Големина на текста:
РОЛЯТА НА ФУНДАМЕНТАЛНАТА ПОДГОТОВКА
В ОБУЧЕНИЕТО НА КОРАБНИТЕ ОФИЦЕРИ
Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров”
THE ROLE OF THE FUNDAMENTAL TRAINING
IN TEACHING THE SHIP’S OFFICERS
Naval Academy “N. Y. Vaptsarov”, Varna
Abstract: The role of the fundamental training in teaching the ship’s officers is
being researched in the paper. The authors present the general concepts of improving
the quality of the fundamental training in the maritime education by using the national
and international legislation. Conclusions are being presented about improving the
quality of training the ship’s officers in the light of the new world tendencies in
seafaring, the requirements of IMO, ISCED and the national legislation in the high
education field. As a result of the research the authors make concrete proposals to the
Ministry of Education and Science and the Ministry of Transport of Republic Bulgaria
about improving the quality and the compatibility of the maritime personnel with high
education.
Key words: Fundamental training; Teaching; Ship’s officers; International
Organization (IMO); International Standard Classification of Education (ISCED);
Seamanship.
Въведение:
Съдържанието на морското образование се определя от разнообразни
фактори: развитие на морския транспортен комплекс в страната и света;
изменение на техническото и технологическото му състояние, принципите и
характера на неговата експлоатация, развитие на пазарните отношения,
нарастващи изисквания към безопасността на морското корабоплаване и защита
на екологията; навлизането на новите информационни и образователни
технологии в обучението на морските специалисти; многостепенността на
образователната система; процесите на глобализация, др. В началото на ХХІ век
се очертават две фундаментални тенденции в областта на образованието:
1) Ролята на образованието непрекъснато нараства и става доминираща в
съвременната цивилизация. Системата на традиционното поддържащо обучение
се заменя с технологиите на иновационното обучение, които са ориентирани към
модерни материални и информационни ресурси и са насочени към формиране на
умения у обучаемите да преобразуват и прогнозират развитието на бъдещето.
2) Конкуренцията и съперничество в глобализиращия се свят все повече се
трансформира в областта на националните образователни системи. В световен
план се извършва непозната до сега надпревара между образователните
учреждения за привличане на обучаеми на основата на предлагане на по-високо
качество на образователните услуги и по-добри перспективи за реализация.
Тези две тенденции определят новите предизвикателства пред морското
образование в съвременния свят, особено след 1995 година с въвеждането на
новите поправки в Международната конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците - STCW’95 [2]. Този документ на
Международната морска организация на ООН определи принципиално нов
подход към подготовката, преподготовката и повишаване квалификацията на
морските специалисти, отбеляза началото на прехода към нова система на
морското образование, основана на използването на съвременни информационно-
тренажорни технологии. Вследствие на тези две фундаментални тенденции
възникна обективна необходимост от формирането на нова национална
образователна доктрина.
І. Актуалност и значимост на проблема за ролята на фундаменталната
подготовка в обучението на корабните офицери
Тенденциите в съвременното морско образование се предопределят от
развитието на световното образование. Една от тези тенденции е въвеждането на
многостепенност в образованието. Утвърдената на 29 сесия на Генералната
конференция на ЮНЕСКО през ноември 1997 година Международна
класификация на стандартите на образованието (ISCED) въведе многостепенна
структура на цялата образователна система [9].
В рамките на ISCED, терминът образование е така тълкуван, че да включва
всички преднамерени и систематични дейности, предназначени да посрещнат
нуждите от знания. Те включват това, което в някои страни се описва като
културни дейности или обучение. Съгласно ISCED образованието трябва да се
разбира като въвличаща, организирана и продължителна комуникация,
предназначена да доведе до придобиване на знания (учене). В ISCED е направено
подробно тълкувание на основните категории в това определение, което има
съществено значение и за разбиране същността на новостите в областта на
морското образование:
а) Комуникацията е връзка между две и повече личности, въвлечени в обмен
на информация (съобщения, идеи, знания, стратегии, и т.н.). Комуникацията може
да бъде вербална или невербална, директна/лице в лице или
индиректна/дистанционна, и може да използва широко разнообразие от канали и
медии.
б) Ученето е всяко усъвършенстване в поведението, информацията,
знанията, разбирането, начина на мислене, ценностите или уменията.
в) Организираната комуникация означава, че тя е планирана по установен
модел или последователност с експлицитни или имплицитни цели. Включва
осигуряваща агенция (лице, организация), която осигурява средата за обучение и
методите на обучение, чрез които комуникацията е организирана. Източникът
обикновено е лице, което е въвлечено в комуникацията или дава познания или
умения с цел придобиване на знания, но може да бъде също и
индиректен/неодушевен като например компютърен софтуер, филм, лента и
прочие.
г) Категорията продължителна означава, че обучението има елементи на
продължителност и непрекъснатост. Няма условие за минимум времетраене, но
подходящия минимум се установява в оперативни документи.
Професионалната компетентност се определя като ниво на собственото
професионално образование, опита и индивидуалните особености на човека,
неговия мотивиран стремеж към непрекъснато самообразование и
самоусъвършенстване, творческо и отговорно отношение към работата.
От така направеното определение на образованието и въведения нов
категориален апарат от ISCED, може да се извлекат няколко важни положения
за фундаменталните основи на съвременното морско образование и образователна
парадигма:
- морското образование е многостепенно;
- морските специалисти са изправят пред необходимостта постоянно да
усъвършенстват своята професионална квалификация чрез последователно
преминаване през различни образователно-квалификационни степени и курсове на
обучение, а това налага внедряването на системата за непрекъснато морско
образование;
- пред морското образование възникват съвременни предизвикателства,
свързани с обучителната среда и методите на обучение, което най-вече рефлектира
върху качествата на преподавателския състав, учебно-материалната база,
методиката и технологиите на модерното обучение;
- продължителността, непрекъснатостта и минимумът времетраене не се
диктуват от международните организации, а се установяват в оперативен план и
всяка една страна има правото сама да определя своята образователна политика.
- ученето е многостранен процес и включва не само придобиването на
знания, а усъвършенстване на поведението, информацията, разбиранията, начина
на мислене, ценностите, уменията, а това налага по нов начин да се погледне на
личностното изграждане на морските специалисти;
Възприемането на тези базови положения в ISCED е важно условие за
заемане на вярна позиция към изискванията на Международната морска
организация, която определя минимални стандарти и норми в областта на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Роляте на фундаменталната подготовка в обучението на корабните офицери

Съдържанието на морското образование се определя от разнообразни фактори: развитие на морския транспортен комплекс в страната и света; изменение на техническото и технологическото му състояние, принципите и характера на неговата експлоатация, развитие...
Изпратен от:
a
a на 2008-09-30
Добавен в:
Реферати
по Психология
Статистика:
181 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Психология
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
99
1
2 мин
13.03.2015
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,185
1
20.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Роляте на фундаменталната подготовка в обучението на корабните офицери

Материал № 180469, от 30 сеп 2008
Свален: 181 пъти
Прегледан: 219 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 30
Брой думи: 6,460
Брой символи: 61,449

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Роляте на фундаменталната подготовка в обучение ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
167

Боряна Огнянова
преподава по Психология
в град Варна
с опит от  8 години
445 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения