Големина на текста:
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -
гр.София
Предмет “ Бизнес Икономика ”
РЕФЕРАТ
Изработил: Снежана Колева
ФКСУ 99гр. Ф.№13021386
Проверил :
Същност и етапи на планирането на бизнеса
•ПЛАНИРАНЕ НА БИЗНЕСА
Във всички теоритични изследвания планирането се определя като главна функция на мениджмънта и следва да
се разглежда в тясна взаимозависимост с цялата система на вътрешно-фирменото управление.То определя какво
трябва да се направи, кога, как и от кого трябва да се направи, какви ресурси са необходими щото цялата работа по
изпълнението на плана да бъде извършена в срок.
Характерна за плана е неговата координираща роля. С помощта на плана трябва да се постигне както координация
на дейността вътре във фирмата, така и координация на дейността на фирмата с околната среда.
Разграничават се три вида фактори, които влияят при избора на път на развитието с различни перспективи за
успех:
1.Фактори на външната система(макросредата).Тук се отнасят неконтролируеми от организацията фактори.Те
са:демографски; социални, традиции, бит и култура; политическите условия и правните норми; икономическите
условия; технологичните изменения; екологичните фактори; климатичните и географските фактори и условия.
2.Фактори на промеждутъчната система(микросредата): конкуренти, доставчици, канали за разпределение, клиенти,
банки, пазар на труда, профсъюзи, съюзи на работодателите, обществена среда(мнения).
3.Фактори на вътрешната система,върху които фирмата може да въздейства пряко: маркетинг; иновации;
производство; мощности; инвестиции; използване на материалните ресурси; подбор, квалификация и мотивация на
персонала; използване на финансовите ресурси; координация на дейността на функционалните служби; координация
на дейността на подразделението.
Планирането се осъщесвява както за всяка отделна дейност, така и за всяко ниво на управление на фирмата.
1
Значението на фирмения план може да се търси в следните основни насоки:
- Планът е ефективен управленчески инструмент за вземане на решения. Той посочва в детайли какво трябва да се
постигне и как трябва да се постигне и по такъв начин определя насоките и рамките в които трябва да се вземе всяко
управленческо решение.
- Планът е ефективен инструмент за оценка дейността както на фирмата като цяло, така и на всичките и отдели и
персонал. Периодично сравнение на резултатите с поставените цели и задачи разкрива доколко добре е работено.
Това позволява навреме да се предприемат действия за коригиране на слабостите.
- Планът е основа за формиране на система за възнагрждение на персонала. Оценката на степента на справяне с
поставените задачи е надежна основа за формиране на справедливо индивидуално или групово трудово
възнаграждение.
- Планът е средство за повишаване квалификацията на мениджърите. Участващите в разработването на плана
мениджъри и персонал разбират по-добре отделните компоненти на дейността на фирмата и как те ефективно се
съчетават. Така добиват ясна представа за състава и цялоснатаорганизация на фирмата, за проблемите и задачите на
отделните звена и отдели.
- Планът информира персонала за целите и задачите пред него и е основа за оценка на резултатите.Сравняването на
резултатите с поставените цели и задачи позволява на всеки член от персонала през всяко време на плановия период
да прави собствена оценка на плодотворността на усилията си, както и на цялосната дейност на фирмата.
Планирането не свършва със създаването на плана. Той трябва да бъде изпълнен, а по време на изпълнението му
обикновенно се налага да бъде модифициран и усървършенстван.
Важен аспект на процеса на планиране е вземането на решения. Решения се вземат при разработването и селекцията
на насоките и начините на действие и по множество специфични проблеми: как да се осигурят и разпределят
финансовите средства и другите необходими ресурси, как да се разпределят отговорностите по изпълнението на
плана и много други.
Планирането се осъществява на всички нива на управлението на фирмата. За да бъде обаче то ефективно, плановия
процес трябва да започне от висшето ръководство и да се осъществява отгоре надолу по управленската пирамида.
В зависимост от управленческото ниво, на което се разработват, обхвата и срока на действие се разграничават два
основни типа планове
страегически и тактически.
- Стртегическият план се разработва от висшето ръководство и е насочен да изпълни общите за фирмата цели в
сравнително дълъг период от време.
- Тактическият план се разработва от по-ниските управленски нива и кокретизира стратегическия за по-кратки
периоди от време.
Плановете на фирмите имат периоди от време. Сроковете на действие на едни и същи видове и типове планове са
различни за различните фирми. Те зависят от отрасла, както и от конкретните проблеми, които се решават.
Плановете могът да бъдат: дългосрочни, средносрочни и краткосрочни.
Формулирането на целите е един от най-важните етапи. При него се изгражда цялостна система от йеархично
свързани цели за всички нива на управление. Освен желаните крайни резултати тук се определя и времето за
постигането им.
При оценката и анализа за бъдещите предпоставки се определят възможните бъдещи промени както във външната,
така и във вътрешна-
та среда на фирмата и тяхното въздействие върху дейността и за постигане на целите. На следващия етап се
определят алтернативните пътища за постигане на
На шестия етап на основата на направената оценка се извършва избор на пътя, покойто фирмата ще вървиза да
достигне целите си.
За реалното осъществяване на този еплан е необходимо да се разпределят по звена и отдели. Това се извършва на
следващия етап.
Съставят се планове за закупуване на необходимите материали, оборудване, за разработване на нов продукт и др.
На последния етап в процеса на планирането се разработват бюджетите както за основния, така и за помощните
планове. С тях се определят както разходите и отпуснатите средства, така и приходите.
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 юли 2020 в 12:36 потребител на 33 години
 
Подобни материали
 

Пищови по планиране и прогнозиране

02 дек 2011
·
521
·
6
·
5,419
·
925
·
1

Сбити темите по предмет планиране и прогнозиране предназначен за студенти по Икономика...
 

Лекции по планиране и прогнозиране

04 юни 2011
·
720
·
49
·
18,283
·
1,249
·
4

Планиране и прогнозиране - място, роля и функция на планирането в системата на управление...
 

Планиране и прогнозиране

20 юни 2011
·
356
·
56
·
12,898
·
721
·
3

Лекции по планиране и прогнозиране...
 

Планиране на продажбите


Кратко съдържание теоритична и аналитична част, задача и заключителна част...
 

Планиране и прогнозиране

08 яну 2012
·
206
·
48
·
11,066
·
448

Лекция по планиране и прогнозиране за Бургаски свободен университет...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест II по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът е втора част на въпросите за Фирмено планиране, предназначени за студенти от 3-ти курс. Състои се от 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
25
7
1
11 мин
01.11.2016
Тест по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само едно от двете е вярно. Предназначен е за студенти изучаващи фирменото планиране.
(Труден)
45
6
1
25 мин
25.10.2016
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Същност и етапи на планирането на бизнеса

Материал № 187, от 21 фев 2006
Свален: 2,522 пъти
Прегледан: 74 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 2
Брой думи: 544
Брой символи: 4,849

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност и етапи на планирането на бизнеса"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения