Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
Големина на текста:
Горите – наши приятели
Калоян Иванов Гаджев – ІХ
а
клас, СГИ
Хубава си, моя горо,
миришеш на младост,
но вселяваш в сърцата ни
само скръб и жалост…
Така започва популярната песен по стихове на Любен Каравелов. Отделени от
идейния замисъл на неговото стихотворение, тези думи звучат днес особено актуално.
За съжаление скръбта ни е предизвикана от намаляването на горите. Това се случва не
само в България, но и в световен мащаб.
В далечното минало горите, изпълнени с диви животни и полезни растения, са
били извор на живот за древните хора. По време на османското робство българските
гори са закрилници на хайдутите и борците за освобождение. За обикновените хора и
днес гората е извор на здраве, място за отдих и за освобождаване от делничното
напрежение.
Азбучна истина е, че горите са белите дробове на Земята. Дърветата поглъщат
въглеродния диоксид чрез фотосинтезата и го задържат в листата и корените си. Този
процес е съпроводен с отделяне на голямо количество кислород, необходим за
дишането ни. Горите поемат значителни количества въглероден диоксид, като по такъв
начин предотвратяват по-нататъшното увеличение на концентрацията на парникови
газове в атмосферата.
Приблизително 30 % от сушата на Земята е покрита от гори, които носят
многобройни икономически и социални ползи. Те предлагат условия за запазване на
биологичното разнообразие и на климата. Горите и шубраците притежават много
големи възможности за задържане на влагата, пречейки на оттичането на дъжд. Около
2/3 от растенията и животните на Земята, обитават горите. Прехраната на 1,6 милиарда
души зависи до определена степен от горските ресурси, а оцеляването на 60 милиона
местни жители зависи пряко от горите.
За съжаление горите са застрашени от обезлесяване и деградация.
Обезлесяването е човешка стопанска дейност, свързана с унищожаването на гори и
шубраци с цел да се увеличи площта на обработваемата земя, да се осигури площ за
строителство на пътища и сгради, да се използва дървесината за строителство или за
промишлени цели. Други причини за това са свързани с горските пожари, незаконните
сечи, масовото бракониерство, реституцията и приватизацията в горите, корупцията и
злоупотребите.
Размерите на изсичане в горите са шокиращи. Ежегодно в глобален мащаб
горите намаляват с 13 млн. хектара, което е приблизително равно на територията на
Гърция. Гора, равна по площ на 20 футболни игрища, се губи във всяка една минута.
Обезлесяването е един от главните проблеми за екологичната система на
Земята. То е свързано с поредица от отрицателни екологични, икономически и
социални въздействия върху климата, биологичното разнообразие и живота на хората.
Обезлесяването е основен двигател за загубата на биологичното разнообразие.
Продължителното обезлесяване ще доведе до значително намаляване на биологичното
разнообразие, включително изчезване на видове и свързаните с това загуби на стоки и
услуги. Обезлесяването при сегашната му скорост предизвиква изчезването на стотици
хиляди от растителните и животинските видове. Ако тази тенденция продължи, една
четвърт от световните видове може да изчезне през следващите 25 години.
Приблизително една трета от въглеродния диоксид в световен мащаб могат да
бъдат приписани на обезлесяването. Гората действа като главен склад за въглерод
чрез извличането на въглеродния диоксид от атмосферата и получаването на
въглехидрати, протеини и мазнини, които изграждат дърветата. Когато една гора е
изсечена и дърветата изгорени или когато изгният, този въглерод отново се
освобождава като въглероден диоксид. Това води до нарастване на концентрацията във
въздуха на въглеродния диоксид, който е главният причинител на парниковия ефект.
Като унищожаваме горите, ние нарушаваме водния баланс и микроклимата.
Обезлесяването премахва защитата, която предоставят естествените гори срещу бури,
наводнения и екстремни колебания в местните метеорологични условия.
Голата сеч увеличава риска от свличания на земни маси поради засилване на
ерозията. Кореновите структури на дърветата държат почвата, а липсата им я
разрушава. Развитието на ерозия води до загуба на добрия вид на засегнатите
територии като туристически места.
Обезлесяването e съпроводено с намаляване в почвата на жизнено важни
елементи като азот и фосфор, което я прави по-малко плодородна и ускорява
превръщането й в пустиня.
Отрицателното влияние на обезлесяването върху здравето на човека под
формата на увеличаване на замърсителите на въздуха и разпространението на болести,
пренасяни от насекоми, също не бива да бъде подценявано.
То може да има отрицателни социални последствия върху бедните хора и
държави, не само защото прехраната на значителна част от бедното население по света
зависи от горите, но и поради услугите, свързани с екосистемите, осигурявани от
горите.
Глобалната икономика губи повече пари на година от обезлесяването, отколкото
са загубени от сегашната банкова криза, разкрива проучване на Европейския съюз.
Вследствие обезлесяването природата престава да осигурява „услуги”, които
дотогава сме получавали безплатно. Така икономиката ни или трябва да се справи без
тях, или да ги възпроизведе, като строи водни резервоари, съоръжения за събиране на
въглероден диоксид или като се наложи да произвежда храни, които преди са били
естествено достъпни в природата. И в двата случая плащаме огромна цена. Големият
проблем ще дойде от загубата на естествен начин за преработка на парниковите
газове.
Много нации, глобални организации, природозащитници и производители вече
отделят средства за опазване и възстановяване на горите. След горски пожари или
безразборна сеч оголените площи се залесяват, особено на места, където има опасност
от свлачища. Но може ли залесяването да възстанови унищожената гора? Новите гори
не са в състояние да заменят напълно естествените, тъй като им липсва оригиналната
многоетажна структура и милионите организми, много от които все още не са добре
изучени. Все пак до известна степен тази дейност поправя нанесените щети.
Международни природозащитни организации призовават Европа, която е най-
големият вносител и потребител на дървесина в света, да вземе мерки срещу
обезлесяването, като разработи сериозна стратегия за горите си. В самата Европа
горите се увеличават, но са изправени пред заплахите от глобалното затопляне. То
води до по-чести заболявания на дърветата. Спирането на обезлесяването и грижите за
горите трябва да се включат в мерките за борба с промените в климата. Европейските
правителства трябва да са наясно, че това може да стане само с амбициозни мерки и
промени в политиката на глобално ниво – повишаване на енергийната ефективност,
намаляване на потреблението на енергия и драстично ограничаване на използването
на изкопаеми горива чрез замяната им с нисковъглеродни горива и възобновяеми
енергийни източници. П равителствата трябва да осъзнаят, че безконтролното
производство и търговия с биоенергия може да доведе до допълнително обезлесяване и
унищожаване на горите в цял свят, включително в Европа. Трябва да се въведат
принципи и критерии за производството и вноса на биоенергия, съобразени с
устойчивото управление на горите.
Какво можем да направим ние? Да преосмислим потребителското си отношение
към горите, да спрем или намалим отопляването с дървен материал, да пестим
енергията, да се включваме в залесяването, да бъдем активни в запазването на горите
поне в нашия регион, да ги пазим чисти, да не палим огън в гората и т.н.
Да спрем унищожението на нашите красиви гори, преди да е станало късно!
Всеки от нас може и трябва да направи нещо за опазването им, за да има къде да
отидем на разходка през почивните дни, за да дишаме чист въздух, за да сме здрави,
за да оцелеем като биологичен вид на Земята.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Горите - наши приятели

Горите са нужни на хората, защото пречистват въздуха, запазват климатичните особености на региона, обогатяват почвата. Те са дом за много растения и животни. За съжаление стопанската дейност на хората води до обезлесяване.
Изпратен от:

на 2008-11-23
Добавен в:
Есета
по Екология
Статистика:
163 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Същност на съвремената екологична ситуация

11 дек 2007
·
187
·
3
·
719
·
174

За проблемна се смята онази, която се предизвиква от сложни разнородни по своя характер причини и която няма еднозначни решения...
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
298
·
3
·
6,699
·
694
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
 

Замърсяване на въздуха

08 май 2007
·
1,997
·
2
·
200
·
330
·
11

Едни от основните замърсители на въздуха са праха и химичните замърсители.
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
562
·
14
·
296
·
1,206
·
2
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Замърсяване на водите от нефтодобива, нефтените разливи и нефтопреработването

01 окт 2009
·
298
·
4
·
931
·
431
·
4

Замърсяване на водите при добиването и транспортирането на нефт [2и]....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
48
1
7 мин
09.08.2013
Тест по екология за 4-ти курс
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тестът включва 10 логически въпроса и 11 твърдения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
21
17
1
3 мин
20.02.2015
» виж всички онлайн тестове по екология

Горите - наши приятели

Материал № 213723, от 23 ное 2008
Свален: 163 пъти
Прегледан: 241 пъти
Предмет: Екология
Тип: Есе
Брой страници: 2
Брой думи: 724
Брой символи: 6,306

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Горите - наши приятели"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
170 37

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
20 37

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения