Големина на текста:
№ 11. УПРАВЛЕНСКА ФУНКЦИЯ ‘КОНТРОЛ’
1.Същност на контрола като управленска функция
Контролът може да се дефинира като процес на проследяване на
дейностите, за да се разбере дали те се развиват според плановете и за да
може да се коригират откритите отклонения. Всеки ръководител трябва да се
включва в процеса на контрол, дори отделите да работят според конкретни
планове. Ръководителите не могат да знаят дали звената изпълняват
функциите си правилно, докато не проверят дейностите и не сравнят
фактическите резултати с желания стандарт. Ефективната система за
контрол е предпоставка, за да могат дейностите да се приключат по начин,
който води до постигането на целите на организацията. Критерият за
ефективност на системата за контрол е доколко тя улеснява постигането на
целите.
Стратегиите и програмите определят общата посока на действията в
организацията. С помощта на изведените от тях планове за действие,
бюджет и съответните организационни мерки, мисловните конструкции
трябва да бъдат приведени в действие и внедрени в практиката на
организацията. Като последна фаза на този регулираш процес се определя
"контролът".
Целта на контрола е да провери, дали са постигнати желаните резултати
и цели. Често се казва, че контролът определя разликата между "трябваше
да е ..." и "е". Разликата между двете е сигнал за пропуски в изпълнението
или грешки в планирането. По този начин контролът като функция се явява
последен, завършващ етап на процеса на управление. Той има
същевременно свързваща роля в този процес, защото изолира информация
(за обратна връзка) при вземането на решения на следващия етап.
Случаят "НиЬЬ1е"
Космическият телескоп "НиЬЪ1е” се разработва в продължение на 15
години и струва над 15 млн. щатски долара. Но когато се пуска в
експлоатация през април 1990 г., МАСА открива дефект в главното
огледало на телескопа. Това огледало с диаметър 94.5 инча, е прекалено
плоско в центъра, така че прави образите размазани. Резултатът: тъй
като телескопът не може да фокусира далечните звезди с яснотата,
която се е очаквала, почти половината от предвидените експерименти
не биха могли да се извършат.
Тъжното в историята на "НиЬЬ1е"е, че при по-добър контрол, тази
ситуация е могла да се избегне. Фабрикантът на огледалото Пъркинс -
Елмър, е използвал дефектна оптическа поставка за постигането на
специфичните изисквания за голяма точност. Не се е инсталирал
правилно тестера — нулифициращ коректор на отражението — който
1
се е използвал при извършването на оптическата проба за изправност.
При измерването на разстоянието е допуснато отклонение с 1.3 мм -
колкото върха на химикалка, но достатъчно да се развали цялата
повърхност на огледалото. Но никой не разбира навреме за тази грешка,
въпреки че, за разлика от други проекти на НАСА, за изготвянето на
този е имало достатъчно време, през което би могло да се открият
дефектите в телескопа. Разработването на самото огледало
продължава от 1978 до 1981 г„ след което телескопът престоява още
две години на земята, поради инцидента с Скапещег.
Класическото схващане за контрола, според някои автори , не е напълно
приложимо за различния му обхват.
2.Видове контрол в организацията
2.1.Страшегически контрол
Когато контролът се простира върху хоризонта на стратегическите цели,
планове и показатели, говорим за "стратегически контрол". Неговите
особености произтичат от характера на стратегическите решения;
•комплексност;
•дългосрочност.
Стратегическия контрол се разглежда като съпровождащ процес на
планирането. Той започва от момента, в който се осъществява първата
стъпка от планирането
Стратсгическят контрол се влияе силно от неопрсделеиостта и риска па
стратегическите планове по принцип. За това често се дефинира чрез
задачата да тества периодично стратегическите планове и тяхното
изпълнение, да предугажда заплахите и да сигнализира за необходимите
промени. Схващането за тази "компенсираща функция" на стратегическия
контрол е значително различна от традиционните концепции. Промяната
на стратегическите шансове и/или стратегическите алтернативи за
действие са опорни точки за гъвкав избор па методи на контрол. Основната
задача на стратегическия контрол -да ограничава риска, се решава чрез
"мрежа" за наблюдание на рисковите фактори и зони.
От 1981 г., когато Джак Уелч пое ръководството на Сепега! Е1ек(пс,
компанията стана една от най-печелившите в света. Един от основните
фактори за успеха и е начинът, по който една и съща информация се
организира по различен начин за работата и целите на отделните
бизнес звена. Компанията се придържа към традиционния начин за
финансов и маркетингов отчет, който се използва от повечето фирми.
Но същите тези данни се организират с оглед на дългосрочна
стратегия, така че да служат като показатели за неочаквани успехи и
неочаквани неуспехи, както и за случаите, когато действителните
резултати значително се разминават с предполагаемите
2
2.2. Оперативен контрол.
Контролът върху ползите и дейностите е основна управленска фунция
както в стратегически, така и в оперативен план. Концептуалната разлика
се състои в относителната тежест на всяка от дейностите. При
стратегическия контрол тежестта е върху мрежата за наблюдение, а при
оперативния- върху ресурсите и дейностите. Този контрол се извършва чрез
измерване па резултатите и оценка на развитието на плановете. След
поставянето на целите пред организацията, оперативният контрол има
задача да проверява периодично дали заложените в плана мероприятия са
подходящи за постигане на целите. Докато оперативният контрол служи
на постигането на целите (doing the things right), стратегическият се
занимава с тяхната правилност и актуалност (doing the right things).
В съдържателен план оперативният контрол се занимава с отклоненията
при изпълнението на плана, докато стратегическият следи стратегическите
заплахи. Оперативният контрол обхваща проектирането, различните
функционални области, управлението.
2.2.1. Видове оперативен контрол
Оперативният контрол се възприема като синоним на "заключителен",
т.е.като последно звено на планирането и изпълнението на плана. В същност
има различни видове оперативен контрол, които се класифицират според
факторите, представени в таблицата.
ФакторВидове операт.
контрол
Същност и особености
1 .Време на
осъществяване.
А.
Предварителен
Върху човешките ресурси. Върху
качеството на суровините и
материалите. Върху финансовите
ресурси
Б. ТекущВ процеса на работа чрез обратна връзка
В.
Заключителен
След изтичане на плановия период.
След приключване на определена
работа.
2.Инструмента
-риум
А.
Автоматизиран.
Използват се предимно технически
средства (АСУ, УИС). Прилага се при
саморегулиращ се управленски процес.
Приложим при сложни технически
системи.
Б. Субективен.Лична преценка. При творчески
дейности, нестандартни задачи.
3.Източник
на нормите и
сис
А. Формален. Текущи планове, стандарти и
правилници. Вертикални комуникации.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Управленска функция "контрол"

Контролът може да се дефинира като процес на проследяване на дейностите, за да се разбере дали те се развиват според плановете и за да може да се коригират откритите отклонения. Всеки ръководител трябва да се включва в процеса на контрол...
Изпратен от:
nurcheto
на 2008-11-16
Добавен в:
Теми
по Мениджмънт
Статистика:
563 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Мотивация на персонала

08 дек 2006
·
3,137
·
3
·
649
·
758
·
1

Мотивация на персонала – същност на мотивацията. Теория за йерархия на потребностите на Е. Маслоу. Теория на Дейвид Макклеланд. Теория за двата фактора на Хърцбърг. Мотивация и заплащане на труда...
 

Мотивацията

15 яну 2007
·
2,721
·
12
·
1,540
·
346
·
2

В повечето случаи ние асоциираме думата “мотивация” с човешко поведение, имайки предвид психическо състояние, което ни подтиква към някакво действие.
 

Процесът на подготовка и вземане на управленско решение

04 мар 2009
·
317
·
14
·
2,982
·
227

Вземането на решение е една специфична и много важна функция на управлението, която се съдържа във всички останали негови функции...
 

Основни правила за мотивиране на персонала

30 ное 2007
·
1,197
·
4
·
375
·
110

Мотивацията е основният механизъм за ефективното използване на човешките ресурси. Терминът мотивиране произхожда от гръцки език и означава раздвижване, раздвижване на човешките ресурси за постигане на по-добър резултат.
 

Мотивация на персонала

05 окт 2008
·
641
·
22
·
2,558
·
326
·
1

Започва от пирамидата на потребностите на Маслоу, свежда се до практическо мотивиране на персонала.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по Мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът се фокусира върху корпоративното ръководтво и историята на корпорациите. Съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
35
11
1
5 мин
24.11.2016
Тест по лидерство и ръководство за 4-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 15 въпроса по лидерство и ръководство за студенти 4-ти курс Мениджмънт. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
57
1
1 мин
20.08.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Управленска функция "контрол"

Материал № 208429, от 16 ное 2008
Свален: 563 пъти
Прегледан: 414 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 22
Брой думи: 3,790
Брой символи: 34,834

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управленска функция "контрол""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения