Любка Богданова
преподава по География
в град София
Големина на текста:
І. Тема: Брой, гъстота и движение на населението
Учебник: География за ІХ клас
Издателство: “Булвест 2000”
Авторски колектив: Р. Пенин, Г. Траков, М. Султанова
ІІ. Вид на урока: нови знания
ІІІ. Цели и задачи на урока
1.Образователни
1.1 Нови понятия – естествен прираст, демографски взрив, естествено и механично
движение на населението / миграция, механичен прираст/, раждаемост, смъртност,
демографски проблеми, демографска политика
1.2 Умения и дейности, реализирани в урока – характеризиране на броя, гъстотата,
движението на населението. Анализира статистически картини и графични материали и
прави изводи за различията в демографските показатели.
1.3 Логически закономерности, чрез които се доказва връзката между отделните
понятия – разкриване на връзката между демографските показатели и социално –
икономическото развитие. Дискутиране демографската политика в страната с различно
икономическо развитие.
1.4 Водещи идеи:
- броят на населението непрекъснато расте в резултат на естествения прираст
- демографският проблем се изразява в несъответствието между икономическото
развитие и нарастването броя на населението в определени територии. Той
непрекъснато се задълбочава и неговото решаване определя насоките на съвременната
демографска политика.
2.Възпитателни – осъзнаване сложността на демографския проблем и прилагане
методи на демографската политика
ІV. Опорни знания и умения – средна гъстота, миграции, раждаемост, смъртност,
естествен прираст
V.Необходими дидактически средства – учебник, атлас, интернет данни, статистически
справочник и др.
VІ. Ход на урока
1.Начало на урока
1.1Добър ден ученици! Името ми е Нурджихан Рамис и днес заедно ще работим в
часа по география и икономика.
1.2Въведение в географското мислене: Кога е създадена международната
организация ООН и какви са нейните цели?
2.Проверка и оценка /актуализация/ на придобитите знания и умения
2.1Какво знаете за дейността на ООН?
Отговор: ООН е международна организация. В нея членуват суверенни държави на
доброволни начала. Дейността й се изразява в укрепване на мира и сътрудничеството
между страните и защита правата на човека.
2.2 Кои са нейните главни органи?
Отговор: Главните органи на ООН са съвет за сигурност, генерална асамблея
международен съд, икономически и социален съвет.
2.3 Какво наричаме “горещи точки” и посочете някои от тях?
Отговор: “Горещи точки” са онези страни в света, в които постоянно или често има
размирици на базата на местни конфликти. Те са породени от външни и вътрешни
фактори – исторически, етнически, религиозни, политически и др.
В тях се водят т.нар. “малки войни”. Като пример могат да се посочат Афганистан,
ивицата Газа, Сирия, Палестина и др. / фиг.10 стр.99 /
2.4 Какво би означавала една евентуална ядрена война и какви би биха
последствията за планетата ни?
Отговор: Една евентуална ядрена война би означавала гибел за цялата
цивилизация на планетата. Като следствие би настъпила т.нар. ядрена зима – изменение
в климата.
2.5 Какво според вас трябва да се направи, за да се предотврати евентуалната ядрена
война?
Отговор: Трябва се разоръжат държавите, които притежават ядрено оръжие.
2.6 Само ядреното оръжие ли е заплаха за човечеството? Какви са последствията от
другите войни?
Отговор: Ядреното оръжие не е единствената заплаха за човечеството. Като
следствие от войните са огромните човешки загуби, замърсява се околната среда,
нарушават се природните ландшафти.
3. Мотивиране на новата тема: Както вече споменахме в следствие на войните биват
избити много хора – войници и мирно население. Това оказва влияние върху броя и
гъстотата на населението, а също и на неговата структура.
Запишете новата тема:
Брой , гъстота и движение на населението
1.въпрос: Какво наричаме население?
Отговор: Населението е съвкупност от хора, които живеят на определена територия
2.въпрос: Каква е ролята на човека?
Отговор: Човекът е основният трудов ресурс в производството и основният
потребител. Броят на населението нараства в следствие на естествения прираст.
3.въпрос: От какво се влияе естествения прираст и как се изчислява?
Отговор: Естествения прираст се влияе от смъртността и раждаемостта и е равен на
разликата му тях. Да проследим как се променил броя на населението на Земята от
новата ера към наши дни. В началото на новата ера по косвени изчисления се смята, че
населението на Земята е около 200 – 250млн. души. По-голямата част от него е била на
територията на големите държави по това време.
4.въпрос: Кои са тези държави и в кой социален строй са се намирали?
Отговор: Големите държави от това време са Римската империя, Индия и Китай и
са били в робовладелския строй. Известно е, че в тази епоха са върлували епидемии,
производството на храна е било твърде ограничено и недостатъчно. Това са и
причините, поради които населението намалява.
5.въпрос: Коя е другата причина за намаляването на населението?
Отговор: Това са човешките загуби по време на Великото преселение на народите
ІІІ – ІV век. И така през Х век населението в света е едва 300млн.д..
6.въпрос: Къде най- рано се проявява този процес и какви мерки се вземат за
нарастване на селението?
Отговор: Този процес се проявява най-напред в развитите икономическо
отношение страни, а в резултат на предприети мерки за прехраната и здравеопазването
и в развиващите се страни започва нарастване на населението след ВСВ.
7.въпрос: Що е демографски взрив?
Отговор: Изразява се в рязкото увеличаване броя на населението. На Африка, на
Азия и Латинска Америка продължава да нараства.
ІІ. Гъстота и териториално разширение на населението
1.Разпределение на населението зависи от географското положение, природните
условия, историческото и икономическото развитие.
2.Райони с висока средна гъстота на населението
2.1 включва Източна, Югоизточна и Южна Азия, където живее половината от
цялото население на света.
2.2 Европа / без северните й части/
2.3 североизточните части на САЩ
ІІІ. Движение на населението
1.Естествено – представлява смяната на поколенията в резултата на ражданията и
умиранията. Изразяват се с демографските показатели раждаемост и смъртност.
2.Същност – зависи от характера на процесите и явленията, които го пораждат и
бива: механично – отразява броя на изселванията и заселванията на дадена територия.
ІV. Раждаемост
1. Същност – броя на живородените за една година на 1000д. от населението.
2. Фактори, определящи равнището на раждаемост
2.1 демографски – възрастова структура, плодовитост
2.2 социално-икономически – ролята на жената в обществото
2.3 религиозни – традиции, вярвания
2.4 социално – културни
2.5 биологични
2.6 психологически
V. Смъртност
1.Същност – брой умрели на 1000д. от населението за 1година
2.Фактори, влияещи върху смъртността
2.1 демографски
2.2 соц. икономически
2.3 природни
2.4 психологически
2.5 биологични
2.6 соц.културни
Най-висока смъртност има в Африка. В България е висока поради застаряване на
населението и промените в социално икономическото развитие.
3. Детска смъртност – има ниски стойности в развитие, а най-високи –
африканските и азиатските държави
VІ. Естествен прираст
1. Определение – разликата между смъртността и раждаемостта дава естествения
прираст на населението.
2. Характеристика – при по високи стойности на раждаемостта спрямо
смъртността имаме положителен прираст, и отрицателен – при по-висока смъртност
В резултат на положителния естествен прираст броя на населението нараства
непрекъснато
VІІ. Механичен прираст

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 сеп 2019 в 16:27 потребител на 40 години
03 сеп 2019 в 10:49 учител
20 авг 2019 в 23:08 студентка на 42 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по икономически и управленски науки, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2013
12 юли 2019 в 10:56 студент на 22 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - Филиал Враца, специалност - Български и География, випуск 2020
14 май 2019 в 11:59 ученик на 19 години от Гоце Делчев - СОУ '' Йордан Йовков", випуск 2017
18 апр 2019 в 07:39 ученичка на 23 години от Стара Загора - СОУ "Максим Горки", випуск 2015
15 апр 2019 в 00:27 в момента не учи на 39 години от Варна
20 мар 2019 в 09:20 ученик на 20 години от Кърджали - СОУ "Петко Рачов Славейков", випуск 2019
05 фев 2019 в 19:03 студент на 45 години от София - ВСУ "Любен Каравелов", факулетет - Строителен факултет, специалност - ССС, випуск 2015
03 яну 2019 в 21:47 студентка на 27 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Философско-исторически факултет, специалност - История, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Северна Америка - тест за VІ клас

27 май 2008
·
236
·
3
·
338
·
2

Кой климатичен пояс липсва в Северна Америка? а) екваториален б) субекваториален в) тропичен г) умерен ...
 

Нигерия - урок

25 окт 2007
·
69
·
2
·
405
·
99

Страната е разположена на брега на Гвинейския залив......
 

Китайска народна република

07 май 2008
·
64
·
2
·
271
·
80

Климатът е континентален,умерен и студен. Растителност 8% са гори - смесени, широколистни, а на северозапад - полупустинните степи.
 

Индия

08 яну 2012
·
141
·
16
·
698

Индия е държава в Южна Азия. Разположена е на полуостров Индостан, на юг от Хималаите, на изток от Арабско море, на запад от Бенгалския залив и на север от Индийския океан...
 

Проект Родопи

13 ное 2006
·
733
·
10
·
2,361
·
57

Опазване на глобално значимото биологично разнообразие в ландшафта на Родопите.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по География
Междинно ниво по география за 8-ми клас
изпитен тест по География за Ученици от 8 клас
Тестът е предназначен за ученици от 8. клас, 2-ри срок. Изработен е по новата учебна програма. Съдържа въпроси отворен тип само с един верен отговор.
(Труден)
13
4
1
1 мин
26.07.2019
Общ географски тест (X-XII клас)
кандидат-студентски тест по География за Ученици от 12 клас
Тестът е любознателен за проверка на знанията по география. Състои от 30 въпроса, с един възможен отговор всеки.
(За отличници)
30
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по география

Брой, гъстота и движение на населението

Материал № 215246, от 25 ное 2008
Свален: 575 пъти
Прегледан: 1,034 пъти
Предмет: География
Тип: Урок
Брой страници: 4
Брой думи: 790
Брой символи: 6,960

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Брой, гъстота и движение на населението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
184

Любка Богданова
преподава по География
в град София
с опит от  6 години
191

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения