Големина на текста:
Кристина Стефанова Тончева - Правото на европейския
съюз - Източници и основни правни принципи
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Юридически факултет, Специалност “Право”
Курсова работа по Обща теория на правото
на тема
“ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ИЗТОЧНИЦИ И
ОСНОВНИ ПРАВНИ ПРИНЦИПИ”
Изготвил:
Кристина Стефанова Тончева
I курс, 10 група, Ф№ 56170,
редовно обучение
Правото на Европейския съюз (ЕС) възниква през 50-те
години на ХХ век, когато шест европейски държави
(Франция, Германия, Италия, Люксембург, Белгия и
Холандия) сключват последователно договори за
създаването на общности, чиято цел е чисто икономическа.
С времето европейските общности претърпяват еволюция,
която надминава значително първоначалните проекти, и се
превръщат в привлекателно място и за други държави.
Членовете се увеличават. През 1992 г. се създава
Европейският съюз, който в резултат на засилващия се
интеграционен процес еволюира от типична европейска
организация в една интегрираща се общност, притежаваща
автономна правна система, различна от правните системи
на държавите-членки и системата на международното
право.
Правната система на ЕС се явява нов международен правен
ред, в чиято полза държавите-членки са делегирали част от
националния си суверенитет. По подобие на правните
системи на държавите, тя съдържа всички компоненти на
автономен правопорядък със собствени източници,
нормотворчески органи и процедури, правоприлагащ и
правораздавателен механизъм. Нормите на този правен
ред, наричан “общностно право”, действат не само в
рамките на Общностите, а се интегрират при определени
условия в правните системи на държавите-членки,
заемайки там специфично място.
Уникалната същност на правната система на ЕС е
обусловена от множество характерни черти, част от които
представляват специфичните за общностното право
източници и основни правни принципи.
Правото на ЕС включва разнородни по своята юридическа
природа източници, уреждащи компетенциите, функциите,
дейностите и изпълнението на целите и задачите на ЕС.
Структурирането на тези източници в системата позволява
да се идентифицират различните категории норми и да се
определят взаимоотношенията между тях в общата
нормативна система. Западноевропейската доктрина
познава множество класификации на източниците на
правото на ЕС, използващи различни критерии. Най-общо
те се разделят на писани и неписани източници. В по-
задълбочен план източниците на правото на ЕС могат да се
разгледат в следната система: източници на общностното
право в тесен смисъл и източници на общностното право в
широк смисъл.
Общностното право в тесен смисъл включва две категории
източници: учредителните договори на ЕО или още т.нар.
първично право и актовете, приети от институциите на ЕС в
приложение на тези договори, т.е. вторичното (производно)
право. Тези договори имат за предмет на регулиране
вътрешните отношения в самите Общности и отношенията
между тях и държавите-членки и гражданите им.
Към общностното право в широк смисъл спадат следните
категории източници: договори, сключени от Общностите с
трети държави-нечленки или с международни организации
(т.нар. външни източници) и договори, сключени от
държавите-членки. Както се разбира, става дума за
международно договорно право, което действа във
външните отношения на ЕО и рамките на самите Общности
и трябва да се отличава от общото международно право.
2
Всички посочени дотук източници на правото на ЕС са
писани. Неписани източници са обичаят, общите принципи
на правото и съдебната практика,
Най-важно място сред източниците на първичното право на
ЕС заемат трите учредителни договора за създаване на
Общностите: Парижкият договор от 18 април 1951г., в сила
от 23 юли 1952г. за създаване на Европейска общност за
въглища и стомана (ЕОВС) и Римските договори,
подписани на 25 март 1957 г., в сила от 14 януари 1958г. за
създаване на Европейска икономическа общност (ЕИО) и на
Европейска общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ). Тези
актове съдържат разпоредби относно целите,
институционната структура и начина на функциониране на
ЕО. Те създават един общ пазар - секторен в ЕОВС и
ЕВРАТОМ и общоикономически в ЕИО - и институционна
рамка за неговото управление.
Трите договора имат идентична структура, а съдържанието
им включва четири групи правни норми. Първата група се
състои от преамбюл и уводни разпоредби, които очертават
целите и общите принципи, на основата на които са
създадени разпоредбите в самия договор. Следват
нормите относно институциите на трите Общности, които
уреждат състава, организацията, задачата и функциите на
основните органи. Третата група представляват
материалноправните норми. В зависимост предметния им
обхват се използват различни подходи за правно
регулиране. В ЕОВС специализираният стопанскоправен
сектор е предмет на детайлизирана правна уредба,
отнасяща се до правата и задълженията на държавите-
членки, както и на частноправните субекти - адресати на
тази уредба. Ето защо традиционно Парижкият договор е
окачествяван като договор-закон.
Що се отнася до договора за ЕИО, чиито материалноправни
норми регулират глобалната икономическа интеграция,
посоченият подход е неприложим. Тук нормите се
ограничават до очертаването на целите и принципите, като
дават широка свобода на институциите сами да
осъществяват нормотворческа дейност в различни области
като свободно движение на стоки, капитали и услуги или
различните общи политики - транспортна, търговска и др.
Този договор се окачествява като рамков.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 юни 2019 в 17:16 ученик на 24 години от Монтана - Пето СОУ "Христо Ботев"
08 май 2019 в 00:56 студент на 25 години от София - Нов български университет, факулетет - Правни науки, специалност - Право, випуск 2015
15 апр 2019 в 17:56 студент на 32 години от Айтос - Технически Колеж Сливен, факулетет - ala bala, специалност - Финанси, випуск 2015
 
Домашни по темата на материала
Курсова работа тема: Национален рамков договор
добавена от mai4eto0o_bsl 16.11.2014
0
11
Правно положение на съпругата в Древен Рим
добавена от xromozoma 12.04.2013
0
13
Проблеми на детските градини - правна информатика (закони, наредби)
добавена от 678910 04.06.2012
0
7
Подобни материали
 

Международно публично право

14 дек 2008
·
198
·
18
·
5,062
·
106

То представлява система от правни норми, която регулира отношенията между държавите от една страна и международните организации от друга страна и само между международните организации...
 

Международно публично право

03 май 2009
·
331
·
3
·
1,252
·
261
·
4

Лекции по Международно публично право от ВСУ, Черноризец Храбр" при проф. Орлин Борисов. Предназначени са за студенти от втори курс по право. Като са форматирани под формата на пищови....
 

Международно частно право

08 юли 2008
·
228
·
27
·
8,362
·
51
·
2

ПО с международен елемент (ПОМЕ) - държавния суверенитет се характеризира с възможността да се създава право и да се прилага то. Това право е типично за държавата, която е призната от международната общност...
 

Международно частно право

04 дек 2008
·
314
·
51
·
17,840
·
170

Международният елемент може да възникне едновременно с възникване на правоотношението и това е най-честата хипотеза. Може обаче международния елемент да се появи по-късно (напр. по-късно)...
 

Конституционно право

10 дек 2008
·
172
·
13
·
6,508
·
147

Още от римско време се обуславят ЧП и ПП, които са запазени и до сега.Подотрасъл е групи от норми, подчинени на общи принципи и обща логика и се подчинява на различни правни принципи... ...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Основи на правото за 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Подготвящ тест по Основи на правото, включващ въпроси за основни понятия по дисциплината. Има само един верен отговор на всеки въпрос. Време за решаване - 20 мин.
(Лесен)
20 минути
10
32
1
1 мин
19.04.2019
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
24
1
1 мин
31.07.2018
» виж всички онлайн тестове по право

Правото на европейския съюз - източници и основни правни принципи

Материал № 2186, от 03 апр 2006
Свален: 2,081 пъти
Прегледан: 654 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 20
Брой думи: 3,570
Брой символи: 31,794

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Правото на европейския съюз - източници и основ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения