Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
4. Психологическо консултиране в училище
Психологическо консултиране в училище – може да се реализира в рамките на 2
модела
1.Медицински модел:
?Вниманието на психолога е привлечено от текущо проявяващи се
проблеми на ученика.
?Извършва се продължителна психодиагностична и интервенционна
работа, като основната цел на работата е цялостна промяна на
личността и поведението на ученика.
?Психологическо обслужване се извършва от клинично ориентирани и
квалифицирани психолози и то само и единствено в медицински
условия.
?Психотерапия – най-високо оценявана и практикувана дейност за
овладяване на емоциите
2.Психо-социален модел:
?вниманието на психолога е насочено към превенция и профилактика
?извършват се краткосрочни въздействия с цел решаване на специфични
проблеми
?психологическото обслужване на пациента става в естествената му
среда на живот, работа и учене
?основната дейност, която извършват психолозите в рамките на този
модел е консултиране
Стадии в консултирането:
Първият стадии е така наречения „Влизане в системата” на това равнище става
размяна на взаимни очаквания и нагласи между психолог и ученик. На системно
равнище ‘влизане в системата” означава психолога да прецени какво е неговото
място в системата на консултирания ученик и каква е социалната екология на
проблема. Влизането в системата на личностно равнище означава до каква степен
психологът и ученикът си допадат личностно, емоционално, интелектуално и
поведенчески. Психолога може да откаже да работи с даден ученик, защото за
себе си има причина. Той може да го насочи към друг негов колега. Това важи и за
ученика.
Втори стадии е установяване на договор.:
?граници на конфиденциалност каква част от информацията е
поверителна, не подлежи на конфиденциалност информация, която
може да заплашва ученика или трети лица
?договаря се периода на срещите
?домашната работа, която следва да извършва ученика и психолога
Третия стадии и идентифицирането на проблема обобщава се информацията и се
прави независима психологическа интерпретация.Консултанта преформулира
проблема и уточнява организационното равнище на проявление на проблема. Въз
основа на тази работа може да се изработи интервенционна програма, която се
съобщава на ученика – цел, срокове и след това се дава начало на нейното
реализиране
Интервенцията е четвъртия стадий.След което следва оценка на ефекта от
интервенцията и дискусия за бъдещето.
Психодиагностиката протича по следните етапи:
?Планиране – кой ще е диагностициран, по какъв начин.
?Събиране на необходимите данни
?Психологическа интерпретация на данните и оценка на
психологическия ефект
Има три вида диагностика:
?Скрийнинг (индентификация) – с относително лесни тестове трябва
да се направи една предварителна диагностика какви ученици има в
училището, така психолога се ориентира в средата
?Диагностика – специфичен вид психологическо оценяване и по-
подробно навлизане в проблема и неговата структура
?Оценяване – чрез него се определя целта на развитието на
изследвания ученик в контекста на обучение, възпитание и
поведение.
Проблеми, които са обект на психодиагностиката:
Диагностициране на училищната готовност за обучение – степента на готовност на
децата да постъпят в 1 клас. Различни тестове, които мерят различни неща –
психомоторни умения, умения за сравнение на два обекта, степен на формирани
житейски понятие, логическо мислене и т.н. На базата на това психологическо
изследване училищния психолог получава информация какво е равнището на
готовност на всяко едно дете и на базата на тези данни той прави своето
предложение на учителите по отношение на това как да се конституират учебните
паралелки, за да са децата на едно сравнително еднакво ниво.
Умствени способности и дефицити. Използват няколко такива теста:
?Стендфордската ревизия на теста за интелигентност Бине – Симон;
?Свободен от културни влияния тест за интелигентност на Кетъл;
?Прогресивни матрици на Джон Рейвън;
?тестова батерия на Дейвид Уекслър
Диагностика на личността и дезадаптациите в училище – социално-нежелателните
прояви в училище и причините за него:
Интелектуално равнище - ако има умствени дефицити това може да е сериозна
причина за нежелателни прояви; в определена училищна среда учениците не
могат да отговорят на изискванията поставяни им в училище;
Необходимост от изследване на темпераментните характеристики – основна
психо-динамична характеристика, която се предава по генетичен път: Холерик,
Сангвиник, Флегматик и Меланхолик -Тест за темпераментните характеристики на
Ханс Айзек.
Изследване на емоционалните разстройства отрицателни емоционални
преживявания, които възникват у учениците във вид на страхове, стрес,
фрустрация, тревожност, депресия. Тест за фрустрация на Сол Розенцвайк –
теста е картинен и проективен. Изследването лице проектира това, което чувства,
мисли и преживява във връзка със събития, които са идентични на това с което
работи.Проучване на характера и патологиите в него -
Патохарактерологичен въпросник – дава конкретни предписания каква корекция да
се направи на характера.
Социометричен статус – Социометрия – Джейкъб Морено (психодрама) – първо
трябва да се направи социометрична анкета, която съдържа няколко въпроса/
критерия (С кого искаш да седиш на чин? Да прекараш ваканцията и прочие
въпроси – дава три отговора по степен на желание) Резултатите от този тест се
нанасят в социометрична таблица. Чрез това изследване се вижда, каква е
структурата на междуличностните отношения – кой е звезда, кой е предпочитан и
не е предпочитан. Става ясно кой какъв социометричен статус има. Каква е
динамиката на междуличностните контакти.Равнище на удовлетвореност от
общуване в класа и на групова сплотеност. Информация за училищния успех и
поведение на ученика
Психологическите интервенции три етапа:
?Планиране
?Осъществяване на интервенцията
?Оценка на ефекта от интервенцията
Видове психологически интервенции:
?Психофизиологични
?Психофармакологични
?Диети и други биологично-ориентирани интервенции
?Психотерапия
?Съветване
?Поведенческа интервенция (тренинг) посока промяна на
поведенческите навици
Като 5 и 6 са най-използвани от училищните психолози.
Индивидуална и групова корекционна работа.
Цел – ученикът да разбере източника и природата на своите двойнствени чувства
по отношение на собствената личност, връстници и значими възрастни. Да му се
вдъхне увереност в собствените сили, както и да му се помогне да изгради
приемливи подходи за разрешаване на възникващите противоречия. Системния
подход е добра илюстрация на груповите корекционни подходи, защото при него
се изследват паралелните въздействия върху него и върху средата и в резултат
на това може да се предприеме съответната консултативна работа.
Има няколко важни принципа:
?На всеки отделен етап от работата училищния психолог трябва добре
да изясни действителния механизъм, който лежи в основата на
възникналия проблем
?Училищния психолог следва да обясни на ученика какво точно в
неговото поведение е неприемливо и социално нежелателно.
?Училищния психолог трябва да даде възможност на ученика пълно да
изрази чувствата и емоциите, които го вълнуват, а училищния
психолог не налага гледната си точка.
?Ученика трябва да чувства, че училищния психолог го разбира и го
подкрепя в човешки план.
?Ученика трябва да знае, че срещите му с училищния психолог са
строго регламентирани и последователни във времето.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Психологическо консултиране в училище

Психологическо консултиране в училище – може да се реализира в рамките на два модела.
Изпратен от:
kalin petkov
на 2008-11-18
Добавен в:
Теми
по Психология
Статистика:
238 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Казус на психологическо консултиране
добавена от didadimitrova 12.08.2012
0
64
Трябва ми спешно!!!!
добавена от neli_kraina 03.09.2016
3
21
Подобни материали
 

Теми по Въведение в консултативната пихология, същност и основни понятия

04 сеп 2009
·
116
·
11
·
3,078
·
122
·
1

Предмет на консултативната психология и основни принципи Като самостоятелна научна област на психологията това е изключително млада област. Млада в смисъл на дефиниран...
 

Консултативна психология

11 юли 2010
·
331
·
41
·
11,124
·
321
·
1

Като научна област основите на консултативната психология се полагат през 20-ти век от онези видни представители на динамичната теория в психологията и на екосистемния възглед за индивида, които са умеели да виждат и да слушат клиента (или пациента си)...
 

Сравнително- културният подход в съвременната етнопсихология. Универсална и културна социалност

14 ное 2007
·
389
·
8
·
1,901

Известно е, че в историята на експерименталната социална психология, най-вече американската, изследователите се стремят да изведат универсални общочовешки закономерности на социалното поведение, общуването и междуличностните отношения.
 

Умът, сърцето и волята

06 апр 2008
·
27
·
5
·
1,428
·
8

Можем да характеризираме тези три принципа на човешкия живот като три велики сили, които работят за неговото съграждане. Сами по себе си те са невидими и не можем да ги конкретизираме и изпитаме като материални сили, но те се изразяват в трите главни...
 

Психологически особености

06 дек 2008
·
32
·
2
·
273
·
13

Развитието и формирането на личността на ученика е сложен, про¬дължителен и многофакторно обусловен процес. В съдържателно от¬ношение той представлява зараждане, възникване и изграждане на но¬ви образувания на личността...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
(Лесен)
11
13
1
3 мин
17.10.2016
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
370
1
14.02.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Психологическо консултиране в училище

Материал № 209517, от 18 ное 2008
Свален: 238 пъти
Прегледан: 194 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 687
Брой символи: 6,155

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психологическо консултиране в училище"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения