Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
Големина на текста:
Туризмът е потребление, което е пряко зависимо от материалното положение на
участниците в пътуванията. Домократизацията се изразява в навлизане в туристическия
поток на туристи със средни и ниски доходи. В резултат на това възниква търсене на
евтини туристически места и курорти в нови страни и райони. Посещаване на
неизвестни места и среща с непознати народи, особено при липсата на чуждоезикови
познания от страна на туристите и местното население, правят задължително търсенето
на екскурзоводска услуга. Тази потребност придружава туриста при оформяне на
граничните формалности, настаняването в хотела и запознаването със
забележителностите. При индивидуални пътувания търсенето на този вид услуга е в
зависимост главно от опита и финансовите възможности на участниците, особено при
задграничните екскурзии. При груповите – екскурзоводската услуга осигурява
изпълнението на цялата програма.
Навлизането на туристи с ниски доходи обяснява едно явление, присъщо на
съвременния туризъм – записване в навечерието на пътуването. В подобни случаи
туристът попада в напълно непозната за него обстановка, тъй като изборът е въз основа
на цената и на рекламата, умело поднесени от посредника. Туристите със средно
културно равнище по този начин на избиране на туристическото място биват отведени
в страни и курорти, за които никога преди това не са чували.
Равнището на доходите в съчетание с културата на потенциалните туристи
повишава ролята на екскурзоводската услуга. Честата смяна на туристически места и
насочване към курорти към влияние на рекламата, в която важен момент е ниската
цена, имат за последствие формиране на туристически поток от случайно попаднали
посетители. Наред с другите си характеристики, това са хора, които имат ограничена
представа за посещаваната страна. За разлика от традиционния турист или
пътешественика от преходните времена, които са разполагали с предварителна
информация за обектите на посещение, запознавали са се с някои особености на бита,
религията и обичаите на местните жители, научавали са отделни фрази от техния език,
то съвременният турист, за който отпуската е кратко отпускане от трудовото
ежедневие, попада в една напълно непозната среда. Ограниченото време, с което
разполага и липсата на предварителни познания са причина да бъде охарактеризиран
като „посетител с ниска култура”, който се нуждае от посредничество, напътстване и
други дейности, съставляващи екскурзоводска услуга.
Материална предпоставка за разсейване на туристическото движение по цялата
територия на земята е съвременният транспорт. Той направи възможно излизането на
туристическия пазар на нови страни с непознати за широката общественост бит и
култура. Пак благодарение на транспорта се реализира стремежа на съвременния човек
за честа смяна на обектите за посещение и на интересите, към нови, далечни страни и
курорти. Транспортът осигурява груповите пътувания, а те са главния организационен
фактор за нарасналата роля на екскурзоводската услуга.
Привлекателните страни на груповия туризъм са:
- Поевтинява се пътуването и то става достъпно за туристи с ограничени
финансови средства;
- Гарантирана е сигурност, особено необходима при посещение на нови,
непознати страни;
- Осигурен е придружител, посредством който се създава възможност за
общуване, запознаване със страната и хората.
Реализацията на всяко групово пътуване се постига чрез ползване на макар и
отделни, но винаги на поне една екскурзоводска услуга. Не така сила е зависимостта
между транспорта и екскурзоводската услуга, тъй като различните видове транспорт
нямат никакъв принос за организирането на екскурзии. Още преди век и половина
Томас Кук осъзнава ролята на железниците за масови придвижвания на хората с цел
развлечение. През 1841 г. той организира първото групово туристическо пътуване с
обща цена, включваща билета, също така чай, духова музика и манифестация по повод
конгреса на въздържателите. Едно столетие по-късно се променят представите за
масовост на пътуванията, поради големите възможности на усъвършенствания
пътнически транспорт. „Богините” във въздушния транспорт, круизните кораби във
водния и многообразието от автобуси правят разтегливо понятието „туристическа
група”. Колкото е по-голям броя на туристите, толкова нараства необходимостта от
длъжни лица на които да се възложи организацията. При въздушния и железопътния
транспорт екскурзоводската услуга, необходима за груповите пътувания, се изразява в
придружаване, но при корабните услуги има съществени различия. По-голямата част от
времето на туристите преминава на борда на корава, поради което екскурзоводската
услуга освен придружаване при престоите на пристанищата, се състои и в организация
на времето при пътуване. Най-широко е приложението на екскурзоводската услуга при
автобусния транспорт по редица причини. По-голямата маневреност позволява
достигане на предвидените обекти за посещение, скоростта и добрата видимост дават
възможност за близък контакт с околната среда, а капацитета създава условия за
усещане на индивидуалното присъствие.
В синтезиран вид предпоставките за нарасналото търсене на екскурзоводските
услуги са следните:
- Ограничени финансови средства на туристите и включване в туристически
групи;
- Ограничено свободно време – на ваканциите като и на престоя в едно
туристическо място;
- Ограничена предварителна информация за посещаваното място;
- Липса на традиции в туристическите пътувания, честа смяна на туристическите
места;
- Интерес към познавателни пътувания;
Изисквания към екскурзоводската услуга:
- Организация на груповите пътувания, наличие на специално длъжностно лице
за запознаване със страната и хората;
- Бързо приспособяване към ваканционната среда, наситеност на престоя;
- Посредничество и информация за живота и по-рядко посещаваните места;
- Запознаване посредством специалист със забележителностите;
Изброените услови за нарасналата потребност от екскурзоводска услуга имат
конкретно проявление в българския туризъм. Най-характерните от тях са:
- Ориентиране на туристическата политика на България към груповия туризъм,
предлагане на екскурзоводска услуга през целия престой на туристите;
- Насочване към средните слоеве на населението от европейските страни (средни
доходи и средно културно равнище);
- Ограничени чуждоезикови познания на местното население и непопулярност
на българския език сред чуждите туристи;
- Изолиране на туристите в туристическите комплекси и запознаване със
страната и хората посредством организирания пътувания с екскурзоводски беседи;
- Насочване на предлагането на допълнителни услуги предимно към екскурзии
из страната, а не толкова към развлеченията на територията на туристическите места.
Стабилните позиции, които е заела екскурзоводската услуга в туристическото
предлагане са послужили за разглеждането й от различни аспекти. Според някои
специалисти тя се отнася към информационните услуги и се предоставя на туристите
по време на пътуване. Според други тя е специфична услуга, която се предоставя на
туристическото място. Според трети посредством екскурзоводската услуга се
задоволява потребността от впечатления и развлечения.
За туриста екскурзоводската услуга е вид потребление, но според
туристическото предприятие това е разновидност на стопанската дейност. По аналогия
на останалите туристически услуги, екскурзоводските услуги са продукт и притежават
същите качества, присъщи за него. Най-съществените от тях са, че се създава с цел да
задоволява определени потребности и че е резултат от човешкия труд.
Потребностите на туристите, които се задоволяват с екскурзоводска услуга са
информация, покровителство и сигурност. Останалите са последствие от
организационните изисквания на туристическите пътувания: придружаване,
посредничество и др.
Решаващата роля на живия труд в създаването на продукта екскурзоводска
услуга е очевидна, тъй като е заложена в неговото наименование: наличие на водач по
време на екскурзия. Зависимостта между екскурзията и екскурзоводската услуга
показва значителна самостоятелност на двете туристически прояви. Така например не
всяка екскурзия изисква ползването на екскурзоводска услуга, както е при
индивидуалния туризъм, същевременно екскурзоводската услуга се предоставя не само
по време на пътуване – например в музеи, исторически и културни забележителности
или на територията на туристическите места. Туроператорът въз основа на
предварителен анализ включва в общата цена определен брой екскурзоводски услуги и
това зависи от цел, продължителност обекти на посещения, туристическа страна и др.
характеристики на екскурзията.
Видове екскурзоводски услуги и тяхното съдържание:
- Трансфер – превозване от гара до средство за подслон:
- Придружаване;
- Организация по посещение, превозване и настаняване на туристите.
- Панорамна обиколка на населеното място:
- Придружаване;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Екскурзоводство и туристическа анимация

Туризмът е потребление, което е пряко зависимо от материалното положение на участниците в пътуванията. Домократизацията се изразява в навлизане в туристическия поток на туристи със средни и ниски доходи...
Изпратен от:
pesho19
на 2008-10-21
Добавен в:
Теми
по Туризъм
Статистика:
1,649 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Да се оцени равнището на качеството на предлаганите туристически услуги от потребителска гледна точка и да се анализират петте зони на несъответствие по модела SERVQUAL

15 окт 2008
·
81
·
10
·
1,673
·
30

За да превлечем германските туристи и България да влезе в първата десятка като място за отдих, е необходимо следното...
 

Произход на туристическите бюра в България

30 ное 2008
·
19
·
6
·
1,020
·
11

пълният текст на История славяновългарска от Паисий Хилендарски
 

Потребителска оценка на предлаганият туристическият продукт

14 апр 2010
·
61
·
16
·
2,428
·
38

Теорията на потребителското поведение почива върху теорията на потребностите, които се проявяват в икономически интереси и платежоспособно пазарно търсене...
 

Проблеми на самоорганизацията и синергизма В регионалното развитие на България

19 май 2010
·
45
·
17
·
3,545
·
55

Регионалното развитие и новата регионална политика са един от основните, структурни елементи на извършения преход в организацията и управлението на политическия и икономическия живот на страната....
 

Дестинация България в контекста на социокултурните ефекти от евроинтеграцията

05 дек 2007
·
111
·
11
·
2,826
·
46

Туризмът индуцира положителни и отрицателни социокултурни ефекти за обществото.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест по туроператорска, агентска и транспортна дейност
изпитен тест по Туризъм за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по дисциплината туроператорска, агентска и транспортна дейност за студенти от специалността туризъм. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
40
144
2
2 мин
31.07.2013
Тест по Туризъм на тема "Роля и значение на туризма"
изпитен тест по Туризъм за
Съдържание на темата. Методически основи за анализ и оценка. Икономическа роля и значение на туризма. Неикономически аспекти на ролята и значението на туризма. 10 въпроса, само един верен отговор на въпрос.
(Труден)
10
21
1
25.07.2018
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Екскурзоводство и туристическа анимация

Материал № 190389, от 21 окт 2008
Свален: 1,649 пъти
Прегледан: 893 пъти
Качен от:
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 51
Брой думи: 15,001
Брой символи: 138,495

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екскурзоводство и туристическа анимация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
с опит от  22 години
1,393 369

Снежана Димитрова
преподава по Туризъм
в град Видин
с опит от  10 години
30 369

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения