Големина на текста:
Тракийски университет-
Стара Загора,
Аграрен факултет,
Катедра Икономика,
Спец. Регионално планиране
и развитие на селските райони
Есе
От Атанас Дечев Атанасов, 2ри курс, задочно, ф№69
На тема: Закон за обществените поръчки
Законът за обществените поръчки е обнародван за пръв път в
Държавен вестник на 16 април 2004г. Оттогава той претърпява
някои изменения, последното от които е от 20 юли 2007г. Този
закон урежда принципите, условията и реда за възлагане на
обществени поръчки на територията на Република България.
В Глава първа-Основни положения, се дефинират основните
термини, използувани в настоящия закон. Посочени са
обектите, субектите, реда на възлагане, видове обществени
поръчки. Изрично е посочено кои дейности не подлежат на
възлагане като обществени поръчки-такива, касаещи
националната сигурност или са приоритет на държавата.
Глава втора посочва органите по обществените поръчки и
описва Регистъра на обществените поръчки. Според този закон,
Министърът на икономиката и енергетиката осъществява
държавната политика в областта на обществените поръчки. Към
ресорното му Министерство е създадена Агенция по
обществени поръчки, като са посочени нейните основни цели и
задачи. Регистърът на обществените поръчки е публичен. Той
включва: решенията за откриване и прекратяване на процедури
за възлагане на обществени поръчки, както и решенията за
удължаване на срока за подаване на оферти или заявления за
участие; обявленията, предвидени за вписване в регистъра;
информацията за възложените обществени поръчки;друга
информация, определена в правилника за прилагане на закона.
Глава трета указва реда, процедурата и общите правила за
възлагане на обществените поръчки. Първо, възложителите
изпращат обявление в Държавен вестник, до Агенцията по
обществени поръчки предварително обявление за всички
процедури за възлагане на обществени поръчки или за
сключване на рамкови споразумения, които възнамеряват да
открият през следващите 12 месеца. След това, Възложителят
взема решение за откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка, с което одобрява обявлението за
обществена поръчка и документацията за участие в
процедурата. Минимално изискуемата информация, съдържаща
се в обявлението, е: наименование, адрес, телефон, факс,
електронен адрес на възложителя и лице за контакт; вид на
процедурата; обект на поръчката и количество или обем,
2
включително на обособените позиции; код съгласно
номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки;
място и срок за изпълнение на поръчката; минимални
изисквания за икономическото и финансовото състояние на
кандидата или участника, техническите му възможности и
квалификация, когато възложителят определя такива, както и
посочване на документите, с които те се доказват; условия и
размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение
на договора; условия и начин на плащане; срок на валидност на
офертите; критерия за оценка на офертите; възможност за
представяне на варианти в офертите; възможност участниците
да подават оферти само за една, за всички или за една или
повече обособени позиции - когато обектът на поръчката
включва няколко обособени позиции; място и срок за
получаване, цена и начин на плащане на документацията за
участие в процедурата; място и срок за получаване на
заявленията или на офертите; място и дата на отваряне на
офертите; дата на обнародване на предварителното обявление
по чл. 23, ако има такова; дата на изпращане на обявлението.
Документите са строго формални, що се отнася до
съдържанието им, а то е следното: решението за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка; обявлението за
обществената поръчка; пълното описание на обекта на
поръчката, включително на обособените позиции техническите
спецификации; минималните изисквания, на които трябва да
отговарят вариантите, и специалните изисквания за тяхното
представяне, когато възложителят допуска варианти;
инвестиционните проекти, когато се изискват при обществената
поръчка за строителство; показателите, относителната им
тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на
офертата, когато критерият за оценка е икономически най-
изгодната оферта; образец на офертата, както и указание за
подготовката й; проекта на договор.
Разглеждането, оценката и класирането на офертите става от
комисия, назначена и определена от възложителя.
Договорът за обществена поръчка се сключва между
възложителя и изпълнителя. Посочени са условията, пи които се
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Закон за обществените поръчки

Законът за обществените поръчки е обнародван за пръв път в държавен вестник на 16 април 2004г.
Изпратен от:
atanas
на 2008-11-27
Добавен в:
Есета
по Право
Статистика:
256 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Видове право на собственост

21 юли 2008
·
337
·
4
·
1,082
·
137

Нормативната уредба на правото на държавна собственост се разграничава на основна, обща и специална. Основната нормативна уредба се съдържа в ЗДС и ППЗДС. Общата нормативна уредба се съдържа в ЗС, а специалната - в специални закони...
 

Право на собственост

16 яну 2008
·
269
·
16
·
5,054
·
172

Какво представляват правата на собственост? Какво прави тези права по-силни или по-слаби?
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,032
·
1
·
153
·
415
·
1

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Вещно право - същност, видове

03 юни 2006
·
3,093
·
2
·
407
·
158
·
5

Вещното право е част от гражданското право, което дава правна уредба на отношенията по придобиване, упражняване и защита на правото на собственост и другите вещни права. Има много нормативни актове, които съдържат разпоредби в тази насока
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,093
·
2
·
405
·
735

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
20
1
1 мин
31.07.2018
Тест по Право и Интернет за студенти от 4-ти курс
тематичен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса от областта на правото в Интернет. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти от 4-и курс по Право, така и за всички потребители, които желаят да се ограмотят в областта.
(Лесен)
35
33
1
6 мин
23.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Закон за обществените поръчки

Материал № 217291, от 27 ное 2008
Свален: 256 пъти
Прегледан: 141 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Есе
Брой страници: 5
Брой думи: 641
Брой символи: 5,809

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Закон за обществените поръчки"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения