Големина на текста:
СОЦИАЛНА
ПСИХОЛОГИЯ
Социалната психология се отделя като самостоятелен раздел през средата на
миналия век. Тя се стреми да разбере и да обясня, защо дадена форма на поведение
се предизвиква от едни, а не от други аспекти на социалната среда.
Социалната психология изучава фактът, че голяма част от нашите социални
възприятия повече зависят от тълкуването на дадена ситуация, отколкото от самата
тази ситуация.
Социалната психология се опитва да покаже по какъв начин нашите чувства и
мисли се формират в резултат на влиянието, оказвано от хората един на друг.
Социално-психологическите изследвания позволяват да се получават
сведения, необходими за разбирането на това как се формират отношенията,
протичат социални изменения, създава се лидерство за някои индивиди или се
развива конформизъм и подчинение на авторитета.
Социалната психология включва като основни раздели психологията на
общуването и взаимодействието на хората, психология на групите, взаимодействието
и закономер-ностите на личността и групите.
Социалната психология е отрасъл на психологическата наука, който изучава
закономерностите на поведението и дейността на хората, обусловили тяхната
включеност в социалните групи, а също психоло-гическите особености на самите тези
групи.
Социалната психология е научна област, която изучава разбирането за
същността на причините на индивидуалното поведение като социални ситуации.
Социално-психологическото разбиране се обособява посредством общуването, което
частично се разглежда като дейност, която се организира и развива.
Във връзка с това трябва да отбеле-жим че общуването се разбира от
различните психолози нееднакво. Едни убеждават, че общуването - това е дейност
или поне частен случай на дейността, а други смятат, че това са два самостоятелна и
равноправни процеса.
В структурата на общуването се отделят три взаимно свързани страни:
комуникативна, интерак-тивна и перцептивна. Това са и функциите на общуването.
Комуникативната страна на общуването се състои в обмена на информация
между общуващите индивиди. Интерактивният аспект се отнася до организиране на
взаимодействието между общува-щите си индивиди т. е. обмен не само на знания,
идеи, но й дей-ствия. Перцептавната страна означава процес на възприятие между
партньорите и установяване на тази основа на взаимно разбиране.
Общуването - това е сложен и многостранен процес, който може в едно и също
време да се прояви и като процес на взаимодействие между индивидите, и като
информа-ционен процес, и като отношение на хората един към друг. И като процес
на тяхното взаимно влияние, и като процес на съпреживяване и взаим-но разбиране
един към друг.
В процеса на общуването най-често се среща фактически, информационен,
дискусионен и изповеден тип общуване.
Информационен диалог - това е обмен на информация.
Дискусионен тип диалог - възниква при среща на различни гледни точки,
когато се проявяват различия в интерпретацията на едни или други факти, събития
и т.н.
Изповеден диалог
най-доверителното общуване, което протича, когато човек се стреми да изрази и
сподели своите дълбоки чувства и преживявания. Общуване, основано на взаимното
приемане на индивидите, на споделянето от тях на общи ценности и значения.
ПРОСЕМИКАТА - това е особена област в психологията, която се занимава с
нормите на пространст-вената и временна организация на общуването.
Пространството и времето на организирането на процеса са особена знакова систе-
ма, която носи смислова натоваре-ност. Те са компоненти на комуни-кативните
ситуации.
Общуването като взаимодействие.
Участието едновременно на много хора в дейността означава, че всеки е
длъжен да внесе своя дял в тази дейност. Това позволява да се интерпретира
взаимодействието като организация на съвместната дейност.
В психологията видовете взаимо-действия се разделят на два противоположни
вида:
коооперация (сътрудничество);
конкуренция (конфликт).
Кооперацията е взаимодействие, което съдейктва за организиране на
съвместната дейност за постигане на групова цел.
Конфликтът е сблъсък на противо-положно поставени цели, интереси,
принципи, гледни точки на взаимо-действие. Традиционно конфликтът се разглежда
като негативен тип взаимодействие. Понастоящем са проведени много изследвания,
които разкриват позитивните страни на конфликта.
Общуването като взаимно разбиране.
Самото взаимно разбиране има две страни:
1) разбиране на мотивите, целите, установките на партньорите във
взаимодействието;
2) не само разбирането, но и приемането, разделянето на тези цели, мотиви,
установки.
Възприемането на човек от човека предполага процеси на идентификация и
рефлексия.
Идентификацията буквално означа-ва уподобяване на другия, когато
предположението за вътрешното състояние на партньора по общува-не се изгражда
на основата на опита да постави себе си на негово място. В този план
идентификацията се представя в качеството на един от механизмите за познаване и
разби-ране на другия човек.
При характеризиране на общува-нето като познание от особено значение има и
рефлексията. Под рефлексия в социалната психология се разбира осъзнаване от
индиви-дите на това, как той се възприема като партньор в общуването. Това не е
просто познаване на другия, но и знание за това как този друг разбира тебе.
Емпатия. Това е друг механизъм за познаване на другия. За разлика от
идентификацията, при емпатията протича не рационално осмисляне на проблема на
другия човек, а по-скоро стремеж за емоционален отклик на неговия проблем.
Емпатията е емоционално разби-ране на другия.
Особен процес, който съпровожда възприятието на човек от човека е
явлението стереотипизация.
Стереотипът - това е устойчив образ на някакво явление или човек, който се
използва в общуването като средство за "съкращаване" на процеса разпознаване.
Стереотипи-зацията в процеса на познаване на хората един друг може да доведе до
две различни последствия.
В първия случай това води към определено опростяване на процеса познаване
на другия човек.
Вторият случай води до възникване на предразсъдъци. Ако съждението се
построява на основа на миналия опит, а този опит е бил негативен, то всяко ново
възприемане на предста-вител от самата тази група се приема с неприязън.
(Предразсъдъците имат особена отрицателна проява в живота, когато могат да
оказат сериозна вреда на взаимоотношенията на хората.)
Начини на въздействие в процеса на общуване
Заразяване несъзнателно – неволно подаване на индивида на опреде-лени
психически състояния. Механизмът на социалнопсихоло-гическото заразяване води
към ефекта на многократно взаимно усилване на емоционалните въздействия при
общуването между самите хора.
Внушението – целенасочено, неаргументирано въздействие на един човек
върху друг или върху група. При внушението се осъщест-вява въздействие върху
другия, основано на некритично възприе-мане на съобщение или информа-ция.
Внушението има вербален характер, т. е. то се осъществява посредством речево
общуване, речево съобщение.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 май 2019 в 14:04 в момента не учи
14 май 2019 в 08:24 в момента не учи на 29 години
12 апр 2019 в 23:52 потребител
21 фев 2019 в 05:05 студент на 37 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по хуманитарни науки, специалност - Психология, випуск 2017
09 фев 2019 в 15:30 родител на 41 години
09 яну 2019 в 17:37 в момента не учи на 42 години, випуск 2017
08 яну 2019 в 20:32 потребител
02 яну 2019 в 00:44 студент от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет
14 дек 2018 в 12:56 потребител
13 дек 2018 в 04:10 учител на 51 години от Ямбол
 
Подобни материали
 

Пищови по Психология

05 ное 2008
·
293
·
3
·
895
·
132
·
1

Хуманистична психология. Социална психология...........
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,686
·
7
·
1,445
·
1,949
·
1
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Социална психология

26 сеп 2008
·
213
·
2
·
529
·
64
·
2

Социалната и общата психология и тяхното обособяване през вековете. Обшуване и комуникации, приобщаване и разединяване и взаимовръзката между тях.
 

Социална психология

14 юни 2008
·
527
·
15
·
2,753
·
340
·
2
·
5

Материалът представлява конспекти по темите от Христоматия по социална псохология, съставител Людмила Андреева
 

Качествата на моята памет

06 мар 2008
·
126
·
9
·
1,842
·
2

Паметта осигурява целостта на личността и нейната активност, единството на нейното минало, настояще и бъдеще. Успешното запаметяване се определя от предвиждащата оценка за значимостта на даденото съдържание за дейността...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
156
1
1 мин
25.11.2016
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,187
3
20.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Социална психология

Материал № 213605, от 23 ное 2008
Свален: 372 пъти
Прегледан: 358 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 1,799
Брой символи: 15,443

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
26

Накшедил Мустафова
преподава по Психология
в град Русе
с опит от  23 години
1,935 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения