живот и усилията за рационализиране на обществените отношения пораждат бизнес етиката.
 

Стопанска кореспонденция


Писмата се структорират в три вертикала: І-ви вертикал – вертикал на текстовото поле,ляво поле на текста – нулева позиция Left Indent показалците на Ruler в Word или 12-то деление на разграфените металически линеал на пишештата машина);
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Бизнес комуникации и кореспонденция
Бизнес комуникации и PR
изпитен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 1 курс
Примерен тест от учебника по "Бизнес комуникации и PR". Съдържа 22 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
25
9
1
4 мин
08.08.2019
Тест по писмени и устни комуникации за 1-ви курс
тематичен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 1 курс
Тест от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, но може да се ползва познавателно и от по-широк кръг хора.
(Лесен)
20
56
1
1 мин
24.07.2013
» виж всички онлайн тестове по бизнес комуникации и кореспонденция

Етикет, поведение и протокол

Материал № 220167, от 01 дек 2008
Свален: 3,833 пъти
Прегледан: 6,224 пъти
Качен от:
Предмет: Бизнес комуникации и кореспонденция, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 267
Брой думи: 67,163
Брой символи: 583,138

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Етикет, поведение и протокол"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мая Капелова
преподава по Бизнес комуникации и кореспонденция
в град Ловеч
с опит от  19 години
5 918 160

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения