Големина на текста:
История на икономическите теории
Историята на икономическите теории е историческият процес на
възникване, развитие, конкуренция и смяна на различните системи от
икономически възгледи ,отразяващи социално-икономическата
действителност в различните обществено-икономически формации.
Икономическите възгледи на античните мислители , особено тези на
Аристотел са оказвали върху развитието на икономичесните теории в
следващите епохи.
Икономическите идеи от този период се определят до голяма степен
от ниското равнище производителните сили в робовладелското общество.
Общият философски поглед отразен в икономическите идеи на античните
мислители е метафизически.Те гледат на стопанството не като на
непрекъснато развитие,а като на нещо постоянно, неизменно.От друга
страна , те търсят идеалното стопанство , чиято организация да отговаря на
предварително поставения от тях идеал.
Въпреки общият метафизически характер ,античните мислители в своите
изследвания откриват някой начала на закономерност в развитиетона
стопанския процес.
Икономическите идеи на Талес се обосновават на натурфилософията
ориентирана към хармонията на човека и природата. Особено влияние в/у
живота на древна Атина имат икономическите идеи и реформи на Солон –
избран за първи ахронат на града 594 г.пр.н.е.Задълбочени теоретичеси
разработки във всички области на тогавашната наука,в това число ии на
нови икономически идеи ,намираме втворчеството на Демокрит(460-370)
г.пр.н.е .Той е написал 70 трактата .Основните от тях са : ,,Малкият
световен ред” , ,,За усещанията”, ,,Космография” и др.Тръгвайки от
идеята за единство м/у природата и човека описва главните етапи на
възникването и развитието на обществото.
В тази епоха на преход към класическото робовладелство
общество,особено характерна е дейносттана Перикъл.Той архонат на
Атина в периода 445-430.г.пр.н.е.
Според плеядата на големите древногръцки мислители достойно място
заема Сократ (469-399 г.пр .н.е),който излага схващанията си във вид на
беседи.Той пледира за такова устройство на обществото и за такива
закони,който да гарантират икономическите интереси на гражданите.
Сократовият метод подготвя основата за теоретическото извисяване на
Платон и Аристотел.
В следващия период повечето отпредставителите на икономическата
мисъл в антична Гърция са последователи на Демокрит и Сократ.
Платон (428-347г.пр.н.е)-ярък идеолог на обективния идеализъм във
философията.В политико-икономическите си схващания Платон е
противник на развитото парично стопанство ,особено е против трупането
на богатство.Общият му философски метод е метафизическият
идеализъм.На Платон е свойствено разбирането за голямото противоречие
между бедноста и богатството.За него,,богатство”.и,, добродетел” са
несъвместими.Платон допуска и разглежда парите като средство за
размяна и мярка на стойността.
Аристотел-382-322г.пр.н.е.В научното дело на Аристотел се извисява
античният дух ,който достига своя връх.Аристотел значително се
различава от Платон в своите икономически разбирания.Като философ се
колебае между идеализма и материализма .Той е идеалог на натуралното
стопанство ,където се произвежда предимно за собствено потребление
предмет на търговията са само излишаците на това стопанство.
Много нишки свързват съвременната икономическа наука с
удивителната цивилизация на древните и техните икономически възгледи .
Икономическата мисъл за винаги е погълнала в себе си елементите от
техните икономически идеи.
В исторически аспект,значителните завоевания на античната
икономическа мисъл са основата върху която се изграждат по късните
икономически теории и учения на европеиската наука.
Икономическите идеина древните мислители са оригинално творение
навидни и колоритни личности,чийто живот напомня неподражаемите
творения на природата.
В паметта на вековете ще останат като първообраз изказаните от тях в
изящен стил мисли и съждения за икономическото устройство на
държавата за имуществените взаимоотношения между хората,за
търсещия,неукротим,благороден и дълбоко осмислящ човешки дух.
Добихме представа за икономическата мисъл в класическото
робовладелско общество.
Голямозначение има и характерът на икономическата мисъл през първите
векове на христианството ипри развития феодализъм.
Възниква и Меркантизъм който се отразява ярко на икономическия
живот на Европа през 16-18.век.Меркантизъм означава търговия .
Представители на меркантизма има и в Англия и Франция.
По обстойно можем да разгледаме възникването на класическата
политическа икономия вАнглия и Франция.
Възникване на класическата политическа икономия в Англия и
Франция.Уйлям Пети и Пиер Буагилбер.
Социалноикономически предпоставки.
Икономическото развитие в Англия през 17 век
Разположението на меркантизма ивъзникването на класическата
политическа икономия се свързва със социално –икономическите и
политически промени в Англия през 17век.Епохата на първоначалното
натрупване на капитала е завършила.Капитализмът в Англия навлиза в нов
период.Английското икономическо развитие преминава от проста
капиталистическа манифактура.
Центърът на тежеста на икономическите интереси на буржоазията
сепремества в сферата на производството.С този период на преход към
капиталистическа манифактура се свързва бързоторазрастване на
промишления капитал и развитието на редица промишлени отрасли.
Значителен напредък на манифактурното производство има и в другите
отрасли на промишлеността.В началото на 7-ми век в Англия действали
800 металургични пещи със значителен за времето си капацитет до 500
тона.В металургичното производство започват широко да се използват
каменните въглища.През 1680г техният добив достига 3млн.т което
представлява 80% от цялото европеиско производство.
Уйлям Пети (1623-1687 г.)-основоположник на класическата политическа
икономия.
Роден е на 26 май 1623г. В градчето Рамси-Южна Англия. Син е на дребен
занаятчия.В1643г.,скоро след избухването на гражданската война в
Англия Пети заминава за Холандия и изучава медицина,а по късно в
1645г.се премества вПариж,за да продължи медицинското си
образование.Там той се запознава с ТомасХобс,чиито филосовски въэгледи
Оказват известно влияние върхунеговия светлоглед и бъдещите му научни
разработки.Влиянието наХобс и задълбоченото изучаване на материа-
листическата философия на Фр.Бейкън дават особено силно отражение въ-
рху използваната от Пети методология при изследване на икономическите
Явления.
Творческата и публицистичната си дейност Пети започва на
четиридесетгодишна въэраст.В 1662г. публикува първото си крупно
произведение,озаглавен,,Трактат върху налозите и таксите”.В,,Трактат”
наред с въпросите на данъчното облагане, предмет е проблема за цената на
стоките, за поземлената капилистическа рента, цената на земята и др.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 яну 2022 в 15:10 студент на 29 години от Велико Търново - Висше училище по агробизнес и регионлано развитие, факулетет - Дистанционно, специалност - Аграрна икономика, випуск 2024
 
Подобни материали
 

Дейвид Рикардо

13 дек 2007
·
285
·
6
·
1,342
·
134
·
1

Дейвид Рикардо живее в повратен момент от развитието на Западна Европа.На Британските острови и на континента протичат социално-икономически процеси и събития от световноисторическо значение...
 

Адам Смит - "Разделението на труда-предпоставка за по-висока производителност"

15 яну 2009
·
147
·
3
·
447
·
112

Коментар на главата "Разделението на труда" от "Богатството на народите" на Адам Смит.
 

Дейвид Рикардо - Пазарен принцип на относителните предимства

09 мар 2008
·
185
·
6
·
1,688

По времето на Рикардо външнотърговските отношения играят вече твърде важна роля в британската икономика. Естествено той им отделя значително внимание и по редица въпроси развива оригинални възгледи...
 

Дейвид Рикардо

03 апр 2008
·
422
·
22
·
7,955
·
270

Икономически теории : Икономическата мисъл от древността до наши дни : Учебник за икономическите университети / Катя Бекярова, Боян Велев, Иван Пипев: Дейвид Рикардо живее в повратен момент от развитието на Западна Европа...
 

"Немирството на парите" - Милтън Фридман

25 авг 2008
·
166
·
8
·
1,224
·
74

В книгата си Фридман обхваща големи периоди от времето,като се започне от Рим и Гърция,та се стигне до днешен Израел и Чили.В нея(книгата) той се опитва, стреми да обясни същността на парите.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по икономическа теория
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тест по икономика, предназначен за проверка на основните познания по микроикономическа теория.
(Труден)
26
81
1
18.02.2013
Тест по икономически теории на тема: физиократи
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тест по икономически теории на тема: Физиократи. Включва проверка на знанията върху материала по методология и основни концепции в теоретичната система на Кене. Учение за чистия продукт, класите и капитала. „Икономическа таблица” на Кене. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
14
338
1
08.11.2012
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

История на икономическите теории

Материал № 219769, от 30 ное 2008
Свален: 129 пъти
Прегледан: 102 пъти
Качен от:
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 10
Брой думи: 2,097
Брой символи: 18,237

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "История на икономическите теории"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения