Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
Големина на текста:
Tема 13
БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Ключови думиусловия на трудбезопасни условия на трудздравословни условия на 
трудтрудови злополукиоценка на рискаполитики и програми.
Здравето при работаздравословните и безопасни условия на трудса сред най­
значимите социални ценности на обществотоконституционно право на всички заети.
Осигуряването и поддържането на безопасни и здравословни условия на труд е 
важна област от управлението на всяка дейност и организацияОсновната цел на 
тази дейност е да се съхрани здравето и трудоспособността на заетите в 
организациятада се предпазят те от неблагоприятните въздействия и рискове
свързани с условията на производство и с изпълнението на трудовите им 
задължения.
След усвояване на материала по темата ще можете:
да определяте същността и основните характеристики на безопасните и 
здравословни условия на трудпоказателите за измерване и контрол на дейността по 
охрана на труда в организациите;
да знаете съдържанието на политиката и стратегията за безопасни и здравословни 
условия на трудпрограмите и мероприятията за реализиране на политиката за 
безопасни и здравословни условия на трудзадълженията на държавата
работодателите и работниците и служителите в тази областсъдържанието на 
анализите и отделните програми;
да сравнявате задълженията на отделните страни в организацията за създаването 
на здравословни и безопасни условия на трудсъдържанието на единните
отрасловите и специфични правилавъзможните алтернативи на фирмите в 
управлението на условията на труд;
да анализирате условията на труд и степента на тяхната безопасност за живота и 
здравето на работещитепрограмите за управление на тяхното създаване
съдържанието на техните мерки и показатели.
1. Същност и съдържание на дейността по охрана на труда в организациите
Безопасните и здравословни условия на труд са свързани с материалните условия на 
производството,респдейността в организацията /сградимашинисъоръжения/, 
които предотвратяват и отстраняват вредното въздействие на работната среда.
Какво означава понятието “безопасни и здравословни условия на труд”? Означава 
такива условия на трудкоито не водят до злополука при работа и създават 
предпоставки за добро физическопсихическо и социално положение на работещите 
лица
Кога условията на труд могат да се определят като безопасниТогавакогато те 
позволяват трудовият процес да се осъществява такаче да се опази физическия и 
психическия интегритет на човека от външно въздействие върху него.
Какво означава условията на труд да са здравословниАко са съобразени и 
позволяват нормалното функциониране на човешкия организъм
Трябва да се знаече безопасността на труда е свързана предимно с машините и 
съоръжениятаапаратите и др., с предотвратяване на опасността от външно 
травматично увреждане на работната сила (физическо и психическопри 
непосредственото изпълнение на трудовата функция.
Здравословните условия на труд са свързани както с използваните машини
съоръженияапарати и материали и суровинитака и със съпътстващите трудовия 
процес условия ­ въздуха в работните помещенияосветлениеотопление и др
Следователно те са свързани както с изпълнението на трудовата функциятака и 
със самото пребиваване в работната среда.
Изискванията за безопасни и здравословни условия на труд са взаимно свързани
действат на практика едновременно и имат за обща цел опазването на живота
здравето и трудоспособността на работника и служителяТова определя и 
съдържанието на дейността по охрана на труда в организациитеОПАЗВАНЕ НА 
ЖИВОТАЗДРАВЕТО И ТРУДОСПОСОБНОСТТА НА ХОРАТА
Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд се определят 
с редица международни актове (конвенции на Международната организация на 
трудадирективи на Европейския съюзи вътрешната нормативна уредба на всяка 
страна (за България ­ в Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Наредбата за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд 
на работните места и при използване на работното оборудване и много други).
Едно от минималните изисквания е да не се допуска превишаване на установените 
норми за производствен микроклиматшумвибрациипрахтоксични вещества
осветлениейонизиращи и лазерни лъчения в работните помещения и на работните 
местаВъвежда се и изискването сградитев които са разположени работните места
да имат конструкционна и експлоатационна сигурностсъгласно предназначението 
имОтделя се място на изискванията към подоветепокривитеплъзгащите се врати 
и дрНапример подовете на работните помещения трябва да не са хлъзгавида нямат 
опасни препятствиянаклони и отвориМинималните изисквания по отношение на 
работната среда са свързани в по­голямата си част със здравословните условия и в 
частност ­ хигиената на трудаТова са изисквания за:
­ осветление на работните места;
­ производствен микроклимат;
­ вентилация на работните места и помещения;
­ прахтоксични и други вредни веществена;
­ намаляване на шума на работното място;
­ предотвратяване на вредното въздействие на производствените вибрации на 
работните места;
­ работа в условия на йонизиращи лъчения в работната среда.
Производствените процесипри които се използват опасни веществапо възможност 
се организират като максимално механизирани и автоматизирани
При организацията на трудовата дейност е необходимо да се предотвратява или 
ограничава всяко неблагоприятно въздействиепроизтичащо от характера и 
организацията на работатаизползваната технологияработното оборудване
работното място и дейност и да се осигуряват оптимални условия на трудвисока 
работоспособностефективност и удовлетвореност от трудаИзпълнението на 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд се свързва с 
изискванията за извършване на оценка на риска.
Създаването на добри материални и други условия за протичането на трудовия 
процес е един от най­важните фактори за закрилата на труда на работниците и 
служителитеза опазването на техния живот и здраве и за ефективно 
осъществяване на производствотоРазвитието на научно­техническия прогрес и 
неговото приложение в производството има две основни последствияот една 
странаподобрява материалните условия на трудаводи до премахване на редица 
опасности за живота и здравето на работниканапрмеханизацията и 
автоматизацията намаляват тежкия физически трудно от друга странаразвитието 
и внедряването на научнотехническите достижения създава нови вредности и 
опасностинапрработна среда с йонизиращи лъченияВ тази връзка за 
организациите произтича необходимостта да провеждат технически и 
организационни мерки и да се създават юридически гаранции за предотвратяване 
или компенсиране на вредното влияние на веществените елементи на трудовия 
процес върху заетите лица.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 дек 2019 в 11:53 потребител
26 ное 2019 в 19:50 потребител на 27 години
20 ное 2019 в 18:06 студент на 24 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2019
08 окт 2019 в 16:00 студент на 35 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - Екология и опазване на околната среда, випуск 2018
20 мар 2019 в 13:29 студентка на 31 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

14 май 2009
·
174
·
11
·
2,075
·
160

Преди всичко работодателят трябва да създаде такива условия, доколкото това е обосновано и практически осъществимо, че работните места, машините, съоръженията и процесите, които са под негов контрол, да са безопасни и да не застрашават здравето на...
 

Делова игра

31 авг 2009
·
277
·
42
·
8,686

Деловата игра на човешки ресурси е много важно качество на всеки ръководител...
 

Преговори в критична ситуация

19 дек 2007
·
175
·
11
·
1,005

Преговорите са важна част от нашия живот. Те са значими както в обществото на отделния човек така и сред множеството. Човек, които владее добре преговарянето се справя по-лесно със суровия живот, защото му е по-лесно да отстоява думата си и...
 

Държавата в индустриалните отношения

27 фев 2008
·
211
·
8
·
1,370
·
51
·
1

Традиционните страни в индустриалните отношения са държавата, работодателите и работниците. Всяка една от тези три страни изпълнява различни функции в обшествената система...
 

Същност на съвременните индустриални отношения

16 юни 2008
·
594
·
71
·
13,872
·
268

Същност на съвременните индустриални отношения Концепцията за идустриални отношения тръгва от Англия, като употребата на този термин се превръща в синоним на трудовите конфликти, независимо от отрасъла, в който възникват...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Световна икономика
изпитен тест по Икономика за Студенти от 2 курс
Тест по световна икономика съдържащ 25 въпроса от затворен тип - всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
25
5
1
9 мин
08.08.2019
Магистърски тест по Икономика за УНСС
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Примерен магистърски тест за икономисти - Университет за национално и световно стопанство, 25 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
20
77
1
4 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по икономика

Безопасни и здравословни условия на труд

Материал № 196821, от 31 окт 2008
Свален: 483 пъти
Прегледан: 286 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 17
Брой думи: 3,215
Брой символи: 30,770

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Безопасни и здравословни условия на труд"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
51

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
57

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения