Големина на текста:
1.Политическата система на обществото.Същност и еволюция
Политическата система е най-важната,водещата подсистема на социалната
система на обществото.Тя включва всички процеси и явления,които
протичат в сферата на политическия живот,от държавата като гръбнак на
всяка политическата система,през политическите партии до всички
останали формални и неформални обществени организации,които се
формират и осъществяват дейност свързана с политиката.Основния
аргумент за водещата роля на политическата система е свързан с
функциите които изпълнява в обществото.Две са много важни:
-разпределението на благата(изключителната роля на държавата и нейните
-разпределението на благата(изключителната роля на държавата и нейните
управлениски функции)-
управлениски функции)-функцията е с такава важност,защото
гражданите са най-чувствителни към темата за разпределението на
благата.Трябва да се подчертае изрично ролята на съдебната система
т.е. норми,които гарантират ред и определена степен на справедливост
при разпределението на благата.Причината за неудачите,свързани с
функционирането на политическата система,при прехода от комунизъм
към демокрация са свързани в най-голяма степен,по отношение на
разпределение на благата.Когато става дума за разграбване на едно
обществено богадство,основна причина е липсата на добра нормативна
база.И тук основната критика се пренася към съдебната система,между
всички други държавни властови структури.Неслучайно основни
изисквания на европейския съюз бяха и са свързани със забавена реформа в
съдебната система,със съществуващи явни несъвършенства,което се
отразява върху цялата политическа система и върху целия процес на
демократични реформи.
Политическата система изпълнява още една важна функция
-създаване условия предпоставки за интегриране на гражданите в
-създаване условия предпоставки за интегриране на гражданите в
системата-
системата-тук третата власт има още по0важна роля интегрирането на
гражданина в системата означава доверие в системата и нейните
управлениски органи,а това доверие се изгражда на базата на
убеждението на гражданина че системата му предоставя възможност
за реализация.Той вижда в начина на виждане на системата,отразени
собствените си интереси,но изходната точка,това е убеждението на
гражданина че той е равнопоставен,че няма никакви действия от страна
на системата,които ограничават неговите права,които го
дискреминират и тук изходната точка е равнопоставеност пред закона.
С какво е свързана модерната предства за човешката свобода?-
1.задължението на гражданина да се подчинява на закона
От гледна точка на взаимоотношенията гражданин-политическа система
или социална среда-политическа система системите,биват отворени и
затворени...
При определяне типа политическа система може да се използват и други
подходи и критерии.Извън системния подход политическата система може
да бъде преценявана от гл.т. на политическия режим-типа управление,в
смисъл не управленските екипи,а изградените трайни управленски
структури.Въз основа на този критерии политическите системи биват:
-традиционни(монархически)
-традиционни(монархически)
-тоталитарни диктатури
-тоталитарни диктатури
-авторитарни диктатури
-авторитарни диктатури
-модерни демокаратични системи
-модерни демокаратични системи
Традиционните общества са изживян исторически
етап.Диктатурите,тоталитарна-от комунистически и от фашистки тип и
авторитарна.При авторитарните режими властта е концентрирана в
ръцете на отделна личност или на малка група(хунтовски тип
режими).Тоталитарната система,самото наименование идва от латинския
термин тоталис-пълен цялостен.Чрез този термин се представя характера
на режима на властта,т.е. пълен цялостен контрол над
обществото,включително и на отделната личност.Понятието тоталитарен
режим се появява през 20-те години на миналия век,когато британските
политически анализатори когато представят режима на Мусолини в
Италия.Те го определят като тоталитарен.В рамките на този анализ такава
същност е посочена и в комунистическия режим в Съветска Русия.Така
напрактика се очертават 2 тима тоталитарни системи-фашистки и
комунистически тип.Характерно за тоталитарната власт,че ликвидира
всички демократични структури,практически не оставя поле за
самостоятелна изява на гражданите на отделния индивид.В анализите на
тази система на преден план се поставят въпросите на препоставките за
поява на тази крайна диктатура.Категорична е преценката,че
тоталитарните режими са резултат на криза,разруха в
обществото,настъпило в резултат на война,икономически разпад или друга
причина.Такъв тип социални сривове засягат многобройни маси,те водят
до сривове и в нравствен план,подтиква гражданите към действия,които са
в план разрушаване на системата,гражданите стават податливи към
екстремиски идеи и действия.Това в основната причина голяма част от
хората да последват лидери,които предлагат екстремиски програми т.е
самото общество прави гражданите податливи към такъв тип
действия.Взависимост от целите които си поставят или начина по който се
реализира една екстремиска организация,този тип екстремизъм бива:ляв
комунистически и десен фашистки.Показателни са събитията от Втората
световна война.
2.Типология на политическите системи-
Комунистически тип тоталитарна система-Установява се за първи път в
Русия след революцията октомври 1917 г.Това е диктатура,която се
осъществява чрез една мощна политическа партия,тоталитарно изградена
във вътрешен план.Характерно за тази партия,че тя се обевява за авангард
на цялото общество т.е политическа сила,която единствено оритежава
качества,възможности да води обществото към предварително
формулираната цел,изграждане на комунистическо общество.Тази партия е
друг тип,тя нарича себе си революционна,всички останали партии са
ликвидирани,обявени са за ретроградни,контрареволюционни.Така се
установява монопартиината система.Небива да се счита че в страни като
България и Полша,където съществуват земеделски
партия,комунистическата дели с тях властта.Допуснато е съществуването
на тези партии,но при условие че те изцяло приемат програмата на
марксистката партия.Задължително признава нейната ръководна роля.Две
много характерни черти в комунистическия режим:
-тотална политизация на обществения живот,която се осъществява чрез
-тотална политизация на обществения живот,която се осъществява чрез
партията авангард-
партията авангард-тя контролира целия обществен живот.Най-важното
тук е че възможностите на отделния човек за реализация,изцяло зависят
от отношенията с партията авангард.Задължително членство в
партията,за да има индивида достъп до определени обществени
управленски структори.
-тотална идеологизация на обществения живот-
-тотална идеологизация на обществения живот-една единствена
идеология-Марксизма и Ленинизма.Всички останали идеи се
отхвърлят,обявяват се за ненаучни и вредни за обществото.Жестоко се
преследват граждани,свързани с идеи,творчество,което не стъпва върху
утвърдените маркстически идеи.Поети,творци са обект на
преследване,поради отстъпление от позициите на т.нар.социалистически
реализъм т.е. правила,които са наложени от партията авангард в
сферата на духовния живот.
Фашисткия тип тоталитарна система-реализирана е в 2 варианта:
-класически(италиански)
-класически(италиански)
-нацистки
-нацистки
През 1922г. лидера на фашистките организации в Италия заграбва властта
в резултат на осъществен поход на полувоенните организации,създадени с
цел да се предотврати надвисналата заплаха от страна на левите
екстремисти.Мусолини е подпомогнат от двореца и армията.Причината е
много силна комунистическа партия в Италия след Първата световна
война.Това е типичен пример на сблъсък между двата екстремиски лагера
и установяване на дясно екстремиска диктатура.Характерните черти са :
-той е вътрешно ориентиран
-той е вътрешно ориентиран-целта достигане на развития до разцвета на
Римската империя.Основно средство за постигане на тази цел е здравата
власт,осъществявана от лидера чрез институциите на
държавата.Характерна особеност е че партията остава на заден
план,диктатурата се осъществява чрез лидера,посредством властовите
структури на държавата.Както всяка диктатура и фашистката постига за
къс период от време стабилизиране на обществото и впечатляващо
развитие на икономиката.Създава се впечатление за една висока степен на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
iskra12 написа на 14 яну 2010 ОТГОВОРИ
студент на 24 години от Варна , ВСУ "Черноризец Храбър"
супер
 
Подобни материали
 

Постмодернизмът в политиката

16 юли 2008
·
108
·
23
·
7,442
·
61

Понятието модерна политика се появява в епохата на ренесанса. Налага се през 17-18 и началото на 19 век в отделните страни в зависимост от равнището на тяхното развитие.
 

Учение за държавата

26 май 2009
·
87
·
2
·
421
·
1

През различните епохи от развитието на човешката цивилизация на държавата се гледа по коренно различен начин, като оценките за нея са взаимно изключващи се. През класическата античност държавата се смята за най-висшето благо...
 

Политологията като наука

14 яну 2010
·
364
·
6
·
6,287

Политиката може да се класифицира като: глобална, международна, държавна, регионална, местна; икономическа, социална, национална, държавно-административна, културна; вътрешна, външна; теоретична политология, приложна политология...
 

Администрация и управление: институционални проблеми на политическия и гражданския контрол

29 ное 2007
·
114
·
21
·
3,179
·
2

Изграждането на институционалната система на националната сигурност е основополагащ проблем за съвременната демократична държава. Преди да бъде проследен начинът за изграждане на такава система в България от началото на 90-те ...
 

Българският елит в трансформация

13 яну 2008
·
98
·
9
·
2,119

Датата 10 ноември 1989г. се свързва с края на комунистическия режим и бележи началото на прехода към демокрация в България. Тази дата е нещо далечно, а събитията, свързани с нея са твърде неясни за нашето поколение, но тя е определяща за живота...
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
182
1
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Политическата система на обществото.Същност и еволюция

Материал № 218840, от 29 ное 2008
Свален: 253 пъти
Прегледан: 257 пъти
Качен от:
Предмет: Политология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 18
Брой думи: 4,384
Брой символи: 38,225

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Политическата система на обществото.Същност и е ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения