Големина на текста:
Операции по защита на населението от бедствия,
аварии и катастрофи
Защитата на населението от бедствия, аварии и катастрофи е
приоритетна дейност в цивилизованите страни. Организацията на
обединените нации обяви десетилетието за предотвратяване намаляване на
последствията от стихийни бедствия, което е осъзнат израз на заплахата,
която те представляват за човечеството.
В Европа и страната има природни и производствени рискови
фактори, които, засягат сигурността на хората, производствата и
собствеността и обуславят необходимостта от надеждна защита на
населението, провеждане на превантивни дейности за недопускане или
намаляване на загубите и вредните последствия при бедствия, аварии и
катастрофи.
За територията на Република България са характерни природни
явления като: земетресения, суша, свлачища и срутища, горски и полски
пожари, градушки, наводнения, морски щорм, снежни бури и овладявания,
огнища на заразни болести по хората, животните и растенията. Нерядко
възникват крупни производствени аварии, които представляват внезапни
повреди на машини, механизми и агрегати по време на тяхната
експлоатация, съпроводени със спиране или сериозно нарушаване на
производствения процес, с взривове, образуване на огнища на пожари,
замърсяване на околната среда, разрушения, жертви или заплаха за
сигурността на хора и имущество, катастрофите са чести срещащи се
явления.
За борба с бедствията, авариите и катастрофите в Република
България са създадени държавни и обществени органи и сили за защита на
населението и националното стопанство ПРИ критични ситуации, с
възможности на бързо и ефективно реагиране и ограничаване на
последствията от тях.
Анализ на възможните бедствия, аварии и катастрофи и
последствията от тях.
Земетресения- територията на Република България е територия със
значителна сеизмична опасност. Тя попада под въздействието на три
вътрешни сеизмични района, както и на няколко външни, четири от които
биха предизвикали въздействия поне от 6-7 степен в граничните райони на
страната.
Най опасни сеизмични райони са:
Североизточен сеизмичен район:
Горнооряховска сеизмична зона (очакван максимален магнитут
по Рихтер - 7.5 съотв. Интензивност от 9-та и по висока степен;
Шабленска зона (максимален магнитут 8 съотв. интензивност
поне от 9-та степен по Черноморското крайбрежие.
Дуловска зона (максимален магнитут 7.5,максимално въздействие
с интензивност над 8-ма степен);
Средногорски сеизмичен район състой се от:
Софийска зона (максимален очакван магнитут 6.5 – 7 съотв.
интензивност около 9-та степен;
Маришка зона (максимален магнитут 7.5,сьотв интензивност до
10 степен
Тунджанска зона (магнитут до 6 интензивност в епицентъра до 9-
та степента/
Подбалканска зона (магнитут до 7.5 и епицентъра на
интензивност между 8-ма и 9-та степен);
Рило-Родопски сеизмичен район:
Струмска зона (максимален очакван магнитут 8 съотв.
интензивност над 9-та степен в епицентралната област;
Местенска и
Западно-Родопска зони (максимален магнитут 6 съответно
епицентрална интензивност около 8-ма степен).
На територията на страната въздействие от 9-та и по висока степен е
възможно в района на столицата, в гъсто населената Маришка област,
както и по североизточните и югозападните територии.
Въздействие с интензивност от 7-ма степен би могло да последва
всяко земетресение с магнитут над 5 с огнище на територията на страната.
Сеизмични зони, намиращи се извън страната, пораждащи силни
въздействия ( интензивност попе от 7-ма степен) на територията на
България:
Румъния - район Вранча: максимален очакван магнитут 7.5 и
дълбочина на огнището 80-120 км; разстояние до границата на
България 180-220 км, следва интензивност по-висока от 8-ма
степен край Дунав;
Бивша Югославия - Валандовска зона: максимален магнитут 7;30-
40 км от границата с България, следва интензивност около 7-8 ма
степен в граничните райони на Югозападна България;
Гърция - зоната на Ксанти: максимален магнитут 7.5 разстояние
до България интензивност на територията на България от 6-7
степен;
Мраморноморски сеизмичен район: максимален магнитут 7.5
8;100-150 км до България - интензивност около 7-8 степен в
крайграничните райони на Югоизточна България;
Следователно, от външните за страната сеизмични зони най-опасно е
огнище Вранча - Румъния.
Така, за период от 1000 години, за който период е съставен
оптималният вариант за разпределение на очаквани сътресения, 98%от
територията на България ще бъдат подложени на въздействие с
интензивност от 7-ма и по-висока степен, от-които с интензивност от 7-ма
степен - 51%, с 8-ма степен - 28%, с 9-та и по-висока степен - 19%
Медведев-Шпонхер-Карник.
В резултат на сеизмичното въздействие е възможно възникване на
следната обстановка:
Най-сложна обстановка ще се създаде в епицентралната част на
районите, съпроводени с разрушения на сградния фонд, жертви сред
населението, прекъсване на електро и водозахранването, нарушаване на
транспортните и съобщителните комуникации, създаване на сложна
санитарно-епидемиологична и морално-психологическа обстановка.
Съществен риск представлява стария жилищен фонд, при
изграждането на който не са спазени напълно изискванията на
антисеизмичното строителство. Допълнителен риск създават
безразборното преустройство на съществуващите сгради и недостатъчния
технически контрол. За пълна оценка на уязвимостта на сградния фонд в
страната е необходимо селективно освидетелстване на строителните
конструкции и опасността от бедствена ситуация вследствие на
физическата амортизация на материалите, отчитайки общата експлоатация,
недостатъчното и нередовно поддържане.
В сеизмично отношение страната се класифицира като
второстепенно сеизмична.
Разположението на сеизмичните станции от Националната
оперативна система за сеизмична информация.
Наводненията могат да възникнат при обилни валежи, снеготопене
при частично или пълно нарушаване на стени на големи и малки язовири.
В страната са изградени 30 големи и около 600 малки язовира. От
наводнения най-сложна обстановка се очаква в низините и по поречията на
реките Дунав, Марица, Тунджа, Места, на язовирите "Искър", "Батак",
"Тракиец", "Тополница" и край Черноморското крайбрежие. Значителни
наводнения могат да настъпят по поречието на река Дунав при обилно
снеготопене в Алпите през месец май, а през февруари , март в резултат на
ледоходи, при което са застрашени около 515 000 души и около 73 000 дка
земеделски площи. Дълготрайните обилни валежи в планинската част на
страната предизвикат наводнения в горните и долните течения на реките.
При проливни дъждове се предизвикват локални наводнения в столицата и
други големи градове вследствие на безперспективно изградените
инфраструктури. Частични наводнения по бреговата ивица на Черно море
възникват при бурни и продължителни източни ветрове и силни
земетресения с епицентър в морето (цунами).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 2)
guler885756 написа на 28 мар 2010 ОТГОВОРИ
студент на 22 години
ДОБЬР
ra6o256 написа на 31 окт 2009 ОТГОВОРИ
студент на 21 години от Варна , ВСУ "Черноризец Храбър"
 
Домашни по темата на материала
Здравеопазване- въпрос
добавена от freshes 08.06.2016
2
9
Подобни материали
 

Здравно осигуряване

26 мар 2009
·
428
·
7
·
1,219
·
350

Необходимите промени в системата на здравно осигуряване Какви са проблемите на сегашната здравноосигурителна система?...
 

Намаляване броя на катетър, свързаните инфекции

16 ное 2008
·
98
·
6
·
510
·
103

Под уроинфекция разбираме навлизането на патогенни микроорганизми в бъбречния паренхим или в другите органи на отделителната система, причиняваща локална или обща възпалителна реакция...
 

Ефикасност на болничната помощ

15 дек 2008
·
258
·
9
·
544
·
237
·
2

Повишаване на ефективността и ефикасността на болничната помощ при съблюдаване на изискванията за достъпност, своевременност, достатъчност и качество е целта на стратегията за преструктуриране на болничната помощ в България...
 

Стратегия за управление и развитие на специалистите по здравни грижи


Считаме,че медицинските сестри и акушерките играят важна и все по-нарастваща роля в решението на съществуващите проблеми в общественото здравеопазване...
 

Здравен Проект

25 юни 2009
·
600
·
16
·
1,819
·
666
·
2

Закупуване и въвеждане в експлоатация на набор от лапароскопска апаратура с цел повишаване качеството и ефективността на оперативната дейност...
 
Онлайн тестове по Здравен мениджмънт
Тест по икономика на здравеопазването
междинен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тест за проверка на знанията по Икономика на здравеопазването за студенти от специалността здравен мениджмънт, мениджмънт на социалните дейности и др. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
20
86
1
1 мин
02.07.2012
Икономика на здравеопазването
междинен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тест с 12 въпроса по икономика на здравеопазването за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(За отличници)
12
12.07.2019
» виж всички онлайн тестове по здравен мениджмънт

Операции по защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи

Материал № 193105, от 25 окт 2008
Свален: 1,198 пъти
Прегледан: 1,078 пъти
Качен от:
Предмет: Здравен мениджмънт, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 20
Брой думи: 3,992
Брой символи: 37,936

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Операции по защита на населението от бедствия,  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения
zemetresenie harakteristika seizmichni raionii zoni v bulgariazashtita na naselenieto pri katastrofa защита на населението от наводнения мерки за предотвратяване на природни бедствия бедствени ситуации и аварии действия на държавата при възникване на бедствия аварий и катастрофи правила за деиствие на населението три различни кризисни ситуации спасителни и неотложни аварийноспасителни работи обучение и подготовка на органи при бедствие защита на населението при катастрофално заметресение защита на населението при авария в аец изводи от вероятната обстановка и основни задачи произтичащи от нея радиоактивни вещества при аварии в училище аварийно спасителна дейност при пожар срутища navodneniq kato stihiini prirodni bedstviq снежни бури социална функция на държавата защита при бедствия и аварии предотвратяване на катастрофи крупни производствени аварии