Големина на текста:
Общината като териториално- административна
единица на Република България. Правомощия и
актове на областен управител.
Понятието община се характеризира с различни значения. От една
страна може да се разгледа като териториална обособеност от едно или
няколко населени места землищата, на които са обединени
административно в една територия, а от друга гледна точка- система от
органи(състояща се от общински съвет или общинска администрация,
сграда, в която работи кмета или общинската администрация). В чл. 142 от
КОНСТИТУЦИЯ на Република България се определя като
административно-териториална единица за провеждане на регионална
политика, за осъществяване на държавно управление по места и за
осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.По
друг начин казано общината е административно- териториална единица, в
каято се осъществява местно самоуправление, а също така е представена
юридическа персонификация, обособена като самостоятелен правен
субект. На територията на общината има държавни органи, които имат
ограничена компететност. В КОНСТИТУЦИЯ на Република България се
посочва, че управлението в областта се осъществява от областен
управител, подпомаган от областна администрация. В процеса на
самостоятелно упражняване на властта за задоволяване на определени
местни интереси в Законът за администативно- териториалното устройство
на Репулика България е определено, че общината има белези, които я
отличават от останалите адлинистративно- териториални образувания. За
нея са характерни следните конститутивни белези:
*територия- като съвкупност от вскички части на административно-
териториалното деление, върху която държавата упражнява своя
суверенитет. Това е един от най- важните елементи, тъй като е определяща
за ограниченията на териториалната компетентност за органите на
управление на общината.Землище- от своя страна е част от държавната
територия, което исторически или с някакъв специален юридически акт е
представена или принадлежи на съответно населено място. На територията
на общината се извършват строителни и благоустройствени работи, а също
така по определен начин може да бъде включена в гражданския оборот,
тъй като собствеността в една община може да бъде обществена,а
публична или частна.
*население- съвкупността от хора, които живеят на територията на една
община и са свързани по някакъв начин с нея. Поради тази връзка именно
се определя като конститутивен белег. Упражняването на някои
политически и граждански права от гражданите понякога е свързано с
наименованието на общината. Тук е нужно да се посочи значението на
адресната регистация, което е свързано със заплащането на местни данъци
и такси, получаване на помощи и т.н. В една община може да има едно или
няколко населени места (градове, села).
*граници- отделят нейната територия от територията на останалите
общини. Те имат значение и при определяне на ограничената
териториална компетентност на органите за местно самоуправление.
*център- населеното място, което по исторически, гоеграфски или други
причини е утвърдено като център на съответната територия. То трябва да
има потенциала да осъществява функциите на държавата. Спрямо него
населените места в общината не бива да са на повече от 40 км.
*наименование на общината- проилиза от наименованието на населеното
място- център на общината. Днес с чл. 12 от ЗМСМА и по- точно
изменението му от 2003г. се узакони едно фактическо положение спрямо
този принцип. В страната има няколко места, при които центърът на
общината е разположен в рамките на друга община.
Както по- горе споменах управлението в областта се осъществява от
областен управител, подпомаган от областна администрация. Общите
положения и правомощия на областния управител са определени най-
общо от КОНСТИТУЦИЯТА, ЗМСМА, Законът за администрацията и др.
законови и подзаконови нормативни актове. Цел на всяка община е да се
създадат условия за ефективен контрол върху изпълнителната власт и
местното самоуправление. На тази база се оформят териториално
разделение на дейностите и звената, продължение на централната
администрация. Института на областния управител има дълго историческо
развитие. Още по време на Римската империя е имало лица, на служба към
императора, коита са отговаряли за определени части от територията. В
България след приемане на Конституцията стават конституционно-
установени местни изпълнителни органи, продължение на централната
изпълнителна власт за съответната територия.Областният управител се
назначава от Министерския съвет. Това става според чл. 143 от
Конституцията на Република България във връзка с чл. 29, ал. 3 от Закона
за администрацията. Във връзка със същия чл. 143 от Конституцията на
Република България областният управител осигурява провеждането на
държавната политика, отговаря за защитата на националните интереси, на
законността и на обществения ред и осъществява административен
контрол. Други характерни особености на областния управител са
посочени в Закона за администрацията. Там се определя като:-
териториален орган на изпълнителната власт;- едноличен орган на
изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното
управление по места и осигурява съответствие между националните и
местните интереси при провеждане на регионалната политика.
В своята дейност областния управител се подпомага от областната
администрациял Това положение от своя страна се определя от
Устройственият правилник на областните администрации, където се
посочва че при осъществяване на своята дейност областният управител се
подпомага от заместник областни управители и от областна
администрация. Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка според чл.
57, ал. 2 от Закона за администрацията.
Правомощия на областния управител:
- провежда държавната политика в областта, координира работата на
органите на изпълнителната власт и на техните администрации на
територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
- осигурява съответствие между националните и местните интереси,
организира разработването и изпълнението на областни стратегии и
програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите
на местното самоуправление и местната администрация;
- отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на
територията на областта, а при определени условия маже да се разпорежда
с нея от името на държавата.
- осигурява спазването на законността на територията на областта и
осъществява административен контрол по изпълнението на
административните актове(напр:може да отменя актове на кметове на
общини);
- упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на
органите на местното самоуправление и местната администрация.
- координира и контролира изпълнението на актовете и действията на
ръководителите на териториалните звена на централната администрация на
изпълнителната власт на територията на областта;
- организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението,
ръководи защитата му при бедствия и аварии и отговаря за спазването на
обществения ред;
- спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети
и ги отнася пред съответния окръжен съд в едномесечен срок от тяхното
получаване; той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на
общините в едномесечен срок от узнаването или сезирането му, за които
няма предвиден специален ред. Важна особеност е, че това не е с

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Правомощия на областен управител

Понятието община се характеризира с различни значения. От една страна може да се разгледа като териториална обособеност от едно или няколко населени места...
Изпратен от:
alleksandrova
на 2008-11-18
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
120 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Частно и публично право

16 апр 2009
·
152
·
1
·
288
·
123

Частно и публично право От гледна точка на разделеността на правото на дялове то е съставено от частно и публично, вътрешно и международно, материално и процесуално. Частното право е система от правни норми, които регламентират отношенията между...
 

Конституционни основи на местното самоуправление

17 май 2006
·
1,765
·
6
·
534
·
90

Конституционните принципи на местното самоуправление се съдържат в глава 7 от Конституцията на Република България. Основно тези принципи може да сведем до следните: 1-вият принцип е принципа на народният суверенитет.
 

Частното и публичното право

04 апр 2006
·
1,273
·
48
·
9,242
·
305
·
2
·
1

Същност на правото, частно и публично право, днешното деление на правото на частно и публично, частното и публичното право в правовата държава и гражданското общество и в системата на правото и в практиката.
 

Конспект по международно публично право

25 яну 2007
·
651
·
2
·
646
·
165

Конспект по международно публично право от 2006/2007 год. за Софииския университет.
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,415
·
1
·
136
·
282
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Общинско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за студенти по Право, съдържа 12 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор. Фокусът е върху Общинското право.
(Лесен)
12
37
1
2 мин
27.10.2016
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
21
1
1 мин
31.07.2018
» виж всички онлайн тестове по право

Правомощия на областен управител

Материал № 209606, от 18 ное 2008
Свален: 120 пъти
Прегледан: 63 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 719
Брой символи: 6,897

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Правомощия на областен управител"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения