Албена Русева
преподава по Екология
в град
Големина на текста:
Въпрос 1:Технология и екология. Промишленото производство –
главен замърсител на околната среда.
Биосферата е тази част от планетата, която съдържа живите организми и
неживите вещества. Екосистемата представлява съвкупност от съставките
на биосферата, но в аспект тяхното взаимодействие. Естествената
екосистема е това взаимодействие без намесата на човека. Примери за
такава екосистема са джунглата и защитените зони. Изкуствена
екосистема е съвкупността и взаимодействието с намесата на човека. В
екосистемата се осъществяват естествен кръговрат на веществата и
енергията. Живите организми получават от неживите хранителни
вещества, израстват и отделят вещества, които в началото са доста
сложни. Под въздействието на кислорода, водата, слънцето и бактериите,
те се разграждат до елементарни вещества. Последните отново влизат в
кръговрата. При това се осъществява биологическо равновесие. При
своята дейност хората произвеждат различни продукти, при което се
отделят отпадъци. Когато последните са в малки количества, природата
успява да се справи с тах. Когато те са много и струпани на определени
места, се натрушава баланса на веществата в природата, а оттук и
естествения кръговрат на вещества и енергия. Първият признак за това е
нарушеният ландшафт, който започва да въздейства на хората, животните
и растенията. България е обсолютен пример за държава с разрушен
ландшафт. Не съществува място в равнинните й части, където да не
откриеш с погледа си разхвърляни отпадъци. Трябва да се качиш в
планината, за да намериш чисти зони. Причината за това е бурното
развитие на промишлеността, химичацията, чрез която се осъществи
замяна на дефицитни природни продукти с евтини синтетични или
изкуствени продукти. Синтетитичните продукти се получават чрез синтез,
естествени суровини се разлагат до елементарни части и се синезират.
Изкуствени продукти се получават като естествени суровини се
модифицират, не се разрушава молекулата, а само се добавя друга
молекула.
Структура на естествени нишки Структура на изкуствени нишки
(не прилепва към кожата) (прилепва към кожата, не може да
диша)
Това се прави, защото естествените материали са дефицитни, стават по-
скъпи и ние ги заместваме с изкуствени и синтетични. По този начин се
увеличава стандарта на живот на хората на планетата, които масово могат
да ходят добре облечени и имат достъп до повече стоки, достъп до коли,
уреди, и стоки за бита, възможност за по-добре хранене, по-добра хигиена
(т.е. развива се много битовата химия). Всичко това е много добре, обаче,
създава нови проблеми. Примери: създават се нови миещи препарати,
които са на синтетична основа, на базата на продукти, получени от нефта,
а не на базата на животинска мас (класическия сапун се произвежда от
животинска мас). Новите миещи препарати обаче се разграждат много
бавно, защото са много силни и изхвърлени с отпадъчни води в естествени
водоеми предизвикват разпенване и алкализация на водата. Разпенването
пречи на процеса на разтваряне на кислород от въздуха във водата, при
което аеробните бактерии не могат да живеят. Друг пример за нарушен
баланс е производството на пластмаси. Пластмасите имат недостатъка, че
изхърлени в природата не се разграждат, а остават за стотици години там.
Друг пример е употребата на пестициди в селското стопанство. Това са
препарати, които унищожават вредителите на посевите, но заедно с това
те предизвикват и замърсяване на почвата. От десетилетия се вземат
мерки срещу тези замърсявания. Създадени са йонообменни методи за
пречистване на води, адсорбционни методи за пречистване на води,
коагулационни методи за пречистване на колоидни замърсители на
водите, въвеждат се катализатори за пречистване на въздуха при
двигателите. Но когато замърсителите на въздуха са много методите не
могат да се справят. Затова се въвеждат максимално допустими обеми на
производство за дадена географска зона и всеки нов технологичен процес
или производство преминава през три етапа: Т1, Т2 и Т3. На етап Т1
технологията се осъществява в лабораторни условия. Там се преценява
дали основния технологичен процес наистина протича. На етап Т2 се
прави полупромишлена инсталация. Тя представлява макет на реалното
производство. Пуска се пробна серия и се преценява, какви отпадъци и
вредности се отделят за единица произведен продукт. Прави се технико-
икономически доклад, в който се преценява ефективно ли е това
производство. Ако е “да” се преминава към етап Т3, в който се построяват
реалните заводи. Съществуват теории за екологичнакатастрофа на
планетата. Нашата задача е да насочим усилията си за отдалечаване
безкрайно във времето на този процес. Научно-техническият прогрес във
втората половина на 19ти век доведе до бурното развитие на технологиите
и науката. От 105 елемента в таблицата на Менделеев, 100 намират
практическо приложение. От откритите 60 милиона химични съединения
600 000 се прилагат в практиката. В България през 1900 г. на глава от
населението годишно са се използвали 5 t суровини. Сега те са 60 t.
Едновременно с това населението на планетата рязко се увеличава.
Едновременно с това на планетата се изчерпват голяма част от
минералните ресурси.
Парников ефект - при повишаване на температурата на земята, поради
натрупване на газове в приземния слой на атмосферата, които не
позволяват излъчване на топлина в пространството. Става въпрос за
топлината, която се отделя при работа на гомените промишлени гиганти,
топлоцентралите, работата на ДВГ. Това е преди всичко CO
2
и ацетилен.
Така температурата на земната кора до скоро се спореше, че се е
повишила с 1-2 °C на определени места. Последно се потвърждава, че това
затопляне води до мутация, доказана при най-низшите организми,
естествено до топенена ледниците и оттам глобална катастрофа поради
повдигането на нивото на Световния океан. Появи се проблема с
озоновата дупка. Озина се получава във високите атмосферни слоеве от
радиацията, кислородът поглъща лъчение и се превръща с озон.
Последният има свойството да поглъща ултравиолетова светлина с
дължина на вълната 240 – 320 nm, който интервал от лъчение е опасен за
живите организми. Ацетилена е един от реагентите, а също и фреона,
които превръщат озонав кислород и може би са причина за озоновата
дупка. Затова ацетилена и фреоните се наблюдават. 3/4 от планетата са
морета и океани. Това е 97 % от всичката вода на планетата и тя е солена.
2 % е лед и сняг и само 1 % е питейна вода. Съвсем до скоро питейната
вода се използваше масово в промишлеността без да се прилага оборотна
вода (пречистена от производството). 25 % от обработваемата земя в
България е закислена или солена.
Въпрос 2:Дефицит на минералните и енергийни ресурси.
1. Икономика на България
До 1944 г. България е земеделска страна. Съотношението замеделие към
промишленост е 4:1. След това нещата се обръщат, започва
индустриаличация в огромни мащаби. До 1998 г. са развити 16 основни
отрасли на промишлеността и в страната съществуват 2 600 предприятия.
От тях 90 % са държавни, а 10 % са частни.
Характерно за това развитие:
-високи темпове на растеж;
-приоритено развитие на тежката промишленост пред леката и
хранително-вкусовата промишленост. Развиват се черна, цветна
металургия; машиностроене; химия; добиване на каменни въглища;
енергетика и строителни материали;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Технология и екология. Промишленото производство – главен замърсител на околната среда

Биосферата е тази част от планетата, която съдържа живите организми и неживите вещества. Екосистемата представлява съвкупност от съставките на биосферата, но в аспект тяхното взаимодействие.
Изпратен от:
maria_m_slavova
на 2008-10-29
Добавен в:
Лекции
по Екология
Статистика:
371 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Същност на съвремената екологична ситуация

11 дек 2007
·
187
·
3
·
719
·
176

За проблемна се смята онази, която се предизвиква от сложни разнородни по своя характер причини и която няма еднозначни решения...
 

Екология - пищови

28 ное 2007
·
839
·
2
·
793
·
594
·
1

Биосфера, екология и опазване на околната среда..........
 

Обект и предмет на екологията

03 дек 2007
·
377
·
2
·
599
·
2

Тема първа от конспекта по Обща Еколкогия от Великотърновския университет - обобщен вариант.
 

Парников ефект

14 дек 2007
·
345
·
5
·
571
·
327

Кислородът и азотът, които представляват основната част от състава на атмосферата, нито поглъщат, нито излъчват топлинна енергия. Такива компоненти като водната пара, въглеродния диоксид и някои други газове, които се съдържат в по-малки количества в...
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
597
·
2
·
6
·
569
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
48
1
7 мин
09.08.2013
Тест по Икономика на околната среда за 2-ри курс. Опазване на почвените ресурси
тематичен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема: "Опазване на почвените ресурси". Съдържа 10 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.
(Труден)
10
1
1
4 мин
25.07.2018
» виж всички онлайн тестове по екология

Технология и екология. Промишленото производство – главен замърсител на околната среда

Материал № 195294, от 29 окт 2008
Свален: 371 пъти
Прегледан: 372 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 41
Брой думи: 7,570
Брой символи: 66,229

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Технология и екология. Промишленото производств ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Албена Русева
преподава по Екология
в град
1 168 18

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения