Големина на текста:
Иконичният образ на героя в одата „Левски” на Иван Вазов
Към Левски Вазов се отнася с дълбока почит и възхищение.Той смята, че
„от всички наши революционери само един Левски може да печели от всяко ново
разчопляне на неговия живот.Само един Левски не се бои от такова
фотографиране.Всяка гънка от неговия частен и обществен живот, осветен от
биографа,извежда го по-голям пред нас”. В Левски Вазов вижда „изражение на
една сила, излязла от цели векове страдания, из цял океан унижения”.Затова
неговият образ с изключителна релефност, вътрешна дълбочина и монолитност
оживява в разказите „Из кривините”, „Чистият път”, „Апостолът в премеждие”, в
повестта „Немили-недраги”. Писателят успява да изрази величието и героизма на
революционера , да предаде обаянието ,което е имал сред народа.Образът на
Левски в одата „Левски” е близък до тази характеристика ,която срещаме в
прозаичните произведения на Вазов , но неговото своеобразие е сила тук идват от
патоса на лирическото чувство.
Романтичната и героичната личност на Левски ни завладява още от
първите стихове на одата.Патетичният монолог,макар да се отличава с известна
разтегнатост,вълнуващо разкрива патриотичното съзнание и революционното
израстване на Апостола.Той напуска манастира,прозрял робската примиреност и
лицемерието на религиозния морал,осъзнал,че манастирското уединение,далеч от
„греховния мир”,пасивността и смиреността не ще премахнат тежкото
иго.Истинският патриотизъм и хуманизъм са несъвместими с упованието в бога и
с религиозното покаяние.Дълбоко изживени премислени са решителните думи на
Левски:
………………………………………
че не с това расо и не с таз брада
мога да отмахна някоя беда
от оня, що страда;мисля,че канонът
мъчно ще направи да заглъхне стонът;
че ближний ми има нужда не в молитва,
а в съвет и помощ,когато залитва.
Към необикновената и смела постъпка Левски е подтикнат не само от
съзнание за патриотичен дълг, но и от дейно нравствено чувство.Спокойно,но
твърдо отхвърля всякакъв компромис със своята съвест.Така Вазов разкрива
възвишения нравствен облик на героя и същевременно утвърждава идеята за
истинска хуманност и висока етичност на революционното действие.
С пълната сила на своето обаяние светлият образ на Левски като велик и
самобитен революционер,като олицетворение на борческите и героичните черти
на нашия свободолюбив народ се очертава във възторжения разказ на Вазов за
необикновения му подвиг.Рязкото скъсване на стиха,както и промяната на
ритмичната стъпка ,изтъква още по-ярко силата на хиперболата,с която поетът
започва бляскавата характеристика ма революционното му дело:
Девет годин той
Скита се бездомен,без сън,без покой…
Вазов разкрива величави образ на Левски както чрез пресъздаването на
неговия живот на революционер,така и чрез проникването в душевния му свят,в
дълбочината на патриотичното му чувство.В характеристиката на героя
естествено се преплитат епичният,с фактически подробности разказ за
революционната му дейност, с чувство на възторг и
преклонение.Стихотворението завладява,както със своята достоверност, така и
със силата на поетическото изживяване.Вазов се прекланя пред чистия и
вдъхновяващ за велики дела патриотизъм на Левски,пред изключителния му
героизъм и талант на професионален революционер,пред нравствената му
чистота.
Левски е постоянно сред народа.Смъртната опасност го преследва на
всякъде, но той е безстрашен и неуловим:
Той беше невидим,фантом или сянка.
Озове се в черква,мерне в седянка.
Покаже се,скрий се,без знак и без следа,
навсякъде гонен,всякъде приет.
Поел титаничната задача да разпали жажда за свобода,да подготви
всенародна революция,Левски носи идеята
за бунт,за свобода,за смърт,за гробът
и че време веч е да въстане робът;
Със своето слово Левски вдъхва вяра у народа,подтиква го да осъзнае
своите сили и своите задачи,учи го на революционна борба,на смелост и
саможертва,на твърдост и постоянство.Най-велико щастие е да тръгнеш пръв
срещу тираните и да се жертваш за свободата.Идеята за свобода възвисява Левски
като национален герой и го прави необикновена и героична личност,обяснява
неотразимото въздействие на думите му, „прости и кратки” върху измъчения и
зажаднял за човешки права народ:
От лице му мрачно всички се бояха,
селяните прости светец го зовяха
и сбрани,сдушени във тайни места
слушаха с трепет,с зяпнали уста
неговото слово сладко и опасно.
И тям на душата ставаше по-ясно.
………………………………………..
И семето чудно падаше в сърцата
и бързо растеше за жътва богата.
Делото на Апостола,разкрито,ярко и правдиво с чувство на
възхищение,очертава исполинската му фигура на революционер и народен
будител,кара ни заедно с поета да изживеем величието на неговия подвиг.
Обаянието на Левски сред народа е толкова силно и поради
изключителната личност на Апостола.Той печели доверие и любов със своя
идеализъм и с личния си пример.Левски е въплъщение на истински патриотизъм
и възвишена нравственост.Той служи на революцията чисто,безкористно и
всеотдайно и жертва най-скъпото,което има - живота си:
И всякоя възраст,класа,пол,занятье
зимаше участье в това предприятье
богатий с парите,сиромахът с трудът,
момите с иглата,учений с умът,
а той беден,гол,бос,лишен от имотът,
за да е полезен дал си бе животът!
В тези стихове,както и в други свои произведения,Вазов прокарва
любимата си идея за участие на всички,без разлика на
„въсраст,класа,пол,занятье”в революционното движение.Тя е израз на едно
романтично отношение към национално-освободителните борби,подхранено от
стремежа да се разкрие по-ярко както безкористната саможертва на Левски,така и
възторгът и подемът, обхванали по-голямата част от нашия народ в преломните
дни на национално самоосъзнаване.
Величието на Левски като патриот и революционер изпъква с най- голяма
сила в края стихотворението.Този,който преобрази робското съзнание на
народа,когато „властите се умориха да преследват-той не се умори да им се
изперчва” , който „убеди неверующите” и преодоля изключителни трудности в
революционната борба,става жертва на гнусното предателство.Възторженият тон
се сменя от гневно възмущение срещу подлия и нищожен служител на
храма.Язвителните епитети и сравнението с Юда,вплетени в задъхващата се от
възмущение и презрение реч на поета,изразяват неговата болка.Той търси все по-
силни епитети,защото патриотичното и нравствено чувство разгарят
възмущението му.Поетът не желае даже да назове името на предателя,за да не
оскверни своя стих- толкова голямо е неговото презрение,възмущава се,че „тоз
човек още живей между нас”.Възрожденецът демократ протестира срещу
безразличието в свободна България към довчерашните предатели.
Заловен от турците,Левски остана верен на революционната
клетва.Неговият ду е несломим:
Смъртта беше близо,но страхът далеч.
Стихотворението отива към своята кулминация,когато силата на
чувство,развиващо се във възходяща градация,стига до краен предел.Поетът
възвеличава героичната смърт на Левски и красотата на неговия подвиг,като го
поставя в редицата на светлите борци в човешката история против
потисничеството и мракобесието.Поетът гневно заклеймява „мръсните тирани”
от всички времена,които макар с различни средства и по различни начини са
изпращали на смърт носителите на прогреса и демократичните идеи.Образният
парадокс
О,бесило славно!
По срам и по блясък ти си с кръста равно!
изразява преклонение пред величествената саможертва на героите и присъда над
безсилната злоба на потисника.Страшният призрак на бесилката става символ на
велико и жестоко време,когато най-достойните синове на родината умират на
нея,за да останат безсмъртни в сърцето и паметта на народа.Финалът завладява с
великата идея за революционно безсмъртие:
О,бесило славно!Теб те освети
Смъртта на героите.Свещено си ти.
………………………………………….

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Иконичният образ на героя в одата "Левски" на Иван Вазов

Към Левски Вазов се отнася с дълбока почит и възхищение.Той смята, че „от всички наши революционери само един Левски може да печели от всяко ново разчопляне на неговия живот.Само един Левски не се бои от такова фотографиране...
Изпратен от:
tancheto9103
на 2008-11-18
Добавен в:
ЛИС
по Възрожденска литература
Статистика:
1,132 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Българите и чуждият свят в комедията "Криворазбраната цивилизация"

26 апр 2008
·
1,167
·
3
·
699
·
1,031
·
1
·
2

Разработката представя опозицията свое-чуждо в "Криворазбраната цивилизация" на Добри Войников. Необходима е за разбирането на учебния материал по литература в 10 клас.
 

Христо Ботев- "На прощаване"

04 дек 2006
·
4,894
·
2
·
232
·
996
·
1
·
26
·

С този свой стих Ботев обобщава посланието си, което е изповед пред майката и завет към идното околение. Лирическият герой тръгва по пътя на борбата, защото знае, че това е борба за свобода, така жадувана и желана.
 

Христо Ботев-Биографични бележки

31 мар 2006
·
2,215
·
3
·
194
·
333
·
22

Христо Ботев е роден на 25 декември 1847 г. (нов стил - 6 януари 1848 г.) в гр. Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева.
 

Анализ на "Българи от старо време" от Любен Каравелов

27 дек 2006
·
4,682
·
2
·
394
·
592
·
10

В повестта "Българи от старо време" Любен Каравелов визира някои от основните недостатъци на българското общество.
 

Конфликтът стари - млади в „Българи от старо време” на Любен Каравелов

23 май 2007
·
3,517
·
3
·
488
·
736
·
5

Замисълът на творбата е да разкрие характерно българското в бита, психологията, фолклора и езика. Каравелов иска да пресъздаде реалистична картина на българското село през Възраждането, неговите обичаи, нрави и вярвания.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Възрожденска литература
Тест по литература - Иван Вазов
тематичен тест по Възрожденска литература за Ученици от 7 клас
Тест по литература върху творчеството на Иван Вазов и по-специално „Немили-недраги“.
(Лесен)
20
257
1
16.09.2011
» виж всички онлайн тестове по възрожденска литература

Иконичният образ на героя в одата "Левски" на Иван Вазов

Материал № 209949, от 18 ное 2008
Свален: 1,132 пъти
Прегледан: 911 пъти
Качен от:
Предмет: Възрожденска литература, Литература
Тип: ЛИС
Брой страници: 4
Брой думи: 888
Брой символи: 7,447

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Иконичният образ на героя в одата "Левски" на И ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения