Големина на текста:
Цветомир Бориславов Тодоров - \"Източници на правото: опит за класификация и
кратка характеристика\"
СУ \"Свети Климент Охридски\"
Юридически факултет
КУРСОВА РАБОТА
ПО
ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО
НА ТЕМА: Източници на правото
опит за класификация и кратка характеристика
Изготвил:
Цветомир Бориславов
Тодоров
специалност Право,
I - ви курс, IX група
ф. № 55434
\"Като не можем да направим справедливостта силна, правим
силата справедлива\". Тази формулировка на Паскал ни разкрива
същността на един от най-важните проблеми в правната наука -
проблемът за задължителността и силата на правните норми, което
неотменно се свързва с въпроса за тяхната справедливост. Безспорно
една от основните характеристики на правото е, че то е съвкупност от
правни норми. Тези норми съществуват обаче благодарение на определено
основание, стъпват върху определени източници на правото. Проблемът
за източниците на правото има основно значение, както за общата
теория на правото, така и за философията на правото и правните науки
(международно, конституционно право и др.). всяка една от тези науки
разглежда проблема от своята позиция на научно изследване, но
безспорно най-трудна и важна е задачата на общата теория на правото.
Тя трябва да систематизира, да определи върховенството на едни правни
източници над други, да реши дали източници на правото могат да бъдат
източници само на позитивното право, или че източници на правото
могат да бъдат някои основни философски категории като
справедливостта и равенството например. Общата теория на правото
трябва да отговори на всички тези въпроси, без обаче да навлиза в
крайно теоретизиране, и без да забравя, че много важно за правото
като обществен феномен, е да се определят социологическите условия за
неговото зараждане - то възниква от колективната воля на различните
обществени групи с намесата на държавните органи, и чрез
взаимодействие на над национално ниво.
Особено значение въпросът за източниците на правото придобива
днес, когато развитието на технологиите и комуникациите правят от
света една лесно свързаема общност. В съвременния свят се наблюдава
все по-голяма взаимна зависимост и взаимно проникване между
държавите, народите и капиталите. Това определя нов тип съжителство
между хората в наднационално общество. Този нов тип съжителство по
стопански, морални, културни и политически причини изисква в своята
еволюция и съответните правни норми, които да осигурят възможността
не вече държавите да съжителстват с други държави, но и на индивида
да се проявява свободно като член на една по-широка и по-висша
обществена цялост - международното общество. Това от своя страна
налага едно цялостно преосмисляне на системата и йерархията на
вътрешно-държавните и международните източници на правото.
Глава първа
Историческо развитие на представата за източник на правото
В научната категория източник (извор) на правото се влага
разнородно съдържание от представителите на различните школи и
течения в юридическата наука и философията на правото.
Представителите на класическия позитивизъм свеждат виждането си за
правните източници до волеизявление на държавен орган и като форма
обективираща съдържанието на юридическите предписания. Силно
разпространение е придобило и правно-философското разбиране, според
което като източници се конституират всички метаюридически основания
на правото предаващи му легитимност и валидност. Свои поддръжници има
и социологическото разбиране за източника в смисъла на сложили се в
реалността социални отношения и зависимости, на определени
поведенчески стереотипи или интереси и волята на различни обществени
структури. За нормативизма понятието източник на правото дори не
съществува.
В действителност в основата на понятието източник на правото
стои въпросът за тъждеството и различието на правото със закона.
Отговорът на този въпрос е и своеобразния методологически ключ,
обосноваващ евентуалната необходимост от това понятие, неговото място
в категорийния апарат на правната наука и смислово съдържание. Затова
в настоящата ще разглеждаме по-подробно вижданията на различните
правни школи по този въпрос.
Нюансите на юридическата теория са неизброими. Не бихме се
осмелили да им правим детайлен анализ, нито пък да дискутираме
заслугите на тази или онази доктрина. Можем само да обобщим по
принцип фундаменталните тенденции на философията на правото и
юридическата теория, които могат да вдъхновят основните избори на
различните правни системи. Повечето автори отделят в цялата история
на идеите върху основанието и целите на правото две големи течения,
чието разграничаване провежда един основен избор между
идеалистическите тенденции и позитивните тенденции. На тази основа ще
разгледаме схващанията различните юридически школи по проблема с
източниците на правото.
I. Идеалистически тенденции.
С проблема за източниците на правото се занимават и философи и
юристи. Според Ж.Л. Бержел учените, които се отнасят към юридическия
идеализъм; за да дадат отговор на поставените въпроси се позовават на
някои от основните идеи на естествено-правната теория. Това са
твърденията: че естественото право произтича от природата;
съществуването на неписани принципи, по-висши от позитивното право и
които са задължителни за него; предимство на търсенето на
справедливостта пред спазването на законността; постоянството на
известни ценности, които се извисяват над тези, които хората
утвърждават в държавата.
Проф. Ц. Торбов обобщава, че \"когато философът на правото се занимава
с източниците на правото, той търси да открие в тях момента, който ще
му помогне да разбере скритата причина или основанието за
превръщането на нормата от исторически или социален факт в норма на
правото\". Това се дължи на факта, че философът на правото не се
интересува от фактическото положение и от вътрешните тенденции на
развитие на един обществен ред, а от неговата правовост. Философът на
правото търси да открие в източника на правото критерия на правото,
който ще му помогне да разбере онова, което правото задължава да е
или да бъде. За философът проблемът за източниците на правото
всъщност е проблем за задължителността на правото.
Според представителите на идеалистическата философия пръв и основен
източник на правото е човешкия разум. Това приемане се основава от
една страна върху мисълта, че външните или обществените отношения на
хората са позитивен израз на една категория на човешкия дух, която
прави от човека социално животно и го поставя под правния род, като
задължителен ред на човешкото общество, а от друга - върху приемането
на критерия на правото като рационален принцип, който изразява закона
за справедливостта като върховно изискване на разума. Според учените,
които се обръщат към идеалистическата философия разумът ни дава не
само понятието за правото като задължителен закон за реда в човешкото
общество, но и съдържанието на този закон или справедливостта като
основание за неговата задължителна сила. Като приемат, че идеята за
справедливостта е онази абсолютна повеля на човешкия разум, която се
изразява в историческия или социален факт на позитивното право,
философите на правото приемат човешкия разум като пръв и основен
източник на всяко право, защото макар формите на позитивното право да
нямат завършения вид на своя идеален образ, на справедливостта, те
все пак са нейно неизменно изискване.
Схематично тази философия през Античността, през Средновековието,
през XVII и XVIIIв. и през съвременната епоха има различно
съдържание. И все пак и Платон, и Аристотел, и Цицерон, и
средновековните теолози, и представителите на школата
на \"естественото и човешкото право\" по един или друг начин приемат
принципа, че законът трябва да намира основание в справедливостта,
която е основно изискване на разума. Това вдъхновява \"Декларацията за
правата на човека и гражданина\" от 1789г. и Наполеоновия кодекс 1 от

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 юни 2022 в 22:42 потребител
 
Домашни по темата на материала
позитивен смисъл на правото.правоотношение
добавена от albeni_ko 18.03.2014
1
5
Подобни материали
 

Международно частно право

08 юли 2008
·
239
·
27
·
8,362
·
72
·
2

ПО с международен елемент (ПОМЕ) - държавния суверенитет се характеризира с възможността да се създава право и да се прилага то. Това право е типично за държавата, която е призната от международната общност...
 

Международно частно право

04 дек 2008
·
327
·
51
·
17,840
·
196

Международният елемент може да възникне едновременно с възникване на правоотношението и това е най-честата хипотеза. Може обаче международния елемент да се появи по-късно (напр. по-късно)...
 

Конституционно право

10 дек 2008
·
196
·
13
·
6,508
·
195

Още от римско време се обуславят ЧП и ПП, които са запазени и до сега.Подотрасъл е групи от норми, подчинени на общи принципи и обща логика и се подчинява на различни правни принципи... ...
 

Семейно право

11 мар 2009
·
116
·
3
·
527
·
131

Понятие за семейно право – то е самостоятелен отрасъл на българската правна система. Спецификата му произтича от предмета на правно регулиране. Семейното право урежда семейни правоотношиния - брак, неговото сключване...
 

Конституционно-правни норми

17 юни 2008
·
94
·
4
·
494
·
78

Основен структурен елемент на отраъла е правната норма. Под правна норма се разбира общото правило за поведение на правните субектил.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Труден)
24
2
1
5 мин
13.09.2019
Бизнес право за 6-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 6 курс
Тест по бизнес право - специалност "Бизнес администрация", НБУ, шести курс. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
30
3
1
9 мин
16.08.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Източници на правото. Опит за класификация и кратка характеристика

Материал № 1956, от 29 мар 2006
Свален: 1,166 пъти
Прегледан: 302 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 22
Брой думи: 5,437
Брой символи: 47,476

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Източници на правото. Опит за класификация и кр ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения