Големина на текста:
ОБЩЕСТВЕНА ОПАСНОСТ
И
ПРОТИВОПРАВНОСТ
Ключови думи: обществена опасност, противоправност
Резюме:
В настоящото изложение ще бъдат разгледани въпросите за обществената
опасност и противоправността. Обществената опасност отразява обективното
противоречие между извършеното и съществуващите обществени отношения, като се
изразява в отрицателното въздействие върху тях. Противоправността е противоречие на
деянието с установена правна забрана за неговото извършване, отразяваща отрицателна
обществена оценка за този вид деяния и за нарушаването на която е предвидено
принудително налагане на определени санкционни последици на извършителя.
1
ОБЩЕСТВЕНА ОПАСНОСТ
Принципното положение, според което основно качество на престъпното деяние
е неговата обществена опасност, е прието в българското наказателно право през 1951 г.
когато тя е очертана и легално. В разпоредбата на чл. 3 НЗ от 1951 г. се посочва, че
общественоопасното деяние „застрашава или уврежда държавния или обществен строй
в Народна република България или установения в нея правен ред”. Тази разпоредба се
възпроизвежда дословно и в НК от 1956 г. В действащия НК от 1968 г. се приема, че
деянието е общественоопасно, когато „уврежда или застрашава обществения или
държавния строй на републиката, личността, политическите, трудовите, имуществените
и други права на гражданите, социалистическата стопанска система, социалистическата
собственост или други интереси, защитени от социалистически правен ред” (чл. 10). По
същество тази разпоредба уточнява и доразвива в подробности приетото през 1951 г.
Важна особеност е идеологическия характер на нормата.
С изменението на чл. 10 НК от 1995 г. се приема, че „общественоопасно е
деянието, което застрашава или уврежда личността, правата на гражданите,
собствеността, установения с конституцията правов ред в Република България или
други интереси, защитени от правото.”
Обществената опасност на престъпното деяние отразява неговото обективно
противоречие с интересите на обществото и неговото развитие, с установените в
страната обществени отношения от всякакъв вид. Разпоредбата на чл. 10 НК отразява
това обективно противоречие, като посочва и основните негови проявни форми.
Обществената опасност на престъпното деяние е основно, обективно,
определящо и неюридическо качество, което го характеризира от гледна точка на
неговото отрицателно въздействие върху съществуващите обществени отношения и го
отличава от непрестъпните деяния. Основните особености на обществената опасност
като качество на престъпното деяние са няколко:
Съществена определеност, която го характеризира като престъпление и
същевременно го отличава от останалите деяния, които не са такива.
Обективно качество на деянието – противоречието между него и интересите на
обществото се проявяват винаги и то не зависи от волята и съзнанието на дееца,
нито от това как отрицателното засягане на определени обществени отношения
се възприема от останалите членове на обществото.
Неюридическо качество на деянието отрицателното въздействие върху
съществуващите обществени отношения не зависи от това дали законодателя е
осъзнал обществената опасност на даден вид деяния и дали ги е въздигнал в
престъпления.
Исторически и обществено обусловена
Основно качество на деянието, защото без нея то не може да бъде престъпно –
чл. 9 ал. 2 НК.
Определящо качество на престъпното деяние – чл. 9 ал. 1 НК дали е забранено
от закона под страх от наказание.
Отрицателно въздействие на деянието върху съществуващите обществени
отношения.
ФОРМИ НА ОБЩЕСТВЕНА ОПАСНОСТ
Като посочва кога едно деяние е общественоопасно, разпоредбата на чл. 10 НК
определя и двете основни форми, в които може да се прояви обществената опасност
като основно качество на всяко престъпно поведение: „Общественоопасно е деянието,
2
което застрашава или уврежда личността, правата на гражданите, собствеността,
установения с Конституцията правов ред на Република България или други интереси,
защитени о правото.” Деянието уврежда непосредствения обект на посегателство като
изменя отрицателно; застрашава дадени съществуващите обществени отношения, като
създава реално опасност за тяхното увреждане, без последицата да се е осъществила в
действителността. При тази форма на обществена опасност не се стига до действително
отрицателно засягане на самите обществени отношения или до неблагоприятна
промяна в тяхното нормално протичане. Увреждането е по – тежката форма на
обществена опасност. Застрашаването предхожда увреждането. Когато едни същи
обществени отношения са първо застрашени, а след това увредени от едно и също
престъпно поведение, по – тежката форма на проявление на обществената опасност –
увреждането, ще погълне по – леката.
ХАРАКТЕР И СТЕПЕН НА ОБЩЕСТВЕНА ОПАСНОСТ
Характерът и степента на обществена опасност са нейни основни белези.
Отразяват съответно качествените и количествените белези на отрицателното
въздействие, причинено от престъплението.
Характерът на обществена опасност на едно деяние отразява качествените
особености на това основно свойство на престъплението. Да се определи характерът на
обществената опасност на дадено действие или бездействиеозначава, да се отговори на
въпроса върху какво и как деянието действа отрицателно. Като отчита характера на
обществена опасност на даден вид деяние, законодателят решава дали да ги обяви за
престъпления. Той е и основен критерий за диференциацията на наказанията, за вида и
размера на предвидените в закона наказания за отделните видове престъпления.
Характерът се определя от три обстоятелства:
характер на обществените отношения, върху които се посяга
специфика на последиците
степен на засягане на обекта на посегателство
Степента на обществена опасност на едно деяние отразява интензивността на
засягане на обществените отношения, непосредствен обект на съответното
посегателство. Тя е количествената характеристика на осъщественото конкретно
засягане на обекта. Чрез нейното установяване се отговаря колко е засегнат обекта на
престъплението във всеки конкретен случай и дали това обуславя използването на
наказание като реакция срещу осъщественото. Проявява се във връзка със
криминализирането и диференциацията на наказанията в Особената част. Има значение
за индивидуализацията на наказателната отговорност и на наказанието - чл. 54, ал. 1
НК. Обстоятелства, които я определят са няколко. Тя зависи от условия и параметри,
свързани със самото деяние:
Обществената значимост на обекта на престъплението, от характера на обекта,
от стойността на предмета на престъплението (посегателството), от вида на
причинената телесна повреда
Степента на специфичния характер на последиците (от това дали урежда или
застрашава) – съставомерни или несъставомерни
Характера на самото действие или бездействие
Начина и средствата, използвани от дееца (метод и оръдия, с които се
въздейства)
Условията на време, място и обстановка
Особености на субекта
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Обществена опасност и противоправност

В настоящото изложение ще бъдат разгледани въпросите за обществената опасност и противоправността. Обществената опасност отразява обективното противоречие между извършеното и съществуващите обществени отношения, като се изразява в отрицателното...
Изпратен от:
ivonskiina
на 2008-10-31
Добавен в:
Реферати
по Право
Статистика:
76 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Правни сделки

24 окт 2008
·
71
·
5
·
451

Сделка. А) определение – сделките са волеизявления на правен субект по силата на, който възниква, изменя се и се прекратява едно правно отношение. ...
 

Изпълнение на наказанията

12 ное 2008
·
222
·
17
·
3,007
·
224

Кратък набор за подготовка за изпит по Изпълнение на наказанията. В него са засегнати: СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ВИДОВЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО,ТРУДОВО-ПОПРАВИТЕЛНИ ОБЩЕЖИТИЯ и т.н.
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,051
·
1
·
153
·
451
·
3

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Административно нарушение. Отговорни лица (пищови)

29 авг 2007
·
457
·
2
·
258
·
32
·
1

Административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.
 

Пищови по административно право

29 авг 2007
·
535
·
17
·
4,701

Понятие за държавно управление, предмет на АП, източници и т.н.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изходен тест по Право за Студенти от 2 курс
Тест по дисциплината "Основи на правото" за втори курс - 30 въпроса, само с един верен отговор.
(Лесен)
30
9
1
6 мин
24.07.2019
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
24
2
1
5 мин
13.09.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Обществена опасност и противоправност

Материал № 196898, от 31 окт 2008
Свален: 76 пъти
Прегледан: 52 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Реферат
Брой страници: 7
Брой думи: 1,574
Брой символи: 14,974

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обществена опасност и противоправност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения