Големина на текста:
Нов   български  университет София
КРИТИЧЕН АНАЛИЗ
на
Наталия Емилова Стоянова ­ F39153
Програма психология
Предмет: Основи на психологията
Тема: Личност- Зигмунд Фройд/Алфред Адлер
Предал: Наталия Е. СтояноваПроверил: Ас.Д-р. М.Мутафчиева
София, 06.2008 г.
Голяма част от личностните характеристики, съпровождащи ни през целия ни
живот, водят началото си от нашето най-ранно когнитивно развитие. Не случайно,
проследяването на процесите, които съпътстват развитието ни, биват обект на широки
изследвания от страна на изтъкнати психолози и психоаналитици.
Зигмунд Фройд
Теорията на Зигмунд Фройд за развитието на личността включва две основни
понятия – съзнавано и несъзнавано. Според него несъзнаваното лежи в основата на
личността и определя нашите стремежи. Тъй като по-голямата част от несъзнаваното
не достига до съзнанието ни, поради това, че определени морални бариери пречат това
да се случи, ние оставаме с впечатлението за несъответствие на някои наши„случайни”
действия с представата, която имаме за личността си.
Фройд твърди, че нагонът е водещата сила в нашия психичен живот. Той
представлява вроден рефлекс. След поява на потребност, се задейства енергийна
възбуда подтикваща към действие, което да доведе до задоволяване на потребността,
вследствие на което да се постигне затихване. Според Фройд личностното развитие на
детето се обуславя от два основни нагона. Единият е сексуалният или този свързан със
живота а другият – агресивният или този, свързан със смъртта. С тях се свързват два
вида енергии – либидо и деструдо. Преди всичко, обаче личността се изгражда от три
неразривно свързани но конфликтуващи елемента. Това са Ид, Его и Суперего.
Първият от тях – Ид, е част от личността ни още със самото ни раждане, а Егото и
Суперегото се формират след раждането. Егото започва да се развива между 6-тия и
8-мия месец от живота ни и е свързано с това да осигури информация за средата, тъй
като тя играе роля на основен източник на удоволствие. Това се налага поради това че
задоволяването на нагона тук и сега, не винаги е приемливо в конкретната среда, и
евентуалното преминаване към действие би могло да донесе болка и неприятности
вместо затихване. Егото е една своеобразна бариера за То, която се стреми да го
предпази. Ролята на Егото като бариера, а не инструмент на То, обаче, идва едва след
като Егото е достигнало нужният етап на развитие. На практика Егото цели контрол
над импулсите на Ида, отлагайки действията целящи затихване за по – подходящ за
целта момент. Между 3 и 5 години започва да се развива последният от трите
съставящи личността елемента- супергото. От своя страна то се разделя на съвест и
идеал. Съвестта представлява способността на детето да оценява постъпките си според
придобитите от него до момента концепции за това кое е правилно и кое не е. Или
казано по друг начин детето придобива самокритичност. Идеалът или Его- Идеалът
представлява обратната връзка която индивида получава от възпитателя (родителя) във
връзка с поведението си. След определянето на дадена постъпка (мисъл) като правилна
или грешна у индивида се пораждат съответно чувства на гордост , срам или вина.
Суперегото няма способността да различи действието от мисълта, като заплашва и
двете с наказание. При положение, че дадена мисъл или действие бъдат
квалифицирани като грешни или лоши, суперегото подтиква към самонаказание, което
би могло да отключи защитните механизми. Те изпълняват защитна функция, като
Фройд, различава следните: изтласкване, потискане, отричане,рационализация,
проекция, изместване, регресия, идентификация и формиране на реакция. Фройд
различава два вида изтласкване- първично и послеизтласкване. При първия вид, даден
материал, който би причинил дисконфорт на личността, изобщо не достига до
съзнанието,а при послеизтласкването, или както самият Фройд го нарича, истинското
изтласкване, даден материал, който вече се намира в съзнанието, бива изтласкан в
несъзнаваното. Потискането е разпространен съзнателен защитен механизъм, при
който човек целенасочено избягва да мисли за разстройваща мисъл, като насочва
вниманието си в друга посока, като за разлика от изтласкването, тук мисълта остава на
съзнателно равнище. При следващия механизъм - отричането, човек селективно
интерпретира случилото се, като по този начин смекчава ефекта, който обективната
ситуация би имала върху него. Рационализацията е защитен механизъм, при който
човек неуспял да постигне цел или задача, започва да убеждава околните и самия себе
си в това, че всъщност не е целял това което не е постигнал и неуспеха му е едва ли не
целенасочен. Проекцията, е друг защитен механизъм, който се дели на три вида.
Първият е атрибутивната проекция, при нея, човек придава своя негативна черта на
уважавана или харесвана личност, с цел да я направи , по-приемлива за себе си. Следва
допълващата проекция, при която хората прехвърлят причината за появата на своя
характеристика или чувство на друг човек. И накрая класическата проекция, при която
дадена черта или характеристика, е изтласкана в несъзнаваното и човек не подозира
съществуването й, но я проектира върху друг човек, без да си дава сметка за
наличието на тази черта у самия себе си. Следва изместването, при което човек
замества обекта на емоциите или чувствата си с друг обект. Например, ако обекта на
агресия е по- силен и би представлявал заплаха при евентуално действие, създалата се
емоция се прехвърля към по-незначителен и непредставляващ заплаха обект. Така би
могло да се постигне намаляване на стреса без да се поема риск. Регресията е защитен
механизъм, който може да се задейства, ако човек е поставен в некомфортна среда,
ситуация, дори период, като ако настъпи задействане на този вид механизъм, човек се
стреми да се върне към предишен по-сигурен период или среда. Идентификацията е
друг механизъм, който се задейства ако човек изпитва необходимост или желание за
нещо, което би могло да бъде или много опасно за него или да е свързано с евентуални
големи неприятности. Тогава той се идентифицира с някой, който е рискувал да
удоволетвори тази си потребност. Същото може да бъде приложено от жертва към
агресор, като по този начин жертвата би могла да намали чувството си на уязвимост. И
накрая, но не на последно място стои формирането на реакция. При този вид защитен
механизъм, Фройд смята, че човек е склонен при заплахата от възвръщане на изтласкан
материал в съзнанието , да спомогне запазването на предишното си положение, чрез
засилено утвърждаване на противоположното или чрез усилено отричане на
изтласкания материал. Например, ако човек е изтласкал хомосексуалните си влечения,
и те заплашват да се стигнат до съзнанието му, човек или започва бурно да
затвърждава хетеросексуалността си, или силно да отрича правото на съществуване на
осъзнатите хомосексуалисти. Защитните механизми се формират в хода на развитие и
представляват бронята и оръжието на личността, с които тя си служи през целия си
живот. Те обаче, са само част от онова, което ще бъде завършената личност. Преди да
стигне до този си финален етап, личността според психоаналитика преминава през
няколко етапа на развитие.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Личност - критичен анализ върху теориите на Фройд и Адлер

Материалът разглежда основните прилики и разлики в концепциите за личност на Фройд и Адлер.
Изпратен от:
nesssily87055
на 2008-11-19
Добавен в:
Анализи
по Психология
Статистика:
310 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Когнитивен анализ на дейностна ситуация
добавена от sladak_sun 30.01.2014
0
53
Психологически анализ на личност до 18г.
добавена от silvija.petkova80 30.10.2017
2
9
Подобни материали
 

Теория за привързаността

18 мар 2011
·
216
·
3
·
449
·
302
·
1

Теорията за привързаността на Джон Боулби е една от най- важните концептуални рамки за разбиране на привързаността и процесите на регулация на афекта. Според теорията на Боулби, детето се ражда с вродени умения да...
 

Лидерство и лидерски модели

11 дек 2011
·
210
·
7
·
1,838
·
368

Какво разбираме под лидерство – способността да се ръководи групата към постигането на целите. Формални и неформални лидери...
 

Психоанализа

21 окт 2006
·
2,075
·
8
·
1,950
·
499

Курсова работа по Психоанализа
 

Психологическа установка (нагласа)

23 окт 2006
·
484
·
8
·
992
·
48

Материалът разглежда схващанията на Д.Н. Узнадзе за нагласата на личността.
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,786
·
5
·
2,185
·
4
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
(Лесен)
11
13
1
3 мин
17.10.2016
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
151
2
1 мин
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Личност - критичен анализ върху теориите на Фройд и Адлер

Материал № 210688, от 19 ное 2008
Свален: 310 пъти
Прегледан: 199 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Анализ
Брой страници: 9
Брой думи: 2,138
Брой символи: 17,583

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Личност - критичен анализ върху теориите на Фро ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
167

Боряна Огнянова
преподава по Психология
в град Варна
с опит от  8 години
445 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения