Големина на текста:
WWW (World Wide Web)
За някои World Wide Web и Интернет са синоними. Те обаче са различни неща, макар и
тясно свързани помежду си. Интернет е мрежа в буквалния смисъл на думата, докато
WWW е мрежа от множество комуникиращи си приложения и системен софтуер със
следните характеристики:
Oбикновено работят върху машини свързани в Интернет
Oбикновено използват TCP/IP протокол
Комуникират по между си, използвайки Hyper Text Markup Language (HTML)
Използват клиент/сървър модел за комуникация
Позволяват на клиентските приложения достъп до сървърите, използвайки различни
протоколи, в това число HTTP, FTP, Telnet, Gopher
Използват уникално адресиране на документите и ресурсите чрез Uniform Resource
Locators (URLs)
Позволяват на клиентските приложения достъп до информация, която е съвкупност
от текст, изображения, аудио и видео
WWW е хипертекстова система, изградена върху следните идеи и концепции:
Потребителски интерфейс, който се запазва еднакъв при всички платформи.
Интерфейсът трябва да осигурява достъп до различни източници на информация,
базирани на различни компютри.
Универсален достъп до информацията. Всеки потребител на мрежата трябва да има
достъп до всяка информация.
Потребителският интерфейс трябва да осигурява достъп до информация и документи
от различни типове, чрез различни протоколи.
Предимства на WWW от гледна точка на потребителя:
Графичен потребителски интерфейс
Графичните потребителски интерфейси (GUI) правят по-лесен живота на крайните
клиенти. Графичният интерфейс използван от Web приложенията е Web браузърът.
Той дава възможност за навигация по мрежата просто с посочване и натискане на
мишката. Това улеснява много избора от списъци, разглеждането на страници по-
дълги от един екран, въвеждането на информация и разглеждането на изображения.
HTML документите се четат от много и различни Web браузъри и се показват на
екрана на потребителя по един и същ, предварително определен начин, независимо
от платформата на която се работи. Така потребителите могат да се концентрират
върху работата си, а не върху специфични особености по управление на дадено
приложение.
Достигане на високо ниво на абстракция, чрез използване на форми за обмяна
на информация, задаване на заявки към база данни и пр.
HTML формите са начинът, чрез който потребителят се предпазва от множеството
детайли, необходими за работата на дадено приложение. От потребителите не се
иска подробно познаване на дадено приложение, допустимите му входни параметри
или езика за заявки към интересуващата го база данни. Те дори няма да разберат, че
тяхното приложение е интегрирано с база данни. Чрез входните обекти на формите
(текстови полета за въвеждане, менюта, списъци, радио бутони и кутии за избор) се
описва цялата информация, необходима за генериране на заявка към база данни.
Възможност за настройване на браузъра към нуждите и предпочитанията на
конкретен клиент.
Предимства на WWW от гледна точка на разработчика:
Стандартизирани технологии
Web приложенията използват стандартни проколи за комуникация - TCP/IP и HTTP.
Web сървърите и браузърите, както и машините на които те работят ги поддържат
като вградена услуга.
Междуплатформена преносимост
Разработени са браузъри за всяка машина и операционна система, т.е. не се налага
допълнително кодиране за изграждане на потребителски интерфейс. Тъй като Web
приложенията използват клиент/сървър модел за комуникации, основната работа се
извършва в средата, в която ще работи Web сървърът, докато клиентският софтуер в
същото време може да е стартиран на всяка друга платформа.
Технология Клиент/Сървър
Web технологията се развива въз основа на приложения от типа клиент/сървър. При
този модел имаме изпълними модули, които не е задължително да са част от една
програма или пък да работят на една и съща машина. Отделните процеси могат да
правят заявки към други процеси. В подобна среда процесите, които изискват дадени
услуги наричаме клиенти, а тези процеси или програми, които ги доставят описваме
като сървъри.
Клиентските и сървърните процеси могат да бъдат разпределени. С други думи,
процесите могат да работят на различни машини, под различни операционни системи
и реализиращ ги софтуер. Например сървърът за управление на база от данни може
да е стартиран върху UNIX машина във Великобритания, докато Windows
приложението, което прави заявките към базата от данни да е стартирано на PC в
България. Детайлите по изпълнението на заявките остават скрити за потребителя в
България - неговото клиентско приложение се грижи да осигури комуникацията със
сървъра и да получи необходимите данни.
Web сървърите и брaузърите използват клиент/сървър архитектурата с помощта на
протокола HTTP. Клиентът (в случая с WWW e брaузър) прави заявка за документ
към сървъра просто с натискане на мишката или клавиш, и сървърът връща
необходимия документ. Приложенията се грижат за цялата комуникация, заявки и
обработване на документа. Крайният потребител се грижи единствено да заяви и
получи необходимата информация.
Описание на HTTP сървър и браузър
HTTP сървърите се основават на Hyper Text Transfer Protocol и осигуряват достъп
до разпределени хипермедийни документи, приложения и бази от данни. Те работят
на принципа заявка/отговор. Kлиентът осъществява връзка със сървъра и изпраща
заявка. Сървърът отговаря със служебна информация, съдържаща версията на
протокола на текущото съобщение и код за успех или грешка, последвана от MIME-
кодирано съобщение.
Основните функции на HTTP сървърите включват комуникация по HTTP/1.0
съвместим протокол, няколко вида разпознаване на потребителски заявки,
поддръжка на виртуални места, договаряне на съдържанието на съобщенията. В
допълнение се поддържат изцяло MIME типовете, формати за графична информация
като GIF и JPEG, собствен Application Programming Interface (API), кодиране на
данните и проверка на съобщенията с използване на Secure Socket Layer (SSL)
протокол.
Web брaузърите (например Netscape Navigator или Communicator, Microsoft Internet
Explorer, Opera, Lynx и т.н.) са интерфейса на крайните потребители към World Wide
Web. Браузърите комуникират с HTTP сървъра, за да получат хипермедийни
документи като следят намесата на потребителя, инициират необходимия трансфер
на документи и ги обработват по съответен начин, за да бъдат форматирани и
изведени на екрана.
Основните им функции включват приемане на HTML документи, обработка и
показването им на екрана като при избиране на хипервръзка се зарежда нов
документ. В допълнение, почти всички поддържат кеширане на документите, запис
на адреси на важни или често използвани документи, показване на части от документ
или картина, възможност за частни комуникации чрез протоколи за сигурност,
интерфейс от типа drag and drop, Java и JavaScript приложения, конкретни настройки
за всеки потребител.
Универсални идентификатори на ресурси в Интернет
Всеки ресурс в Интернет има собствен идентификатор, наричан още унифициран
локатор на ресурси (Uniform Resource Locator - URL). Тези идентификатори указват
сървъра, до който трябва да се осъществи достъп, метода на достъп и самото място
върху сървъра, където се намира ресурса.
Универсалните идентификатори на ресурси имат три основни части:
Име на протокол (http://) , което се отнася до метода (услугата), използван за
достъпа до информацията. Има фиксирани имена на протоколи (услуги) за всички
методи за достъп до Интернет, сред които са http, ftp, gopher, telnet.
Име на сървър (serv.uni-sofia.bg) е името или адреса на сървъра в Интернет, който
предоставя описаната в предишната част от URL услуга в цялата мрежа.
Разположение на ресурса (/rip/r005/faith.jpg) определя разположението на ресурса
във файловата структура на компютъра - сървър. То включва имената на
поддиректориите, ако има такива, а също така и името на файла или ресурса
(faith.jpg).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

World Wide Web

За някои World Wide Web и Internet са синоними. Те обаче са различни неща, макар и тясно свързни помежду си...
Изпратен от:
thesnookerclub
на 2007-03-12
Добавен в:
Лекции
по Информатика, ИТ
Статистика:
493 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Защита на информацията

23 ное 2010
·
415
·
22
·
5,565
·
770
·
3

Защита на информацията в компютрите и мрежите. Защитни стени....
 

Електронни книги и устройства за четене на електронни книги

09 фев 2011
·
171
·
12
·
2,741
·
229

Видове файлови формати, таблети, устройства за четене на електронни книги, нови модели на книгоиздаване, нови модели на книготърговия...
 

Интернет. Основни понятия

02 мар 2007
·
1,909
·
3
·
294
·
412
·

Днес съществуват е се използват няколко основни вида комуникационни системи за предаване на информация:телеграфни и телетекст ни системи за предаване на текстове,телефони системи за предаване на звуци, факсилни системи за...
 

Е-бизнес в туризма

16 май 2008
·
272
·
9
·
1,209
·
96
·
1

ИТК са не само средство за автоматизация на бизнес дейностите, но и инстромент за усъвършенстване и оптимизиране на тези дейности като цяло. Успешното развитие на е-бизнеса в българсите туристически фирми предполага наличието на определя условия...
 

Изкуствен интелект

10 мар 2009
·
168
·
3
·
878
·
174

Резюме на темата Изкуствен интелект, предмет и цел на изкуствения интелект. Видове изкуствен интелект.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Информатика, ИТ
Тест за компютърна грамотност
изпитен тест по Информатика, ИТ за
Тест за проверяване нивото на компютърна грамотност. Базови умения за работа с компютър и начална текстообработка. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
22
13
1
3 мин
13.09.2019
Облачни среди
тематичен тест по Информатика, ИТ за Студенти от 1 курс
Тестът е за проверка на знанията по ИТ и конкретно по темата. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Труден)
64
2
1
14 мин
07.08.2019
» виж всички онлайн тестове по информатика, ит

World Wide Web

Материал № 19889, от 12 мар 2007
Свален: 493 пъти
Прегледан: 14 пъти
Качен от:
Предмет: Информатика, ИТ
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 873
Брой символи: 5,306

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "World Wide Web"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мирела Любенова
преподава по Информатика, ИТ
в град Асеновград
с опит от  2 години
11

Пенка Кръстева
преподава по Информатика, ИТ
в град Пловдив
с опит от  6 години
42

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения