Големина на текста:
I. ВЪВЕДЕНИЕ
През близките години, България ще трябва да направи значим
напредък в решаването на социалните, политически, образователни,
здравни и културни проблеми на ромите. Интегрирането на
малцинствата в българското общество и особено, интегрирането на
ромите е от изключително значение за просперитета на цялото
българско общество, за неговата социална и етническа сигурност; в
тази насока, е необходим цялостен подход, който едновременно решава
“горещите” проблеми, но и постепенно ограничава и премахва
базисните причини за ромската бедност, изолация и самоизолация.
Извън България, редица международни фактори отправят основателни
препоръки, във връзка с нашето европрисъединяване, като оценяват, че
са необходими допълнителни сериозни практически действия в посока
пълноценно интегриране на ромите в българското общество. На
България недвусмислено бе заявено, че влизането ни в Европейския
съюз, предполага да се решат широк кръг проблеми около ромите и
ромските гета.
Констатира се, че липсват конкретни механизми и инструменти
за реализирането на основните принципи на международни и
национални документи за равноправно интегриране на ромите в
българското общество.
В международно-сравнителен план, подходът към ромския
въпрос е преимуществено антидикриминационен и кореспондира
принципите на Международната конвенция за премахване на
всички форми на расова дискриминация.
1.ЦЕЛ
Целта е създаване на реални политически, социално-
икономически и културни предпоставки за пълноценната
интеграция на ромското малцинство в българското общество,
премахване на неравностойното третиране на ромите в
българското общество. Тя предполага:
Преодоляване на неравностойното третиране на ромите в
българското общество
1
Значим напредък в социално-икономическата интеграция на
ромите
Повишена социална чувствителност на държавата и
обществото към негативни нагласи спрямо ромите
Своевременна реакция на дискриминационни практики
Реформиране на специализираните държавни и общински
институции, работещи за ромите
Принципи на цялостна държавна стратегия за
осъществяване на реално равноправие на ромите в България:
Приоритетно ще се осъществяват мерки насочени към
осигуряване на равен достъп за ромите до образование,
здравеопазване, реализиране на специални програми за заетост,
насърчаване придобиването на професионални знания и умения,
подобряване на жилищните условия, постепенно преодоляване на
обособеността на ромските махали и гета, полагането на особени
грижи за закрила на децата и младежите от ромски произход,
преодоляване на неравнопоставеността на ромската жена, грижа за
съхранение и развитие на ромската културна идентичност.
Основният въпрос е безработните роми да излязат от системата
на социалните помощи и чрез регионални и местни програми, да
получат равен достъп до пазара на труда.
2.ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОЯВИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ
В България дискриминацията, основаваща се на етническа расова
или религиозна основа е конституционно забранена и наказателно
преследвана. Международните договор и вътрешното законодателство
гарантират на всяко лице, принадлежащо към етническо или
религиозно малцинство, правото на равенство пред закона и на равна
защита от закона.
Фактически ромската общност, по ред причини, се намира в
ситуация, която отразява и възпроизвежда дискриминационно
отношение в трудовите отношения; нерядко в публичния сектор,
прояви на дискриминационно отношение от страна на правозащитните
институции - в МВР, прокуратурата, съда и затворите.
2
Ромският въпрос е обвързан със задачите по приемане и
прилагане на ефективно законодателство за борба с расовата и
етническа дискриминация във всички сфери, включително достъп до
жилище, гражданство и жителство, образование, трудова заетост,
здравеопазване и обществени услуги.
През септември 2003г. бе приет Закон за защита срещу
дискриминацията, който цели да осигури на всяко лице равенство
пред закона; равенство в третирането и във възможностите за участие в
обществения живот и ефективна защита срещу дискриминацията.
Елиминирането на дискриминацията спрямо ромите ще бъде
един от основните политически приоритети на лявото управление.
За целта ще се положат усилия за повишаване на обществената
информираност, както сред българското, така и сред ромското
население по проблемите на ромите и тяхната интеграция; усилия за
противодействие на дискриминационните нагласи и поведение.
Основен политически въпрос е и необходимостта ефективна
борба за ограничаване и преодоляване на етническите предразсъдъци и
неприязън между локални етнически групи и общности, които са в
основата на проявите и на дискриминация и нетолерантност спрямо
ромите; за изграждането на доверие между етническите общности.
*Ще се гарантира последователно и ефективно прилагане на
Рамковата конвенция за защита на националните малцинства.
*Ще се полагат настойчиви и неотклонни усилия за
противодействие на дискриминационните нагласи и поведение, за
предотвратяване и недопускане на прояви на открита и скрита
дискриминация спрямо ромите.
*Ще се гарантиране ефективна защита от актове на
дискриминация, чрез усъвършенстване на законодателството и
оптимизиране на действията на изпълнителната власт.
*В българското училище ще се създават условия за опознаване
и разбирателство между различните етнически и верски групи, като
систематично полага усилия за преодоляване на предразсъдъците и
дискриминацията по етнически и верски признак.
*Създаване на условия за противодействие срещу прояви на
антициганизъм, прояви на расистко отношение в детските заведения,
в учебните заведения, включително и като се организира обучение за
противодействие срещу проявите на нетолерантност в училище; в
отношението на държавните и общинските институции и служители
към представителите на ромската общност.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
plamika1 написа на 14 май 2010 ОТГОВОРИ
студент
ВНМВН
Последно сваляне: няма информация
 
Домашни по темата на материала
Училище дисциплинарна институция
добавена от gopeto_pz1 01.02.2015
1
13
Подобни материали
 

Социални и здравни проблеми и потребности на турската етническа група

21 апр 2009
·
136
·
15
·
1,806
·
134

През близките годин, България ще трябва да направи значим напредък в решаването на социалните, политически, образователни, здравни и културни проблеми и потребности на турската етническа група...
 

Трудова рехабилитация

23 ное 2006
·
436
·
4
·
674
·
80

Когато се говори за инвалидност, разбираме инвалидизирани лица над 16г. и лица които са в тудоводоговорни отношения. За да се удостовери това състояние, е създадена една цяла система и организация това е ЦТЕЛК и ТЕЛК в страната.
 

Междукултурен диалог

07 фев 2008
·
816
·
342
·
54,883
·
1,046
·
1
·
1

Пост модернизмът като масова реакция и като социално-културно явление отразява индивидуалното, групово състояние на несигурност...
 

Безработицата при ромите

13 фев 2009
·
119
·
4
·
479
·
127

Това е ЕСИ, обхващащо проблемите, водещи до ниското ниво на заетост при ромите и по-основно, ниската им грамотност....
 

Социологически проблеми на интеграцията на ромските деца

11 яну 2007
·
1,506
·
21
·
2,978
·
477

Интегрирането на ромите е желателно да започне от най-ранна детска възраст,т.е. ромските деца първи трябва да се приобщят към общността.
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Дискриминация на ромите

Материал № 218473, от 29 ное 2008
Свален: 427 пъти
Прегледан: 311 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Реферат
Брой страници: 17
Брой думи: 2,210
Брой символи: 20,856

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дискриминация на ромите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения