Големина на текста:
18 въпрос ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ВЪВ
ФИРМАТА.ПРОИЗВОДСТВЕНА
ПРОГРАМА И ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ
Планирането на всяка човешка дейност е основа на ефективното
управление.То е съвкупност от интелектуални операции , чрез които се
определят цели и ресурси за тяхното достигане. В планирането се прилага
системният подход , като се отчита влиянието на три съществени системи.
-системата висшестояща стопанска институция
-системата външна среда , която определя общите социални , културни ,
политически и икономически условия , в който протича дейността на
предприятието.
-системата вътрешна организация , която включва всичко , което
отличава конкретното предприятие от другите.
Когато производството е еднопродуктово или номенклатурата на
продукцията и на ресурсите се свежда до малък брой разновидности ,
разчетите могат да се извършват по-елементарни средства , доколкото няма
сложни взаимовръзки и е малък броя на възможните решения.Когато
стопанската дейност обхваща широка номенклатура на продукцията и
ресурсите , и се осъществяват в условията на усложнени производствено –
стопански взаимовръски , броят на възможните варианти на решения е
значителен и оценяването им без използване на подходящ инстроментариум
не е възможно.В следствие на това се затруднява и изборът на решение ,
което налага да се прилага специфичен , съобразен с особеностите на
действителните процеси , инструментариум.
Определящи за производствената програма са множество за фирмата
вътрешни и външни за фирмата и производственната единица фактори и
условия .Към външните се отнасят условията , наложени от висшестоящи
органи , условия свързани с доставките на суровини , материали , горива и
др.Тук се включват и ограниченията , които налага конкурентната среда ,
определени като очаквания на разполагаемата информация , специфични
изисквания на клиентите , сезонна заетост на пазара.Отразяването на
външните условия при съставянето и оценяването на решенията може да
се осъществи при наличие на съответна э информация.Такава може да
бъде получена по различни начини- текущо събиране на данни , целеви
проучвания , прогнози и др.
Условията и информацията за вътрешните фактори се отнасят за
собствените ресурси- производствените мощности , технологичните връски и
съотношенията , работната сила , финансовите средства и резултатите .
Съществен дял в информацията , необходима за съставянето на
производствена програма заемат нормативните показатели за разхода на
ресурси.Чрез тях в решението се обхващат технологичните връзки между
обема и структурата на производството и условията на технологичния
процес . В производствената програма се обхващат и структурните
съотношения между количествата на
различните видове продукти, обусловени от техничните , ресурсните ,
пазарните и други условия . Чрез тях се отразяват ограничения ,
произтичащи от използването на общаресурсна и техническа база ,
технологични изисквания за протичането на производствените процеси
във времето , изисквания за комплектувне на изделия и т.н.
Решенията трябва да осигуряват съответсвие мужду основните компоненти
на производствения процес – ресурси – технологични връзки – продукция –
реализация . Такова съответствие е необходимо условие за реалността и
качеството на всяко решение .Решението , което изисква по-голям разход
на ресурси от разполагаемите количества , с нереализуемо в следствие на
това – недопустимо.
При определянето на структурата и обема на продукцията може да се
изхожда от различни критерии – разход на ресурси, финансови разходи,
печалба ,
количества продукция и др.В повече случаи се налага да се отчитат
резолтатите в няколко аспекта ,което усложнява разчетите и изисква
специфични методи за решаване.
Мащабите на производствената дейност са определящи за стопанските
резултати и за бъдещото развитие на фирмите и предприятията. За мащабите
на производствено-стопанската дейност
най-общото може да се съди по показатели,
като количество на основната продукция , инвестирани средства общо в това
число в производствени основни фондове, стойност на производствената
продукция – брутен и нетен продукт,реализирана стокова продукция и
стойност на продажбите,печалба.
Производствените фактори са конкретни за всяко производство и имат
специфично проявление.Като правило се отнасят величината на
инвестираните средства,размерът и структурата на наличните
производствени основни фондове,на работната сила и други видове
ресурси.Един от определящите фактори за производството са оснотвните
фондове – като величина представяща стойностно разполагаемите основни
средства и като съвкупност от съответно структорираниосновни
средства.Връзките м/у обема на производството и стойността на основните
фондове – общо , респективно.
Стойността на производствените основни фондове е такава,че като правило с
нарастването на фондовете нараства и производството, но нарастването на
производството не винаги е пропорционално на нарастването на стойността
на фондовете.Значение има не само размерът на производствените фондове,
но и тяхната веществена структура.Значителна роля като фактур в/у обема и
структурата на производството и в/у производствените резултати има
потребителското търсене,респективно възможността за продажби.
Величината на търсенето на продукция влияе в/у размера на
производств.мощности и степента на тяхното използване.Тя се опреде-
ля от множеството фактори – всички групи продукти могат да приемат
потребностите и покупателните възможности на клиентите,це ните на
продуктите и количествата,които се предлагат от производителите.Друг общ
фактор може да се приеме и времето,което отразява сумарното влияние на
множеството фактори,обуславящи тенденциите към нарастване или
намаляване на потреблението в преспектива.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 дек 2019 в 17:37 в момента не учи на 40 години
29 май 2018 в 17:21 студент на 40 години от Велико Търново - Висше училище по агробизнес и регионлано развитие, факулетет - Дистанционно, випуск 2018
17 фев 2017 в 10:39 в момента не учи
 
Подобни материали
 

Същност и значение на фирменото планиране


Същност и значение на фирменото планиране За постигане на висока ефективност в управлението на фирмата се налага планирането като задължителна в важна управленска функция. Чрез него се определят целите, които се преследват, средствата за достигането им
 

Производствена програма на фирма „БродКомерс” ООД

11 яну 2009
·
253
·
4
·
419
·
268
·
3

Фирма „БродКомерс” ООД се занимава с производството хляб и хлебни изделия, в основата на което са заложени българските традиции за производството на хляб и закуски, съчетани с модерните технологии и европейските изисквания за качество...
 

Производствена програма

17 сеп 2008
·
133
·
5
·
1,122
·
51
·
1

Същност на програмата. Значение и място и роля на производстводствената програма програма във фирменния план...
 

Инвестиционен проект за изграждане на предприятие за производство на полиетиленови тръби


В съвременните условия на все по-бързо развиващи се технологии, се предоставят големи възможности на производителите за разработка и производство на технологично по-добри и усъвършенствани продукти.
 

Планиране и прогнозиране - лекции


Лекции по планиране и прогнозиране, четени от доцент Кадинова + пищови...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране - тест 2
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
28
1
23.05.2015
Тест по план и анализ
междинен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 2 курс
Тест по планиране и анализ за студенти. На един от въпросите може да се даде повече от един верен отговор.
(Труден)
25
111
1
1 мин
22.02.2013
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Планиране на производството във фирмата. Производствена програма и производствен капацитет

Материал № 218834, от 29 ное 2008
Свален: 318 пъти
Прегледан: 228 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 484
Брой символи: 4,614

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране на производството във фирмата. Произ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения