Големина на текста:
ОСНОВНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ЛИДЕРСТВОТО
Интересът към лидерството датира от първите човешки общности, но научното
му изследването започва преди по-малко от столетие. За това време са проведени
огромен брой изследвания, които понякога объркват непредубедения читател поради
специфичния си научен език, неясноти, противоречия между различните теоретични
подходи и откъснатост от реалния живот. Създадени са много теории за обяснение на
лидерството. Част от тях са любопитни, други са прекалено частни или засягат
специфичен негов аспект, трети звучат красиво, но емпиричните доказателства ги
опровергават, а четвърти са просто теории еднодневки.
Цел на настоящата студия е да представи основните теории за лидерството –
устоялите на времето, теории, които вече не са релевантни, но са допринесли за
обогатяване на знанието и са били стимул за изследователите; теории, които все още не
са изчерпали обяснителните и обучаващите си възможности, както и тези, които в
момента се утвърждават и съдържат потенциал за развитие. Прочитът на основните
теории за лидерството, както и подборът на самите теории е дискусионен и представя
само гледната точка на автора.
Лидерството е обществено явление, следователно възникването, развитието и
залезът на една теория са обусловени от общественото развитие. Отразените в тази
студия концепции са създавани в други обществено-икономически условия, в друга
културна среда и буквалното им пренасяне в български условия едва ли е уместно.
Представянето на основните теории за лидерството обаче ще подпомогне читателя да
изгради своя гледна точка, използвайки неизчерпаемото богатство на науката. Разбира
се, нито една теория не е изцяло вярна, както и напълно невярна. Може би
внимателният читател ще намери контекст за всяка от тях и теория за определен
контекст.
Познаването на основните теории за лидерството предоставя възможност за
изследване, разбиране и развитие на военното лидерство в Българската армия.
1.Дефиниране на лидерството
“Голяма част от описанието на човешката история е историята на военни,
политически, религиозни и социални лидери. Смята се, че те са отговорни едва ли не
за всички важни исторически събития, макар че ние не разбираме много добре как
събитията са причинени или до каква степен се е простирало влиянието на тези
лидери” (Yukl, 2002, p. 1).
Що е лидерство?
На този прост въпрос трудно може да се даде еднозначен отговор.
Изследователите дефинират лидерството от гледна точка на собствената си
индивидуална перспектива и онзи негов аспект, който най-много ги интересува.
Вероятно това дава основание на един от най-авторитетните сред тях – Ралф Стогдил,
след задълбочен преглед на литературата да възкликне, че:
“... има почти толкова много определения на лидерството, колкото са хората,
които са се опитвали да дефинират концепта” (Stogdill, 1974, p. 259).
Често цитирани дефиниции в научната литература през последните пет години
са следните:
“Лидерството е влияние” (Maxwell, 1995).
“Лидерството е способността за повлияване на групата за постигане на
целите” (Robins, 2003, p. 314).
“Лидерството е способност за влияние върху другите за постигане на целта...
и създаване на свят, към който хората искат да принадлежат” (Dilts, 2002, p. 17).
“Лидерството е практикуване на специфично поведение и качества, като
придобиване на знания, стратегическо мислене, комуникационни умения и развитие на
другите” (Sindell & Hoang, 2001, p. 1).
“Лидерството е процесът на даване на цел (посока, която има смисъл) на
колективните усилия, водещ до постигането й” (Jacobs & Jaques, 1987, p. 8).
“Лидерството е способността на един човек да влияе, мотивира и дава
възможност на другите да допринесат за ефективността и успеха на
организацията“ (House et al., 1999, p. 184 цит. по Yukl, 2002).
“Лидерството е процес на повлияване на другите за разбиране и постигане на
съгласие за това, какво трябва да бъде направено и как да бъде направено ефективно,
2
а също и процеса на подпомагане на колективните усилия за изпълнение на споделени
цели” (Yukl, 2002, p. 7).
«Лидерството е комплексно взаимодействие, включващо лидер, последователи
и ситуация” (Fiedler, 1996, p. 242).
«Лидерството е определяне на това, как бъдещето трябва да изглежда,
насочване на хората в тази посока и вдъхновяването им, за да може това бъдеще да
се случи независимо от обстоятелствата” (Kotter, 1996, p. 25).
“Лидерството е актът на даване на посока, енергетизиране на другите и
получаване на тяхната доброволна посветеност на лидерската визия” (Cook &
Hunsaker, 2001, p. 491).
«Лидерството е процес на социално влияние, в който лидерът търси
доброволно участие на подчинените си в усилието да постигне целите на
организацията” (Schrieman, Toliver, Behling, 1978, p. 35).
Преобладаващо е мнението, че лидерството е процес на повлияване за постигане
на определени цели или визия. В дефинициите до средата на 80-те години на миналия
век като че повече се акцентира на процеса на социално влияние, а през последните
двадесет години – на визията на лидера. Определя се посредством черти, поведение,
модели на влияние и взаимодействие, ролеви отношения, постигане на общи цели или
следване на лидерска визия.
Том Петерс и Нанси Остин в бестселъра “Страст за съвършенство” дават по-
широко определение, което не звучи толкова научно, но пък сякаш улавя духа на
феномена лидерство:
“Лидерството означава визия, окуражаване, насърчаване, ентусиазъм,
доверие, сила, енергия, страст, обсебване, постоянство, използване на символи,
обръщане на внимание, създаване на герои на всички равнища, съветване,
наставничество и много други неща. Лидерството трябва да присъства на всички
нива на организацията. То зависи от милиони малки неща, вършени с посветеност,
постоянство и грижа, но всички тези малки неща не струват, ако липсват доверие,
визия и вяра” (Peters, Austin, 1985, p. 5–6).
Анализът на представените определения поставя повече въпроси, отколкото дава
отговори. Лидерството специализирана роля ли е, или процес на споделено влияние?
Ако се придържаме към последното, какъв е типът му, каква е неговата цел? Какви
процеси стоят в основата му – рационални или емоционални? Ако се доверим на един
от най-големите познавачи на лидерството Гари Юкъл, до 80-те години на миналия век
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 апр 2019 в 14:22 учител на 39 години от София
24 мар 2019 в 09:54 студент на 37 години от Враца - Медицински колеж, факулетет - Медицински сестри, специалност - Медицинска сестра, випуск 2020
15 мар 2019 в 20:20 в момента не учи на 28 години
14 яну 2019 в 13:44 в момента не учи на 34 години
02 яну 2019 в 11:27 студент на 20 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Стопански факултет, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2023
30 ное 2018 в 11:00 студентка на 34 години от Велико Търново - Висше Училище Земеделски колеж ЦДО, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2016
10 юни 2018 в 08:52 студент на 30 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2019
09 юни 2018 в 13:03 студентка на 28 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Философия, випуск 2017
02 юни 2018 в 11:49 потребител на 27 години
22 май 2018 в 20:39 студент на 59 години от София - Лесотехнически университет, факулетет - Факултет горска промишленост, специалност - gorsko stopanstvo, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Човешки ресурси и управлението им

24 мар 2007
·
4,737
·
1
·
211
·
182
·
6

Същност, характеристики и основни понятия...
 

Управление на времето

23 яну 2009
·
108
·
9
·
1,013
·
83

Лаконично и точно е изразена ценността на този специфичен и единствен по стойност ресурс. За всеки в организацията от обикновения работник и редовия служител до мениджъра...
 

Основни правила за мотивиране на персонала

05 мар 2008
·
557
·
4
·
354
·
130

Животът на човека е низ от грижи и потребности от задачи и проблеми от непрекъсната борба за себеопознаване и усъвършенстване. В тези си действия индивида се води от определен мотив. Мотивът е това, което кара човек да направи нещо, за да повиши...
 

Приложни програми за управление на персонала и човешките ресурси

19 ное 2010
·
148
·
9
·
2,011
·
292
·
2

Представя: -Същност и значение на управлението на човешките ресурси. -Основни компоненти и параметри на приложните програми за управление на персонала и човешките ресурси -Тенденции на развитие на системите за управление на персонала...
 

Източници за привличане на персонала

24 фев 2008
·
167
·
1
·
121
·
37

1.Вътрешни източници А) Специално подготвени от персонала на фирмата кандидати ; Б) Преглед на личните досиета с цел , откриване на кандидати; В) Вътрешно рекламиране- В големите фирми този подход е израз на
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по външнотърговски мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Изпитен тест по външнотърговски мениджмънт на индустриалния бизнес за студенти. Състои се от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
5
1
20.02.2014
Тест по Международен финансов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът съдържа примерни въпроси за изпит, които обхващат целия материал. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
22
2
3 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Основни психологически теории за лидерството

Материал № 193108, от 25 окт 2008
Свален: 922 пъти
Прегледан: 766 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Есе
Брой страници: 60
Брой думи: 11,345
Брой символи: 104,250

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни психологически теории за лидерството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
30

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения