Големина на текста:
Десислава Красимирова Борисова - "Правни отношения"
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, СПЕЦИАЛНОСТ "ПРАВО"
Курсова работа на тема:
"ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ"
ИЗГОТВИЛ:
Десислава Красимирова Борисова, фак. № 217062
СПЕЦИАЛНОСТ: “Право”, I курс
1. Понятие и обща характеристика на понятието “отношения”
1.1. Постановка на въпроса
Проблемите, свързани с категорията “отношение” имат фундаментално значение за
правните науки. Създадената в началото на XX в от Айнщайн теория на
относителността показва, че са относителни характеристики на действителността като
едноврeмeнност, пространствeна протежност, редоразположеност, временна
продължителност, течение на времето, маса, разделяне на масата и енергията и др.
Категорията “отношение” противоречиво е била обект на човешката мисъл още от
Античността. Тя за пръв път е била изследвана от Аристотел.
Хегел смята, че “ същественото отношение е определен съвършено всеобщ начин на
явлението”. Той смята, че “ всичко, което съществува, се намира в отношение и това
отношение е истината на всяко явление”.
Самите категории и закони отразяват съществени реални отношения, а изучаването им
разкрива съдържанието на обективната реалност.
В съвременната наука категорията “отношение”е спорен проблем. Преобладава тезата,
че категорията “отношение” е основна, първоначална, основополагаща, определяща
всички останали философски категории и на тази основа структурират категориите.
В теорията няма единство по този проблем. Някои автори отъждествяват отношението
с връзките и взаимовръзките, което е неправилно. Категорията “отношение” включва
тези понятия, без да се покрива с тях. Този извод има важно методологическо
значение при разграничаване на връзките и отношенията в правото.
Отношението не е непосредствено отражение на процесите, а разкрива особената
взаимозависимост на техните аспекти, на крайните резултати. Отношенията са
опосредствени връзки на обектите – явления, процеси, свойства, връзки. Различните
отношения – органически, социални, правни, психически, пространствени, временни,
логически, икономически, математически определят взаимозависимостта между
1
явленията и техните свойства.
В определени отношения се намират страни, които са свързани с общ процес. Без
процес няма отношение. Всички явления и страни в действителността се реализират
във взаимоотношения.
Отношението в онтологичен смисъл е опосредствена взаимозависимост на състояние,
свойства и връзки за основата на движението на материята и на нейните свойства.
Различните форми на движение на материята – физически, химически, биологически,
социални, правни и други имат свои закони, а всички закони отразяват съществените
отношения между обектите, процесите, свойствата, връзките и отношенията.
За разлика от законите, понятието е отчитане на отделните страни на движението.
Понятието “отношение на отношението” означава съотношение между отношения.
Диалектическият закон за отрицание на отрицанието е система от пет всеобщи
отношения, които в единство отразяват именно “отношението на отношениeто”.
Диалектиката е обща теория за движението и развитието, респективно на всеобщите
отношения, които се обуславят от движението и развитието. Понятието “отношение”
се изяснява с отношението му към процесите, свойствата и съществените връзки
(Vinculum substantiale).
1.2 Характеристика на обществените отношения
Категорията “обществено отношение” е цялостна система на конкретни особености на
взаймодействието, взаимозавсимостта и взаимната обусловеност на предметите,
процесите и явленията в обективната реалност на различни равнища на обобщение –
от всеобщите връзки и отношения, които имат глобална характеристика, до
конкретното им реализиране в процеса на развитието.
На равнището на всеобщите връзки и отношения в природата (in rerum natura),
обществото и познанието, категорията “отношение” разкрива и съдейства за
изясняването на определеността и устойчивостта на реалната битност на развиващите
се отношения в действителността. Степенувани на съответните равнища на
конкретните условия се реализират специфичните форми на всеобщите отношения,
каквито са правоотношенията. На съответното йерархическо равнище съответства
реализацията на специфичните, органичните, социалните, правните, пространствените,
логичните, математическите и други отношения отразяват конкретно своеобразно
взаймодействие жду явленията, респективно между свойствата на тези явления.
Природата, обществото и познанието са именно проявление на взаимносвързаните
и взаимнообусловение форми на движение и развитие на материята. Отношенията са
2
подчинени на общите закономерности на движението и развитието на материята.
Всеобщността на отношенията в природата, обществото и съзнанието е свързвана
в древността със стихийната диалектика и представи за отношенията като родово
понятие с богато видово разнообразие (Аристотел – Соч., т. I ).
Хегел разкрива във всеобщото родово понятие “отношение” видовата определеност
на качеството, количеството, мяра, просто и абсолютно тъждество, причина,
взаимодействие и други. В своите обобщения то стига до извода, че “...всичко, което
съществува, се намира в отношение и това отношение е истинността на всичко
съществуващо. Благодарение на отношението, съществуващо не абстрактно, не само
по себе си, а само в другото, но в това друго то е отношение със себе си и отношение
като единство на отношение със себе си и съотношения с другите. Той стига до извода,
че същността на отношенията между хората трябва да се търси не в самите
отношения, а в нещо друго, “трето”, като не стига до пълно изясняване на
спецификата му.
2. Възникване на човешките отношения изобщо
Много и разнообразни са отношенията, които възникват в живота между хората и
между хората и предметите на външния свят. Тези отношения се създават от
дейността на хората, те могат обаче да се предизвикат и от проявленията на природни
сили и значи независимо от волята на човека. Всички те съставят сложната система на
обществения живот и са насочени към задоволяване на най-различни човешки
интереси. Ние наблюдаваме навсякъде тяхната даденост в действителността на
обществения живот и установяваме, че се появяват винаги като грижа на човека да
постави предметите на външния свят под властта си или да установи необходимите
връзки между себе си и другите, за да създаде и осигури възможност за задоволяване
на сетивните си и духовните си нужди.
2.1 Принципи за това възникване
Отношенията, които се създават по този начин в живота, могат да се обяснят по
най-различен начин. Винаги обаче те са така сложни и преплетени, че е невъзможна да
се посочи само една причина за тяхното възникване. Разглеждането на което и да е
отношение разкрива редица причини и най-разнообразни съотношения между тях като
начало на техния живот и като основание за продължителността на тяхното
съществуване. Могат да се отбележат само някои от по-съществените, които
правната наука посочва, когато разглежда възникването на обществените отношения
във връзка със заниманията си с отношенията на правото.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Правни отношения - курсова работа

Понятие и обща характеристика на понятието “отношения”, възникване на човешките отношения изобщо, обществени и правни отношения и т.н.
Изпратен от:

на 2006-04-02
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
809 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Актуалност на изследването

22 окт 2010
·
66
·
198
·
39,795
·
172

Понятието “длъжностно лице” за на Наказателния кодекс не претърпя съществени изменения през последните 20 години. За този период обаче държавното устройство на страната и обществените отношения в икономическата сфера се промениха радикално....
 

Международно частно право

14 яну 2009
·
146
·
36
·
9,136
·
64

Въпросите са диктувани от асистент на упражнения.
 

Лекции по Международно частно право

14 мар 2009
·
159
·
35
·
9,638
·
91

МЧП е самостоятелен клон на правото, който урежда частните отношения с международен елемент и представлява система от норми, които уреждат тези отношения...
 

Банково право

28 яну 2008
·
505
·
44
·
32,897
·
213

Съвременните банки се намират в органична връзка и зависимост по между си. Те образуват една съвкупност, едно цяло, т.е. представляват банковата система...
 

Пенитенциарно право

04 юни 2008
·
209
·
8
·
3,023
·
73

Развитие на пенитенциарното право. Източници-вътрешни и международни правни актове. В съгласие с принципа на законността, пеницентиарното право се развива в насока към по-демократично и хуманно отношение към осъдените членове на обществото...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
19
1
1 мин
06.06.2019
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 10 основни въпроса от правото, всеки само с един верен отговор.
(Лесен)
10
23
1
29.05.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Правни отношения - курсова работа

Материал № 2145, от 02 апр 2006
Свален: 809 пъти
Прегледан: 295 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 26
Брой думи: 5,837
Брой символи: 51,282

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Правни отношения - курсова работа"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения