Големина на текста:
Основните документи,които се попълват в дирекциите за социално
подпомагане са:
?социален доклад;
?молба - декларация-попълва се при желание на лицето да получава
социална помощ;
?молба - декларация,която се попълва за болни деца;
?молба - декларация,която се попълва за винетна такса;
?молба за отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на
помощни средства,приспособления и съоражения за облекчаване и
компенсиране на уврежданията(инвалидни
колички,столове,бастуни и т.н.);
?молба - декларация,която попълват хората с увреждания и
многодетни майки;
?молба - декларация – за получаване на еднократна помощ при
бременност;
?молба – декларация – за получаване на месечни помощи за
отглеждане на дете до 1 година от неосигурена
майка(осиновителка/осиновител);
?молба – декларация –за получаване на месечни помощи за дете до
завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна
възраст;
?молба – декларация – за отопление с електроенергия и
топлоенергия,за отопление с твърдо гориво;
?молба за оценка на хората с увреждания(здравословно състояние
на лицето с увреждане:описание по ЕР на ТЕЛК/НЕЛК или
ЛКК,експертизи,медицински удостоверения;
?молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция.
Основен контингент на сициалното подпомагане са:
?самотни стари хора с определена група
инвалидност,категоризирани от ТЕЛК и НЕЛК или болни с тежки
хронични заболявания,удостоворени от ЛКК;
?военноинвалиди,пострадали по време на изпълнение на военния си
дълг;
?деца , младежи и девойки с медико – социален риск и семейства , в
които се тоглеждат такива деца , а също така и пълни сираци и
полусираци , изоставени деца , деца с противообществено
поведение , деца с психически и физически недъзи и други
хронични заболявания;
?самотни майки и бащи на други непълни семейства , поради развод
или вдовство на родителите;
?безработни лица и техните семейства;
?многодетни семейства с три и повече деца;
?неосигурени жени – майки.
В системата на социалното подпомагане има две основни
направления:Социални помощи и социални услуги.
Социалните помощи се осъществяват посредством:
1)отпускане на месечни помощи;
2)отпускане на еднократни помощи;
3)отпускане на целеви помощи.
Месечните помощи се отпускат за лица и семейства,които отгоарят на
определени условия и нямат никакви доходи и на доходи или средства,с
които да разполагат.
Еднократната помощ е правна възможност за подпомагане на
граждани за задоволяване на конкретни потребности , свързани с
извънредни обстоятелства.
Целевите помощи се отпускат за подобряване на комуникационните
връзки – телефон , обществен транспорт , осигуряване на балнеолечение.
Социалните услуги в общността са:
1)личен асистент;
2)социлен асистент;
3)домашен помощник;
4)дневен център;
5)център за социална рехабилитация и интеграция;
6)център за временно настаняване;
7)приемна грижа;
8)кризисен център;
9)център за настаняване на семеен тип;
10)защитени жилища;
11)обществени трапезарии.
Социалните услуги ,предоставяни в специализирани институции са :
1)Домове за деца или младежи с увреждания;
2)Домове за възрастни хора с увреждания;
3)Социални учебно – професионални заведения;
4)Домове за стари хора;
5)Домове за временно настаняване;
6)Приюти.
Основен нормативен документ в социалното подпомагане е Законът
за социално подпомагане,който урежда обществените отношения ,
свързани със социалното подпомагане на Република България.С
постановление на МС е приет Правилник за прилагане Закона за
социалното подпомагане , съгласно , който социалното подпомагане се
извършва от дирекциите за социално подпомагане , чрез отпускане на
социални помощи и предоставяне на социални услуги.
Законът за семейните помощи за деца (ЗСПД) урежда условията за
придобиване правото на семейни помощи за деца и реда на тяхното
предоставяна.Съгласно закона те биват :
1)еднократна помощ при раждане на дете;
2)месечни помощи за дете до навършване на 18 години;
3)месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година.
С постановление се приема и Правилник за прилагане на Закона за
семейните помощи за деца.С него се уреждат условията за отпускане ,
изплащане и прекратяване на семейните помощи , които се отпускат от
дирекцията за социално подпомагане въз основа на подадена молба
декларация по образец.
Законът за закрила на детето урежда правата , принципите и мерките за
закрила на детето , органите на държавата и общините и тяхното
взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето.
Дирекцията „ Социално подпомагане „ е специализиран орган за
провеждане на политиката по закрила на детето в общината.Към нея е
създаден отдел за закрила на детето (ОЗД) . Дирекцията работи в
сътрудничество с държавните органи и юридически лица с нестопанска
цел , които имат за предмет на дейност закрилата на детето.
Първа седмица
Първият ден от стажа в дирекция „Соцално подпомагане” се запознах
със служители.
Директор е г-жа Наталия Кънчева,заместник-директор е г-жа И.
Иванова.
В приемната зала работи г-жа С. Георгиева.
Социлните работнички,при които бях са : г-жа Цекова, г-жа
Стефанова , г-жа Йовкова , г-жа Костова.
След запознаването със служителите,започнах да се запознавам с
организацията на работа в отдела „Социално подпомагане”.
Първият ден бях в приемната , където се запознах с документите ,
които се подават.Г-жа Иванова ми обясни всеки документ за какво се
попълва.
Първо ми обясни за молба - декларация,която се попълва при желание
на лицето да получава социални помощи. Молба – декларация се
попълва от пълнолетно лице до дирекция „Социално подпомагане” и
след прдоставяне на лична карта или личен паспорт. За родителите ,
ненавършили пълнолетие , молба декларация се подава от родителя ,
притежаващ документ за самоличност или от законен техен
представител.
Тази молба – декларация се попълва за :

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стажантски дневник - дирекция социално подпомагане

Структура на ДСП, закони които се използват в ДСП,видове документи, редът за обработка на постъпилите документи, основни контингенти в социалното подпомагане-инвалиди.
Изпратен от:
DI4KA84
на 2008-11-28
Добавен в:
Доклади
по Социална политика
Статистика:
680 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Социално осигуряване

04 юни 2011
·
158
·
2
·
1,223
·
328
·
2

Пищови на четири теми от предмета социално осигуряване...
 

Държавната политика в областта на социалното подпомагане

15 дек 2007
·
673
·
6
·
949
·
484
·
1

Семейни помощи за деца, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания.
 

Социални услуги

12 май 2008
·
519
·
22
·
4,059
·
359
·
1

Последните изменения в Закона за социално подпомагане бяха обнародвани в ДВ бр.120 от 29.12.2002 г. и са в сила от 01.01.2003 г. Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане също бе изменен в съответствие с новите моменти в закона и бе...
 

Длъжностни характеристики на социалния работник

18 фев 2008
·
976
·
7
·
644
·
759
·
2

Длъжностни характеристики на социалния работник. Видове, стандарти, класификации.
 

Тест по социално осигуряване

09 сеп 2008
·
398
·
4
·
1,153
·
1

Тест по Социално осигуряване, който е под формата на пищови.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Осигурителни отношения
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 1 курс
Тест по социална политика, съдържащ 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
28
1
4 мин
27.02.2015
Тест по осигурителни системи
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тест по осигурителни системи за изпит или текущ контрол обхващащ целия материал. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
35
40
1
4 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Стажантски дневник - дирекция социално подпомагане

Материал № 218217, от 28 ное 2008
Свален: 680 пъти
Прегледан: 669 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 12
Брой думи: 1,783
Брой символи: 15,586

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стажантски дневник - дирекция социално подпомагане"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения