Големина на текста:
Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ.
ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ И КАТЕГОРИИ
1.1. Предмет на икономикса
Думата “икономика” произлиза от гръцките думи “ойкос” (дом) и
“номос” (наука). В превод икономика означава “водене на домакинството”.
На пръв поглед може да се стори, че домакинството и икономиката са
съвършено различни неща. По-задълбоченият поглед, обаче, ще открие
общите черти и процеси, които протичат между микроединиците –
домакинствата и фирмите и пазарните процеси на равнище национална
икономика.
В домакинствата се сблъскваме с необходимостта да приемаме
непрекъснато решения – кой ще работи в бизнеса, кой ще готви и
поддържа реда и чистотата в дома, кой ще получи допълнителен десерт
като поощрение за добре свършена работа, къде да се почива през
отпуската. Накратко, в домакинството се налага да се разпределят
ограничените ресурси между членовете на семейството като се отчитат
способностите, възможностите и желанията на всеки.
Подобно на домакинствата, обществото се сблъсква с
необходимостта да приема непрекъснато и многобройни решения. На
обществото са необходими хора, които ще отглеждат жито и произвеждат
хляб, месо, ще шият дрехи и строят къщи, ще правят компютри и програми
за тях. Веднъж разпределило хората за изпълнение на определени
дейности, обществото има грижата да разпредели в определени пропорции
произведените стоки и услуги, да реши кай ще потребява разкошни дрехи,
а друг ще се задоволява с дрехи втора употреба, кой ще се вози в Мерцедес
и кой ще пътува в претъпкания градски автобус.
Причината за необходимоста да се управляват ресурсите на
обществото се дължи на тяхната оскъдност. Оскъдността означава, че в
обществото има по-малко ресурси, отколкото хората биха искали да имат.
Както и домакинството е ограничено да даде на всеки член от него всичко,
което би искал да има, така и обществото не е в състояние да осигури на
всеки свой член високо жизнено равнище, към което всеки индивид се
стреми.
Икономистите от дълбока древност до наши дни винаги са
проявявяли интерес към изследване на възможностите за рационално
1
стопанство, с оглед постигане на растеж на богатството в обществото.
На латински rationalis означава разумен, целесъобразен. На различни
степени от развитието на обществото рационализацията на стопанствот се
еосъществявала по различни методи. Те не винаги са били хуманни към
тези, които реално са създавали богатството – трудещите се. Така ,
например, в периода на примитивната техника и неквалифицирания труд
по-високата ефективност на производството се е достигала чрез по-висока
експлоатация на трудовите и природни ресурси. Когато научно-
техническият прогрес значително подобрява условията на труд, започва
натрупване на общественото богатство, но се появяват нови трудности,
свързани с изтощаване на природните ресурси, с нарастващи разходи за
подготовката на специалисти с висока квалификация.
Както се вижда, обществото винаги е поставяло акцента върху
търсенето на закони за рационално водене на стопанството в условията на
ограниченост на ресурсите с цел увеличаване на богатството. В този
процес се проявяват икономически отношения между хората, които имат
две ясно обособени страни – обективна, която се определя от отношенията
на собственост върху факторите на производството и субективна, която се
проявява в икономическото поведение на субектите в стопанския процес.
Следователно, икономическата теория обхваща цялата съвкупност от тези
отношения. Тяхната ОБЕКТИВНА страна е свързана с действието на
обективните икономически закони, а СУБЕКТИВНАТА – с рационалния
избор, който се основава на познаването на икономическите закони. С
оглед на казаното по-горе можем да определим същността на
икономическата теория по следния начин:
Икономическата наука се занимава с икономическите закони за
рационалното поведение на хората при управление на наличните
ресурси, които са в ограничено количество, на всеки отделен етап от
развитието на обществото.
1.2. Икономически закони
Възлов момент в даденото определние е понятието икономически
закон. Какво е икономически закон? В хода на икономическите
изследвания се анализират и обобщават множество факти. Това се постига
с метода на индукцията (от латинската дума inductio – въвеждане), т.е.
логическо умозаключение от частните случаи към общия извод.
Обобщенията се проверяват чрез противоположния метод, наречен
2
дедукция (от лат. deductio– извеждане), т.е. логическо умозаключение от
общите съждения към частните изводи.
Икономическите закони са форма на отражение на
икономическите отношения, на които хората подчиняват своите
действия.
Икономическите закони се отличават от природните закони. Първо,
по това, че те се отнасят към обществените закони и второ, докато
естествените закони са вечни, то икономическите закони имат исторически
преходен характер. В зависимост от продължителността на действие на
икономическите закони се разделят на специфични и общи. Специфични
икономически закони са характерни за всяка отделна формация, например
– закон за разпределение на материалните блага при робовладелския строй
или при феодализма. Общи икономически закони са тези, които се
проявяват във всички икономически формации – закон за нарастване на
производителността на труда, закон за икономия на работно време и др.
Вторият извод от определението на икономическата теория се
отнася до изучаването на икономическите закони на конкретните
етапи от развитието на стопанството.
Микроикономиката е този дял от икономическата теория, който
се занимава с анализ на поведението на фирмите и домакинствата на
пазара. В неговия обхват влизат главно въпросите, отнасящи се до:
потребителското търсене; производството и ценообразуването на благата;
установяването на пазарното равновесие. Към микроикономическата
проблематика се отнася и икономиксът на благосъстоянието, който е
преходен раздел между микро и макроикономиката.
Макроикономиката е такъв дял от икономическата теория,
който се занимава с процесите, протичащи в рамките на национално
обособеното стопанство. В по-конкретен план това е съвкупното
поведение на микроединиците, което се изследва с помощта на агрегирани
величини – брутен продукт, безработица, инфлация, растеж, стопански
цикъл, държавен бюджет и платежен баланс. Баща на съвременната
макроикономика е Джон Мейнард Кейнс. Той очертава основните
проблеми на макроикономиката, а именно: равновесието на
макроикономиката и възможностите за икономически растеж в
стопанството.
Мезоикономиката е все още ново и недостатъчно изучено
направление в икономическата теория. Обект на изследване тук са
компаниите-гиганти, които владеят цели подотрасли и отрасли на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 ное 2022 в 15:50 студентка на 40 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по растителна защита и агроекология, специалност - Екология и опазване на околната среда, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Икономически теории

22 яну 2009
·
103
·
10
·
2,922
·
64

Икономическите идеи и теории со отражение на стопанската дейност по специално на развитието на пазарното стопанство, то се основава на общественото разделение на на труда и специализиране на производители и обособяване на производители...
 

Карл Маркс (1818-1883)


КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ гр.Пловдив Тема: Мястото на Маркс в развитието на обществените науки и политичеста икономия. Изготвил: Илияна Д. Хаджиангелова Специалност : Финанси Фак. Номер : 739066 Карл Маркс (1818-1883) е роден в немския град Тр...
 

Предмет и метод на история на икономическите учения

29 ное 2007
·
109
·
4
·
1,100
·
200

Според своя предмет науките се делят на два вида – естествени и обществени. Към естествените спадат химия, биология и др. Към обществените – Политическа Икономия, Философия, История на икономическите учения и др....
 

Застрахователни посредници. Същност и видове дейност ”

25 апр 2009
·
214
·
12
·
1,765
·
143

Застрахователната работа е толкова по-добра, колкото по-голям е нейният застрахователен състав, тъй като от размера на застрахованата съвкупност зависи изравняването на риска и поевтиняването на предлаганата застрахователна защита.
 

Предмет и функции на икономическата теория

03 дек 2007
·
192
·
11
·
2,924
·
115
·
1

Целта на преподаване на курса КСЕ е да бъдат запознати студентите с авангардни концепции в съвременното естествознание.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Икономически теории
изпитен тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тестът проследява историческото развитие на икономическите теории. Всички въпроси са затворени и изискват само един верен отговор.
(Лесен)
26
559
1
15.10.2014
Тест по Икономически теории за 2-ри курс
тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
21
62
1
1 мин
30.07.2018
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

Икономическа теория

Материал № 202116, от 07 ное 2008
Свален: 1,517 пъти
Прегледан: 1,540 пъти
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 283
Брой думи: 35,696
Брой символи: 321,722

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономическа теория"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения