Големина на текста:
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ
БОТЕВГРАД
Д И С Т А Н Ц И О Н Н О О Б У Ч Е Н И Е
Специалност „Бизнесадминистрация”
Казус по Търговско право
Разработил: Проверил:
Елена Гаджанова доц. д-р Людмила Мукова
Фак. № 7021
БОТЕВГРАД
2006
Въпрос  1
Направете правна характеристика на едновременното намаляване и 
увеличаване на капитала на АД според чл. 203 от ТЗ?
Едновременното намаляване и увеличаване на капитала е правна техника,
която се прилага, когато дружеството е с отрицателен баланс. При загуба, то се
нуждае от свежи парични средства. Ако съдружниците направят нови вноски в
капитала на дружеството, това би довело до временно мобилизиране на неговото
финансово състояние, но то не би могло да формира печалба, защото пасивът ще си
стои. Ако имуществото е отрицателно и не можем да постигнем равен баланс, за да
формираме печалба намаляваме капитала, за да изчистим баланса. Намалявайки
капитала, връзваме реалната цифрата на имуществото с реалната стойност на
капитала.
При намаляване на капитала, той може да спадне под законовия минимум. Това
е една автоматична операция, която законът допуска. При тази двойна операция е
допустимо намаляване на капитала под законовия минимум.
За да може да се впише увеличението, преди това трябва да бъде проведена
процедурата по намаляване по чл. 150, ал. 2. Съгласието на кредиторите с
намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обнародването те не изразят
писмено несъгласието си.
Според чл. 203 от ТЗ, капиталът на едно дружество може да бъде едновременно
намален и увеличен, така че намаляването да има действие само ако бъде извършено
предвиденото увеличаване на капитала.
(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона
минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в
закона минимум.
Финансова стабилизация в случая с Акционерното Дружество, описан в казуса,
не е възможна чрез едновременното намаляване и увеличаване на капитала.
Съотношението „актив-пасив” в предприятието няма да се промени с предприемането
на тази операция. Освен това по този начин не се стимулира дейността и
производителността на фирмата, така че тя отново ще бъде поставена пред проблема
за укрепване на финансите. В този случай е ясно, че е нужен нов инвеститор, който да
допринесе за увеличението на капитала.
Въпрос  2
Кой орган може да вземе решение за едновременно намаляване и 
увеличаване на капитала?
Общото събрание е органът на АД, на който акционерите упражняват своите
права. То може да бъде определено като събрание, свикано и конституирано по
надлежния ред, на което е осигурена правната възможност на акционерите с правото
на глас да участват. Според чл. 221, ал. 2 общото събрание има правомощията да
увеличава и намалява капитала. Също така обаче, според чл. 227, ал. 2, решенията
по чл. 221, т. 1 - 3 се вземат само ако на общото събрание е представена поне
половината от капитала. Уставът може да предвиди и по-голям кворум.
Ако не са налице посочените формални изисквания, събраните акционери не
могат да вземат решения, които да обвързват АД.
Вземането на решение за увеличаване на капитала влиза във функциите на общото
събрание на акционерите. Най-важният акт в работата на общото събрание на АД като
обсъждащ и решаващ орган, е вземането на решения. Чрез тях се образува волята на
АД.
При вземане на решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от
печалбата в капитал, може да бъде взето от общото събрание и е нужно мнозинство от
3/4 от гласовете на акциите, представени на събранието.
Решението за намаляване на капитала също влиза във функциите на общото
събрание на акционерите, тъй като намаляването на капитала представлява
изменение на устава. Необходимо е това решение да бъде обнародвано в Държавен
вестник. Общо за компетентността на общото събрание може да се каже, че тя
включва въпросите, които се отнасят до статута на АД, до трайното и стабилното в
организационноправното положение на АД. Такива са въпросите относно устава,
капитала, преобразуването и прекратяването и издаването на облигации.
Когато АД е издало освен обикновени, и привилегировани акции, според чл. 181,
ал. З, акциите с еднакви права образуват отделен клас. Когато предложеното решение
засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като
изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас – чл 228, ал
2. За събранието на всеки клас акционери се прилагат правилата за свикване, кворум,
ред за провеждане на събранието и вземане на решения, които са в сила общо за
събранието на АД, освен ако в устава не е предвидено друго.
Две групи лица имат право за участие на общото събрание на АД:
- акционери с право на глас - чл. 220, ал. 1;
- членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет и на управителния
съвет, но без право на глас, ако те не са акционери-чл. 220, ал.2.
Не е необходимо лично участие на акционерите. Те могат да участват и чрез
представител. Външни лица могат да присъстват на общото събрание само с
разрешение на самото събрание - то е закрито, а не публично. Това могат да бъдат
представители на работниците и служителите, на синдикатите, на средствата за
масово осведомяване, на обслужващи банки, на централни или местни държавни
органи и други.
Въпрос  3
Какъв е редът за вземане на това решение?
Според чл. 223, ал. 3 и 4 свикването на събранието се извършва с писмена
покана, обнародвана в Държавен вестник.
Поканата се изпраща лично на поименните
акционери.
Управителните органи вземат решения на заседание. Според чл. 238, ал. 1
необходимо е на заседанието да присъстват най-малко половината от членовете
лично или представлявани от друг член на съвета. Според чл. 137, ал. 3. Всеки
съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала,
освен ако в договора е предвидено друго. Никой присъстващ член не може да
представлява повече от един отсъстващ..
При обнародване в Държавен вестник, се вписват индивидуализиращите белези
на АД: дата, час и място на общото събрание; дневен ред.
Ако някой въпрос не е включен, той не може да се разглежда на общото
събрание.
Самото откриване на заседанието се извършва от този, който го е свикал. На
заседанието се избират и преброители на гласовете. При необходимост събранието
може да избере и работни групи или комисии за подготовка на проекторешения. За да
може да се открие заседанието на общото събрание, е необходимо на него да има
кворум, т.е. да е представена определена в устава част от капитала - чл. 227, ал.2.
Законът предоставя определянето на кворума на отделното АД. Той може да бъде

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 ное 2015 в 22:10 в момента не учи
06 май 2014 в 15:15 студент на 31 години от Хасково - колеж по икономика и администрация, факулетет - 2011, специалност - Финанси, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Понятия за търговско право

13 дек 2007
·
579
·
6
·
2,316

Понятия за търговско право. Търговско качество. Понятие за търговец. Видове търговци. Едноличен търговец. Търговци –юридически лица...
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,032
·
1
·
153
·
415
·
1

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Банково право

11 дек 2007
·
158
·
11
·
5,348
·
57

Банковото право е съвкупност от правни норми, които уреждат определен тип правоотношения. Тези правоотношения са свързани с влогонабирането, кредитирането, плащанията, т.е. това е предметът (този вид правоотношения) на банковото право...
 

Понятие за търговско право. ТП в правната система. Отграничение на ТП от сродни правни отрасли

29 май 2006
·
795
·
3
·
910
·
101
·
1

Понятие за търговско право. 1.1. Правото се дели на публично и частно като разграничението между тях се е обяснява в зависимост от различни критерии. 1) Първият критерий е бил интересът, и по конкретно чии интереси защитава правот
 

Търговско право

18 дек 2007
·
498
·
3
·
1,380
·
183

1. Понятие за търговско право. 1.1. Правото се дели на публично и частно като разграничението между тях се е обяснява в зависимост от различни критерии. 1) Първият критерий е бил интересът, и по конкретно чии интереси защитава правото – още Улпиан е...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
20
1
1 мин
31.07.2018
Тест по Търговско право за студенти
изпитен тест по Право за Студенти
Тестът съдържа 16 въпроса от областта на Търговското право и е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината. Голяма част от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
86
1
09.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Въведение в търговско право

Материал № 197161, от 01 ное 2008
Свален: 68 пъти
Прегледан: 80 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 978
Брой символи: 8,768

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въведение в търговско право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения