Големина на текста:
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Катедра ЕООС
Протокол №1
по
Третиране на опасни отпадъци
Тема: Третиране на отпадъците
Изготвил:
Име: …………………………….
Спец.: ЕТООС
Фак.№ ……………
Гр.: …………..
Дата: Проверил:
/
инж.Ст.Маринова/
Същност и технологии
1.Безотпадни технологии и производства
Метод за производство на продукция с най- рационално оползотворяване на
суровините и енергията, позволяващ намаляване емисиите на замърсителите в
околната среда и отпадъците, които се получават при производството и
използването на продукцията. Те биват:
а) разработване на нови процеси за производство, съхраняване, заменяне,
изключване на технологични процеси, при които се образуват основните отпадъци.
б) система за преработка на отпадъците, за повторно използване като суровини
и материали и в системи за затваряне на производствения цикъл.
2. Третиране на отпадъците
Събиране, съхранение и обезвреждане на отпадъците както и повторното им
използване, рециклиране, възстановяване или производство на енергия или
материали от тях:
а) събиране- решава се чрез създаване на мрежа от депа и складове за
съхранение
б) обезвреждане на отпадъците- опасността за здравето на човека и замърсяване
на околната среда не превишават установените норми. Методите за обезвреждане
на отпадъжите са следните:
- депониране- складиране на отпадъците за повече от 6 месеца, не се предвижда
по- нататъшно третиране, но те не влияят върху здравето на човека.
Неорганизираното депониране води до замърсяне, пожари и замърсване на въздуха.
- копостиране- обработка на органичните отпадъци- получава се органичен тор
(компост). Компостирането бива:
?полево- складира се така че да има достъп на кислород. Предварително
отпадъците се обработват, сглобяват и фракционират.
?в биокамери- в динамични и статични камери. Динамични са вертикални
кули в които отгоре се подават отпадъци. Те се свличат надолу. В стените имат
тръби за пресен въздух и за отвеждане на отпадъчните газове. При непрекъснато
движение процесът протича по-бързо и по- ефективно. Статичните камери са
надземни, закопани в земята помещения, с бункер за подаване на отпадъците и
отвеждане на компоста.
?чрез брикетиране- отпадъците са пресовани на брикети, а отпадните води
се обработват в пречиствателни станции.
в) Рециклиране на отпадъците- съвкупност от дейности за възстановяване или
възобновяване на суровните и техните свойства. За целта предварително
отпадъците се подлагат на обогатяване.
г) Изгаряне- при температура 800- 1000 oС.
Използва се когато липсва потребител на компоста или е високо изискването
към обезврежданите отпадъци или битовите отпадъци съдържат повече от 30%
органично вещество.
д) Пиролиза- термично разлагане в инертна среда. Протича през следните
процеси:
- сушене
- суха дестилация
- газификация
- горене на коксовите отпадъци
3. Влияние на отпадъците върху околната среда.
Освен повърхностен замърсител на градската среда и извънградските територии
отпадъците са много големи замърсители на почвата, въздуха и най-вече на
подземните и повърхностните води. Патогенните микроорганизми в отпадъците са
жизненоопасни за неопределен дълъг период от време; те са носители на много
инфекциозни заболявания. В много проби от депа за битови от падъци се откриват
яйца на хелминти следва че има фекално замърсяване и свидетелство за
епидемиологична опасност.
Запалването на отпадъците по сметищата предизвикват замърсяване на
атмосферата с летлив прах. вредни ароматни въглеводороди, окиси на азот и сяра.
4. Третиране на отпадъците по света
Всички развити страни насочват вниманието си към:
1)Стремеж за получаване на минимални количества отпадъци.
2)Рационално преработване на отпадъците. Всяко ново производство крие
потенциална опасност от нов отпадък, за това конструкторите и технолозите се
стремят към безотпадни технологии и за по нататъшно използване на изделието,
когато се превърне в отпадък. Освен това се създа нова суровинно-енергийна база,
внедряват се технологии за преработка на промишлени отпадъци в нови суровинни
материали и изделия, работи се по нови екологично чисти технологии- малко
отпадни и безотпадни, като се затваря производствения цикъл и се използват
отпадни продукти в самия производствен процес или в други сродни производства.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 юни 2021 в 10:32 потребител на 32 години
 
Подобни материали
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
606
·
2
·
6
·
612
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
 

Замърсяване от морския транспорт

11 фев 2008
·
245
·
5
·
576
·
137

Замърсяването на въздуха в последните години се превърна в сериозен глобален екологичен проблем. Транспортът се отчита като един от основните замърсители на атмосферния въздух, но основно се обръща внимание на автомобилния транспорт...
 

Последици от замърсяването на въздуха и норми за ограничаването му

09 мар 2009
·
270
·
6
·
838

Атмосферата се оценява като замърсена, когато в нея присъстват вредни газове, пари, течни или твърди частици, включително и радиоактивни, които влияят неблагоприятно на живите организми и растителността, променят климата на Земята...
 

Замърсяване и опазване на водите

19 юли 2009
·
600
·
9
·
1,350
·
632

Антропогенното въздействие върху хидросферата се проявява чрез замърсяване и изчерпване (изтощаване) на водите...
 

Замърсяване на водите от някои органични производства

01 ное 2009
·
103
·
5
·
817
·
59

Отпадъците, получавани при подготовката на дървесината, не представляват голям проблем. Водите, които достигат 14 m3/t, са относително чисти...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
153
1
1 мин
28.02.2013
Тест по екология и опазване на околната среда
изпитен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по ЕООС за студенти. Въпросите имат само един верен отговор. Време за решаване - 60 мин. При правилен отговор на 33-40 въпроса - оценка отличен. При 25-32 - мн. добър, при 17-24 - добър, при 9-16 - среден. Под 8 правилни отговора - оценката е слаб 2.
(Лесен)
1 час
40
180
1
02.07.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Третиране на опасни отпадъци

Материал № 182020, от 05 окт 2008
Свален: 90 пъти
Прегледан: 51 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Протокол
Брой страници: 3
Брой думи: 373
Брой символи: 3,456

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Третиране на опасни отпадъци"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения