Големина на текста:
ПО
ТЕОРИИ, СИТЕМИ И ШКОЛИ В
СЧЕТОВОДСТВОТО”
НА ТЕМА:
НЕИЗСЛЕДВАНИ СТРАНИ И ИЗВОДИ ЗА
СЧЕТОВОДНОТО ЗНАНИЕ ПО ИДЕЛИСТИЧЕСКТА
ФИЛОСОФИЯ, ИКОНОМИЧЕСКЯ ИСТОРИЗЪМ И
АНАЛИТИЧНАТА КОНЦЕПЦИЯ
Изготвил: Проверил:
Крум Тошков Янев (доц. Трифонов)
Магистър фак. номер 2722384
Спец. “Счетоводство” II семестър
УНСС 2008 г.
1. Счетоводното познание в контекста на идеалистическата
диалектика
1.1 Влияние на идеалистическата философия върху счетоводното познание
Отчетността до 1990 г. повелително се изясняваше по материалистическата
диалектика. Тя обаче се оказа превърната форма на идеалистическото диалектика на Г.
Хегел, частично и индиректно опозната при централизма по марксистката й критика.
Съвременното счетоводното мислене е за исторически обусловените начални
стопански съждения довели до оформяне на дисциплината при прехода към пазарни
икономически отношения. По Хегеловата теза то приема (се проявява в) ограничената
стойностна абстракция за предмета. Като съществуваща сама за себе си. Съществено е,
че за идеалистическата диалектика “едностранчивостта и ограничеността на
разсъдъчните определения се проявява като тяхно отрицание … диалектиката
съставлява движещата сила на отиването напред”
1
. Идеалистически се откроява
противоречивата природа на относително истинното счетоводно познание. То като
абстрактно- мисловна дейност. Която зад външните стопански проявления гради
теоретико-стойностни представи е повече или по-малко едностранчиво и лимитирано.
Оттук се извежда и тезата, че “критерий за истинно счетоводно знание е неговото
интровертно противоречие; критерий за неистинно познание в счетоводна форма е
неговото тъждество (непротиворечие). По аналогични тези се формира базисната идея
за на счетоводната наука за изразяване на единственото й обективно начало като
начало на всички други производни характеристики.
2
По тази диалектика отправна
точка трябва да е нуждата от издържана доктрина, в която пълно и единствено се
проявява същността, истинното, това което е абсолютна основа на останалото
социално-икономическо битие.
Отдавна е дефинирано, че развитието на счетоводството е пронизано от законите
на диалектиката “чрез което единствено навлиза в иманентна връзка и необходимост
в съдържанието”
3
на теорията. По тезата че идеалистическата диалектика е абсолютна
основа на всичко истинно в счетоводния предмет, трябва да се открои иманентната
връзка, чийто двойнствени проявления водят до качествено съдържание на материята.
Учението за диалектиката също трябва да е в основата на изясняването на отношението
между счетоводната теория и практика.
1
Хегел, Г. “Науката логика” цит. съч. стр.39
2
За подобно начало Хегел дефинира принципа на диалектиката, който е двигател на прогреса на всяка
една наука
3
Хегел “Науката логика” част I “Обективна логика”
2
В счетоводството съществува проблема за оценяването по достойнство от
обществеността на “революционизиращи” съждения. Преодоляването им може да
обнови мисловните положения, които понякога са епоха в историята на счетоводната
наука. От значение е, че се извършва тласък на реалното изпълнение – факт намерил
израз в сентенцията: няма нищо по-практично от една добре изградена счетоводна
теория. В този контекст счетоводното съждение отначало е абстрактно с интерес към
базовата идея за същността на дисциплината. С напредъка на счетоводното знание, то е
за динамиката на знанието, на неговите метод и форма.
От векове между другите класификации знанието, включително и счетоводното е
диференцирано на аналитично и синтетично. Аналитичното счетоводно познание е
резултат от отстраняване от изследвания предмет на субективно ортодоксалните
пречки (например привнесени виждания под влияние на идеология). Отличителната му
черта е, че отчетното знание е непосредствено, т.е. несъдържащо инобитие предавано
на понятието. Отначало аналитичното знание в счетоводната форма се фокусира върху
единичен обект, независимо дали е готов за стойностната представа или е във фазата на
задание. Или обектите са познати само в специфичното им проявление.
Синтетичното счетоводно познание е второто условие за изводи. Идеалистически
се състои в творческия стремеж компонентите на счетоводния предмет а се схванат в
техните понятия, такива каквито реално са; да се асимилира многообразието от техните
качествени и количествени черти в единство. Разумът (мисловното) по
идеалистическата философия трябва да е висшия генератор(дори закон) на
счетоводното познание, като продуцирана система – органично цяло от понятие.
Единното счетоводно знание е закономерен резултат от неговото същностно развитие
във времето. От тази гледна точка в счетоводен аспект се изказват постановките:
- Счетоводната истина (истинното знание) в обективен смисъл е реално
подобие на предмета на отчетното изследване със самия себе си
- Счетоводната истина в субективен смисъл е подобие на създадената
мисловна представа за предмета на изследване.
Обективно и субективно изразената счетоводна истина като мисловно и реално
съответствие на изучавания предмет, в единство осигуряват “реалността на предмета
да съответства на неговото понятие”
4
. Приемаме, че в процеса на еволюция на
отчетното дело, обективното и субективното в счетоводното познание се доближават
дори проникват едно в друго.
4
Хегел, Г. “Натурфилософията”, Енциклопедия на философските науки
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 яну 2021 в 17:57 студентка на 35 години от Велико Търново - Висше Училище Земеделски колеж ЦДО, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2016
08 яну 2021 в 13:57 студент на 49 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Корпоративни финанси и счетоводство, випуск 2021
29 ное 2020 в 14:47 студент на 29 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Икономика, випуск 2021
09 май 2020 в 20:50 студентка на 40 години от Смолян - Филиал към ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - ВСУ " Черноризец Храбър", специалност - Финанси и счетоводство, випуск 2020
15 мар 2020 в 16:11 студентка от Добрич - Добруджански технологичен колеж към ТУ- Варна, випуск 2009
13 яну 2020 в 20:05 в момента не учи на 37 години от София
04 яну 2020 в 10:31 студент на 40 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси и счетоводство, випуск 2021
24 юни 2019 в 12:38 студент на 31 години от Смолян - Филиал към ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - ВСУ " Черноризец Храбър", випуск 2018
27 ное 2018 в 15:28 ученик на 23 години от Варна - ЧПГУТ "Константин Фотинов", випуск 2016
12 фев 2018 в 10:56 студент на 34 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по икономически и управленски науки, специалност - Публична администрация, випуск 2021
 
Подобни материали
 

Счетоводни документи

12 сеп 2008
·
303
·
4
·
864
·
291
·
1

Счетоводни документи - същност. Счетоводни регистри...
 

Счетоводство

27 яну 2009
·
161
·
15
·
2,408

Презентация по бизнес среда и икономика на тема счетоводство - включва периодите от регистрирането до ликвидацията на дадена фирма...
 

Счетоводство

25 яну 2009
·
129
·
1
·
316
·
45

Два вида счетоводство: финансово и управленско.Понятия в счетоводната наука: МСС- международни счетоводни стандарти ; МСФО - международни стандарти за финансово отчитане; ОПР - отчет за приходи и разходи...
 

Счетоводство

21 яну 2009
·
30
·
3
·
901
·
19

Общи понятия – всяка стопанска операция предизвиква конкретни балансови изменения, които засягат минимум 2 счетоводни обекта...
 

МСС 8 Счетоводна политика

20 яну 2009
·
298
·
10
·
2,203
·
267
·
1

МСС 8 Счетоводна политика, промени в приблизителни счетоводни оценки и грешки е във сила от 01.01.1995 г., а последната му промяна е от края на 2003 г., която влиза в сила от 1.01. 2005 г. според него промяна в счетоводната политика е допустима само
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест върху Данъци и данъчно счетоводство за 4-ти курс в УНСС
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Изпит по Счетоводство в УНСС за студенти в 4-ти курс. Проведен е от доц. Николай Орешаров. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
41
1
2 мин
03.08.2018
Счетоводство на предприятието
входен тест по Счетоводство за Ученици от 11 клас
Теста е предназначен за проверка на входното ниво на ученици от 11. клас. Може да се ползва и като изходящ за 10. клас. Повечето въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
13
13
1
2 мин
13.09.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Школи в счетоводството

Материал № 205582, от 12 ное 2008
Свален: 133 пъти
Прегледан: 101 пъти
Качен от:
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 14
Брой думи: 2,618
Брой символи: 24,730

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Школи в счетоводството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
68

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
94

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения